Faceți căutări pe acest blog

CoE și UE - organizații separate, cu roluri diferite, dar complementare


UE si CoE sunt două dintre cele mai influente structuri europene. Deşi cooperează pe diverse domenii, ar trebui să faceţi o distincţie clară între ele. În primul rând trebuie să cunoaşteţi că Consiliul Europei regrupează 47 de state membre şi Moldova a aderat la această organizaţie la 13 iulie 1995. Uniunea Europeană este alcătuită din 28 de state membre şi Republica Moldova aspiră să adere la această organizaţie.  VEZI   A se face distinctie între:

Consiliul Europei (CoE)

este organizația lider în domeniul protecției drepturilor omului de pe continent. Aceasta cuprinde 47 de state membre, dintre care 28 sunt membre ale Uniunii Europene. Toate statele membre ale Consiliului Europei au semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, un tratat menit să protejeze drepturile omului, democrația și statul de drept. Curtea Europeană a Drepturilor Omului supraveghează punerea în aplicare a Convenției în statele membre.
 • Comitetul de Miniştri reprezintă instanţa de decizie a Consiliului Europei.
 • Adunarea Parlamentară (APCE) este compusă din 324 parlamentari din cele 47 de state membre; 
 • Congresul Autorităților Locale și Regionale este o instituție a Consiliului Europei, responsabilă cu întărirea democrației locale și regionale în cele 47 de state membre
www.coe.int

  Uniunea Europeană  (UE)

 este un parteneriat economic și politic unical între 28 de țări democratice europene. Obiectivele sale sunt pace, prosperitate și libertate pentru cei 500 de milioane de cetățeni ai săi - într-o lume echitabilă și sigură. În acest scop, țările UE înființează organisme care să conducă UE și să adopte legislația sa.
Cele mai importante sunt
 • Parlamentul European reprezentând cetățenii Europei, 
 • Consiliul Uniunii Europene reprezentând guvernele naționale)
 •  și Comisia Europeană reprezentând interesul comun al UE.  
Cele două organizații conlucrează strâns, în domeniile de interes comun, în special în materia de promovare a drepturilor omului și a democrației în Europa și în regiunile învecinate.

Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei permite fiecărei organizații să beneficieze de competenţele specifice ale celeilalte, astfel susținându-se reciproc în activitatea lor.

Oportunitatile programului Erasmus+ pentru Moldova


La 30 octombrie 2018 Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare,al BNRM va găzdui

 Erasmus+ Open Event

pentru cei interesați de lărgirea orizonturilor de cunoaștere, care își doresc să beneficieze de oportunitățile de studii, stagii de practică și activități dedicate tinerilor, susținute de programul Uniunii Europene Erasmus+


Reprezentanții Erasmus+ Youth Info Centru în Moldova vor prezenta

1) Descrierea generala a programului Erasmus+

2) Oportunitatile programului Erasmus+ la care poate participa Republica Moldova

3) Oportunitatile componentei de tineret si educatie non-formala din cadrul programului Erasmus+


Mai mult 

 • ERASMUS +
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_ro

BV_Raportul ECRI asupra Republicii Moldova ( 2018)


RAPORTUL ECRI ASUPRA REPUBLICII MOLDOVA (al cincilea ciclu de monitorizare) (Adoptat la 20 iunie 2018 Publicat la 2 octombrie 2018). - Strasbourg, 2018 . - 51 p.
 [Accesat la  2.10.2018]
Disponibil la : https://rm.coe.int/fifth-report-on-the-republic-of-moldova-translation-in-official-langua/16808de7d9


De la adoptarea celui de-al patrulea raport ECRI privind Republica Moldova (de aici înainte, denumită Moldova) la 20 iunie 2013, s-au înregistrat progrese într-un anumit număr de domenii.
Vizibilitatea și activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE) s-au îmbunătățit. Odată cu adoptarea Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) în 2014, statutul instituţiei Ombudsmanului a fost reformat iar impactul său a sporit.

ECRI salută aceste evoluții pozitive în Moldova. Cu toate acestea, în ciuda progreselor înregistrate, anumite probleme continuă să îngrijoreze.

Moldova nu a ratificat încă Protocolul nr. 12 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, iar autoritățile nu au indicat vreo dată pentru ratificarea acestuia.

Codul penal al Republicii Moldova nu este în deplină concordanță cu Recomandarea de Politică Generală nr. 7 a ECRI privind legislația națională de combatere a rasismului și a discriminării rasiale și nu prevede circumstanțe agravante în cazurile motivate pe homo/transfobie. Mai rămân unele lacune, de asemenea, referitoare la prevederile legale civile și administrative.
Nu există încă date sigure privind discursul de ură și violența motivată de ură. Urmărirea penală nu este aproape niciodată pornită, iar majoritatea cazurilor sunt tratate ca şi contravenții. Există un nivel înalt de subraportare, iar lipsa urmăririi penale nu oferă un factor eficient de descurajare împotriva acestor infracțiuni. Nu există nicio condamnare cunoscută în care instanța să fi luat în considerare motivația rasială sau xenofobă la stabilirea pedepsei. Nivelul insuficient de cunoștințe și expertiză în cadrul organelor de drept și justiție în recunoașterea infracțiunilor de ură împiedică o calificare corespunzătoare a acestor infracțiuni.

În cadrul acestui raport, ECRI solicită ca autoritățile să acționeze în mai multe domenii; în acest context, face o serie de recomandări, inclusiv următoarele.

Zilele Patrimoniului European 2018: Sărbătorind arta de a partaja

Zilele europene ale Patrimoniului (ZPE), o inițiativă comună a Consiliului Europei și Comisia Europeană, constituie organizarea la scară largă a unui palmares de evenimente culturale participative împărtășite de cetățenii Europei. Caracterul paneuropean al acestui proiect contribuie la apropierea cetățenilor și la evidențierea dimensiunii europene și a valorii patrimoniului cultural în cele 50 de state semnatare ale Convenției Culturale Europene. Peste 70 000 de evenimente sunt organizate în fiecare stat în scopul de a a contribui la sporirea gradului de conștientizare a valorii patrimoniului comun al Europei și a necesității continue de protecție a acestuia, precum și pentru a promova incluziunea, creativitatea și imaginația.

Fiind una dintre inițiativele-cheie ale Anului european al patrimoniului cultural din 2018, ediția din acest an a ZPE celebrează "Arta de a partaja" (“The Art of Sharing”). Anul European al Patrimoniului Cultural are drept scop încurajarea cetățenilor să exploreze cultura bogată și diversă a Europei, și să protejeze valoarea sa unică.

Un program vast și variat, care va avea loc în peroiada de la sfârșitul lunii august și până în luna octombrie în țările participante, va include expoziții interactive, ateliere de artizanat, excursii ghidate, festivaluri, vânători de comori și reînnoiri istorice, pentru a numi doar câteva. Multe inițiative vor explora rolul noilor tehnologii digitale în viitorul patrimoniului și al conservării.

Tema a inspirat numeroase evenimente interesante care explorează locurile și istoriile semnificative ale Europei. Vizitatorii pot participa la tururi ale Obiectivelor Turistice Europene (Lieu d'Europe) din Strasbourg sau Casei istoriei europene din Bruxelles. Evenimentele au loc pe întreg continentul, la sărbătorirea acestui an special, de la ferma Välimaa Sámi, în vechile zonele de pescuit de râul Teno, una dintre cele mai nordice așezări din Finlanda și Uniunea Europeană, la un tur intercultural ghidat al orașului Mouraria, Portugalia care este condus de migranți și refugiați.

Va exista oportunitatea de a explora pădurea din dealurile Beaujolais din Franța în cadrul unei expoziții, de a participa la târgul franciscan din Opole, de a vedea balene în Irlanda, de a descoperi un festival de moștenire digitală din Ermoupolis, de a viziona un spectacol de explorare a istoriei tulburărilor țărănești din "districtul sacru" din Ostrov prezentat de un teatru de stradă sau de a participa la o plimbare specială cu bicicleta la Milton Keynes, care sărbătorește libertatea femeilor.

"Zilele patrimoniului european reprezintă o experiență unică pentru celebrarea diversității culturale și a poveștilor colorate ale unei Europe vibrante și diverse. Acest program cultural este un instrument foarte eficient pentru a stimula imaginația și a promova o participare reală la viața culturală. Consiliul Europei este dedicat viziunii sale de a sensibiliza cultura ca una din valorile sale fundamentale comune. Această operațiune este doar un exemplu al unei implementări reușite a Convenției noastre culturale europene, pionierând înțelegerea reciprocă pe continentul nostru și urmărind o acțiune comună menită să protejeze și să încurajeze dezvoltarea unei culturi cu adevărat europene. Zilele patrimoniului european sunt o modalitate practică de a permite oamenilor să exploreze ceea ce au în comun și ce înseamnă să aparțină unui spațiu comun ", a declarat Gabriella Battaini-Dragoni, Secretar General Adjunct al Consiliului Europei.

