Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Iulie 2017

Iunie   2017 
 Mai  2017
 Aprilie 2017 
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Arhiva 2011-201621.07.2017

Declaratia Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitatee, Federica Mogherini, și  Comisarului european pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn privind modificarea sistemului electoral in Moldova

„Votul de joi al Parlamentului Republicii Moldova în vederea schimbăriii sistemului electoral contravine direct recentelor recomandări al Comisiei de la Veneția și Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului. În timp ce este dreptul suveran al statului să-și aleagă un sistem electoral, Uniunea Europeană consideră cu tărie că orice schimbare a sistemului electoral trebuie să întărească democrația, să fie bazată pe un consens larg între forțele politice, să aibă loc în urma unei consultări veritabile a societății civile și a recomandărilor partenerilor internaționali”, se arată în declarația celor doi oficiali europeni. 
„Uniunea Europeană va continua să urmărească îndeaproape evoluțiiile din jurul reformei electorale și implementării acesteia. UE a subliniat în mod repetat, cel mai recent în timpul procedurii planificate de asistență macrofinanciară, nevoia respectării mecanismelor democratice reale, inclusiv a sistemului parlamentar pluripartit și statului de drept. Implementarea acestor schimbări va mai fi evaluată în lumina obligațiile asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere și ca membră a Consiliului Europei”
Declaratia 

20.07.2017

BERD acordă un împrumut de 4 milioane de euro pentru Express Leasing din Moldova

BERD extinde accesul, atât de necesar, la finanțare pentru companiile moldovenești prin acordarea unui împrumut de 4 milioane USD către Express Leasing, o societate de microfinanțare și leasing care se concentrează asupra creditării întreprinderilor mici din întreaga țară. 1 milion de dolari din totalul acordat sunt furnizate de TaiwanICDF, care se ocupă de programul de dezvoltare de peste mări din Taipei, China. Este prima cofinanțare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) cu TaiwanICDF, în Moldova constituind și o parte din eforturile Băncii de a atrage noi investitori instituționali în țară.
Fondurile vor sprijini creșterea și dezvoltarea busineslui local, contribuind la creșterea rezistenței, competitivității și dinamismului economiei Moldovei.


Mai mult    rom   eng 

19.07.2017

  UE a finanțat renovarea Casei de cultură din Molovata

„Patrimoniul cultural comun este ceea ce unește ambele maluri ale râului Nistru. Uniunea Europeană sprijină și va continua să sprijine inițiativele care, în spiritul încrederii și cooperării, apropie comunitățile de pe ambele maluri“, a afirmat Jarek Domanski, ofițer de proiect în cadrul Delegației UE în Republica Moldova.
Lucrările de renovare a instituției au început în iunie 2016. Lucrările realizate au inclus: consolidarea acoperișului, renovarea fațadei, înlocuirea geamurilor, ușilor și sistemelor inginerești. Clădirea a fost dotată cu condiții sanitare. Rețelele externe de apă și canalizare, ajustarea sistemului de încălzire a fost asigurată de contribuția locală – circa 10 mii de euro.
Casa de Cultură din Molovata este una din cele peste 80 de obiecte de infrastructură renovate prin intermediul Programului finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, implementat de PNUD Moldova. Programul contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru prin implicarea reprezentanților autorităților locale, mediului de afaceri și societății civile în proiecte comune de dezvoltare a afacerilor și îmbunătățirii infrastructurii sociale

 Mai mult

18.07.2017

Acțiunea finanțată de către UE prevede elaborarea documentației tehnice a 18 proiecte în domeniul AAC și EE în clădirile publice

Bugetul total al Acțiunii este de 3,5 milioane Euro oferite de către Uniunea Europeană și 325 mii Euro oferiți de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Acțiunea va fi implementată prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională, cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republiva Moldova". Perioada de implementare este de 18 luni. Obiectivul general al Acțiunii este elaborarea documentației tehnice a celor 18 proiecte selectate: 10 în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării și 8 în domeniul eficienței energetice în clădirile publice.

Uniunea Europeană va finanța elaborarea documentației tehnice și de licitație pentru lucrările de construcție în cadrul a 18 proiecte ce țin de domeniul aprovizionării cu apă și canalizare (AAC) și eficiență energetică (EE), selectate în cele Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud din Republica Moldova
Mai mult

 13.07.2017

Activitatea Erasmus+ Youth. Info Centru în Moldova

 Scopul principal al reţelei Erasmus+ Youth. Info Centre este de a oferi şi distribui de informaţii despre oportunităţile programului Erasmus+: Youth in Action pentru tineri şi organizaţii de tineret, precum şi susţinerea în implementarea calitatică a proiectelor.
OBIECTIVELE Erasmus+ Youth. Info Centru sunt:
1. Consolidarea colaborării dintre organizaţiile din Republica Moldova, ce activează în cadrul programului Erasmus+: Youth in Action şi implicarea noilor organizaţii intereste;
2. Consolidarea capacităţilor organizaţiilor de tineret în calitate de parteneri calitativi a proiectelor Erasmus+: Youth in Action;
3. Implicarea factorilor de decizie în politici de tineret în activitatea internaţională de cooperare în domeniul tineret;
4. Informarea tinerior despre oportunităţile programului Erasmus+: Youth in Action, inclusiv a celor cu oportunităţi reduse.

