Faceți căutări pe acest blog

CoE și UE - organizații separate, cu roluri diferite, dar complementare


UE si CoE sunt două dintre cele mai influente structuri europene. Deşi cooperează pe diverse domenii, ar trebui să faceţi o distincţie clară între ele. În primul rând trebuie să cunoaşteţi că Consiliul Europei regrupează 47 de state membre şi Moldova a aderat la această organizaţie la 13 iulie 1995. Uniunea Europeană este alcătuită din 28 de state membre şi Republica Moldova aspiră să adere la această organizaţie.  VEZI   A se face distinctie între:

Consiliul Europei (CoE)

este organizația lider în domeniul protecției drepturilor omului de pe continent. Aceasta cuprinde 47 de state membre, dintre care 28 sunt membre ale Uniunii Europene. Toate statele membre ale Consiliului Europei au semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, un tratat menit să protejeze drepturile omului, democrația și statul de drept. Curtea Europeană a Drepturilor Omului supraveghează punerea în aplicare a Convenției în statele membre.
 • Comitetul de Miniştri reprezintă instanţa de decizie a Consiliului Europei.
 • Adunarea Parlamentară (APCE) este compusă din 324 parlamentari din cele 47 de state membre; 
 • Congresul Autorităților Locale și Regionale este o instituție a Consiliului Europei, responsabilă cu întărirea democrației locale și regionale în cele 47 de state membre
www.coe.int

  Uniunea Europeană  (UE)

 este un parteneriat economic și politic unical între 28 de țări democratice europene. Obiectivele sale sunt pace, prosperitate și libertate pentru cei 500 de milioane de cetățeni ai săi - într-o lume echitabilă și sigură. În acest scop, țările UE înființează organisme care să conducă UE și să adopte legislația sa.
Cele mai importante sunt
 • Parlamentul European reprezentând cetățenii Europei, 
 • Consiliul Uniunii Europene reprezentând guvernele naționale)
 •  și Comisia Europeană reprezentând interesul comun al UE.  
Cele două organizații conlucrează strâns, în domeniile de interes comun, în special în materia de promovare a drepturilor omului și a democrației în Europa și în regiunile învecinate.

Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei permite fiecărei organizații să beneficieze de competenţele specifice ale celeilalte, astfel susținându-se reciproc în activitatea lor.

Noutăți UE-RM - Iunie 2018


12.06.2018

Reuniunea în format extins a Platformei Locale de Cooperare a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE

a fost  dedicată celor 10 ani de implementare a Parteneriatului de Mobilitate cu UE.


În cadrul evenimentului au fost prezentate recomandările preliminare ale Exercițiului de Evaluare a Parteneriatului de Mobilitate, care a fost realizat în baza chestionarelor cu suportul ICMPD, în perioada februarie-martie 2018. Printre propunerile raportului de evaluare se numără consolidarea resurselor umane din instituţiile naţionale şi implicarea în procesul de implementare  a Parteneriatului de Mobilitate a reprezentanţilor societăţii civile specializaţi în sfera managementului migraţiei.
Totodată, un subiect important al discuţiei îl constituie plasarea Parteneriatului de Mobilitate în context regional şi mai cu seamă internaţional, având în vedere discuţiile privind Compactul Global al Migraţiei şi implicarea activă a ţării noastre în procesele la nivel global care vizează fenomenul migraţiei şi conexiunea acestuia cu dezvoltarea.
Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova–Uniunea Europeană este o iniţiativă pilot, lansată pe 5 iunie 2008, care reuneşte mai multe proiecte şi iniţiative în domeniul migraţiei şi se referă, în mod prioritar, la consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul gestionării migraţiei, promovarea migraţiei legale, consolidarea relaţiilor cu diaspora, stimularea revenirii şi reintegrării migranţilor moldoveni, investirea eficientă a remitenţelor, asigurarea protecţiei sociale, supravegherea frontierei şi securitatea documentelor, precum şi cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane.  Mai mult

11.06.2018
Cea de a VII-a Reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României 
 

Urmare a discuțiilor între deputații din comisiile permanente ale Parlamentului Republicii Moldova și parlamentarii din comisiile Camerei Deputaților și Senatului României, a fost semnată Declarația Comisiei Comune pentru Integrare Europeană. Documentul stabilește prioritățile în viitoarea colaborare moldo-română, parlamentarii îndemnând Guvernele Republicii Moldova și al României să contribuie activ la realizarea proiectelor comune de politică externă, siguranță națională, economie, dezvoltare regională, agricultură, energie, industrie, educație, cultură și resurse umane.
Copreședinții Comisiei, George Mocanu și Bogdan-Ionel Rodeanu au anunțat obiectivele specifice pentru perioada imediat următoare în cadrul unui briefing de presă. Este vorba despre înaintarea demersurilor privind urgentarea finalizării proiectelor de interconectare a Republicii Moldova la piața energetică europeană, dezvoltarea cooperării în domeniul construcției şi modernizării infrastructurii de transport, sporirea eficienței mecanismelor de control în punctele de trecere a frontierei în vederea fluidizării fluxurilor de persoane, mijloace de transport și mărfuri.

Ultima reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României a avut loc la București, în perioada 20-21 noiembrie 2017.


8-10 .06.2018

Cea de-a doua conferință interparlamentară de nivel înalt Georgia, Moldova și Ucraina

Obiectivul zero al colaborării noastre trilaterale este să reconectăm regiunea la Europa, a declarat președinte Parlamentului Andrian Candu, astăzi, la Kiev, la deschiderea celei de-a doua conferințe interparlamentare de nivel înalt Georgia, Moldova și Ucraina: Consolidarea componentei inter-parlamentare a cooperării regionale și în domeniul securității, prin dezvoltarea colaborării cu UE și NATO.
Potrivit lui, cooperarea regională și conlucrarea pe dimensiunea de securitate împreună cu procesele interne de transformări democratice sunt cheia pentru obținerea perspectivei europene pentru cele trei state. ”avem nevoie de o cooperare structurată dintre Moldova, Georgia și Ucraina, țări care se confruntă cu provocări comune, au aspirații comune și statut de state asociate UE. În aceste condiții împreună pot fi identificate soluții comune și împărtășite cele mai bune practici”, a spus Andrian Candu. În particular, el a vorbit despre cooperare dintre cele trei țări și UE pe domeniul comerț, trasport, energie și IT, fapt ce va genera noi oportunități pentru aderarea la piața unică și aplicarea standardelor UE în regiune. Andrian Candu a subliniat, de asemenea, necesitatea unor acțiuni comune pentru promovarea intereselor și aspirațiilor celor trei state pe plan internațional. ”În Uniunea Europeană, națiuni diferite au învățat să lucreze împreună, să asigure pace, stabilitate și prosperitate pentru toți locuitorii, prin cooperare. Avem nevoie și noi de suport din partea UE și a Statelor Unite ale Americii”, a menționat președintele Parlamentului.
La această reuniune a fost semnat un document care va crea Asambleea parlamentară Moldova, Georgia și Ucraina.
Mai mult 
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4245/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx

6-8.06.2018

Reuniunea Delegației Parlamentului European la AP EURONEST 

În cadrul discuțiilor referitoare la sistemele electorale din Georgia, Republica Moldova și Ucraina,Marian Lupu, copreședinte EURONEST, a prezentat sistemul mixt din țara noastră, principiile de constituire a circumscripțiilor electorale, asigurarea reprezentării grupurilor etnice, asigurarea și promovarea egalității de șanse.
La Bruxelles, șeful delegației Parlamentului la APCE a avut întrevederi cu copreședinta AP EURONEST, Rebecca Harms, vicepreședinta Grupului ALDE, Norica Nicolai și vicepreședintele Grupului S&D, Victor Boștinaru. În cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte legate de agenda sesiunii plenare AP EURONEST de la sfârșitul lunii iunie, precum și proiectele de colaborare dintre Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova. Marian Lupu le-a mulțumit europarlamentarilor pentru susținerea constantă a parcursului european al Republicii Moldova. Detalii

7.06.2018

Consolidarea dialogului  RM- UE pe dimensiunea politicii externe şi de securitate

a constituit principalul subiect pe agenda discuţiilor în cadrul celei de-a patra reuniuni a consultărilor bilaterale RM-UE în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE (PSAC), conduse de secretarul de stat pentru integrare europeană Daniela Morari şi Gabor Iklody, director al Directoratului pentru Managementul Crizelor şi Planificare a Serviciului European pentru Acţiune Externă.
În cadrul discuţiilor, interlocutorii au trecut în revistă elementele cooperării cu UE pe dimensiunea politicii externe şi de securitate, precum şi evoluţiile în domeniul sectorului de securitate din Uniunea Europeană.
De asemenea reprezentanții instituţiilor de profil din Republica Moldova, prezenţi la discuţii, s-au referit la acţiunile întreprinse în vederea consolidării capacităţilor instituţionale în domeniul apărării, contracarării diverselor tipuri de ameninţări la adresa securităţii inclusiv de tip cibernetic şi hibrid, punctând importanţa valorificării oportunităţilor oferite de documentele de politici ale UE pentru întărirea rezilienţei statului.
Apreciind buna cooperare cu ţara noastră, Gabor Iklody a reiterat deschiderea Uniunii Europene pentru aprofundarea dialogului cu Republica Moldova pentru extinderea interacţiunii pe dimensiunea de securitate.  
Mai mult
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512502/

7.06.2018


Masa rotundă cu genericul „Implementarea Acordului de Asociere RM-UE: priorităţi-cheie pentru 2018
a fost organizată la  iniţiativa Platformei Naţionale a Forumului Societăţii Civile a Parteneriatului Estic şi cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova şi a întrunit reprezentanţii societăţii civile, Delegaţiei UE la Chişinău, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Justiţiei, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Procuraturii Anticorupţie, Serviciului pentru Combaterea Spălării Banilor, Autoritatea Naţională de Integritate.
În debutul evenimentului, secretarul de stat Daniela Morari, în calitatea sa de reprezentant al instituţiei responsabile de coordonarea procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE,  a făcut o trecere în revistă a ultimelor evoluţii în procesul de integrare europeană şi a punctat domeniile în care expertiza societății civile este binevenită. „Cu acest prilej, aş vrea să îmi exprim gratitudinea în adresa societăţii civile pentru contribuţia însemnată în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova”, a menţionat Daniela Morari.

De asemenea, în cadrul dezbaterilor au fost evidenţiate recomandările de acţiuni cu caracter prioritar pentru anul 2018, fiind reiterată necesitatea identificării unor noi formate de dialog deschis sub egida Platformei Naţionale a Forumului Societăţii Civile a Parteneriatului Estic.

Evenimentul a permis realizarea unui schimb de opinii pe subiecte precum sistemul electoral și finanțarea partidelor politice, reforma ANI și lupta cu corupția, combaterea spălării banilor, reforma justiției, mass-media și piața publicității, investigarea crimelor financiare, mediul de activitate al societății civile.  
 • Mai mult
 • http://www.eap-csf.md
 • http://eap-csf.eu/
5.06.2018

 Ședinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană

 În cadrul reuniunii au fost analizate evoluțiile înregistrate în realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, cu accent pe dimensiunea economică şi sectorială.

A fost subliniată importanța extinderii listei categoriilor de produse de origine animală care pot fi exportate în țările UE, fiind analizate evoluțiile în procesul implementării Planului de acțiuni privind exportul de carne de pui şi ouă categoria B. Pentru a obține dreptul de export, au fost întreprinse acțiuni pentru armonizarea cadrului legal, pregătirea a peste 400 de angajați ANSA în domeniul inspecției și controlului, elaborarea programelor de monitorizare și combatere a bolilor la păsări. Pentru perioada următoare se propune identificarea soluțiilor pentru procesarea deșeurilor prin incinerare.

 
4 - 10.06.2018

 Săptămâna Europeaă a Energiei Durabile 2018 in Moldova 


Săptămâna Europeană a Energiei Durabile 2018 (EUSEW) are drept scop promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă în țara noastră.
Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, a menționat că Săptămâna Europeană a Energiei Durabile este organizată ca să promoveze cele mai bune practici și idei pentru dezvoltarea sectorului energetic, în special consolidarea energiilor și dezvoltarea surselor regenerabile. Prin crearea unei baze energetice mai ieftine și orientarea societății față de consumul de energie regenerabilă, cetățenii vor achita mai puțin pentru facturi. Totodată, Ambasadorul UE a apreciat rezultatele obținute de Republica Moldova în implementarea proiectelor pentru dezvoltarea sectorului energetic.

„Mă bucur că datorită efortului instituțiilor de resort și cu sprijinul partenerilor internaționali, în ultimii ani, s-a reușit majorarea cotei de energie regenerabilă în Republica Moldova. Mai sunt multe aspecte ce pot fi îmbunătățite și multe de făcut. Așteptăm ca Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile să fie pe deplin aplicată în practică”, a specificat Peter Michalko.

Ministrul Economiei și Infrastructurii Chiril Gaburici a menționat că, în ultimii opt ani, Republica Moldova a beneficiat, din partea partenerilor de dezvoltare, de peste 100 milioane de euro, care au fost investite în măsuri de eficiență energetică.

Mai mult
 •  http://www.eusew.eu/
 • https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20160620_en.pdf 
 • https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/sustainable-energy-week-platform-change-raising-awareness-children
 • http://mei.gov.md/ro/content/chiril-gaburici-la-deschiderea-saptamanii-europene-energiei-durabile-eficienta-energetica-si 
 4.06.2018

UE examinează majorarea cotelor la export pentru agenții economici din RM.

 Declarația a fost făcută de Comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmström, în cadrul unei întrevederi de lucru la Geneva cu Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi.