"Patrimoniul cultural este esențial pentru identitatea noastră ca și europenii și are un rol vital în conducerea dezvoltării sociale și economice. Tema Zilelor europene de moștenire din acest an, "Arta de a împărtăși", este în esență ceea ce înseamnă Anul european al patrimoniului cultural 2018. Anul european va contribui la consolidarea sentimentului de apartenență la un spațiu european comun. Trebuie să folosim impulsul de a menține cultura și patrimoniul cultural în topul agendei politice a Europei și în centrul vieții cetățenilor. Cultura și patrimoniul cultural au o putere unică de a reuni oameni din medii diferite și de a le permite să înțeleagă și să-și respecte diferențele - și să recunoască experiențele lor istorice, culturale și umane pe care le împărtășesc. Prin aceasta, sper ca oamenii să înțeleagă că există mai multe lucruri care ne unesc decât ne separă ", a declarat Tibor Navracsics, Comisar European pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport.

Sărbătorite în 50 de state semnatare ale Convenției culturale europene, Zilele Patrimoniului European evidențiază diversitatea competențelor, tradițiilor, stilurilor arhitecturale și a operelor de artă locale care constituie patrimoniul european comun. Lansate de Consiliul Europei în 1985 în Franța, Zilele au fost organizate ca o inițiativă comună a Comisiei Europene și a Consiliului Europei începând din 1999. Permițând cetățenilor să exploreze o gamă largă de bunuri culturale printr-o serie de evenimente tematice, Zilele Patrimoniului contribuie la descoperirea istoriilor oamenilor și a locurilor care au contribuit la formarea culturii și patrimoniului Europei. Scopul lor este de a spori înțelegerea unui trecut european comun, de a încuraja aprecierea valorilor tradiționale și de a inspira noi practici de conservare și educare a patrimoniului. Patrimoniul cultural a fost întotdeauna recunoscut ca o prioritate de către Consiliul Europei. În plus, acum constituie o temă centrală în cadrul Europei Creative, program al UE pentru sectoarele culturale și creative.

Mai multe informații 


În Republica MOLDOVA , Zilele Europene ale Patrimoniului vor avea loc în perioada 24-28 septembrie și vor cuprinde un șir de activități precum: expoziții de fotografii și documente, conferințe, mese rotunde, vizionări de filme, activități pentru copii și adulți, ateliere de meșteșugărit și de preparare a bucatelor tradiționale, excursii ghidate la monumentele de patrimoniu de importanţă naţională sau locală – parcuri, grote, muzee, case memoriale, biserici, rezervații naturale, biblioteci etc.

În acest an, evenimente dedicate ZEP vor avea loc în peste 64 de localități din 18 raioane și vor fi organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prin intermediul instituțiilor sale din subordine, precum și cu aportul muzeelor, consiliilor raionale, caselor de cultură, a direcțiilor/secțiilor de cultură etc. Pentru comparație, în 2017, evenimente similare au avut loc în 43 de localități din 16 raioane. 
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Monica Babuc a reiterat importanța protejării și promovării patrimoniului cultural național, care este parte integrantă a celui european. „Mă bucur că de la an la an Zilele Europene ale Patrimoniului sunt marcate prin tot mai multe activități culturale, care atrag un public tot mai numeros atât la Chișinău, cât și în alte localități. Este dovada faptului că acest popor își cunoaște trecutul și își dorește un viitor european. Așadar, vă invit să celebrăm împreună tezaurul nostru cultural”, a subliniat oficialul.

Programul activităților organizate de către instituțiile din subordinea MECC cu ocazia ZEP 2018

Programul activităților organizate în teritoriu cu ocazia ZEP 2018


Biblioteca Națională a Republicii Moldova intenționează să se alăture marcării Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediția 2018 cu suita de evenimente și acțiuni care se vor desfășura începând cu data de 11 octombrie 2018 cu genericul "Patrimoniul culural: acolo unde trecutul întâlnește viitorul"

Programul va include:
 • Expoziție "Patrimoniul cultural european" (expozitie de carti si documente din colectiile Centrului Pro-European de Servicii și Comunicare, serviciilor Artă și hărți, Carte Rară,  Literaturile lumii, Audiovideoteca), coordonată de către CPESC. 
Inaugurarea expoziției va fi la orele   - 12.00. Spațiul desfășurării - bloc central, holul BNRM
 • Masă rotundă "Patrimoniul digital național: discutii si colaborare" (cu participarea partenerilor Programului Național Memoria Moldovei") organizată de serviciul Colecții digitale din cadrul BNRM.
 13. 00 - 14.30
- Expozitie de publicații "Experiența europeană privind digitalizarea patrimoniului cultural
 • Excursii itinerar la Muzeul cărții al BNRM
 13.00- 17.00

Activitatea CEDO în cauzele moldovenești (1997-2017)


SINTEZA VIOLĂRILOR CONSTATATE DE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI în privința Republicii Moldova: 12 septembrie 1997 – 31 decembrie 2017/ Vladislav GRIBINCEA, Daniel GOINIC, Pavel GRECU. - Ch., 2018. - 12 p.. - [Accesat la : 12.09.2018 ]

Disponibil la : https://crjm.org/wp-content/uploads/2018/03/Violari-20-de-ani.pdf

La 12 septembrie 1997, Republica Moldova a devenit parte la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). Republica Moldova s-a angajat să respecte drepturile garantate de aceasta şi a recunoscut jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO).

Din 1997 până la 31 decembrie 2017, CtEDO a înregistrat peste 13,400 de cereri îndreptate împotriva Moldovei. La 31 decembrie 2017, 1,348 dintre acestea (10,1%) încă aşteptau să fie examinate. În ceea ce priveşte numărul cererilor pendinte, Moldova este pe locul 11 din cele 47 de ţări membre la CEDO.

Până la ziua de astazi, CtEDO a pronunţat 381 de hotărâri în cauzele moldovenești, dintre care 27 în primele 8 luni ale anului 2018. Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CtEDO în cauzele moldoveneşti sunt neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, maltratarea, anchetarea inadecvată a maltratărilor şi deceselor, detenţia în condiţii proaste, casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile.

În baza hotărârilor şi deciziilor CtEDO pronunţate până la 31 decembrie 2017, Republica Moldova a fost obligată să achite compensații de peste EUR 16,300,000.


Cele mai des încălcate drepturi sunt:
• dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) - 156 de violări (31%);
• interzicerea torturii (Art.3 CEDO) - 125 de violări (24.8%);
• dreptul la libertate şi siguranță (Art. 5 CEDO) - 72 de violări (14.3%);
• dreptul la un recurs efectiv (Art. 13 CEDO) - 52 de violări (10.3%);
• dreptul la respectarea vieții private și de familie (Art. 8 CEDO) - 23 de violări (4.6%);
• dreptul la libertatea de exprimare (Art. 10 CEDO) - 17 violări (3.4%).
Cele mai des întâlnite tipuri de violări sunt:
• Neexecutarea hotărârilor judecătorești - 63 de violări (12.5%);
• Investigarea defectuoasă a maltratării și deceselor – 42 de violări (8.4%);
• Detenția în condiții proaste - 39 de violări (7.8%);
• Casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin recurs în anulare sau aplicarea
neregulamentară a revizuirii - 31 de violări (6.2%);
• Maltratarea – 28 de violări (5.6%);
• Motivarea insuficientă a arestării - 21 de violări (4.2%).

În scopul sporirii nivelului de informare a societăţii despre activitatea CtEDO în cauzele moldovenești, Centrul de

Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a efectuat analize pentru anii

 Pentru facilitarea aplicării standardelor CtEDO la nivel național și pentru evitarea abaterilor similare pe viitor, CRJM a elaborat o sinteză privind toate violările constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova până la 31 decembrie 2017.
La fel, CRJM a analizat impactul măsurilor întreprinse la nivel național pentru executarea hotărârilor CtEDO. CRJM a elaborat rapoarte în acest sens, pentru anii

.Toată jurisprudența CtEDO, inclusiv traducerile în limba română, este disponibilă pe pagina web a CtEDO

Vezi de asemenea 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI (CEDO) : informatii utile

Noutăți UE-RM - Iulie - august 2018


3.08.2018

Inaugurarea drumului de ocolire a orașului Ungheni, construit din bani europeni

Circa 36 de mii de locuitori din regiune vor beneficia de un drum construit din bani europeni, cu o lungime de 7,71 km.

Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, a declarat că noul drum va conecta și mai mult Republica Moldova cu Uniunea Europeană. „Noua șosea de centură va îmbunătăți conexiunea cu frontiera Uniunii Europene, reducând distanța cu 11 km. Va consolida legătura între cetățenii Republicii Moldova și cei ai UE, va facilita comerțul și businessul”, a menționat oficialul.

Construcția șoselei de centură a orașului Ungheni a costat peste 10,7 milioane de euro, dintre care 8,6 milioane de euro sunt grant din partea UE, iar circa 40 milioane de lei (2 milioane de euro) sunt din Fondul Rutier.