Mai mult

 11.07.2017

Prezentarea Proiectului Strategii de cooperare dintre Republica Moldova și BERD pentru anii 2017-2022


Șeful reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucției și Dezvoltare în Moldova (BERD), Dimitri Gvindadze  a prezentat proiectul noii Strategii de cooperare dintre Republica Moldova și BERD pentru anii 2017-2022 și a menționatcă în conformitate cu proiectul Strategiei de Țară, Banca planifică să acorde prioritate îmbunătățirii guvernării și creșterii rezistenței economiei prin deblocarea sectorului bancar și consolidarea securității energetice precum și sporirea competitivității țării prin sprijinirea sectorului privat și acordarea suportului în modernizarea și reformarea sectorului public. De asemenea, Șeful reprezentanței BERD a accentuat că proiectul noii Strategii de cooperare prevede promovarea economiei verzi, adică un mediu economic cu efecte mai puțin nocive asupra mediului înconjurător şi cu beneficii substanțiale asupra societății şi fiecărui cetățean în parte.

 Strategia de țară pentru 2017-2022 urmează a fi aprobată până la finele lunii noiembrie 2017.
Mai mult

10 - 11.07.2017

Vizita Directorului General DG ENER – Directoratul General pentru Energetică, Comisia Europeană, Dominique Ristori 

întrevedere cu Viceprim-ministru, Octavian Calmîc, ministru al Economiei. Oficialii au abordat subiecte privind prioritățile energetice ale Uniunii Europene, precum Uniunea Energetică și Acordul de la Paris din 2016 din cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, precum și pachetul UE ce ține de securitatea energetică și cadrul legislativ în domeniul eficienței energetice. În context, au analizat dificultățile privind implementarea noilor reforme de modernizare a sistemelor energetice și gaze naturale în Republica Moldova, precum și cooperarea cu autoritățile Republicii Moldova și modalitățile de acordare a asistenței europene pentru reforma piețelor de energie electrică și gaze naturale.

Octavian Calmîc  a menționat importanța avansării în mod prioritar a implementării proiectelor de interconectare energetică a Republicii Moldova cu piața regională UE prin intermediul sistemelor de transport gaze și energie electrică a României. În context, oficialii au stabilit crearea unei platforme de coordonare a proiectului de interconectare sincronă comună a sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și Ucraina cu sistemul ENTSO-E, sub auspiciile Uniunii Europene.  Mai mult
întrevedere  cu  Tudor Copaci, Director General al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) Dominique Ristori, Director General DG ENER a apreciat pozitiv eforturile şi realizările actuale: „Pentru Republica Moldova este important să ţină cont de practicile internaţionale şi europene din domeniul reglementării, doar schimbul de bune practici şi experienţa din afară va aduce un plus valoare ţării dar şi cetăţenilor moldoveni. ” În încheiere oficialii au agreat necesitatea asigurării informării continue și a schimbului de experienţă între regulatorii europeni, dar și identificarea unor noi forme de cooperare în viitor.Mai mult

 10.07.2017

Cea de-a 9-a Reuniune informală a Parteneriatului Estic (PaE)

La eveniment au  participat miniștrii afacerilor externe și miniştrii care gestionează domeniul energetic din cele șase state ale PaE — Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, precum şi Comisarul European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn.

Reuniunea are loc în contextul pregătirii Summit-ului Parteneriatului Estic de la Bruxelles (24 noiembrie 2017) şi a  oferit posibilitatea efectuării unui schimb de opinii privind obiectivele Parteneriatului Estic (PaE).

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova a găzduit Reuniunea informală de nivelul miniștrilor de externe ai statelor Parteneriatului Estic

La evenimentul Mau participat Comisarul European pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, Secretarul General adjunct al Serviciului European pentru Acţiunea Externă, Jean-Christophe Belliard, precum și miniștrii de externe ai statelor membre ale Parteneriatului Estic  (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina).
Reuniunea a abordat subiectele necesare pregătirii Summitului Parteneriatului Estic care va avea loc la 24.11.2017, la Bruxelles (Belgia), astfel încât deciziile care urmează a fi luate în perspectivă să cuprindă obiectivele tuturor partenerilor estici.
De asemenea, a fost discutată propunerea de recalibrare a arhitecturii instituționale multilaterală a Parteneriatului.


 Ministerul Economiei a găzduit cea de-a 9-a Reuniune informală a oficialilor europeni responsabili de domeniul energetic ai statelor Parteneriatului Estic,
Viceprim-ministru, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a menționat că Republica Moldova, în calitatea sa de membru al Parteneriatului Estic, conform statutului de Parte Contractantă în cadrul Tratatului de constituire a Comunității Energetice, precum și reieșind din responsabilitățile ce rezultă din Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, și-a asumat un șir de angajamente în sectorul energetic, inclusiv pe filiera eficiență energetică. 