Comisarul european, Cecilia Malmström, a subliniat imperativitatea alinierii amendamentelor legislației naționale în domeniul comerțului la cerințele și principiile sistemului mondial de comerț, stipulate în cadrul acordurilor internaționale ale Organizației Mondiale a Comerțului, consolidând dezvoltarea liberalizării comerțului și transpunerii în practică a celor mai performante politici în asigurarea securității alimentare.

Oficialul european a invitat Republica Moldova să participe în luna septembrie, la Bruxelles, împreuna cu Georgia și Ucraina, la reuniunea de evaluare a prevederilor Acordurilor de Liber Schimb, semnate de către UE cu statele din cadrul Parteneriatului Estic.

Noutăți UE-RM - Mai 2018


30.05.2018

BERD va susține Republica Moldova în realizarea reformelor orientate spre asigurarea dezvoltării economice durabile

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, si Angela Sax, șeful Biroului BERD în Republica Moldova .au făcit un schimb de opinii privind eficientizarea colaborării bilaterale între Republica Moldova și BERD prin intermediul diferitor proiecte susținute de instituția financiară, precum și posibilitatea inițierii unor noi programe de cooperare, reieșind din prioritățile strategiilor de dezvoltare a țării, realizate de Guvern. În context, Tudor Ulianovschi și Angela Sax au convenit asupra menţinerii unei comunicări intensive în vederea pregătiri mai eficiente a întrevederii Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu conducerea BERD, preconizată pentru luna iunie 2018.
Angela Sax a confirmat disponibilitatea BERD de a susține în continuare Republica Moldova în realizarea reformelor orientate spre asigurarea dezvoltării economice durabile.

Pe parcursul anului 2017, BERD a acordat Republicii Moldova  asistență financiară în valoare de 131 milioane de euro pentru implementarea a 10 proiecte. De la începutul activității sale în țara noastră, BERD a finanțat 122 proiecte în valoare de peste 1,2 miliarde de euro. 


 28 mai 2018

Conferinţa „Interdependenţele PaE: Impactul comerţului, energiei, migraţiei și securităţii asupra Parteneriatului Estic”

Evenimentul a fost organizat de către IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului EU-STRAT cu suportul financiar al programului Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 2020

Noile iniţiative de cooperare bilaterală (RM-UE) şi multilaterală (cu statele asociate UE – Georgia, Ucraina) în cadrul Parteneriatului Estic, precum şi cele mai recente evoluţii şi progrese în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE, au fost evocate în discursul secretarului de stat Daniela Morari în cadrul conferinţei

În alocuţiunea sa, secretarul de stat al MAE IE, Daniela Morari a vorbit despre cele mai recente evoluţii şi progrese în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE în domenii precum: comerţul, energia, migraţia şi securitatea, precum şi noile iniţiative de cooperare bilaterală (RM-UE) şi multilaterală (cu statele asociate UE – Georgia, Ucraina) în cadrul Parteneriatului Estic. La fel, secretarul de stat a subliniat importanța consolidării dialogului strategic în sfera securităţii şi apărării, dar şi necesitatea unei cooperări mai structurate între cele trei state asociate și UE la capitolul comerț, transport, energie, cooperare digitală, etc.

 EU-STRAT este un proiect internațional de cercetare, care studiază relația dintre Uniunea Europeană și țările din vecinătatea estică europeană. Acesta a fost lansat la 1 mai 2016, cu scopul de a furniza o analiză internă și o evaluare strategică a legăturilor dintre UE și țările Parteneriatului Estic, și va continua până la sfârșitul lunii aprilie 2019.
Mai mult 
http://viitorul.org/ro/content/interdependen%C8%9Bele-%C8%99i-impactul-comer%C8%9Bului-energiei-migra%C8%9Biei-%C8%99i-securit%C4%83%C8%9Bii-asupra-statelor

17-21.05.2018

Vizita Comisarului european Corina Crețu în Republica Moldova

În perioada 17-21 mai, comisarul european pentru politică regională Corina CREȚU întreprinde o vizită oficială în
Republica Moldova, la Chișinău și Ungheni.
"Vizita mea se va concentra pe modul în care politica de coeziune, în special prin intermediul Strategiei UE pentru regiunea Dunării, și programele de cooperare transfrontalieră pot oferi sprijinul necesar dezvoltării regionale și creșterii economice în Republica Moldova", a declarat comisarul Crețu înaintea vizitei.
La Chișinău, înaltul oficial european se va întâlni cu dl. Pavel FILIP, prim-ministrul Republicii Moldova, dl. Liviu VOLCONOVICI, ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, și cu dl. Iurie LEANCĂ, viceprim-ministru pentru integrare europeană. De asemenea, comisarul Crețu se va întâlni cu reprezentanți ai societății civile, partidelor politice și mediului de afaceri.
Proiectele și inițiativele pentru dezvoltarea regiunilor țării și evoluția relațiilor Republica Moldova-Uniunea Europeană au fost discutate de prim-ministrul Pavel Filip și Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Creţu.
Comisarul European pentru Politica Regională a subliniat că UE va rămâne un partener fidel pentru dezvoltarea țării noastre, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea regională. „O politică regională puternică poate contribui la crearea acelorași condiţii şi oportunități, inclusiv în ceea ce privește locurile de muncă, pentru toţi cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locul unde trăiesc aceștia”, a declarat Corina Crețu, în contextul decalajului de dezvoltare între capitală și celelalte regiuni ale țării. Totodată, oficialul a spus că Republica Moldova ar putea primi prima tranșă din asistența macrofinanciară din partea UE în această vară, iar următoarele două tranșe până la sfârșitul anului curent sau începutul anului 2019. 
 La 19 mai, comisarul pentru politică regională va vizita orașul Ungheni, una din localitățile în care se desfășoară seria de manifestări Orășelul European 2018 , ce oferă posibilitatea publicului larg de a afla informații despre sprijinul acordat de UE Republicii Moldova, în special prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană implementate în regiune.
Mai mult
https://gov.md/ro/content/comisarul-corina-cretu-catre-premierul-pavel-filip-pasii-de-reforma-pe-care-republica
https://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-si-comisarul-corina-cretu-au-sustinut-o-lectie-publica-fata
Programul vizitei

18.05.2018

Vizita Ministrului delegat pentru Afaceri Europeneal României Victor Negrescu

Victor Negrescu a enumerat și cei patru piloni pe care se concentrează agenda de activități a României în timpul președinției Consiliului  UE . Este vorba despre
 • Pilonul Economic-Social, 
 • Europa Siguranței, 
 • Europa ca actor global și 
 • Europa valorilor comune, cu un accent deosebit pe demnitatea umană. 
Oficialul român a exprimat interesul ca Republica Moldova să beneficieze de rezultatele acțiunilor incluse în toate cele patru panele. 