 Detalii

30.07.2018


33% moldoveni cred că R. Moldova trebuie să „meargă” spre Uniunea Europeană

, iar 12% spre Uniunea Eurasiatică, dominată de Rusia. Uniunea Europeană este preferată de 55,7% din moldoveni și când vine vorba de „parteneriat strategic” al țării, față de 50,7% pentru Rusia.,arată ultimul sondaj CBS-AXA, realizat pentru Institutul IDIS „Viitorul” la începutul lunii iulie.

 Când se pune problema sprijinului economic pentru R.Moldova, majoritatea (52,4%) este de părere că Uniunea Europeană ajută cel mai mult, urmată de România și RusiaUn procent de 58% din cei chestionați declară că sprijinul financiar extern, obținut de R. Moldova în ultimii doi ani, nu le-a afectat în nici un fel nivelul de trai, iar fiecare al patrulea (28%) susține că nivelul său de trai s-ar fi înrăutățit, în acești doi ani, „puțin” sau „foarte mult”.

Cercetarea lansată de IDIS Viitorul ”People Watch” măsoară teme de interes public sporit. Chestionarul a fost făcut pe un eșantion de 1 042 persoane în perioada 29 iunie - 9 iulie curent cu o marjă de eroare de plus, minus 2,8%.
Sondaj CALITATEA VIEŢII ȘI MIGRAȚIA/ IDIS Viitorul, CBC AXZ  People watch -   http://viitorul.org/files/library/Sondaj%20iulie_2018.pdf

30. 07 . 2018

Republica Moldova se pregătește de misiunea de audit privind exportul mai multor produse de origine animalieră pe piața UE
 Autoritățile naționale se vor mobiliza pentru a îndeplini toate acțiunile necesare în vederea finalizării cu succes a misiunii de audit în urma căreia țara noastră va putea exporta carne și ouă de pasăre în Uniunea Europeană. Aceasta ar urma să fie invitată în Republica Moldova în luna septembrie 2019.
 Planul de acțiuni în acest sens a fost discutat  într-o ședință de lucru la Guvern. Foaia de parcurs se axează inclusiv pe recomandările misiunii consultative de evaluare a sectorului avicol din partea UE, care a vizitat țara noastră în anul 2014. Principalele măsuri de realizat vizează dotarea și acreditarea laboratorului, crearea unui centru național de procesare a deșeurilor din industria cărnii, continuarea armonizării cadrului legislativ național cu cel european și sporirea capacităților instituțiilor naționale de profil.  Mai mult

25.07.2018

Lansarea proiectului UE ”Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor”
 Aria geografică de acoperire cuprinde cele opt raioane ale Regiunii de Dezvoltare Sud: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, Leova și Taraclia. Obiectivul principal al acestui proiect este axat pe dezvoltarea economică locală, îmbunătățirea competitivității IMM-urilor din regiunea de Sud și orientarea investițiilor străine în economia locală.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei ”Primari pentru Creștere Economică” și implementat de Consiliul Raional Cimișlia în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud).

Obiectivul general al proiectului, este dezvoltarea economică locală și îmbunătățirea competitivității antreprenoriale a IMM-lor din regiune, sporirea volumului de investiții atrase în economia Regiunii de Dezvoltare Sud.
Activitățile proiectului vor asigura:
- Consolidarea capacității furnizorilor de servicii de consultanță în afaceri din regiune, pentru a putea oferi programe de instruire și servicii de consultanță de calitate, pentru antreprenori;
- Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, prin furnizarea unei formări de calitate și a serviciilor de consiliere pentru antreprenori;
- Creșterea capacității instituționale pentru promovarea investițiilor în economia Regiunii de Dezvoltare Sud.
Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni, cu un buget total de circa 336 mii euro.
 Mai mult 
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3737&t=/Presa/Noutati/Dezvoltarea-Infrastructurii-de-Suport-in-Afaceri-in-Regiunea-de-Sud-a-Republicii-Moldova-cu-suportul-UE
https://odimm.md/ro/noutati/comunicate-presa/item/641-dezvoltarea-infrastructurii-de-suport-%C3%AEn-afaceri-%C3%AEn-regiunea-de-sud-a-republicii-moldova-cu-suportul-ue.html?tmpl=component&print=1
 24.07.2018

Rezultatele proiectului UE "Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune şi reabilitare în Moldova”

Scopul general al proiectului a fost de a susține durabilitatea reformei justiției, de a spori eficiența sistemului judiciar, dar și a altor agenți din acest sector, prin îmbunătățirea cadrului normativ și a procedurilor de lucru, precum și profesionalizarea angajaților. Activitățile proiectului au fost orientate către necesitățile de dezvoltare a sistemului penitenciar, sistemului de probațiune și cel de executare a hotărîrilor judecătorești.

Sistemul penitenciar a beneficiat de asistență în 5 sectoare de activitate: dezvoltarea instituțională, managementul resurselor umane, reformarea Centrului de instruire, reintegrarea socială a persoanelor private de libertate. Suportul acordat a fost materializat prin management instituțional, organizațional, instruiri pentru angajați din penitenciare, probațiune și executori judecătorești. De asemenea, au fost elaborate ghiduri de activitate, manuale, expertiză, instrucțiuni metodologice, consiliere scrisă și verbală. Printre activitățile speciale ale experților proiectului a fost inclusiv elaborarea unui nou Cod de etică pentru activitatea executorilor judecătorești, elaborarea recomandărilor în domeniul managementului financiar al sistemelor penitenciar și de probațiune.
Proiectul „Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune şi reabilitare în Moldova” a fost lansat în luna octombrie 2014, pentru o durată de 30 luni (și extins din iulie 2017 pentru încă 12 luni) fiind susținut financiar de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.
 Mai mult

16.07. 2018

Reuniunea Consiliului Afaceri Externe al  UE despre Parteneriatul Estic

Consiliul a discutat despre Parteneriatul estic, în perspectiva reuniunii ministeriale a Parteneriatului estic din octombrie. Miniștrii de externe au reafirmat angajamentul UE față de regiune, față de programul de reforme și față de prioritățile reunite în sintagma „20 de rezultate preconizate pentru 2020”, pentru a consolida economia, guvernanța, conectivitatea și societatea. Consiliul a confirmat relevanța continuă a unei abordări adaptate fiecărui caz și diferențiate, astfel încât fiecare din cele șase țări (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) să își aleagă nivelul de ambiție la care aspiră în relațiile lor cu UE.
Miniștrii au constatat progresele înregistrate în cele șase țări. De asemenea, au subliniat nevoia de a se accelera reformele în domenii precum guvernanța, justiția, combaterea corupției, reforma economică și mediul de afaceri. Și-au exprimat îngrijorarea deosebită față de situația din Republica Moldova.
În cele din urmă, miniștrii au subliniat că este important să se fructifice ocazia pe care o reprezintă cea de a 10-a aniversare a parteneriatului, din 2019, pentru a pune în evidență angajamentul UE față de regiune.

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2018/07/16/

13.07. 2018

Acorduri de împrumut pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România.  de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI)

 Banii vor fi utilizați pentru realizarea proiectului „Construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre Republica Moldova și România”. Mai exact, acesta presupune construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre Republica Moldova și România, constând din: o stație back-to-back în Vulcănești;  o linie de transport a energiei electrice de 400kV între Vulcănești și Chișinău; extinderea stației de la Chișinău, în Republica Moldova; extinderea stației Vulcănești de 400kV.

Inițiativa corespunde măsurilor stipulate în Strategia Energetică 2030 și angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Comunității Energetice. 

 Împrumuturile de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI) sunt în valoare de câte 80 de milioane de euro fiecare.
Costul estimat al proiectului este de 270 milioane de euro, dintre care împrumuturile a câte 80 de milioane de euro de la BERD și BEI, finanțarea din partea Băncii Mondiale – 70 de milioane de euro și grantul UE – 40 de milioane de euro.
 
 • Ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană  de Investiții privind interconectarea electrică  Moldova–România

Se ratifică Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova–România în sumă de 80 de milioane de euro, semnat la Chișinău la 20 decembrie 2017.
 Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor contractului menționat. 

 LEGE Nr. 128  din  13.07.2018, Publicat : 17.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 266     art Nr : 405 
 Contract ( rom)   Contract_(eng)

 •  HOTĂRÎRE Nr. 658din  11.07.2018  cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica  Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție  și Dezvoltare privind implementarea proiectului  „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre  Republica Moldova și România, Faza I”, semnat la Chișinău la 20 decembrie 2017


13.07.2018

Reuniunea Informală a Miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne din statele membre ale Parteneriatului Estic

la reuniune sunt prezenți miniștrii justiției din statele membre ale Parteneriatului Estic, Bulgariei, Estoniei, Austriei,
României, precum și oficiali din cadrul Comisiei Europene, agențiilor și instituțiilor Uniunii Europene.
Ministrul Justiției, Victoria Iftodi, participă la a V-a Reuniune Informală a Miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne din statele membre ale Parteneriatului Estic, care are loc la Innsbruck, Austria. Discuțiile în cadrul reuniunii se axează pe evoluțiile recente în sectorul justiției, promovarea statului de drept și a integrității actorilor din justiției, precum și pe combaterea corupției în sistemul judiciar.
În discursul său, ministrul Victoria Iftodi a prezentat progresele în reformele operate în sistemul justiției, și anume măsurile legislative privind responsabilizarea judecătorilor, criteriile de selecție și promovare a acestora și fortificarea capacităților Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea ministrul justiției a abordat eforturile și acțiunile întreprinse de Republica Moldova în lupta împotriva corupției, prin crearea unor instituții specializate cum ar fi: Autoritatea Națională de Integritate, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale și Serviciul pentru prevenirea și de combatere a spălării banilor.