Oficialii participanți la Reuniunea informală pe domeniul energetic ai statelor Parteneriatului Estic au apreciat Reuniune ca una efectivă și binevenită, iar provocările pe acest sector vor forma un dialog constructiv și eficient pe domeniul eficienței energetice, energiei regenerabile, precum și privind protecția mediului ambiant.  Mai mult

BV - Dialoguri europene/ Radio Europa Liberă - Iunie - Iulie 2017

Interviuri, comentarii, opinii


20-21.07.2017

Ce se întâmplă în continuare în relația dintre Chișinău și Bruxelles, după ce Parlamentul de la Chișinău a nesocotit avertismentele partenerilor săi europeni și a adoptat trecerea la sistemul electoral mixt? 

Anna Elzbieta Fotyga: „Deputații europeni sunt foarte îngrijorați de evoluțiile din Moldova după ultimele alegeri prezidențiale”

....Adevărul este că trebuie să condiționăm relațiile noastre politice, mai ales când acestea se bazează mult si pe sprijin financiar. Este o chestiune de responsabilitate față de plătitorii de taxe, căci din bugetul public se dau aceste ajutoare financiare. Știți, eu, de fapt, nu sunt de părerea colegilor mei mai radicali, deși cred că o țară are dreptul de acționa în mod suveran, și poate, ca atare, adopta inclusiv schimbări ale sistemului electoral.
Cu toate acestea, există reguli pe care, noi, ca europeni cu traditie democratică, trebuie să le facem cunoscute, ca sfaturi, colegilor din Moldova. Este ceea ce am făcut și eu pe parcursul întrevederilor mele cu premierul și ministrul de afaceri externe din Moldova. Sigur, Chișinăul ia ce decizii dorește, noi nu vom tăia ajutorul financiar. Vedeți, când spunem condiționare, sună radical sau strict. Dar nu este chiar așa. Nu ne dorim dărâmarea guvernului moldovean, sau să tăiem finanțarea europeană.
Doar ne dorim ca Moldova să ia în considerație o parte dintre sfaturile noastre, mai ales pentru faptul că dezechilibrele din Moldova reprezintă o amenințare foarte mare pentru țară.”

 Alexei Tulbure: „Viitoarele alegeri pot fi declarate neconforme standardelor și normelor europene”
 Alexei Tulbure: „Eu cred că va fi o reconsiderare a relațiilor și noi vom atinge un punct foarte jos în relația bilaterală între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Eu cred că finanțarea va fi sistată, dar nu-i asta principala problemă. Problema-i că astăzi în Republica Moldova s-a produs un act antieuropean, antidemocratic vădit; un act care a sfidat recomandările directe ale partenerilor noștri de a nu schimba sistemul electoral, un act care a fost o sfidare a poziției partenerilor internaționali.”

Siegfried Mureșan: „Republica Moldova își va pierde întreaga credibilitate în ochii publici” 
Siegfried Mureșan: „Poziția Partidului Popular European, începând de astăzi, este următoarea: Solicităm Comisiei Europene să anuleze asistența financiară acordată Republicii Moldova în condițiile în care reforma sistemului electoral a fost votată în Parlament în contra avizului Comisiei de la Veneția. Aceasta este poziția Partidului Popular European, pe care astăzi președintele Partidului Popular European o face publică. Cel mai mare partid politic la nivel european este partidul care stă la baza celor mai importante decizii ale Uniunii Europene. Și această politică a Partidului Popular European nu va putea fi ignorată.


 04.04.2017

Dionis Cenușă: „Chişinăului îi va fi foarte dificil să mintă sau să mimeze schimbările”


 Europa Liberă: Din luna aceasta până la sfârșitul lui 2017, Estonia va fi responsabilă de președinția rotativă în cadrul Consiliului UE, care este principalul organism cu putere decizională al UE, reprezentând guvernele statelor membre ale UE. Prioritățile strategice ale președinției estoniene pot fi de natură să favorizeze cumva Republica Moldova sau alţi parteneri din cadrul Parteneriatului estic, inclusiv din considerentul că, în calitate de fostă republică sovietică, Estonia ar putea fi mai sensibilă față de provocările cu care se confruntă o altă fostă „republică-soră”?
Dionis Cenuşă: „Priorităţile Estoniei sunt concentrate pe situaţia internă din UE şi îmbunătăţirea stării lucrurilor. Ne referim aici la situaţia de pe piaţa internă sau coeziunea socială în cadrul UE, dar şi la o componentă extrem de importantă care vizează inclusiv Republica Moldova şi anume cea legată de politica externă a UE. Această componentă include şi Parteneriatul Estic văzut ca o platformă pentru promovarea reformelor în ţările Parteneriatului Estic, inclusiv Republica Moldova. Anume această componentă urmează să fie decisivă atunci când vorbim despre relaţiile între UE şi Europa de Est.
Estonia pune accent pe reforme tangibile şi pe transformarea Parteneriatului Estic într-un instrument efectiv şi eficient. Există şi alte componente cum ar fi, de exemplu, îmbunătățirea controlului migraţiei şi migranţilor neregulamentari. La acest capitol Estonia propune îmbunătățirea instrumentelor de control şi de monitorizare a călătoriilor în ţările cu care UE are regim liberalizat de vize şi aici, iarăşi, este vizată inclusiv Republica Moldova. Sunt şi alte multe aspecte care vizează Republica Moldova şi care ar trebui să fie analizate atent de către Chişinău pentru a valorifica la maxim ceea ce propune președinția estoniană, având în vedere că Estonia este o ţară apropiată Republicii Moldova sub aspectul moștenirii sovietice.”


