Faceți căutări pe acest blog

Biblioteca virtuala (BV)

 • CoE-RM
 • UE-CoE
 • UE-RM
 • OSCE-RM

Secretarul General al Consiliului Europei

 • A.0/2014 ST State of democracy, human rights and rule of law in Europa: Report by the Secretary general of the Council of Europe: An analysis of democracy, human rights ans the rule of law in Europe, based on the findings of the Council of Europe monitoring mechanisms and bodies / Thorbjørn Jagland; 124th Session of the Committee of Ministers. - Vienna, 5-6 May 2014. - 72 p. - Detalii (în română)
Articole 

Comitetul de Miniștri 

Adunarea Parlamentară 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) 


  Comisarul pentru Drepturile Omului

  Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI)


  Grupul de State împotriva Corupției (GRECO)

  Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT)

  Grupul de experţi al Consiliului Europei împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA)


  COMPENDIUM


  COOPERARE JURIDICĂ

  Eficienţa sistemelor judiciare
   COOPERARE LEGISLATIVĂ


   Avizul Direcției Generale drepturile omului și statul de drept, Direcția societatea informațională și lupta împotriva crimelor, Departamentul societatea informațională întocmit de Secretariat în baza cercetării expertului independent al Consiliului Europei, Dr Bissera Zankova, cu privire la Proiectul de lege pentru completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 și Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 / Consiliul Europei, Secretariatul General,.Direcţia Generală drepturile omului şi statul de drept - 22 iulie 2015. - 14 p.   Opinion of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Directorate of Information Society and Action against Crime, Information Society Department, prepared by the Secretariat on the basis of the expertise by Independent Council of Europe expert Dr Bissera Zankova, on Draft Law supplementing the Audiovisual Code of the Republic of Moldova and  Draft Law amending and supplementing the Audiovisual Code of the Republic of Moldova (No. 260 - XVI dated 27 July 2006)
    
   Coeziune socială

   UE - RM 


      UE-RM: DOCUMENTE GENERALE

        Reuniuni ale Consiliului de Cooperare UE-Moldova
       ASISTENTA TEHNICA  

        POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE
             Documente oficiale
             Moldova - Rapoarte de ţară

            Articole
      PARTENERIAT ESTIC
          Documente oficiale
          Parteneriat Estic
          Articole

   STUDII
   RAPOARTE - Euromonitor


   PUBLICAŢII PERIODICE
   Dialoguri europene/ Radio Europa Liberă   CONFERINŢE INTERNAŢIONALE