În cadrul evenimentului ministrul Iftodi a discutat cu dna Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, protecția consumatorilor și egalitate de gen, despre cooperarea pe segmentul justiției între Republica Moldova și Uniunea Europeană, fiind stabilită și o viitoare întrevedere bilaterală.
În acest context, Victoria Iftodi a încurajat asistența UE, prin intermediul unui eventual proiect de cooperare, pentru stabilirea unei metodologii unice de efectuare sistematică, o dată la 2-3 ani, a sondajelor privind nivelul de satisfacție în domeniul justiției la nivel național și care ar măsura, de asemenea, progresele reale în lupta împotriva corupției în sistemul judiciar.

 Prima Reuniune Informală a Miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne din statele membre ale Parteneriatului Estic a avut loc la Luxemburg, în octombrie 2013. Atunci, miniștrii au adoptat o declarație comună care prevedea angajamentul ca statele din Parteneriatul Estic să asigure întrunirea standardelor europene în materie de legislație cu privire la funcționarea sistemului judecătoresc într-un mod independent, eficient, imparțial și responsabil.

 • https://www.eu2018.at/latest-news/news/07-13-Informal-meeting-of-the-ministers-of-justice-and-home-affairs-of-the-EU-Trio-Presidency-and-Eastern-Partnership.html
 • http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4016
12.07.2018
 
Premiile Uniunii Europene pentru societatea civilă din Republica Moldova

Uniunea Europeană (UE) a premiat realizările și inițiativele tangibile ale organizațiilor societății civile
 la nivel național, regional și local, care au avut un impact durabil și pozitiv asupra democrației, dezvoltării economice și a coeziunii sociale din Republica Moldova și care au promovat valorile europene. Competiția proiectelor s-a organizat în baza unui proces public de nominalizare sau auto-nominalizare, având drept scop identificarea celor mai bune acțiuni realizate cu suportul UE.
În premieră, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a lansat un concurs anual de premiere a activității societății civile, pentru a recunoaște și a încuraja realizările și inițiativele organizațiilor societății civile la nivel național, regional și local finanțate de UE, care au avut un impact durabil și pozitiv asupra democrației, a dezvoltării economice și a coeziunii sociale din Republica Moldova și care au promovat valorile europene.

Prima ediție a acestui concurs a culminat cu o Gală de Premiere care a recunoscut excelența în implementarea inițiativelor societății civile finanțate de Uniunea Europeană în Republica Moldova.
Pe lângă cele 5 premii, au fost acordate câteva mențiuni speciale care vin să recunoască schimbarea promovată de societatea civilă pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor, precum și pentru o bună comunicare cu aceștia.

Premiile Uniunii Europene pentru societatea civilă din Republica Moldova se află la prima ediție, iar Gala acestei prime ediții a fost organizată sub auspiciile aniversării a 70 de ani de la semnarea Declarației privind drepturile omului. 
 • https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/48677/eu-delegation-republic-moldova-has-rewarded-excellence-civil-society-initiatives-financed_en
 • https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ro/45792/Premii%20Europene%20pentru%20Societatea%20Civil%C4%83 

12.07.2018

BERD își va intensifica sprijinul pentru întreprinderile conduse de către femei din RM prin intermediul unei finanțări noi de 2,5 milioane EUR din partea guvernului Suediei
 
Fondurile vor stimula programul Femei în afaceri al băncii, cofinanțat de UE în cadrul inițiativei EU4Business, care ajută femeile antreprenoare să realizeze inovații prin consultanță în afaceri, formare, îndrumare pe termen lung, mentorat și oportunități de networking.
Pentru a ajuta femeile să transforme, să dezvolte și să crească competitivitatea propriilor companii, BERD apelează la rețeaua sa de consultanți internaționali și locali în domenii precum strategia, marketingul, operațiuni, managementul calității, eficiența energetică, gestiunea financiară și altele. Fondurile suedeze vor acoperi parțial costurile suportate de întreprinderi pentru aceste servicii de consiliere.
În plus, banca facilitează învățarea reciprocă între femeile antreprenoare și utilizează sesiuni de mentorat și formare pentru a le ajuta să își îmbunătățească competențele legate de afaceri și să capete mai multă încredere.

 • https://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-and-swedish-government-step-up-support-for-moldovan-women-entrepreneurs-.html

 • http://eu4business.eu/mo/news/suedia-isi-intensifica-sprijinul-pentru-programul-femei-afaceri-din-cadrul-initiativei


 12.07.2018

 Seminarul dedicat preluării experienţei franceze în procesul de coordonare a aspectelor de integrare europeană.

Seminarul a întrunit circa 40 de coordonatori europeni din cadrul autorităţilor publice, implicaţi în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Scopul seminarului, condus de expertului Secretariatului general pentru afaceri europene al Republicii Franceze, Patrick Faucheur, a fost de a materializa sprijinul Republicii Franceze în susţinerea procesului de integrare europeană al Republicii Moldova prin împărtăşirea experienţei de cooperare interinstituţională în domeniul afacerilor europene. Tematicile discutate au vizat procesul de coordonare a implementării Acordului de Asociere, mecanismul de transpunere a legislaţiei naționale la cea a Uniunii Europene, precum şi priorităţile reformei administraţiei publice până în 2020.

Unul din obiectivele seminarului a fost de a identifica recomandări de consolidare a mecanismului de coordonare a realizării angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere prin prisma experienţei franceze.
Mai mult
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4015

11.07.2018

 74% din moldoveni cred că relațiile cu UE sunt bune,
 cu 6% mai mult decât în 2017 – mult peste media de 63% din regiune.
 • S-a înregistrat o creștere de 5 puncte procentuale (de la 43% în 2017 la 48% în 2018) a numărului moldovenilor care au o atitudine pozitivă față de UE și o scădere comparabilă a sentimentelor anti-UE (scădere de la 17% în 2017 la 14% în 2018).
 • Moldovenii care au o atitudine pozitivă față de UE tind să asocieze puternic UE cu drepturile omului, libertatea individuală și prosperitatea economică.
 • 64% din oamenii din Republica Moldova au încredere în UE, cu 10 puncte procentuale mai mult decât în 2017.
 • 87% din moldoveni sunt conștienți de sprijinul financiar al UE (creștere de 8% față de 2017), cel mai mare din regiune și cu mult peste media regională de 57%. A fost înregistrată o creștere semnificativă (+18%) a celor care cred că sprijinul UE este eficient (55%).
Scopul sondajelor anuale este de a investiga și înțelege mai bine opinia și nivelul de cunoaștere pe care cetățenii țărilor Parteneriatului Estic al UE îl au cu privire la Uniunea Europeană și cooperarea 

Sondaj EAP 2018  https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/opinion-survey-2018-regional-overview

MOLDOVA  https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/opinion-survey-2018-republic-moldova
https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2018-07/EU%20NEIGHBOURS%20east_AnnualSurvey2018factsheets_MOLDOVA_RO.pdf 6.07.2018

Întrevederea  dintre prim-ministrul Pavel Filip, șeful Delegației UE, Peter Michalko, și ambasadorii țărilor UE
 
 Ambasadorii europeni au reiterat mesajele transmise de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Apărare, Federica Mogherini, și Comisarul pentru Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, în declarația lor comună, precum și îngrijorările prezente în capitalele statelor membre provocate de faptul că decizia de invalidare și modalitatea cum a fost luată privează cetățenii Chișinăului de primarul ales democratic la data de 3 iunie 2018. Asemenea decizii subminează încrederea cetățenilor în instituțiile statului așa cum a fost subliniat și de Parlamentul European în Rezoluția adoptată la 5 iulie privind Republica Moldova. Cu aceasta ocazie, a fost subliniată necesitatea ca autoritățile Republicii Moldova să găsească modalități democratice de a soluționa această situație fără precedent

https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/posts/2295853203763954
https://gov.md/ro/content/guvernul-vine-cu-unele-precizari-privind-intrevederea-dintre-prim-ministrul-pavel-filip-si

5.07.2018

Parlamentul European a adoptat Rezolutia  referitoare la criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău

Rezoluția a fost adoptată cu votul a 343 de europarlamentari din cei 538 prezenți la ședință. Alți 35 de deputați au votat împotrivă, iar 160 s-au abținut.