 04.07.2017

Andi Cristea: „Acest ajutor al UE era esențial pentru continuitatea reformelor în R.Moldova”

Andi Cristea: „Semnalul către Chișinău este foarte clar - este ceva de genul: țineți-vă de treabă și Europa este alături de voi; nu vă țineți de treabă – tranșele nu vor fi plătite. Eu sunt optimist în a crede că semnalul a fost recepționat corect la Chișinău și că ponderea masivă a votului în Parlamentul European arată încrederea în faptul că Republica Moldova trebuie să procedeze european, în spirit reformator, pe calea integrării economice și a asocierii politice cu Uniunea Europeană. Adoptarea asistenței macrofinanciare nu trebuie transformată, mă refer în politica internă din Republica Moldova, într-o victorie politică a unei tabere contra altei tabere; nu trebuie politizată. Eu cred că această victorie este a tuturor și trebuie consumată în liniște, nu să fie folosită pentru a agita viața politică internă și așa foarte tumultoasă.”
 
  04.07.2017

Siegfried Mureșan: „Toate recomandările Comisiei de la Veneția trebuie implementate. Dacă nu, banii nu vor veni”
Siegfried Mureșan: „Știm că rezultatele obținute de pe urma folosirii fondurilor europene nerambursabile, adică banilor acordați Republicii Moldova, rezultatele obținute au fost dezamăgitoare în ultimii ani. Știm că școlile nu arată mai bine, infrastructura nu e mai bună, drumurile nu sunt mai bune, spitalele, instituțiile, administrația publică. Și ca atare avem acum un raport al Curții de Conturi care spune exact ce trebuie făcut pentru ca banii să ajungă la oameni. În primul rând, mai multă transparență în gestionarea fondurilor europene, mai multă profesionalizare în administrația publică, combaterea corupției. Vedem că în toate clasamentele internaționale credibile situația în Republica Moldova s-a înrăutățit în ultimul an în materie de transparență și combaterea corupției. Deci, Curtea Europeană de Conturi a făcut niște recomandări foarte clare vizând măsurile necesare pentru ca banul să ajungă la oameni și să se obțină mai mult pentru fiecare cent pe care contribuabilul european îl acordă cetățenilor Republicii Moldova, iar eu recomand o lectură atentă a materialelor Curții de Conturi de către autoritățile de la Chișinău, fiindcă adoptarea acelor recomandări ale Curții de Conturi va fi exact ceea ce Comisia Europeană va urmări pentru a acorda fiecare tranșă din asistența macrofinanciară – pe justiție, pe stat de drept, pe combaterea corupției, pe combaterea spălării banilor, pe transparență în administrarea publică, în licitațiile publice, doar atunci banul va ajunge acolo unde e nevoie de el.”

04.07.2017

Dionis Cenușă: „Chişinăului îi va fi foarte dificil să mintă sau să mimeze schimbările”
 Europa Liberă: Din luna aceasta până la sfârșitul lui 2017, Estonia va fi responsabilă de președinția rotativă în cadrul Consiliului UE, care este principalul organism cu putere decizională al UE, reprezentând guvernele statelor membre ale UE. Prioritățile strategice ale președinției estoniene pot fi de natură să favorizeze cumva Republica Moldova sau alţi parteneri din cadrul Parteneriatului estic, inclusiv din considerentul că, în calitate de fostă republică sovietică, Estonia ar putea fi mai sensibilă față de provocările cu care se confruntă o altă fostă „republică-soră”?
Dionis Cenuşă: „Priorităţile Estoniei sunt concentrate pe situaţia internă din UE şi îmbunătăţirea stării lucrurilor. Ne referim aici la situaţia de pe piaţa internă sau coeziunea socială în cadrul UE, dar şi la o componentă extrem de importantă care vizează inclusiv Republica Moldova şi anume cea legată de politica externă a UE. Această componentă include şi Parteneriatul Estic văzut ca o platformă pentru promovarea reformelor în ţările Parteneriatului Estic, inclusiv Republica Moldova. Anume această componentă urmează să fie decisivă atunci când vorbim despre relaţiile între UE şi Europa de Est.
Estonia pune accent pe reforme tangibile şi pe transformarea Parteneriatului Estic într-un instrument efectiv şi eficient. Există şi alte componente cum ar fi, de exemplu, îmbunătățirea controlului migraţiei şi migranţilor neregulamentari. La acest capitol Estonia propune îmbunătățirea instrumentelor de control şi de monitorizare a călătoriilor în ţările cu care UE are regim liberalizat de vize şi aici, iarăşi, este vizată inclusiv Republica Moldova. Sunt şi alte multe aspecte care vizează Republica Moldova şi care ar trebui să fie analizate atent de către Chişinău pentru a valorifica la maxim ceea ce propune președinția estoniană, având în vedere că Estonia este o ţară apropiată Republicii Moldova sub aspectul moștenirii sovietice.”

