Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE-RM - Decembrie 2015

22.12.2015

Reprezentanţi ai Comisiei de monitorizare a APCE a vizitat Republica Moldova

O delegație a Comisiei de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, condusă de Stefan Schennach, Preşedintele Comisiei, s-a aflat la Chişinău, la 20-22 decembrie 2015, pentru a verifica condițiile de detenție ale lui Vlad Filat și Grigore Petrenco.

La Chişinău, Dl Schennach a avut întrevederi cu Dl Filat şi Dl Petrenco aflaţi în penitenciar, cu avocaţii acestora, cu Directorul penitenciarului, Ministrul Justiţiei, Procurorul General şi Avocatul pentru Drepturile Omului. De asemenea, oficialul european a discutat cu liderii principalelor partide politice, membrii delegaţiei Republicii Moldova la APCE, cu Preşedintele Parlamentului, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, ONGuri şi comunităţii internaţionale. La întoarcerea sa de la Chişinău, Stefan Schennach a raportat despre vizita efectuată, iar un raport mai detaliat în acest sens va fi prezentat la şedinţa Comisiei de monitorizare care se va reuni, în ianuarie 2016, în cadrul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.


18.12.2015

GRECO: Supliment la cel de-al Doilea Raport de Conformitate privind Republica Moldova

Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) al Consiliului Europei a publicat un Supliment la cel de-al Doilea Raport de Conformitate cu privire la Republica Moldova.

Suplimentul la cel de-la Doilea raport de Conformitate evaluează măsurile suplimentare luate de către autorităţile Republicii Moldova, în urma adoptării Primului şi celui de-al Doilea Rapoarte de Conformitate, ca răspuns la recomandările formulate de GRECO în Raportul său de Evaluare al celui de-al Treilea Ciclu cu privire la republica Moldova. Este de amintit că cel de-al Treilea Ciclu de Evaluare examinează 2 teme distincte :

Tema I – Incriminările : art. 1a şi 1b, 2-12, 15-17, 19 alin.1 din Convenţia penală cu privire la corupţie (STE 173), articolele 1-6 din Protocolul său adiţional (STE 191) şi principiul director 2 (incriminarea corupţiei).
Tema II – Transparenţa finanţării partidelor politice : articolele 8, 11, 12, 13b, 14-16 din recomandarea Rec(2003)4 privind regulile comune împotriva corupţiei în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi – mai general – Principiul director 15 (finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale).

Detalii

10.12.2015

Comitetul de Miniştri a examinat implementarea hotărârilor CEDO

Reprezentanţi ai celor 47 State membre ale Consiliului Europei au examint, în perioada 8-10 decembrie 2015, implementarea hotărârilor şi deciziilor CEDO la nivel naţional. Deciziile şi rezoluţiile adoptate, împreună cu documentele de lucru aferente, au fost publicate, pe site-ul Comitetului Miniştrilor. Informaţia ce ţine de executarea deciziilor Curţii în fiecare ţară vizată poate fi accesată pe site-ul Departamentului de executare a hotărârilor CEDO.

În cadrul şedinţei au fost examinată implementare de către autorităţile Republicii Moldova a Hotărârii CEDO în Cauza Grupul Eremei împotriva Republicii Moldova (prima hotărâre finală la 28.08.2013), care vizează eşecul autorităţilor de a asigura protecţia femeilor contra violenţei domestice cauzate de (foştii) soţi; atitudinea discriminatorie a autorităţilor faţă de victimele femei.


07.12.2015

Protecţia copiilor împotriva abuzurilor sexule: Lansarea primului raport de monitorizare

Primul raport de monitorizare a protecţiei legale a copiilor în Europa împotriva abuzului sexual a fost prezentat la Strasbourg, la 7 decembrie 2015. Raportul vizează 26 de state Europene: inclusiv Republica Moldova.

Raportul evaluează cadrul legislativ penal şi procedurile judecătoreşti ce ţin de protecţia copiilor împotriva abuzului sexual în cercul de încredere, analizând în mod special următoarele aspecte:
  • incriminarea abuzurilor sexuale în cercul de încredere;
  • colectarea datelor;
  • procedurile penale prietenoase copiilor;
  • răspunderea corporativă privind astfel de cazuri.
Acest raport oferă o imagine de ansamblu a situaţiei comparative în cele 26 de state - părţi ale Convenţiei, evidenţiind practici promiţătoare în domeniu şi localizând problemele identificate împreună cu recomandările aferente, pentru a ameliora situaţia curentă.


Moldova Europeana