Potrivit documentului, Parlamentul European 

....își exprimă profunda îngrijorare cu privire la decizia luată de Curtea Supremă din Moldova de a anula rezultatele alegerilor pentru funcția de primar al orașului Chișinău, din motive dubioase și în mod netransparent, care a subminat în mod semnificativ integritatea procesului electoral;
2. reamintește că alegerile credibile, transparente, echitabile și deschise unei participări largi reprezintă piatra de temelie a oricărui sistem democratic, menținând imparțialitatea și independența sistemului judiciar împotriva oricărui tip de influență politică, fiind, în același timp, piatra de temelie a încrederii în sistemul politic al țării, și că intervențiile politice în sistemul judiciar și în desfășurarea alegerilor contravin standardelor europene la care Moldova a aderat, în special în cadrul Acordului de asociere UE-Moldova;
3. își exprimă solidaritatea fermă cu acțiunile și cererile miilor de oameni care protestează pe străzile din Chișinău și cer ca autoritățile moldovene să ia măsuri adecvate pentru ca rezultatele alegerilor de primar al Chișinăului, recunoscute, de asemenea, de observatori naționali și internaționali și care reflectă voința votanților, să fie respectate; le cere autorităților să garanteze dreptul la proteste pașnice;
4. îndeamnă autoritățile moldovene să garanteze funcționarea mecanismelor democratice, insistă asupra faptului că atât puterea executivă, cât și puterea judiciară trebuie să respecte separarea puterilor, să susțină neabătut principiile democratice și să se supună principiilor statului de drept;....
...solicită Comisiei să suspende sprijinul bugetar pentru Moldova, utilizând precedentul din iulie 2015, când o astfel de suspendare a avut loc în urma crizei bancare; consideră că mecanismul de suspendare a sprijinului bugetar al UE ar trebui să fie aplicat ca o reacție la invalidare alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului și că acesta ar trebui să includă o listă de condiții care trebuie să fie îndeplinite de către autoritățile moldovene, printre care să se numere validarea alegerilor din Chișinău și derularea de investigații orientate spre rezultate concrete și complet transparente, precum și recuperarea activelor și urmărirea penală a făptașilor, în caz de fraudă;
9. invită autoritățile să urmeze integral recomandările OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția cu privire la reforma electorală;...

REZOLUTIA 


5.07.2018

Observațiile ÎR/VP Mogherini cu privire la încălcările drepturilor omului, democrației și statului de drept în Republica Moldova 

După invalidarea alegerilor pentru primăria Chișinăului, comisarul Hahn și cu mine am reacționat imediat. Decizia Curții Supreme din 25 iunie îi privează pe cetățenii Chișinăului de un primar ales în mod democratic. Săptămâna trecută, Comisia Electorală Centrală a decis să nu organizeze noi alegeri acum, ceea ce confirmă faptul că orașul Chișinău va continua să fie condus de o administrație care nu a fost desemnată în urma unor alegeri.
Aceste decizii subminează încrederea cetățenilor moldoveni în instituțiile statului. Invalidarea alegerilor pentru funcția de primar a fost lipsită de transparență și ne așteptăm – eu, personal, mă aștept – ca autoritățile moldovene să găsească rapid o modalitate de ieșire din această soluție inacceptabilă și să garanteze independența justiției, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Moldova.
În toate contactele cu interlocutorii noștri moldoveni, punem mereu un accent puternic pe reformele de care Republica Moldova are nevoie: abordarea lipsei de independență a sistemului judiciar; investigarea fraudelor bancare; reforma electorală; protejarea spațiului pentru o mass-media liberă și lista ar putea continua.
Uniunea Europeană a solicitat în mod constant aceste lucruri, dar aș vrea să subliniez foarte clar că, în primul și în primul rând, cetățenii moldoveni sunt cei care așteaptă și merită aceste reforme. Ei sunt cei care au cerut reformele de-a lungul acestor ani și cred că se așteaptă ca reformele să aibă loc, iar promisiunile făcute în acest sens să fie ținute.
Cetățenii Chișinăului și-au exprimat foarte clar nemulțumirea prin demonstrațiile pașnice din ultimele săptămâni. Siguranța lor, precum și libertatea și dreptul lor de a demonstra trebuie să fie întotdeauna respectate și garantate. Acest lucru reprezintă o prioritate absolută. Aș dori să subliniez ceea ce Rebecca Harms [deputată în Parlamentul European] a menționat anterior: vom urmări cu atenție ceea ce se va întâmpla în următoarele săptămâni, ne așteptăm ca siguranța și libertatea lor să fie protejate și garantate.

Disponibil la :  https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/48431/observa%C8%9Biile-%C3%AErvp-mogherini-cu-privire-la-%C3%AEnc%C4%83lc%C4%83rile-drepturilor-omului-democra%C8%9Biei-%C8%99i_ro

 4.07.2018

Precizare a Delegației UE în Republica Moldova privind disbursarea primei tranșe a Asistenței Macrofinanciare din partea UE pentru Republica Moldova:

Așa cum a comunicat Comisia Europeană în răspunsurile transmise unor reprezentanți ai mass mediei din Republica Moldova, plățile din cadrul Programului de Asistență Macrofinanciară sunt condiționate de implementarea cu succes a unor măsuri de politică economică specifice incluse în Memorandumul de Înțelegere și de îndeplinirea precondițiilor politice legate de respectarea mecanismelor democratice, statul de drept și drepturile omului.
Comisia Europeană consideră că măsurile ce țin de implementarea politicilor au fost realizate. Totuși, o evaluare a Comisiei realizată împreună cu Serviciul de Acțiune Externă al UE a identificat că precondițiile politice nu au fost îndeplinite. Această evaluare a fost făcută în baza recentelor evenimente politice din Republica Moldova și, în special, având în vedere decizia Curții Supreme de Justiție din 25 iunie de a invalida rezultatele alegerilor pentru primăria Chișinău. În consecință, plata primei tranșe din cadrul actualului Program de Asistențăa Macrofinanciară a fost suspendată.

https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/posts/2291828034166471


3.07.2018

UE urmăreşte cu atenţie evoluţiile din RM

Prim-ministrul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu, s-au întâlnit astăzi, la Strasbourg, cu Johannes Hahn, Comisarul pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri de Extindere. Discuția s-a axat pe stadiul actual al relațiilor Republica Moldova-Uniunea Europeană, reformele din sectorul justiției și programele de suport bugetar și de asistență pentru țara noastră.

Totodată, a fost discutată situația privind invalidarea alegerilor din municipiul Chișinău. Prim-ministrul a informat despre crearea unui grup de lucru cu participarea reprezentanţilor Guvernului şi ai Parlamentului pentru examinarea legislaţiei electorale şi eliminarea lacunelor care au permis crearea situaţiei curente. Grupul va examina experienţa relevantă din alte state europene şi va beneficia de sprijinul şi expertiza Consiliului Europei. Premierul Pavel Filip l-a asigurat pe oficialul european că UE va fi informată cu regularitate despre soluţiile care vor fi discutate în cadrul grupului de lucru.
Șeful Executivului a menţionat că evoluţiile politice de la Chişinău nu trebuie să aibă impact asupra cooperării practice dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și a subliniat că Guvernul rămâne deplin angajat în implementarea prevederilor Acordului de Asociere RM-UE. Decizia recentă a FMI de a acorda următoarea tranşă de asistenţă confirmă faptul că autorităţile Republicii Moldova avansează pe calea reformelor.
Comisarul Johannes Hahn a comunicat că UE urmăreşte cu atenţie evoluţiile din țara noastră, accentuând importanţa respectării normelor şi standardelor democratice.
În cadrul discuțiilor, a fost abordată și problema asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene. Comisarul Johannes Hahn a spus că decizia privind transferul primei tranșe sau suspendarea acesteia nu sunt luate. Potrivit oficialului european, situația este prea fierbinte acum și neclară pentru a lua astfel de decizii și urmează a fi analizată la calm pentru că are multe semne de întrebare.

Mai mult 

https://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-avut-o-intrevedere-cu-johannes-hahn-comisarul-european-pentru-politica
https://twitter.com/JHahnEU/status/1014173562893144065

Noutăți CoE-RM - Iulie 2018


Ianuarie 2018


24.07.2018

 Menținerea promisiunii: eradicarea sărăciei și a inegalității

"Sărăcia și inegalitatea sunt strâns legate între ele", subliniază Dunja Mijatović, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, în Comentariul său privind drepturile omului publicat 24 iulie.
"Persoanele care trăiesc în sărăcie sunt mult mai susceptibile de a fi retrogradate la muncă cu venituri mici, locuințe sărace și îngrijire medicală inadecvată, precum și să se confrunte cu șomajul și să înfrunte barierele în calea învățării pe tot parcursul vieții".

În comentariu se analizează următorele aspecte: • Inegalitatea în ascensiune în Europa
• Impactul sărăciei asupra copiilor și a altor grupuri vulnerabile
• Combaterea sărăciei și inegalității ar trebui să fie în centrul tuturor politicilor de stat
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/keeping-the-promise-ending-poverty-and-inequality

13.07.2018

CEPEJ adoptă un set de instrumente pentru a consolida aplicarea liniilor directoare privind medierea

În cadrul celei de-a 30-a ședințe plenare, CEPEJ a completat lista instrumentelor existente ale Consiliului Europei în domeniul medierii, în special recomandările Consiliului Europei (Recomandarea (98) 1 privind medierea familială, Recomandarea (99) 19 privind medierea în materie penală; Recomandarea (2001) 9 privind alternativele litigiilor între autoritățile administrative și părțile private; Recomandarea (2002) 10 privind medierea în materie civilă) și liniile directoare ale CEPEJ privind medierea civilă, familială, penală și administrativă prin adoptarea unei serii de instrumente concrete pentru a ajuta statele membre să dezvolte utilizarea medierii, precum și să sprijine actorii de mediere în practica lor zilnică.