04.07.2017


Alexei Tulbure: „Dacă se votează reforma electorală, banii din Europa nu vor veni”. Interviu cu fostul ambasador al R. Moldova la ONU și la Consiliul Europei.
Europa Liberă: Dvs. ați revenit de la Strasbourg. Când se va duce la bun sfârșit procedura de monitorizare a APCE pentru Republica Moldova?
Alexei Tulbure: „Eu nu văd premise pentru trecerea la etapa următoare, post-monitorizare. Noi suntem una dintre puținele țări care au rămas la etapa monitorizării în cadrul Adunării Parlamentare, de atâta pentru că noi nu corespundem cerințelor Consiliului Europei. Să fi fost noi așa cum suntem astăzi în 1995, atunci n-am fi fost acceptați ca membri ai Consiliului Europei. Noi în ’95 eram cu mult mai deschiși, mai democratici, mai liberi, cu mai multă voință de a produce schimbarea, de a corespunde acestor standarde.”
Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că a degradat democrația în Republica Moldova?
Alexei Tulbure: „Absolut. Absolut a degradat. Mai ales în ultimul deceniu, deceniu poate și ceva, noi urmărim o constantă evoluție negativă a lucrurilor în Republica Moldova.”

Vacanţa europeană 2017Europa ta - Cetăţeni - Călători


DESCARCATI
Călătorind prin Europa 2017-2018=Travelling in Europe 2017- 2018. - Luxemburg, 2017. - 10 p.

Europa: un continent cu mii de ani de istorie, cu o moștenire culturală bogată și cu unele dintre cele mai uluitoare peisaje din lume.

Atât de multe lucruri pe care călătorul le poate descoperi și explora, totul fiind mult mai ușor datorită Uniunii Europene (UE)!

Dacă planificaţi o călătorie în ţările UE; noul ghid al Comisiei Europene Vă va oferi multe sfaturi utile

Europenilor le place să călătorească, iar eliminarea majorității formalităților legate de pașaport și bagaje a înlesnit mult această activitate. Nouăsprezece țări din UE au aceeași monedă (euro), ceea ce face mai ușoară compararea prețurilor și elimină costurile și obstacolele generate de schimbul valutar. Crearea pieței unice, care cuprinde acum peste 500 de milioane de oameni, a adus cu ea mai multe posibilități de a alege și prețuri mai mici. De fapt, majoritatea europenilor consideră că a călători în UE este la fel de ușor ca a călători în țara de origine

Dacă apar probleme Numărul de apel de urgență unic european: 112 Pentru a contacta gratuit serviciile de urgență în orice stat membru al UE de la orice telefon, fix sau mobil, formați 112


Vizitează capitalele europene ale culturii!Începând cu 1985, peste 35 de orașe au fost desemnate Capitale culturale europene, de la Stockholm la Genova, de la Atena la Glasgow și de la Cracovia la Porto. De-a lungul anilor, acest eveniment a evoluat fără a pierde din vedere principalul său obiectiv: acela de a pune în evidență bogăția și diversitatea culturilor europene și a caracteristicilor lor comune, de a promova o mai bună cunoaștere reciprocă între cetățenii europeni și de a încuraja un sentiment al apartenenței la aceeași comunitate „europeană”.

 In 2017  Aarhus și Pafos sunt capitalele culturale europene ale anului 2016. sunt

Cunoaşte patrimoniul cultural european


Premiul UE pentru patrimoniu cultural


Citeşte cărţile câştigătorilor Premiului UE pentru literatură!.

 •  Câştigătorii pentru 2017  Premiului Uniunii Europene pentru Literatură
 •  Câştigătorii pentru 2016  Premiului Uniunii Europene pentru Literatură
 • Câştigătorii pentru 2015 ai Premiului Uniunii Europene pentru Literatură
 • Câştigătorii pentru 2014 ai Premiului Uniunii Europene pentru Literatură
 • Câştigătorii pentru 2014 ai Premiului Uniunii Europene pentru Literatură
 • Câştigătorii pentru 2013 ai Premiului Uniunii Europene pentru Literatură
 • Câştigătorii pentru 2012 ai Premiului Uniunii Europene pentru Literatură


 07.07.2017

(VIDEO) Drepturile dvs. în timp ce călătoriți în Europa
Sunteți gata pentru vacanța sau călătoria dvs. de afaceri? Dar dacă călătoria dvs. este întârziată sau anulată? Sunteți pe cont propriu? Din fericire, nu. În conformitate cu normele UE, aveți drepturi care vă pot reduce neplăcerile. În primul rând, aveți dreptul la informații. Compania cu care călătoriți trebuie să vă spună cauza întârzierii. Și, în cazul întârzierilor de durată, aveți dreptul la mese, băuturi răcoritoare, sfaturi despre continuarea călătoriei și cazare. De fapt, este posibil să aveți și dreptul la despăgubiri: până la 600 EUR pentru întârzieri de cel puțin patru ore în cazul zborurilor mai lungi de 3500 kilometri. Sau puteți solicita rambursarea costului biletului, în unele cazuri. În cazul călătoriilor cu trenul, cu autocarul, cu autobuzul sau cu navele de pasageri, puteți avea dreptul la despăgubiri în urma întârzierilor sau anulărilor. În orice călătorie, dacă aveți mobilitate redusă, aveți dreptul la asistență suplimentară gratuit. Drepturile pasagerilor. Continuaţi-vă călătoria cu Parlamentul European.