„România este avocatul și susținătorul Republicii Moldova pe platforma europeană, pentru că este țara care înțelege cel mai bine realitățile de aici”, a subliniat Pavel Filip. Șeful Executivului a specificat că priorităţile care ar putea fi promovate de către România țin de reluarea organizării reuniunilor în formatul Colegiului Comisarilor UE – Cabinetul de miniştri şi în cazul Republicii Moldova, precum și organizarea primei şedinţe a Dialogului strategic de nivel înalt RM-UE pe dimensiunea securităţii.

Mai mult

 • https://gov.md/ro/content/pavel-filip-dialog-cu-ministrul-delegat-pentru-afaceri-europene-al-romaniei-romania-este
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4150/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
 • http://negrescu.ro/ne-propunem-sa-folosim-orice-oportunitate-pentru-valorificarea-aspiratiilor-europene-ale-republicii-moldova/


Zilele Europei 2018


În fiecare an, de Ziua Europei (9 mai) sărbătorim pacea și unitatea în Europa. Această dată marchează aniversarea declarației Schuman, . Vor fi organizate activități și evenimente pe toată durata lunii mai.Accentul se va pune pe „Anul european al patrimoniului cultural”.
Pentru a marca Ziua Europei, instituțiile UE își deschid porțile pentru public în zilele de 5 mai (la Bruxelles), 5 și 9 mai (la Luxemburg) și 10 iunie (la Strasbourg). Birourile locale ale UE din Europa și din întreaga lume organizează diverse activități și evenimente, pentru toate vârtele. Mii de cetățeni participă la vizite, dezbateri, concerte și alte evenimente, pentru a sărbători Ziua Europei și pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu UE.
 • Mai mult
 • https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/44260/europe-day-2018-video-message-hrvp-federica-mogherini_en 
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_ro.pdf

 Moldova 

Orășel European a fost inaugurat i în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. La deschiderea evenimentului organizat de Delegația UE în Republica Moldova au participat premierul Pavel Filip, preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, șeful delegaţiei UE la Chișinău, Peter Michalko, membri ai Guvernului și reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat la Chişinău.
 Timp de două zile, vizitatorii Orășelului European au avut posibilitatea să afle mai multe despre cultura, tradițiile și bucătăria țărilor europene. Vizitatorii Orășelului European au avut posibilitatea să participe și la o serie de acțiuni, între care - lecții de limbi străine, prezentări privind  asistența acordată de UE țării noastre și dezbateri publice cu participarea consilierilor de nivel înalt ai UE în țara noastră.
 La 13 mai curent, orășelul  a găzduit tradiționalul festival de film și cultură europeană. Totodată, au fostfi organizate spectacole de muzică clasică și jazz, susținute de Filarmonica Națională şi formații din ţară şi din străinătate.
 În zilele următoare, caravana europeană va merge în raioanele țării - la Drochia, Ungheni, Hâncești, Comrat, Bălți, Cahul și Soroca.
 • https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/44428/or%C4%83%C8%99elul-european-2018_ro 
 • https://ro-ro.facebook.com/europedayinMoldova/
 • https://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-vizitat-oraselul-european-2018
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4118/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
 • https://gov.md/ro/content/pavel-filip-vedem-apropierea-de-ue-cu-mai-putine-declaratii-si-mai-multe-actiuni-concrete
 • http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512057/
16.05.2018

 R. Moldova a împărtăşit din experienţa în implementarea Parteneriatului de Mobilitate RM – UE

Promovarea politicilor, stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor, precum şi comunicarea în domeniul migraţiei au constituit subiectele conferinței aniversare cu genericul "Înțelegerea migrației în Uniunea Europeană: trecutul, prezentul și viitorul", consacrate unui deceniu de la fondarea Rețelei europene de migrație,
 O atenție particulară a fost acordată rolului parteneriatelor între UE și țările terțe și comunicării eficiente în privința migrației cu mass-media și publicul larg. Importanța atribuită de către UE conferinței date a fost pusă în evidență prin participarea Comisarului european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie Dimitris Avramopoulos.
 Secretarul de stat al MAEIE, Daniela Morari. a facut o  prezentare în cadrul sesiunii "Edificarea parteneriatelor mai puternice în domeniul migrației cu țările terțe", Daniela Morari a vorbit despre experiența țării noastre acumulată în contextul Parteneriatului de Mobilitate RM – UE, care anul acesta la fel marchează 10 ani de la lansare.
Rețeaua europeană de migrație este compusă din experți în domeniul migrației și azilului din statele membre ale UE și din Regatul Norvegiei. Obiectivul structurii respective constă în furnizarea informațiilor actualizate, obiective, fiabile și comparabile privind migrația și azilul în vederea sprijinirii elaborării politicilor în UE în aceste domenii.
Rețeaua europeană de migrație (EMN)

 3.05.2018Cea de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană

În cadrul reuniunii au fost discutate progresele în realizarea agendei de reforme prevăzute de Acordul de Asociere, inclusiv pe dimensiunea justiției, combaterii corupției, alinierii cadrului normativ la standardele europene, îmbunătățirii mediului de afaceri și în vederea susținerii dezvoltării societății civile.

De asemenea, Consiliul a abordat evoluțiile înregistrate în cadrul Zonei de Liber Schimb Complex și Cuprinzător (DCFTA) și aspectele cooperării economice între UE și Republica Moldova.

 •  https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/44023/moldova-continued-eu-commitment-drives-trade-growth_ro
 •  http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2018/05/03/
 •  https://gov.md/ro/content/pavel-filip-dupa-consiliul-de-asociere-vom-face-tot-posibilul-pentru-face-alegerea-europeana
 • http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2018/05/03/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Moldova+Association+Council
 • http://www.infoeuropa.md/moldova-in-dialog-cu-europa/cea-de-a-patra-reuniune-a-consiliului-de-asociere-uniunea-europeana-republica-moldova-3-mai-2018
 • https://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-va-participa-la-reuniunea-consiliului-de-asociere-rm-ue
În marja Consiliului de Asociere,  premierul Pavel Filip  a avut și o serie de  întrevederi cu înalţi oficiali europeni, între care, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Federica Mogherini, Comisarul european pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, Comisarul european pentru Afaceri Economice și Financiare, Impozitare și Vamă, Pierre Moscovici, și Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.

 •  https://gov.md/ro/content/posibilitatile-de-consolidare-dialogului-politic-rm-ue-analizate-de-pavel-filip-si-donald
 •  https://gov.md/ro/content/reformele-si-cooperarea-cu-ue-domeniul-economic-examinate-de-pavel-filip-si-pierre-moscovici
 • https://gov.md/ro/content/implementarea-reformelor-beneficiul-cetatenilor-discutata-de-pavel-filip-si-johannes-hahn
 • https://gov.md/ro/content/pavel-filip-dialog-cu-federica-mogherini-vom-depune-toate-eforturile-pentru-demonstra

Noutăți CoE-RM - Mai 2018Raportul anual al MONEYVAL: riscurile de spălare a banilor sunt în creștere
MONEYVAL , un organ împotriva spălării banilor și combaterii terorismului al Consiliului Europei și-a publicat recent Raportul general de activitate pentru anul 2017.
În 2017, MONEYVAL și-a continuat rolul de actor global internațional în rețeaua globală a organismelor de combatere a spălării banilor și de combatere a terorismului și a monitorizat în mod activ 21 de jurisdicții prin adoptarea de rapoarte de evaluare reciprocă, inclusiv vizite la fața locului sau rapoarte de monitorizare.MONEYVAL este un membru asociat principal al Grupului de Acțiune Financiară (FATF) și este respectat ca un mecanism eficient de monitorizare a calității rezultatelor pe care le furnizează și a forței procedurilor sale de urmărire. Aceasta întărește totodată vizibilitatea și relevanța Consiliului Europei.