Setul de instrumente pentru dezvoltarea medierii este elaborat în scopul de a fi adaptat și să evolueze în conformitate cu diferite contexte naționale , fiind completat treptat cu noi instrumente. Două dintre aceste instrumente sunt rezultatul unei colaborări fructuoase între Institutul Internațional de Mediere (IMI) și Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa (CCBE).

Mai mult

 11- 12.07.2018

Vizita viceguvernatorului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), Rosa María Sánchez-Yebra Alonso

170 de ambulanțe noi vor fi procurate pentru Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească. Premierul Pavel Filip și viceguvernatorul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, au semnat,  Acordul de împrumut, în valoare de 12 milioane de euro, destinate reînnoirii parcului de autosanitare.

Prim-ministrul a spus că acest Acord este foarte important pentru țara noastră, întrucât peste 80 la sută dintre cele 300 de ambulanțe care activează acum sunt încă din perioada sovietică și au gradul de uzură de 100%. În total, sistemul de sănătate are nevoie de 450 de ambulanțe, 70 au fost cumpărate anul trecut, iar anul acesta vor fi procurate încă circa 170.

 În prezent, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei contribuie la finanţarea proiectelor sociale în trei domenii principale: consolidarea integrării sociale, în special prin acordarea asistenţei refugiaţilor și imigranţilor; gestionarea responsabilă a mediului prin acordarea asistenţei regiunilor afectate de calamităţile naturale şi reabilitarea patrimoniului istoric; dezvoltarea capitalului uman prin intermediul implementării proiectelor în domeniile educaţiei, formării profesionale şi a sănătăţii.

În context, menționăm că de la aderarea Republicii Moldova la CEB, în 1998, au fost aprobate mai multe proiecte, printre care: reconstrucţia şi renovarea Spitalului Clinic Republican, construcţia locuinţelor sociale pentru păturile vulnerabile ale populaţiei, construcția unui nou penitenciar în Chișinău, achiziționarea ambulanțelor etc.

 Mai mult
 • https://gov.md/ro/content/170-de-ambulante-noi-pentru-republica-moldova-premierul-pavel-filip-vom-continua-sa-investim
 • http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512794/
 • https://mecc.gov.md/ro/content/ministrul-monica-babuc-avut-o-intrevedere-cu-viceguvernatorul-bancii-de-dezvoltare 
 4.07.2018
  
Consiliul Europei adoptă o nouă strategie de combatere a terorismului pentru perioada 2018-2022

Ca răspuns la amenințarea teroristă acută în Europa, Consiliul Europei a adoptat o nouă strategie bazată pe prevenire, urmărire penală și protecție, inclusiv asistență acordată victimelor.
"Trebuie să îmbunătățim capacitatea statelor noastre membre de a preveni și de a combate terorismul, respectând pe deplin drepturile omului și statul de drept. Această strategie ține cont de amenințarea teroristă în creștere și ar trebui să ofere guvernelor europene mijloace suplimentare și eficiente de reacție ", a declarat Secretarul Generalal Consiliului Europei Thorbjørn Jagland.

4.07.2018

Consiliul Europei oferă recomandări statelor membre cu privire la drepturile copiilor în mediul digital
Modalitatea de a respecta, proteja și îndeplini drepturile copilului în mediul digital se află în centrul noii recomandări adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Bazându-se pe instrumente juridice internaționale și europene, textul oferă orientări cuprinzătoare pentru acțiunile guvernelor europene.

Mediul digital modelează viața copiilor în multe feluri, creând oportunități și riscuri pentru bunăstarea lor și pentru a beneficia de drepturile omului. Se recomandă guvernelor să-și revizuiască legislația, politicile și practicile pentru a se asigura că acestea abordează în mod adecvat întreaga gamă a drepturilor copilului. Statele ar trebui, de asemenea, să se asigure că întreprinderile comerciale și alți parteneri-cheie își îndeplinesc responsabilitățile privind drepturile omului și sunt ținute responsabile în caz de abuz.
Accesul necorespunzător la mediul digital poate afecta capacitatea copiilor de a-și exercita pe deplin drepturile. Statele trebuie să se asigure că copiii au acces adecvat, accesibil și securizat la dispozitive, conectivitate și conținut special destinat copiilor; în locuri publice dedicate, acest acces ar trebui să fie oferit gratuit. Cu toate acestea, ar trebui luate măsuri specifice pentru a proteja minorii de expunerea prematură la mediul digital.

 3.07.2018

Protecția drepturilor omului în epoca inteligenței artificiale

"Utilizarea inteligenței artificiale în viața noastră cotidiană este în creștere, acoperind în prezent o mulțime de domenii de activitate. Ceva aparent banal ca evitarea unui ambuteiaj în trafic prin folosirea unui sistem inteligent de navigație sau primirea de oferte direcționate de la un comerciant de încredere este rezultatul unei analize de date pe care o pot utiliza sistemele AI ", a declarat Dunja Mijatović, Comisar al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, publicate în Comentariul său privind drepturile omului.
"În timp ce aceste exemple particulare au beneficii evidente, implicațiile etice și legale ale științei datelor din spatele lor deseori devin neobservate de publicul larg".
 • Infracțiunea privind dreptul la viață privată și dreptul la egalitate
 • Stimularea libertății de exprimare și a libertății de întrunire
 • Ce pot face guvernele și sectorul privat?

2.07.2018
Secretarul General al Consiliului Europei a avut întrevederi privind alegerile invalidate ale primarului de la Chișinău
La 2 iulie 2018, Secretarul General Jagland sa întâlnit cu Primul Ministru al Republicii Moldova, dl Pavel Filip, la cererea guvernului. De asemenea, la 3 iulie 2018 a avut o întrevedere cu liderii opoziției, dna Maia Sandu și Andrei Nastase, la solicitarea acestora.

Secretarul General a fost informat despre recentele evoluții electorale din țară. În acest sens, decizia de invalidare a rezultatelor alegerilor primarului de la Chișinău, recunoscute și de observatorii internaționali, ridică îngrijorări deosebite, în special în ceea ce privește proporționalitatea deciziei. Secretarul General ia îndemnat pe interlocutorii săi să lucreze la o soluție juridică pentru a se asigura că drepturile electorale sunt puse în aplicare pe deplin. Încrederea alegătorilor în sistemul electoral este fundamentală și nu trebuie subminată. Într-o democrație, alegerea electoratului trebuie respectată pe deplin.

Pavel Filip și Thorbjørn Jagland au analizat realizările după primul an de implementare a Planului de acțiuni al Consiliului Europei (CoE) pentru Republica Moldova 2017-2020, lansat oficial la Chişinău, la 30 mai 2017. În special, s-a vorbit despre proiectele privind prevenirea şi combaterea discriminării, controlul asupra corupţiei prin prevenirea actelor de corupție şi aplicarea legii, promovarea libertăţii mass-media, a pluralismului de opinii şi a sistemului de justiție penală. Un subiect aparte al discuțiilor l-a constituit reforma sistemului electoral.

Totodată, a fost discutată situația privind invalidarea alegerilor din municipiul Chișinău și anunțul făcut de prim-ministru și președintele Parlamentului privind crearea unui grup de lucru în Legislativ pentru analiza prevederilor care reglementează restricțiile în perioada electorală. Secretarul General Jagland a confirmat disponibilitatea Consiliul Europei de a oferi expertiză juridică și a împărtăși bunele practici ale CoE în acest domeniu.

Mai mult

 • https://www.coe.int/en/web/secretary-general/-/secretary-general-held-meetings-on-the-invalidated-mayoral-election-in-chisinau
 • https://gov.md/ro/content/prim-ministrul-pavel-filip-dialog-cu-secretarul-general-al-consiliului-europei-thorbjorn
 • http://cpescmd2.blogspot.com/2017/03/bv-coe-moldova-planul-de-actiuni-pentru.html

Relaţiile UE- RM în opinia şefului Delegaţiei UE în Moldova

Peter Michalko şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova

"Eu sincer vreau să avem relațiile între UE și Republica Moldova dezvoltate într-un fel în care toată lumea să vadă cât de importante sunt, să vadă câte succese s-au înregistrat, că s-a îmbunătățit și viața oamenilor, s-a dezvoltat societatea și a crescut economia și în general calitatea vieții oamenilor în Republica Moldova. Asta cred că este ce poate un ambasador să-și dorească să vadă la sfârșitul mandatului său.”