06.07.2017
(VIDEO)Calitatea apei pentru scăldat din Europa continuă să se amelioreze


03.07.2017

INFOGRAFIC Standarde pentru turism\

DESCARCATI


15 iunie 2017

WI FI GRATUIT IN EUROPA

 Începând cu 15 iunie, utilizatorii de telefoane mobile care călătoresc în alte țări din UE  pot  telefona, trimite mesaje sau naviga pe net fără a plăti costuri suplimentare
Roaming-ul fără suprataxe, așa-numitul „roaming la prețuri naționale”, este pentru cei care trăiesc în Europa și care călătoresc în alte țări ale UE pentru muncă sau în scopuri recreative.
Roaming-ul la prețuri naționale este menit să faciliteze comunicarea în timpul călătoriilor. Acesta nu este destinat să permită roaming-ul permanent, în care un client ar contracta un abonament în țara cu tariful cel mai ieftin pentru a îl folosi, apoi, pentru serviciile de roaming în țara sa de origine.
Norme speciale se aplică planurilor tarifare cu trafic nelimitat și cartelelor preplătite

(VIDEO) Sfârșitul roamingului
De ce să plătiți în plus pentru a vă suna prietenii și familia dintr-o altă țară a UE? Începând din iunie 2017, se elimină suprataxele de roaming în Europa. Parlamentul European a luptat pentru această interdicție plafonând taxele în mod constant începând din 2007. Acum puteți telefona, trimite mesaje sau naviga de oriunde din UE la același cost ca și acasă.


Statistici privind turismul 2017Acest articol prezintă informații privind statistici recente referitoare la turismul în Uniunea Europeană (UE). Turismul joacă un rol important în UE datorită potențialului său economic și de ocupare a forței de muncă, precum și datorită implicațiilor sale sociale și de mediu. Statisticile privind turismul sunt utilizate pentru a monitoriza nu doar politicile UE în domeniul turismului, ci și politica regională a UE și politica de dezvoltare durabilă

Date extrase în aprilie 2017. Cele mai recente date: Informații suplimentare Eurostat, Tabele principale și Bază de date. Următoarea actualizare a articolului: august 2017. 

Mai mult 
  

23.05.2017

Numărul zonelor pentru scăldat din Europa care îndeplinesc standarde de calitate excelentă a apei este mai mare ca niciodată 

Peste 85 la sută din zonele pentru scăldat monitorizate la nivel european în 2016 au îndeplinit cele mai stricte standarde de calitate (calificativul „excelent”), ceea ce înseamnă că ele au fost, în mare parte, lipsite de substanțe poluante nocive pentru sănătatea umană și pentru mediu, în conformitate cu Raportul anual privind calitatea apei pentru scăldat, publicat astăzi. Peste 96 la sută din zonele pentru scăldat au îndeplinit cerințele minime de calitate stabilite în conformitate cu normele Uniunii Europene. 
 • Toate zonele pentru scăldat din Austria, Croația, Cipru, Estonia, Grecia, Lituania, Luxemburg, Letonia, Malta, România și Slovenia, care au făcut obiectul raportului, au obținut cel puțin calificativul „satisfăcător” în 2016.
 • În cinci țări, cel puțin 95 % din apele pentru scăldat au fost evaluate ca având o calitate „excelentă”: Luxemburg (toate cele 11 zone pentru scăldat, care au făcut obiectul raportului), Cipru (99 % din totalul zonelor), Malta (99 % din totalul zonelor), Grecia (97 % din totalul zonelor) și Austria (95 % din totalul zonelor).
Detalii
 

BV - Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene și relațiile dintre Republica Moldova și UE


DESCARCATI


Modern issues of EU development and relations between EU and Moldova, International Conference (2016; Chișinău)

International Conference Proceedings EUREM 2016 Conference "Modern issues of EU development and relations between EU and Moldova", 24-25 November 2016 = Culegere de articole a Conferinței Internaționale "Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene și relațiile dintre Republica Moldova și UE - EUREM 2016, 24-25 noiembrie, 2016" [Text tipărit] / ed. : Rodica Crudu [et al.] ; Jean Monnet Publication . ─ Chișinău : Învăţătorul Modern SRL, 2016. - 290 p. : tab., scheme.
Rez. în lb. rom., engl.
Bibliogr. la sf. art.

ISBN: 978-9975-3005-3-7

Antetitlu : Academia de Studii Economice a Moldovei ; Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union

Conferința EUREM 2016 a adus o înțelegere mai bună a relațiilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană, a acelor perspective, dar și provocări pe care le oferă acest proces, a identificare mai clara a avantajelor pe care ni le oferă integrarea europeană, dar care sunt și riscurile pe care trebuie să ni le asumăm.