Mai mult 
RAPORT

 26.05.2018

Uniunea Europeană și Consiliul Europei și-au revizuit cadrul juridic pentru protecția datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană și Consiliul Europei și-au revizuit cadrele juridice pentru protecția datelor cu caracter personal pentru a ține pasul cu schimbările din acest domeniu, care se dezvoltă destul de rapid. Având la bază ghidul practic foarte popular anterior, care se referea la legislația europeană privind protecția datelor, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Consiliul Europei și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor au publicat o actualizare, care survine după intrarea în vigoare a noilor norme UE privind protecția datelor și a modernizării textul Convenției 108 a Consiliului Europei care a fost adoptat recent.24- 25.05.2018

Programe noi de cooperare între Consiliul Europei şi Republica Moldova în domeniul justiţiei

Ministrul Justiţiei, Victoria Iftodi, în cadrul unei vizite de lucru la Strasbourg a avut o întrevedere cu Thorbjørn Jagland, Secretar General al Consiliului Europei. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat situaţia din Republica Moldova, reformele implementate în sectorul justiției și asistența acordată de Consiliul Europei țării noastre.
În special, s-a discutat despre progresele înregistrate în implementarea direcțiilor strategice de acțiune în sectorul judiciar („Mica Reformă a Justiției”), fiind subliniată importanța expertizei oferite de Consiliul Europei în procesul de creație legislativă.
Victoria Iftodi a apreciat înalt parteneriatul îndelungat între Republica Moldova și Consiliul Europei și i-a mulţumit Secretarului General pentru asistenţa valoroasă acordată, în special, prin intermediul Parteneriatului pentru buna guvernare CoE-UE pentru țările Parteneriatului Estic în perioada 2015-2018.
Cei doi oficiali au apreciat implementarea actuală a Planului de Acțiuni al CoE pentru RM 2017-2020 și a programelor de cooperare dedicate protecției și promovării drepturilor omului, asigurării drepturilor sociale, consolidării statului de drept și asigurării principiilor democrative de guvernare.
Ministrul Justiției a menționat că, actualmente se lucrează la o nouă strategie pe termen lung în domeniul justiției. În acest context, Victoria Iftodi a subliniat importanța evaluării efectuate de Consiliul Europei privind implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, asigurând că recomandările misiunii de evaluare vor fi transpuse în noua strategie.


Curtea Europeană a Drepturilor Omului atestă o cooperare excelentă cu Republica Moldova .Acesta este mesajul pe care l-a exprimat Președintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi, în cadrul întrevederii cu Ministrul Justiţiei, Victoria Iftodi, la Strasbourg.
Discuţia dintre cei doi oficiali s-a axat asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova, reformelor demarate în sectorul judiciar din țara noastră, situației executării hotărărilor Curții de la Strasbourg și măsurilor de prevenire a încălcării drepturilor omului.
Ministrul Justiției a informat Președintele Curții Europene despre eforturile Guvernului în implementarea reformei în justiție, ameliorarea condițiilor de detenție și instituirea unui mecanism compensatoriu pentru condițiile insuficiente de detenție. De asemenea, s-a discutat și problema arestului preventiv, ce rămâne a fi un subiect sensibil din cauza condamnărilor frecvente a Republicii Moldova, în baza Articolului 5 din Convenție.
Președintele Raimondi a informat că protoculul nr.16 va intra in vigoare la 1 august 2018. Acest fapt va spori dialogul și va ameliora aplicarea Convenției la nivel național. Menționăm că, protocolul nr.16 prevede posibilitatea curților superioare naționale de a solicita avizul CtEDO cu privire la probleme juridice ce ţin de interpretarea Convenţiei şi a protocoalelor sale. Președintele Curții de la Strasbourg și-a exprimat speranța că acest instrument va deveni mai atractiv pentru Statele Părți odată cu demararea aplicării acestuia.


Mai mult
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3960
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3962 
întrevedere cu Christos Giakoumopoulos, Directorul General pentru drepturile omului și statul de drept a Consiliului Europei.
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3961
întrevedere cu Directorul General al Directoratului pentru Democrație, Snezana Samardzic-Markovic
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3964


24.05.2018 


Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) a Consiliului Europei lansează pentru organismele europene standarde actualizate de promovare a egalității 

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) a Consiliului Europei a lansat standarde revizuite (Recomandarea politică generală nr. 2) pentru înființarea și funcționarea organismelor europene de promovare a egalității.
Aceste organe ar trebui să fie stabilite prin legislație constituțională sau parlamentară, să fie înființate ca entitate juridică separată și să funcționeze fără intervenția statului sau a partidelor politice. Acestea ar trebui să aibă două funcții cheie: (i) promovarea egalității și prevenirea discriminării, în special prin efectuarea de anchete, urmărirea cercetării, sensibilizarea, sprijinirea bunelor practici, formularea de recomandări și contribuirea la elaborarea legislației și a politicilor; și (ii) sprijinirea persoanelor expuse discriminării și urmărirea litigiilor în numele lor. Organele de egalitate pot avea funcția suplimentară de a decide asupra plângerilor de discriminare prin decizii obligatorii din punct de vedere juridic care impun sancțiuni sau prin formularea de recomandări fără caracter obligatoriu.
Standardele revizuite au fost lansate la un eveniment care a reunit reprezentanți ai organelor de promovare a egalității, ai ombudsmanilor naționali și ai instituțiilor naționale pentru drepturile omului; membri ai ECRI; membrii parlamentelor naționale; reprezentanți ai autorităților naționale, organizațiilor internaționale, și a rețelelor de ONG-uri. Participanții la eveniment au lansat discutii, privind rolul organismelor de promovare a egalității și al bunelor practici în combaterea discursului de ură, incluzând sensibilizarea, cercetarea și colectarea datelor, asistența acordată victimelor și luarea deciziilor cu privire la plângeri.
 Mai mult
 • ECRI
 • https://www.coe.int/en/web/portal/-/anti-racism-commission-launches-updated-standards-for-european-equality-bodies
 • http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-02rev-2018-006-ENG


  18.05.2018

Președinția croată la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (18 mai - 21 noiembrie 2018)

 În cadrul Sesiunii ordinare a Comitetului de miniștri al CoE de la Elsinore, Danemarca, la care au participat reprezentanți ai celor 47 de state membre ale acesteia, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei începând cu 18 mai 2018 a trecut de la Danemarca la Croația,