2
2 august 2018

Peter Michalko: Relaţia noastră nu este despre bani şi asistenţă, baza relaţiilor noastre trebuie să fie valorile

Şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău a vorbit într-un interviu pentru TVR MOLDOVA despre relaţia dintre Chişinău şi Bruxelles mai ales după rezoluţia Parlamentului european privind suspendarea primei tranşe a ajutorului macrofinanciar prevăzut pentru ţara noastră. Diplomatul a reiterat dorinţa Uniunii Europene de a susţine cetăţenii Republicii Moldova şi de a ridica standardul democraţiei din ţara noastră.

TVR MOLDOVA  - Revenind la suspendarea finanţării, domnule Michalko, au fost voci care spuneau că decizia de suspendare ar arunca Republica Moldova în braţele agresorului hibrid, adică în braţele Rusiei, s-a luat în calcul acest risc?

 Peter Michalko- Relaţia noastră nu este despre bani şi asistenţă, baza relaţiilor noastre trebuie să fie valorile. Care sunt comune, valorile europene care trebuie respectate. Acest lucru ni-l dorim noi cei din Uniunea Europeană, dar şi cetăţenii Republicii Moldova  vor să trăiască într-o societate în care aceste valori sunt o realitate. De aceea respectarea acestor valori trebuie să fie o prioritate. Sigur că obiectivul nostru este de a susţine îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor din Republica Moldova continuă, chiar dacă prima tranşă a suportului macro-financiar a fost suspendată noi avem peste 150 de proiecte în derulare în diferite regiuni ale Republicii Moldova, aceste proiecte au un scop concret, cel de a susţine oamenii. Ai susţine cu o infrastructură mai bună, cu un climat mai bun pentru a apropia viaţa lor de standardele europene.


29 .07. 2018


Петер Михалко: Выборы – фундамент демократии
 
Отношения между Республикой Молдова и Евросоюзом в последнее время приобрели напряженный характер из-за непризнания судебными инстанциями выборов мэра Кишинева и невыполнения властями Молдовы ряда других обязательств в области реформ. Оценить ситуацию и обозначить перспективы отношений между Кишиневом и Брюсселем попросили главу Делегации ЕС в Молдове Петера Михалко.

«ЛП»: - В последнее время отношения между РМ и ЕС приобрели напряженный характер, прозвучало несколько довольно жестких заявлений относительно действий властей нашей страны, вот уже второй год откладывается предоставление макрофинансовой помощи Молдове. Что больше всего не устраивает Брюссель, и почему, на Ваш взгляд, позиция ЕС, по сути, игнорируется правящей партией Молдовы?
- Я не буду говорить о партии или политических силах. Евросоюз ведет диалог с руководством страны в интересах граждан Молдовы безотносительно того, кто здесь находится у власти. Что касается напряженности, она возникла, как естественная реакция на непризнание результатов выборов мэра Кишинева. Все наблюдатели и участники избирательного процесса признали эти выборы честными и свободными. К сожалению, мы должны были констатировать несоблюдение демократических стандартов и принципов правового государства после того, что произошло. Евросоюз исходит из того, что выборы – это фундамент демократии. Но в Кишиневе право граждан на волеизъявление не было соблюдено, что неприемлемо для демократического государства.
К сожалению, аннулирование результатов выборов в Кишиневе стало следующим проявлением ослабления внимания к европейским стандартам и традициам избирательного процесса. Как известно, в прошлом году из-за того, что молдавские власти решили изменить систему выборов вопреки мнению Евросоюза, Венецианской Комиссии и ОБСЕ, Брюссель был вынужден внести предусловия политического характера в Меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи. Эти условия Молдова приняла и подписала. Однако, на практике мы видим несоблюдение принципов свободных выборов.
Хочу заверить, что и Брюссель, и страны-члены ЕС очень тщательно  следят за ситуацией в Молдове и достаточно информированы о происходящих в стране событиях. На основе этого они могут справедливо и беспристрастно оценивать выполнение условий о предоставлении помощи и вообще выполнение обязательств Молдовы в рамках Соглашения об ассоциации, прогресс в проведении реформ в ключевых областях. Напомню, что Повестка дня  – это тоже двусторонние договоренности, власти Кишинева сами принимали на себя эти обязательства.   
Поэтому нельзя говорить ни о какой политизации недавнего решения Европарламента по Молдове, за которую проголосовали 343 депутата из пяти парламентских групп. Вся Европа очень внимательно наблюдала, как принимались те решения, которые привели к игнорированию голоса и воли избирателей. Это были судебные решения, принятые нетранспарентно и в условиях, когда избирательное правосудие проявилось в полной мере. Это беспрецедентный случай не только для Европы, но и для избирательной истории Молдовы. Решение суда и поведение ЦИК, ее интерпретация и способ воплощения вызывают вопросы. Мы будем внимательно анализировать процессы и в дальнейшем, реагировать в соответствии с принимаемыми властями Молдовы решениями.
16 iulie 2018

P.Michalko: „Reforma justiției nu s-a realizat și e așteptată” (VIDEO)

Șeful delegației UE la Chişinău îndeamnă și el autoritățile moldovene să respecte votul locuitorilor capitalei moldovene
„Aşteptăm din partea autorităţilor să găsească soluţia care va respecta votul exprimat de către chişinăuieni”, a declarat ambasadorul UE la Chişinău, Peter Michalko, într-un interviu pentru Europa Liberă. Diplomatul european a amintit că această cerere a fost exprimată clar în declaraţia comună a şefei diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, și comisarului european pentru extindere, Johannes Hahn, dar şi în rezoluţia Parlamentului European. Ambasadorul UE a respins criticile autorităţilor de la Chişinău care susțin că noua suspendare a asistenţei macrofinanciare pentru Moldova ar fi „un ajutor” pentru opoziţie ca să câştige alegerile parlamentare de la toamnă.

Peter Michalko: „Noi, Uniunea Europeană, lucrăm cu guvernele care au preluat angajamentele față de relația noastră și așteptăm de la parteneri că-și vor îndeplini aceste angajamente. Din partea noastră noi am oferit ajutor semnificativ pentru Republica Moldova pe parcursul mai multor ani în susținerea reformelor, pentru a îmbunătăți situația din Republica Moldova, pentru a ajuta eforturilor guvernelor, dacă doriți, ca să înregistreze progrese în Republica Moldova care să fie resimțite de către cetățeni. Așteptăm că aceasta va fi intenția fiecărui guvern și partener și în continuare.
Respectarea standardelor democratice, respectarea statului de drept, a votului în alegeri libere și cinstite sunt criteriile și principiile...
Sigur că această atitudine nu este și nu poate să fie una bazată pe criterii particulare politice. Dacă vorbim despre rezoluția din Parlamentul European, ea a fost propusă de majoritatea grupurilor din Parlamentul European, a fost votată de marea majoritate a celor prezenți, împotriva ei au fost câteva voturi ale europarlamentarilor, deci este important că toate cerințele din partea Uniunii Europene sunt bazate și sunt fixate cu valorile noastre care stau la baza relației noastre, nu este ceva care s-ar fi cerut de la Republica Moldova, ceva ce nu și-ar fi asumat Republica Moldova ca partener sau ceva ce nu așteaptă cetățenii Republicii Moldova să devină realitate la ei acasă. Respectarea standardelor democratice, respectarea statului de drept, a votului în alegeri libere și cinstite sunt criteriile și principiile de bază pentru fiecare societate care vrea și se consideră democratică.”11 mai 2018

(VIDEO) Peter Michalko: Moldova a devenit țară asociată a UE, iar scopul acestei relații este asocierea politică și integrarea economică

Ați vorbit despre exporturi, despre relațiile economice dintre Republica Moldova și UE. Vroiam să vă întreb despre proiectele pe care UE urmează să le finanțeze în mandatul domniei voastre. Nu vorbim deocamdată despre tranșele din suportul macrofinanciar, am auzit declarații de la Bruxelles a doamnei Mogherini și a domnului Hahn precum că tranșele urmează să vină. Vorbesc despre alte finanțări.
- Noi continuăm activitățile noastre, Acordul de Asociere fiind bazat pe foarte multe dintre ele, mai ales pe cele ce susțin implementarea lui. Asta înseamnă că susținem instituțiile de stat să devină mai eficiente și să preia și cunoștințe și să-și întărească capacitățile în îndeplinirea acestor angajamente care au fost luate dar și de a oferi moldovenilor servicii mai bune, cum este și așteptat de cetățeni.
Pe de altă parte, este și prioritatea de a susține îmbunătățirea vieții cetățenilor și prin finanțarea proiectelor de infrastructură, vom continua și proiectele care au ca scop susținerea aprovizionării cu apă potabilă, ceea ce privește alte proiecte sociale sau de infrastructură în orașe și localități, precum încălzirea clădirilor, deja am susținut proiecte pentru peste 220 de clădiri publice, școli și grădinițe și continuăm și acest efort.
Vom continua și susținerea pentru societatea civilă și în domeniile care sunt mai specifice, de exemplu măsuri pentru susținerea întăririi de încredere, dacă vorbim despre crearea condițiilor pentru rezolvarea diferendului transnistrean. Acolo UE este și participant la proces în formatul 5+2 dar și își oferă susținerea în proiecte din acest domeniu. Apreciem progresul făcut în ultimul timp în acest domeniu foarte important și sperăm că asta va duce la progres în ceea ce privește rezolvarea acestui conflict.


