Faceți căutări pe acest blog

BV: CoE: Antologia bunelor practici ale autorităților publice locale din RM

    Antologia bunelor practici ale autorităților publice locale din RM este destinată autorităților locale care în pofida greutăților, tind cu adevărat să schimbe spre bine lucrurile la nivel local, sunt hotărâți să învețe și doresc împreună cu cetățenii să se implice, într-o manieră creativă, în procesul de europenizare a comunității. Credem foarte mult ca paginile ce urmează a fi parcurse să reprezinte, un stimul în a elabora și a aplica proiecte care vor aduce plus valoare procesului de dezvoltare a comunităţilor
Disponibil http://www.viitorul.org/ro/search/node/ANTOLOGIE
Accesat 27.03.2018
(NOU)  O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica Moldova: PBP - 12 ani de performanţe şi istorii de succes. - Chişinău: IDIS "Viitorul", 2017. - 154 p.


DESCARCATI
Antologia este destinată autorităților locale care în pofida greutăților, tind cu adevărat să schimbe spre bine lucrurile la nivel local, sunt hotărâți să învețe și doresc împreună cu cetățenii să se implice, într-o manieră creativă, în procesul de europenizare a comunității. Credem foarte mult ca paginile ce urmează a fi parcurse să reprezinte, un stimul în a elabora și a aplica proiecte care vor aduce plus valoare procesului de dezvoltare a comunităţilor, susține Liubomir Chiriac, vicedirectorul IDIS „Viitorul”.
Realizarea publicaţiei a fost posibilă datorită eforturilor experţilor IDIS „Viitorul”, precum şi ai reprezentanţilor administraţiei publice locale, care şi-au manifestat constant interesul şi capacitatea creatoare.
Antologia bunelor practici cuprinde următoarele secţiuni: 1. Transparența guvernării locale – premisă pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație; 2. Dezvoltare locală prin implicare comunitară; 3. Moștenirea cultural-istorică, resursă pentru revitalizarea comunității; 4. Servicii publice de calitate în sprijinul cetățenilor. În total, în publicație sunt prezentate 60 de bune practici implementate de 41 de autorități publice locale din țară.

L.9/2016-AN O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica Moldova [Text tipărit] / Coordonator de ediţie : Ana-Maria Veveriţă . ─ Chișinău : Institutul pentru Dezvoltare şi iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul", 2016.-116 p. : il. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").
352(478 ) O-10 III-12803 Disponibil http://www.viitorul.org/ro/content/o-antologie-bunelor-practici-ale-autorit%C4%83%C8%9Bilor-publice-locale-din-republica-moldova-edi%C8%9Bia-2 Accesat 27.03.2018

L.9/2015 AN. O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica Moldova: PBP - 10 ani de performanţe şi istorii de succes. - Chişinău: IDIS "Viitorul", 2015. - 104 p.

352(478)/O-10
II-707997 CPESC

*    *    *
O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica Moldova: Ediţia 2014 / IDIS „Viitorul”; Ana-Maria Veveriţa (coord.). - Chişinău, 2014. - 102 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").  


Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) ”Viitorul” a lansat Antologia bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica Moldova, ediţia 2014, realizată în cadrul Programului Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale 2012 – 2013 şi are scopul de a descrie istoriile de succes ale autorităţilor locale din Moldova.

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale, iniţiat în 2005 şi implementat din 2006 de IDIS „Viitorul” cu sprijinul fi nanciar al Consiliului Europei, a avut ca scop identifi carea, promovarea şi diseminarea practicilor de succes. Laitmotivul Bunelor Practici ori a Practicilor de succes se bazează pe o idee clară: să învăţăm unii de la alţii, să învăţăm de la cei care au reuşit. Astfel, considerăm noi, comunităţile pot face un pas sigur spre modernizarea şi europenizarea ţării, iar autorităţile locale pot îmbunătăţi cu certitudine calitatea guvernării locale.

Prezenta antologie este destinată autorităţilor locale care doresc cu adevărat să schimbe ceva spre bine la nivel local, care sunt predispuşi să înveţe şi împreună cu cetăţenii să se implice, într-o manieră creativă, în procesul de europenizare a comunităţii.

Antologia cuprinde următoarele secţiuni:

  • Secţiunea 1. Buna Guvernare;
  • Secţiunea 2. Dezvoltarea economică locală;
  • Secţiunea 3. Efi ciența energetică;
  • Secţiunea 4. Servicii publice locale.
*     *    *

L.9/2013 IM Împreună pentru performanţe în guvernarea locală 2012-2014 / IDIS "Viitorul"; Programul bunelor practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova". - Chişinău, 2013. - 27 p.
352/Î-56
II-705382

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova a fost lansat în anul 2005 de către Consiliul Europei în cooperare cu Guvernul RM, asociaţiile de primari şi proiectul USAID "Reforma autorităţilor publice locale". Programul promovează bunele practici şi priectele de succes care au înregistrat un impact semnificativ asupra comunităţii şia populaţiei acesteia.

Cuprins
Ce este Programul Bunelor Practici?
Ce urmărește Programul Bunelor Practici?
Care este echipa programului?
Secţiunile de aplicare
Buna guvernare
Dezvoltarea economică locală
Eficiența energetică.
Servicii publice locale
Criteriile de selectare a celei mai bune practici locale
Procedura de selectare a celei mai bune practici locale
Modalitatea de aplicare
De ce trebuie să aplicaţi la acest program?
Ceremonia de premiere
Diseminarea experienței
Antologia practicilor de succes

Moldova Europeana