Concentrată pe subiecte importante pentru protejarea, promovarea și dezvoltarea democrației, a drepturilor omului, a statului de drept și a identității culturale a Europei, Croația, prin consultări ample cu toate părțile interesate, a stabilit următoarele patru subiecte ca priorități ale președinției sale:
 1. lupta împotriva corupției;
 2. protecția eficientă a drepturilor minorităților naționale și a grupurilor vulnerabile;
 3. descentralizarea în contextul consolidării administrației locale și a autoguvernării, inclusiv în ceea ce privește capacitatea de absorbție a regiunilor; și
 4.  protecția patrimoniului cultural și a traseelor culturale. 
Mai mult 
 • https://www.coe.int/en/web/portal/-/croatia-takes-over-chairmanship-of-committee-of-ministers-from-denmark
 • http://www.infoeuropa.md/cooperarea-europeana/croatia-preia-presedintia-comitetului-de-ministri-al-consiliului-europei-de-la-danemarca

18.05.2018

Cea de-a 128-a Sesiune a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei

Agenda cuprinde discuții privind situația democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Europa, asigurând eficiența pe termen lung a sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului și cooperarea cu Uniunea Europeană.


Seful diplomației moldovenești Tudor Ulianovschi a reiterat sprijinul pe care Consiliul Europei îl acordă Republicii Moldova în eforturile sale de modernizare și promovare a reformelor, în particular combaterea corupției, sporirea independenței și eficacităţii sistemului judiciar și consolidarea libertăţii mass-media, implementate prin Planul de Acțiuni al CoE pentru RM 2017-2020. În contextul procesului de reglementare a conflictelor prelungite, inclusiv a conflictului transnistrean, Ministrul Tudor Ulianovschi a evocat necesitatea măsurilor de consolidare a încrederii și respectării drepturilor omului, în particular, a fost subliniată importanţa pe care o acordă Consiliul Europei situației școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană.

În cadrul Sesiunii, miniştrii de externe ale celor 47 de state membre au aprobat o serie de decizii cu privire la cel de-al cincilea Raport anual al Secretarului General referitor la situația drepturilor omului, democrației și statului de drept în Europa, care vizează, printre altele, consolidarea protecţiei drepturilor omului potrivit Convenţiei europene, pentru a asigura o Europă fără pedeapsă cu moartea; reacţii la noile dezvoltări tehnologice; ameliorarea coordonărilor şi activităţilor organelor de monitorizare; modernizarea Secretariatului CoE, inclusiv managementul general şi structura acestuia.

De asemenea, a fost adoptat și deschis spre semnare Protocolul de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor privind prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția/CETS nr. 108).

Mai mult
 • https://www.coe.int/en/web/cm
 • https://www.coe.int/en/web/portal/cm-session-18-may-2018 
 • http://www.infoeuropa.md/cooperarea-europeana/securitatea-democratica-si-protectia-datelor-pe-ordinea-de-zi-a-acelei-de-a-128-sesiuni-comitetului-de-ministri-al-coe
 • http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512228/
 • http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512194/ 
17- 18.05.2018

Conferința "Persoanele marginalizate, drepturile omului și etica dezvoltării"

a fost organizată la Chișinău, Republica Moldova, în rezultatul eforturilor comune între Asociația de Dezvoltare Internațională pentru Dezvoltare și Universitatea de Stat din Moldova cu sprijinul Consiliului Europei, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltarea Cooperării, Ambasada SUA în Moldova, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, , UN Women, etc.

Evenimentul a constituit un forum pentru dialog activ și schimb de bune practici privind problema acută privind marginalizarea și cea a drepturilor omului în Moldova și în Europa de Est. Participanții la Conferință au abordat aspecte cum ar fi consolidarea capacității factorilor de decizie locală și a reprezentanților societății civile în aplicarea instrumentelor de etică a dezvoltării la toate nivelurile de politică și de programare; sau reducerea decalajului dintre academicieni și practicieni pentru a crea o conversație productivă și durabilă în etica incluziunii sociale și dezvoltării internaționale.

Au fost prezentate și discutate subiecte precum violența bazată pe gen ca cauză și consecință a marginalizării, negocierea diversității etnice și culturale în democrațiile multiculturale, piețele forței de muncă, oportunitățile și mobilitatea, adaptarea și abilitarea persoanelor cu dizabilități.

Detalii

14.05.2018

Cel de-al 5-lea raport anual al Secretarului General, Thorbjørn Jagland,

În acest an, raportul atrage atenția asupra rolului instituțiilor în Europa și asupra încercărilor de a le submina atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre.
"Există provocări noi și mai vechi pentru instituțiile noastre de pe întregul continent la care trebuie să răspundem", a declarat Secretarul General. În raportul său, Secretarul General invită toate statele membre ale Consiliului Europei să reitereze, în interesul fiecărui cetățean european, valorile împărtășite, așa cum se reflectă ele în Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
  evaluează principalele elemente esențiale ale securității democratice în statele membre ale Consiliului Europei: justiția independentă, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și asociere, societățile incluzive. 

7 .05.2018

 A fost publicată cea de-a patra ediție a  Ghidului practic privind admisibilitate

Ghidul practic privind criteriile de admisibilitate descrie condițiile de admisibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o cerere adresată Curții. Prezenta ediție cuprinde jurisprudența până la 28 februarie 2017 și condițiile procedurale mai stricte pentru a se adresa Curții, care a intrat în vigoare către acea dată. Practicanții și solicitanții potențiali ar trebui să studieze cu atenție acest Ghid practic înainte de a decide să aducă un caz în fața Curții. 

Mai mult
Ghid practic cu privire la admisibilitate 20184.05.2018
Premiul Nord-Sud 2017 al Consiliului Europei este decernat Kristiinei Kumpula și lui Abbas Gullet

Laureați ai Premiului Nord-Sud al Consiliului Europei 2017 au devenit Secretarul general al Comitetului Crucii Roșii din Finlanda Kristiina Kumpula și Secretarul General al Societății Crucii Roșii din Kenya, dr. Abbas Gullet. Premiului Nord-Sud al Consiliului Europei 2017, este o distincție acordată anual pentru două personalități care s-au remarcat pe plan internațional, având un rol decisiv în apărarea drepturilor omului și a democrației precum și pentru promovarea dialogului, a interdependenței globale și a solidarității.Mai mult

3.05.2018

Lansarea Strategiei privind egalitatea de gen 2018-2023

Consiliul Europei lansează Strategia privind egalitatea de gen 2018-2023 în cadrul conferinței internaționale "Egalitatea de gen: pregătește calea", organizată în cadrul Președinției daneze a Comitetului Miniștrilor (Copenhaga, Eigtveds Pakhus, 3-4 mai). 
Scopul evenimentului este de a aborda provocările actuale și emergente care împiedică un ritm mai rapid de progres în atingerea unei egalități de gen semnificative și deplină și de a discuta despre calea de urmat în implementarea noii strategii.