 29 martie 2018

(VIDEO) Moldova în Direct .trm.md


14 martie 2018

Peter Michalko: Moldova a ajuns să fie țară asociată la UE. Asta e și o responsabilitate..:
Interviu oferit  Portalului Anticoruptie.md al Centrului de Investigații Jurnalistice

"....Atenția din partea UE pentru ce se întâmplă în Republica Moldova crește și este foarte mare. Asta este o prioritate – intensitatea contactelor și prezenței cunoștinței despre cooperarea noastră în realitatea vieții cetățenilor Republicii Moldova. Noi vrem  ca lumea să știe că suntem aici pentru a susține Republica Moldova în atingerea standardelor europene de trai. Acesta este scopul nostru pentru țara vecină, parteneră asociată, cum este acum Republica Moldova.....

..... eu vreau încă o dată să subliniez că tot ce este evaluat ține de angajamente pe care și le-au asumat autoritățile din Republica Moldova în fața partenerilor internaționali, în cazul nostru Uniunea Europeană, în cadrul acordului de asociere, agendei de asociere, memorandumului de înțelegere, ceea ce privește asistența macrofinanciară. Noi toți, împreună cu cetățenii Republicii Moldova vrem să vedem îmbunătățirea situației, independența judecătorilor și sistemului de justiție, să nu vedem fenomene negative în ceea ce privește procesele în curțile care ar avea aspecte legate de absența dreptului la un proces cinstit și echitabil și condiționalitatea care a fost introdusă e legată cu asta. Sunt sigur că dacă situația se va îmbunătăți, putem să vedem și evaluările mai bune din partea noastră și asta e legat de asistența în cazul asistenței macrofinanciare și asta are cu siguranță și impact în calitatea relațiilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Moldova a ajuns să fie țară asociată la UE. Asta e și o responsabilitate. Asociația e definită ca o asociație politică și integrare economică. Pe scurt, asta înseamnă să fie atinse standarde europene. Asta o cer în primul cetățenii Republicii Moldova. Angajamentul autorităților e luat în fața cetățenilor Moldovei și ei vor fi cei care vor face evaluarea cum au fost atinse aceste standarde. Oamenii vor să trăiască la nivel de standarde pe care le văd în vecinătate, în Uniunea Europeană, și angajamentul autorităților a fost făcut. Acum vom vedea cum va fi atins. Noi, din partea UE oferim susținerea pentru asta, dar e necesar să existe voința politicienilor, factorilor de putere din Republica Moldova.

1.03.2018

(VIDEO) Conferință de presă prilejuită de jumătate de an de activitate în Republica Moldova a șefului Delegației Uniunii Europene în RM, Peter Michalko 

 26 februarie 2018

Ambasadorul UE la Chișinău: În Republica Moldova există fenomene de corupție extraordinar de mare, trafic de influență, folosirea pozițiilor în organele de stat sau în administrație, care trebuie dezrădăcinate
Pentru combaterea reală a corupției este necesară voință politică, a declarat Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, în cadrul unui interviu pentru Moldova Curată.  El a subliniat că pe lângă corupția mică, în Republica Moldova există fenomene de corupție „extraordinar de mare, trafic de influență și folosirea pozițiilor în organele de stat sau în administrație”.

Combaterea corupției rămâne o verigă slabă a societății moldovenești, după cum au remarcat mai mulți experți, dar și oficiali europeni. Cum poate fi depășită această situație în Republica Moldova?
Aici cel mai important element pentru succes este voința politică. Ea trebuie să existe. Trebuie să fie oprite fenomenele care fac parte din cauzele corupției, dar și care ajută la tolerarea acestui fenomen. Orice influență asupra organelor de stat care îi face pe oameni să nu fi egali în fața legii, în fața instituțiilor de stat, face parte din practicile corupției. Instituțiile trebuie să lucreze, în primul rând, cinstit, într-un mod credibil în fața cetățenilor, trebuie să aibă și un sistem propriu și credibil de control intern și să existe și un sistem de control din partea altor instituții, ca cetățenii să aibă posibilitatea, în cazul în care există vreo suspiciune de atitudine incorectă din partea instituțiilor de stat, să aibă un loc de unde să ceară justiție. Pentru că asta e important, cetățenii trebuie să fie siguri că societatea în care trăiesc este una justă și au unde să găsească justiției și adevăr.

22 februarie 2018

(AUDIO) Radio Chisinău

15 februarie 2018

(VIDEO)  Emisiunea InPROfunzime 
  08 februarie 2018

Peter Michalko: În 2017 au apărut elemente noi în relația UE-RM. Interviu IPN

...În anul 2017, s-a atestat o anumită creștere a opțiunilor pro-europene ale cetățenilor Republica Moldova, pe fundalul descreșterii semnificative din ultimii ani. De unde credeți că vine creșterea, dar și descreșterea anterioară?

- Eu cred că suntem acum în faza apropierii şi mai strânse între Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Pur şi simplu, moldovenii ştiu acum mai bine şi mai mult despre Uniunea Europeană. Realitatea europeană devine mai cunoscuă aici, ea devine uneori şi realitatea pentru moldoveni, prin reformele implementate sau prin informaţii despre activităţile sau asistenţa Uniunii Europene. Cred că este vorba şi despre recunoaşterea că valorile și scopurile noastre comune în procesul de asociere a Republicii Moldova, pentru îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi întroducerea standardelor europene, este ceea ce oamenii vor pentru viaţa lor, pentru familiile lor şi pentru copiii lor, pentru perspectiva lor în acestă ţară. Şi cred că aceasta este dovada încrederii în sine mai mare, că e posibil să se poată ajunge la această stare dorită a calităţii vieţii....
...Ce a avut de câștigat cetățeanul Republicii Moldova din relația țării cu IE, în 2017? A avut ceva și de pierdut? Ce culori mai există în relațiile RM-UE decât alb și negru pentru cetățeanul moldovean?
- Cred că o parte din răspuns poate fi găsit pe parcursul întregii noastre discuții, dar esențial este că suntem în proces de creştere a beneficiilor pe care cetăţenii din Republica Moldova le au din relaţia cu Uniunea Europeană. Sperăm că aceasta va fi o realitate în toate domeniile. Orice schimbare adusă prin reforme face viaţa omului mai uşoară, face statul să fie un slujitor mai bun al cetăţenilor, aduce un euro în plus în buzunarul salariaţilor din Republica Moldova, crează locuri de muncă şi au fost mii de locuri de muncă anul trecut create. Contează fiecare proiect care aduce apa potabilă sau infrastructura comunală la cetăţeni şi au fost mii de moldoveni care anul trecut şi anii precedenţi au benificiat de aceste proiecte. Toate acestea devin şi va continua să devină un argument puternic pentru continuarea cooperări şi parteneriatului pe care le avem între noi, Uniunea Europeană și Republica Moldova.


30 ianuarie 2018

VIDEO „Ora expertizei” /Jurnal TV
Decembrie 2017 - Ianuarie 2018

 Peter Michalko: ,, Îmi doresc un dialog deschis’’: Interviu Журнал "Работай! и Отдыхай!"  Nr .43 P.16-19


Dle ambasador, aţi început mandatul într-un ritm alert.Din primele zile şi până în prezent zilnic aveţi numeroase întrevederi, participaţi la diverse evenimente. Care sunt priorităţile pe care le-aţi stabilit pentru mandatul dvs. pe termen scurt şi mediu?
- Priorităţile sunt foarte clare. Cel mai important este să lucrez pentru implementarea Acordului de Asociere şi a Agendei de Asociere, unde sunt formulate obiectivele comune ale parteneriatului nostru şi priorităţile pentru procesul de reforme pe termen scurt şi mediu. Acum trebuie să susţinem partenerii din Republica Moldova pentru a înregistra progrese în domeniul economic şi social, pentru a atinge standardele incluse în aceste documente. Al doilea scop pe care mi l-am propus este să comunicăm deschis şi foarte clar despre cooperarea noastră, despre suportul pe care îl oferă UE, despre oportunităţile pe care le deschide parteneriatul nostru pentru economia Republicii Moldova, pentru exporturi, pentru oameni, pentru comerţ, educaţie, diferite programe, cum ar fi, de exemplu, Erasmus+. Toate acestea au drept scop susţinerea Republicii Moldova în calitate de vecin şi partener important al UE şi îmbunătăţirea vieţii populaţiei din această ţară, precum şi crearea unor noi şanse pentru fiecare cetăţean.Pentru mine este foarte important să pot vorbi deschis cu toţi partenerii din structurile de stat, partenerii politici, economici, sociali, cu autorităţile locale şi cu societatea civilă, cu mass-media şi cu oamenii de rând din toate localităţile, pentru ca ei să poată vedea că Uniunea Europeană este aici pentru a-i susţine şi pentru a-i ajuta


2017


Moldova Europeana