Pe parcursul Conferinței s-au dezbătut o serie de aspecte teoretice și practice cu privire la procesul de integrare economică Europeană și relațiile Republicii Moldova cu UE, precum și să contribuie la crearea unei platforme de dialog între mediul academic, guvernare si societatea civilă. CONTENTS:

SESSION I: EU-MOLDOVA RELATIONS: ACHIEVEMENTS AND LESSONS TO BE LEARNED FROM REGIONAL CONTEXT
 • 70 Years of European Economic Integration – Recent Evolutions,Perspectives and Challenges/Andrei RADULESCU, Ion PARTACHI
 • Towards Integration of Moldova in the EU: Some Fundamentals on Trust/P. Sergius KOKU, Zeqiri IZET
 • Republic of Moldova in EU’s Eastern Neighborhood: The Problem of the Regional Security Architecture/ Aurelian LAVRIC
 • Uniunea Europeană în contextul globalizării - concepte, provocări şi condiţii/ Ion-Viorel MATEI
 • Joining the European Union - elements of costs and benefits // Aderarea la Uniunea Europeană - elemente de costuri şi beneficii Ion-Viorel, MATEI, Laura, UNGUREANU First steps of Moldavia towards the EU's Sustainability Requirements/ Lia-Alexandra BALTADOR
 • Dobândirea statutului de membru al UE - aspecte privind gestionarea extinderii spre Est/Ion-Viorel MATEI
 • Strategic directions of development of foreign economic activity of Moldova/Natalia ANTOCI
 • Moldova-France: the origin and the current situation of the Moldovan Francophilia. What About The Perspective Of This One With The E.U. Association Agreement?/ Karim BELGACEM
SESSION II: MODERN ECONOMIC ISSUES IN EU DEVELOPMENT 

Relaţiile UE- RM în opinia şefului Delegaţiei UE în Moldova

Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova

"...sarcina mea este să interpretez evoluţia lucrurilor de aici şi să constat unde se află Republica Moldova în procesul tranziţiei. Uniunea Europeană este foarte ataşată în ceea ce ţine de asocierea politică şi dezvoltarea economică a ţării. Împreună cu Republica Moldova avem la dispoziţie diferite instrumente pentru a ajuta ţara să avanseze la fel cum se face în alte ţări în proces de tranziţie..." Din interviul  acordat JurnalTV

2017

11.07.2017

Interviu cu Excelența Sa, dl. Pirkka Tapiola, Ambasador al UE la Chișinău, realizat de analistul politic Dionis Cenușa pentru Agenția de presă IPN.
 „Nu lucrez pentru Republica Moldova, lucrez pentru Uniunea Europeană, construind relațiile noastre în baza valorilor și intereselor UE, care în cazul nostru în Europa, din fericire, reprezintă același lucru.”
 ...Ceea ce am schimbat e faptul că acum privim agenda noastră europeană într-un mod care este orientat pe rezultate într-o măsură mult mai mare, acum nu mai există așteptarea că aprobarea unei legi va însemna automat anumite schimbări. De asemenea, încercăm să explicăm poziția UE vis-a-vis de un subiect sau altul. Veți auzi de la reprezentanții noștri că noi lucrăm în baza valorilor și principiilor europene pentru că geopolitica noastră este geopolitica transformării. Pentru securitatea și stabilitatea noastră, pentru interesele UE ceea ce contează e să vedem că partenerii și vecinii noștri cresc din punct de vedere economic, au stat de drept, trăiesc mai bine, se bucură de oportunități, se ocupă de bunăstarea populației într-un mod sustenabil, nu populist.

Sper de asemenea că se va înțelege mai bine și modul în care promovăm și comunicăm despre agenda UE. Că ceea ce se întâmplă e pentru a promova cu adevărat anumite norme, reguli și principii ale UE, nu o geopolitică în stilul secolului XIX, nu sfere de interese; e vorba cu adevărat de Europa, de o Republică Moldova europeană, care să-și deservească cetățenii și să fie bine guvernată.....

19.06.2017
Domnule Tapiola, mandatul Dumneavoasră în Republica Moldova se apropie de sfârşit. Aţi putea face o comparaţie între felul în care aţi găsit Moldova şi actuala stare de lucruri?
Când am preluat funcția de ambasador al UE la Chișinău, țara era văzută ca o fruntaşă a Parteneriatului Estic. Republica Moldova a primit liberalizarea vizelor - prima în Parteneriatul Estic. Acordul de Asociere a fost semnat în 2014 și a început să fie aplicat cu titlu provizoriu până în 2016, când a intrat în vigoare în totalitate, împreună cu Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Aș spune că în ultimii ani țara a avansat în cooperarea cu UE, relațiile comerciale au crescut enorm - 64% din exporturile moldovenești merg acum pe piața UE datorită DCFTA. Din păcate, țara a trecut prin perioade de instabilitate politică și criză - mă refer aici la furtul unui miliard de dolari și la criza ulterioară în sistemul bancar și la nivel politic. Acest lucru ne-a forțat să privim situația cu mai multă prudență și circumspecție. O parte din încrederea anterioară a fost zdruncinată, dar este restabilită treptat după stabilizarea politică. A fost elaborată o Foaie de parcurs a reformelor prioritare pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere. S-au înregistrat progrese în multe domenii, ne-am dori să fi fost făcute mai multe. Au fost respectate multe angajamente legislative. Cu toate acestea, este important ca acestea să fie puse în aplicare pe deplin și într-un mod eficient, astfel încât beneficiile cooperării cu UE să fie resimțite la nivelul tuturor cetățenilor, care sunt principalii noștri parteneri. Există încă domenii în proces de îmbunătățire și reformă: lupta împotriva corupției este extrem de importantă, consolidarea statului de drept, independența Justiției, libertatea și pluralismul mass-media rămân în centrul atenției noastre și sunt esențiale pentru a duce țara spre o democrație pe deplin funcțională. Continuăm să oferim un sprijin considerabil pentru toate aceste reforme, cu expertiză, dar și sub aspect financiar - și aici ne-am îndreptat mai mult spre investiții directe în infrastructură și proiecte care îmbunătățesc în mod direct viața oamenilor și merg dincolo de sprijinul bugetar. Ceea ce lipsește încă este implementarea unei transformări reale. Mai există cale de parcurs până Europa va fi construită acasă.
   