02.05.2018


A fost publicat un nou studiu privind Internetul și campaniile electorale

O nouă publicație a Consiliului Europei intitulată "Internetul și campaniile electorale - Studiu privind utilizarea internetului în campaniile electorale" a fost elaborată de comitetul de experți privind pluralismul mass-media și transparența mass media (MSI-MED) al Consiliului Europei. Studiul analizează implicațiile trecerii publicității electorală pe internet, în special în ceea ce privește cheltuielile electorale și a tehnicilor de publicitate discutabile bazate pe micro-direcționare a alegătorilor cu mesaje personalizate.

BV - UE susține acțiunile de mediu în Republica Moldova

Uniunea Europeană și Republica Moldova: Împreună pentru Mediu – fișă de date. - 2018. - 2 p.  [Accesat la 28.05.2018]

Uniunea Europeană susține acțiunile de mediu în Republica Moldova  pentru a asigura o calitate mai bună a vieții și o economie mai puternică.  

Această fișă de date arată cum UE și Republica Moldova lucrează împreună pentru politici de mediu mai bune și investiții mai verzi, oferind cetățenilor vieți mai sănătoase, ecosisteme mai puternice și dezvoltare mai durabilă.

Protecția, conservarea și îmbunătățirea mediului sunt esențiale, atât pentru generațiile din prezent,cât și pentru cele din viitor. Republica Moldova, ca și alte țări din regiune, se confruntă cu diferite provocări legate de poluarea aerului, asigurarea apei potabile curate, precum și gestionarea durabilăa deșeurilor. Uniunea Europeană lucrează împreună cu Republica Moldova la abordarea schimbării climatice pentru a asigura un standard mai bun de viață cetățenilor moldoveni prin elaborarea politicilor de mediu mai bune și a investițiilor ecologice în modernizarea infrastructurii sociale și tehnice în orașe.

Această fișă de date este disponibilă în engleză, română și rusă.

Европейский Союз и Республика Молдова: вместе ради окружающей среды
Европейский Союз поддерживает деятельность в защиту окружающей среды в Республике Молдова, чтобы обеспечить лучшее качество жизни и более сильную экономику

Этот информационный бюллетень демонстрирует, как ЕС и Молдова совместно  улучшают природоохранную политику и привлекают “зеленые» инвестиции, укрепляя экосистемы, обеспечивая более здоровую жизнь для граждан и более устойчивое развитие.

Этот информационный бюллетень доступен на английском, румынском и русском языках.

Relaţiile UE- RM în opinia şefului Delegaţiei UE în Moldova

Peter Michalko şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova

"Eu sincer vreau să avem relațiile între UE și Republica Moldova dezvoltate într-un fel în care toată lumea să vadă cât de importante sunt, să vadă câte succese s-au înregistrat, că s-a îmbunătățit și viața oamenilor, s-a dezvoltat societatea și a crescut economia și în general calitatea vieții oamenilor în Republica Moldova. Asta cred că este ce poate un ambasador să-și dorească să vadă la sfârșitul mandatului său.”
11 mai 2018

(VIDEO) Peter Michalko: Moldova a devenit țară asociată a UE, iar scopul acestei relații este asocierea politică și integrarea economică

Ați vorbit despre exporturi, despre relațiile economice dintre Republica Moldova și UE. Vroiam să vă întreb despre proiectele pe care UE urmează să le finanțeze în mandatul domniei voastre. Nu vorbim deocamdată despre tranșele din suportul macrofinanciar, am auzit declarații de la Bruxelles a doamnei Mogherini și a domnului Hahn precum că tranșele urmează să vină. Vorbesc despre alte finanțări.
- Noi continuăm activitățile noastre, Acordul de Asociere fiind bazat pe foarte multe dintre ele, mai ales pe cele ce susțin implementarea lui. Asta înseamnă că susținem instituțiile de stat să devină mai eficiente și să preia și cunoștințe și să-și întărească capacitățile în îndeplinirea acestor angajamente care au fost luate dar și de a oferi moldovenilor servicii mai bune, cum este și așteptat de cetățeni.
Pe de altă parte, este și prioritatea de a susține îmbunătățirea vieții cetățenilor și prin finanțarea proiectelor de infrastructură, vom continua și proiectele care au ca scop susținerea aprovizionării cu apă potabilă, ceea ce privește alte proiecte sociale sau de infrastructură în orașe și localități, precum încălzirea clădirilor, deja am susținut proiecte pentru peste 220 de clădiri publice, școli și grădinițe și continuăm și acest efort.
Vom continua și susținerea pentru societatea civilă și în domeniile care sunt mai specifice, de exemplu măsuri pentru susținerea întăririi de încredere, dacă vorbim despre crearea condițiilor pentru rezolvarea diferendului transnistrean. Acolo UE este și participant la proces în formatul 5+2 dar și își oferă susținerea în proiecte din acest domeniu. Apreciem progresul făcut în ultimul timp în acest domeniu foarte important și sperăm că asta va duce la progres în ceea ce privește rezolvarea acestui conflict.


 29 martie 2018

(VIDEO) Moldova în Direct .trm.md


14 martie 2018

Peter Michalko: Moldova a ajuns să fie țară asociată la UE. Asta e și o responsabilitate..:
Interviu oferit  Portalului Anticoruptie.md al Centrului de Investigații Jurnalistice

"....Atenția din partea UE pentru ce se întâmplă în Republica Moldova crește și este foarte mare. Asta este o prioritate – intensitatea contactelor și prezenței cunoștinței despre cooperarea noastră în realitatea vieții cetățenilor Republicii Moldova. Noi vrem  ca lumea să știe că suntem aici pentru a susține Republica Moldova în atingerea standardelor europene de trai. Acesta este scopul nostru pentru țara vecină, parteneră asociată, cum este acum Republica Moldova.....

..... eu vreau încă o dată să subliniez că tot ce este evaluat ține de angajamente pe care și le-au asumat autoritățile din Republica Moldova în fața partenerilor internaționali, în cazul nostru Uniunea Europeană, în cadrul acordului de asociere, agendei de asociere, memorandumului de înțelegere, ceea ce privește asistența macrofinanciară. Noi toți, împreună cu cetățenii Republicii Moldova vrem să vedem îmbunătățirea situației, independența judecătorilor și sistemului de justiție, să nu vedem fenomene negative în ceea ce privește procesele în curțile care ar avea aspecte legate de absența dreptului la un proces cinstit și echitabil și condiționalitatea care a fost introdusă e legată cu asta. Sunt sigur că dacă situația se va îmbunătăți, putem să vedem și evaluările mai bune din partea noastră și asta e legat de asistența în cazul asistenței macrofinanciare și asta are cu siguranță și impact în calitatea relațiilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Moldova a ajuns să fie țară asociată la UE. Asta e și o responsabilitate. Asociația e definită ca o asociație politică și integrare economică. Pe scurt, asta înseamnă să fie atinse standarde europene. Asta o cer în primul cetățenii Republicii Moldova. Angajamentul autorităților e luat în fața cetățenilor Moldovei și ei vor fi cei care vor face evaluarea cum au fost atinse aceste standarde. Oamenii vor să trăiască la nivel de standarde pe care le văd în vecinătate, în Uniunea Europeană, și angajamentul autorităților a fost făcut. Acum vom vedea cum va fi atins. Noi, din partea UE oferim susținerea pentru asta, dar e necesar să existe voința politicienilor, factorilor de putere din Republica Moldova.

