Faceți căutări pe acest blog

UE&Moldova

Relaţiile UE - Moldova: factori principali

  • UE şi Moldova au iniţiat, pe 12 ianuarie 2010, la Chişinău, negocierile privind Acordul de Asociere.
    Noul acord va fi un document inovator şi ambiţios dincolo de cadrul actual astabilit de cooperare şi va deschide o nouă etapă în relaţiile de cooperare, în special prin consolidarea dialogului politic şi aprofundarea cooperării sectoriale. Acordul de asociere va substitui Acordul de parteneriat UE-Moldova, care a intrat în vigoare în iulie 1998 şi stabileşte în prezent cadrul pentru relaţiile între UE şi Moldova.

  • UE şi Moldova intenţionează să stabilească o profundă şi cuprinzătoare zonă de liber schimb (DCFTA), atunci când condiţiile relevante vor fi îndeplinite, exprimându-şi angajamentul de a realiza progrese, în conformitate cu paşii conveniţi, pentru atingerea acestui obiectiv.

  • Moldova beneficiază de numeroase oportunităţi oferite de Partneriatul Estic

  • Moldova este o ţară parteneră în cadrul Sinergiei Mării Negre.

  • Un plan de acţiuni comune în cadrul PEV a fost adoptat în februarie 2005 de către Consiliul de Cooperare UE-Moldova. Acest plan de acţiune încă serveşte drept un instrument pentru susţinerea programului individual al Moldovei de reforme democratice şi economice.

  • Asistenţa CE se focusează pe priorităţile de reformă, convenite în planul de acţiune PEV. Acesta a crescut în mod substanţial de-a lungul anilor şi a ajuns la aproximativ 70 milioane de euro, iar către 2013 va ajunge la 100 milioane de euro anual.
Moldova a devenit membru al Comunităţii Energetice pentru asigurarea securităţii energetice în regiune.

În ce mod UE susţine reformele în Moldova?

In detalii: 


VEZI DE ASEMENEA:

Resurse web
Misiunea RM pe lînga Comunităţile Europene
Delegaţia Uniunii Europene în Moldova.
Ştirile Cooperării cu UEProgramul Comun al Consiliului Europei şi a UE


Asistenţa acordată Republicii Moldova din partea UE

Resurse web

Programul Indicativ Naţional (PIN), un document de programare a asistenţei al Comisiei Europene, interpretează priorităţile politice reflectate în Documentul de Strategie de Ţară (DSŢ) în priorităţi de finanţare, subliniind măsurile şi acţiunile care trebuie luate în vederea atingerii obiectivelor declarate

Programe

Cooperare transfrontaliera

Cooperare  inter-regională


SIGMA 

TWINNING / Moldova
TAIEX

ErasmusMundus /Erasamus +  (2014-2020)
 
Parteneriatul Estic (eng) (rom)
Facilitatea de investiţii in Vecinătate