Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi UE-RM - Decembrie 2015 
  23.12.2015

Prevederile Zonei de Comerţ Liber vor fi aplicate pe întreg teritoriul Republicii Moldova


Din 1 ianuarie 2016, prevederile Titlului V din Acordul de Asociere (Comerț și aspecte legate de comerț) vor fi aplicate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria. 

Titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din Acordul de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte se aplică întregului teritoriu al Republicii Moldova începând cu 1 ianuarie 2016. Decizia a fost luată de Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova pe 18 decembrie 2015 la Chișinău.

  • Detalii
  • DECIZIA NR. 1/2015 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA din 18 decembrie 2015 privind aplicarea titlului V din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte pe întreg teritoriul Republicii Moldova [2015/2445]
23.12.2015

BERD își extinde eforturile de promovare a eficienței energetice în Republica Moldova, 

oferind un împrumut de 5,5 mil. de euro băncii comerciale ”Mobiasbancă-Groupe Société Générale” pentru creditarea companiilor private care vor să reducă consumul de energie și investesc în proiecte de energie regenerabilă.

Împrumutul va fi completat cu granturi din partea UE. Astfel, solicitanții de credite vor  beneficia de o componentă de grant de până la 20% din suma creditului, iar BERD va putea angaja consultanți care vor oferi Mobiasbancă și întreprinderilor interesate sfaturi tehnice pentru efectuarea acestor investiții.

Detalii rom eng  


 22. 12. 2015

Asistenţa UE pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova
Delegația UE la Chișinău a organizat forumul regional ”Asistenţa UE pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova”, în cadrul căruia a oamenii de afaceri și-au expus așteptările pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri prosper.
Previzibilitate, modernizare, finanţare nerambursabilă, credite preferenţiale, noi oportunități și parteneriate, dar şi schimb de bune practici cu țările UE. Acestea sunt doar câteva dintre aşteptările oamenilor de afaceri din Republica Moldova expuse în cadrul Forumului regional „Asistenţa UE pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova”, organizat pe 22 decembrie 2015 de Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova. La eveniment au participat oameni de afaceri din mai multe regiuni ale țării.  Detalii 
 22. 12.2015

Proiectul  „IMPEFO - Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare” Conferința de incheiere 
 
Serviciul Vamal al RM în parteneriat cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) încheie cu success proiectul investiţional  finanţat de UE prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-RM 2007-2013 şi co-finanţat de Guvernul RM .

Proiectul IMPEFO vizează eficientizarea managementului la frontieră prin măsuri de modernizare a punctelor comune de trecere între România şi Republica Moldova, precum şi stabilirea unei cooperări strânse între autoritățile vamale ale țărilor partenere, în vederea asigurării unui nivel înalt de transparență ale cerințelor şi reglementărilor vamale privind importul, exportul şi tranzitul produselor petroliere şi alimentare.Principalul obiectiv atins constituie construcția Laboratorului Vamal al Republicii Moldova şi crearea capacităților operaționale și profesionale prin dotarea acestuia cu echipamente performante, precum: gaz cromatografe, spectrometre, echipamente pentru determinarea parametrilor specifici produselor petroliere și alimentare; achiziția a două laboratoare mobile echipate conform standardelor europene cu echipament similar, destinate încercărilor de laborator pentru unele produse petroliere și alimentare.

Detalii
 
17.12.2015

Programul-pilot pentru atragerea remitențelor în economie PARE 1+1 va fi extins până în 2018

Programul PARE 1+1 este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii. A fost lansat prin Hotărârea de Guvern nr. 972 din 18.10.2010 și funcționează  în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitenţe este suplinit cu un leu în calitate de grant din mijloacele Programului-pilot.

Pe parcursul anilor 2011-2014, Programul „PARE 1+1” a fost susţinut financiar de către Comisia Europeană, prin intermediul Matricei de politici pentru programul de suport sectorial “Stimularea Economică în Zonele Rurale” (ESRA) finanţat de UE .  După finalizarea în anul 2014 a Programului ESRA, drept continuitate, acțiunile acesteia, inclusiv susținerea implementării Programului ”PARE 1+1”, au fost preluate de Matricea de Politici privind suportul bugetar acordat de Uniunea Europeană pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în Republica Moldova, care prevede finanțarea programului până în anul 2018 inclusiv.

Detalii 

 17.12.2015

Conferința „Aspectele practice ce țin de implementarea ZLSAC - lecții de învățat după un an de aplicare a Acordului”

Care sunt rezultatele implementării Acordului de Liber Schimb, dar și beneficiile aduse mediului de afaceri din Republica Moldova la un an de la aplicarea Acordului, care sunt provocările apărute pe parcurs, dar și soluțiile propuse, sunt doar câteva dintre subiectele care au fost discutate în cadrul conferinței „Aspectele practice ce țin de implementarea ZLSAC - lecții de învățat după un an de aplicare a Acordului”, organizată de Asociația Businessului European din Republica Moldova. Conferința a urmărit scopul de a informa sectorul privat și alte organizații aferente cu privire la realizările în contexul implementării Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv. 
Evenimentul a adunat la Chișinău reprezentanți ai autorităților, responsabili de implementarea Acordului de Liber Schimb și de facilitarea exporturilor pe piața UE, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri – cei care trebuie să beneficieze de liberalizarea pieței cu UE.

Detalii

15.12.2015

Prima reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații Geografice

La Chișinău, a avut loc prima reuniune a Subcomitetului pentru Indicații Geografice, instituit în conformitate cu Articolul 306 al Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Participanții la reuniune au trecut în revistă ultimele evoluții înregistrate în sistemul indicațiilor geografice în Republica Moldova și Uniunea Europeană, focusîndu-se asupra modificărilor legislativ-instituționale. Părțile au realizat de asemenea un schimb de opinii și informații privind asigurarea respectării drepturilor asupra indicațiilor geografice, procedurile ex-oficiu pentru asigurarea protecției, mecanismele de control, dar și modalitatea de comunicare  dintre părți în cazul unor încălcări a drepturilor asupra indicațiilor geografice.
Participanții la eveniment au apreciat formatul Subcomitetul drept o eficientă platformă de dialog și schimb de experiență, convenind să valorifice acest instrument al Acordului de Asociere pentru îmbunătățirea mecanismelor necesare asigurării unui nivel înalt de protecție a indicațiilor geografice în Republica Moldova și UE.

Detalii

10.12.2015

Lansarea Programului de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic în Moldova 

Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic și-a prezentat activitățile care vizează sectoarele culturale și creative pentru următorii doi ani. Programul de 3 ani, care a început în februarie 2015 este finanțat de către Uniunea Europeană, cu un buget de 4,29 milioane de euro și are drept scop sprijinirea contribuției sectoarelor culturale și creative la dezvoltarea umanitară, socială și economică durabilă a celor 6 țări din regiunea Parteneriatului estic.
Ambasadorul UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, a subliniat în timpul evenimentului importanța sectoruluicultural și creativ pentru dezvoltarea țării și, de asemenea, pentru identitatea sa, subliniind necesitatea acestui sector de afi susținut de un sistem de învățământ profesional performant


Detalii
Sinteza discuțiilor ședinței de lansare a Programului ”Cultură și Creativitate” 

Moldova Europeana