1.03.2018

(VIDEO) Conferință de presă prilejuită de jumătate de an de activitate în Republica Moldova a șefului Delegației Uniunii Europene în RM, Peter Michalko 

 26 februarie 2018

Ambasadorul UE la Chișinău: În Republica Moldova există fenomene de corupție extraordinar de mare, trafic de influență, folosirea pozițiilor în organele de stat sau în administrație, care trebuie dezrădăcinate
Pentru combaterea reală a corupției este necesară voință politică, a declarat Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, în cadrul unui interviu pentru Moldova Curată.  El a subliniat că pe lângă corupția mică, în Republica Moldova există fenomene de corupție „extraordinar de mare, trafic de influență și folosirea pozițiilor în organele de stat sau în administrație”.

Combaterea corupției rămâne o verigă slabă a societății moldovenești, după cum au remarcat mai mulți experți, dar și oficiali europeni. Cum poate fi depășită această situație în Republica Moldova?
Aici cel mai important element pentru succes este voința politică. Ea trebuie să existe. Trebuie să fie oprite fenomenele care fac parte din cauzele corupției, dar și care ajută la tolerarea acestui fenomen. Orice influență asupra organelor de stat care îi face pe oameni să nu fi egali în fața legii, în fața instituțiilor de stat, face parte din practicile corupției. Instituțiile trebuie să lucreze, în primul rând, cinstit, într-un mod credibil în fața cetățenilor, trebuie să aibă și un sistem propriu și credibil de control intern și să existe și un sistem de control din partea altor instituții, ca cetățenii să aibă posibilitatea, în cazul în care există vreo suspiciune de atitudine incorectă din partea instituțiilor de stat, să aibă un loc de unde să ceară justiție. Pentru că asta e important, cetățenii trebuie să fie siguri că societatea în care trăiesc este una justă și au unde să găsească justiției și adevăr.

22 februarie 2018

(AUDIO) Radio Chisinău

15 februarie 2018

(VIDEO)  Emisiunea InPROfunzime 
  08 februarie 2018

Peter Michalko: În 2017 au apărut elemente noi în relația UE-RM. Interviu IPN

...În anul 2017, s-a atestat o anumită creștere a opțiunilor pro-europene ale cetățenilor Republica Moldova, pe fundalul descreșterii semnificative din ultimii ani. De unde credeți că vine creșterea, dar și descreșterea anterioară?

- Eu cred că suntem acum în faza apropierii şi mai strânse între Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Pur şi simplu, moldovenii ştiu acum mai bine şi mai mult despre Uniunea Europeană. Realitatea europeană devine mai cunoscuă aici, ea devine uneori şi realitatea pentru moldoveni, prin reformele implementate sau prin informaţii despre activităţile sau asistenţa Uniunii Europene. Cred că este vorba şi despre recunoaşterea că valorile și scopurile noastre comune în procesul de asociere a Republicii Moldova, pentru îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi întroducerea standardelor europene, este ceea ce oamenii vor pentru viaţa lor, pentru familiile lor şi pentru copiii lor, pentru perspectiva lor în acestă ţară. Şi cred că aceasta este dovada încrederii în sine mai mare, că e posibil să se poată ajunge la această stare dorită a calităţii vieţii....
...Ce a avut de câștigat cetățeanul Republicii Moldova din relația țării cu IE, în 2017? A avut ceva și de pierdut? Ce culori mai există în relațiile RM-UE decât alb și negru pentru cetățeanul moldovean?
- Cred că o parte din răspuns poate fi găsit pe parcursul întregii noastre discuții, dar esențial este că suntem în proces de creştere a beneficiilor pe care cetăţenii din Republica Moldova le au din relaţia cu Uniunea Europeană. Sperăm că aceasta va fi o realitate în toate domeniile. Orice schimbare adusă prin reforme face viaţa omului mai uşoară, face statul să fie un slujitor mai bun al cetăţenilor, aduce un euro în plus în buzunarul salariaţilor din Republica Moldova, crează locuri de muncă şi au fost mii de locuri de muncă anul trecut create. Contează fiecare proiect care aduce apa potabilă sau infrastructura comunală la cetăţeni şi au fost mii de moldoveni care anul trecut şi anii precedenţi au benificiat de aceste proiecte. Toate acestea devin şi va continua să devină un argument puternic pentru continuarea cooperări şi parteneriatului pe care le avem între noi, Uniunea Europeană și Republica Moldova.


30 ianuarie 2018

VIDEO „Ora expertizei” /Jurnal TV
Decembrie 2017 - Ianuarie 2018

 Peter Michalko: ,, Îmi doresc un dialog deschis’’: Interviu Журнал "Работай! и Отдыхай!"  Nr .43 P.16-19


Dle ambasador, aţi început mandatul într-un ritm alert.Din primele zile şi până în prezent zilnic aveţi numeroase întrevederi, participaţi la diverse evenimente. Care sunt priorităţile pe care le-aţi stabilit pentru mandatul dvs. pe termen scurt şi mediu?
- Priorităţile sunt foarte clare. Cel mai important este să lucrez pentru implementarea Acordului de Asociere şi a Agendei de Asociere, unde sunt formulate obiectivele comune ale parteneriatului nostru şi priorităţile pentru procesul de reforme pe termen scurt şi mediu. Acum trebuie să susţinem partenerii din Republica Moldova pentru a înregistra progrese în domeniul economic şi social, pentru a atinge standardele incluse în aceste documente. Al doilea scop pe care mi l-am propus este să comunicăm deschis şi foarte clar despre cooperarea noastră, despre suportul pe care îl oferă UE, despre oportunităţile pe care le deschide parteneriatul nostru pentru economia Republicii Moldova, pentru exporturi, pentru oameni, pentru comerţ, educaţie, diferite programe, cum ar fi, de exemplu, Erasmus+. Toate acestea au drept scop susţinerea Republicii Moldova în calitate de vecin şi partener important al UE şi îmbunătăţirea vieţii populaţiei din această ţară, precum şi crearea unor noi şanse pentru fiecare cetăţean.Pentru mine este foarte important să pot vorbi deschis cu toţi partenerii din structurile de stat, partenerii politici, economici, sociali, cu autorităţile locale şi cu societatea civilă, cu mass-media şi cu oamenii de rând din toate localităţile, pentru ca ei să poată vedea că Uniunea Europeană este aici pentru a-i susţine şi pentru a-i ajuta


2017


Moldova Europeana