 16.06.2017

Pirkka Tapiola: UE sprijină cetățenii acestei țării, nu guverne
Interviu DW cu Pirkka Tapiola, ambasadorul UE, despre cele mai importante aspecte ale relațiilor UE-Moldova, așteptările și succesele din patru ani de misiune diplomatică.


DW: Dle Ambasador, la finalul misiunii Dumneavoastră, cum apreciați evoluția relațiilor dintre UE-RM în această perioadă?
Pirkka Tapiola: A fost o perioadă foarte „colorată”, dacă mă pot exprima așa. Pentru că atunci când am ajuns aici, UE se afla în punctul culminant al relației cu R. Moldova. Atunci a fost liberalizat regimul de vize pentru moldoveni, Acordul de Asociere și de Liber Schimb se afla pe ultima sută de metri etc. Tot atunci se vorbea că R. Moldova este istoria de succes a Parteneriatului Estic și că avea un potențial enorm. Însă, unele din așteptările la acea etapă erau prea optimiste. De asemenea, acea perioadă a coincis cu izbucnirea războiului din Ucraina și cu agresiunea Rusiei.
Toate acestea au influențat relațiile noastre, iar eu nu aș putea spune că elementele fundamentale ale abordării UE față de R. Moldova nu s-au schimbat. Deci, dacă ar fi să explic doar în câteva cuvinte cum au evoluat relațiile de la momentul de când am venit aici și până astăzi, aș zice că la început era o perioadă când „luna de miere” a relațiilor noastre se apropia de sfârșit, iar acum suntem într-o etapă când ambele părți se uită la lucruri mai realist.


Președinția estoniană a Consiliului UE


Președinția estoniană a Consiliului UE: 1 iulie - 31 decembrie 2017

Prioritățile președinției estoniene se bazează pe agenda strategică a Consiliului European și pe obiectivele comune formulate de către statele membre și instituțiile UE în Declarația de la Roma, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Tratatelor de la Roma. 

Președinția estoniană se va concentra asupra conservării valorilor comune, precum prosperitatea, securitatea, pacea și stabilitatea în Europa. Aceasta va avea ca obiectiv menținerea unității Europei prin intermediul unor decizii practice.
În următoarele 6 luni, Președinția se va axa pe patru domenii-cheie: 
 1. o economie europeană deschisă și inovatoare
 2.  o Europă sigură și securizată, 
 3. Europa digitală și libera circulație a datelor 
 4. și o Europă durabilă și favorabilă incluziunii.
 Ordinea detinerii presedintiei Consiliului UE

2012 Danemarca /Cipru
2013 Irlanda /Lituania
2014 Grecia/ Italia
2015 Letonia /Luxemburg
2016 Olanda /Slovacia
2017 Malta /Estonia
2018  Bulgaria/ Austria
2019  Romania /Finlanda
2020  Croația/Germania

 Mai mult

Noutăţi CoE - RM - Iunie 2017

29.06.2017

Asociațiile naționale ale autorităților locale din Georgia, Moldova și Ucraina își consolidează cooperarea 


La Kiev, Ucraina, a fost semnat un Memorandum de înțelegere între Asociația orașelor ucrainene, Asociația națională a autorităților locale din Georgia (NALAG) și Congresul autorităților locale din Moldova (CALM). 

Andreas Kiefer, Secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE) a declarat că semnarea acestui memorandum este ”un pas crucial spre cooperarea între facilitatorii dialogului privind autonomia locală în regiune”. ”De asemenea, aceasta demonstrează angajamentul puternic de a rămâne în fruntea democrației locale și de a apăra interesele autorităților locale la nivel național”. Tatiana, Badan, președintele CALM a subliniat ”deschiderea Congresului și susținerea acordată de acesta pentru asociațiile autorităților locale în eforturile lor de a implementa reforme reușite, în beneficiul cetățenilor”. 

Detalii

30.06.2017

Consolidarea drepturilor sociale în Europa

APCE a făcut apel către Statele membre să încurajeze dezbaterile și cooperarea lansate în baza ”Procesului de la Torino”, prin intermediul guvernelor și parlamentelor sale.

Într-o rezoluție adoptată la 30 iunie 2017, în cadrul sesiunii sale plenare, Adunarea a cerut Statelor sale membre să ratifice, dacă nu au făcut încă acest lucru, Carta socială europeană (revizuită), în scopul de a consolida nivelul de conformitate cu aceste standarde de drepturi sociale. APCE consideră că potențialul acestui instrument încă nu este pe deplin exploatat.

În cadrul dezbaterilor, parlamentarii au subliniat tendința generală spre un regres al drepturilor sociale în Statele membre ale Consiliului Europei și inegalitatea crescândă dintre bogați și săraci în ceea ce privește venitul și bogăția.

De asemenea, documentul adoptat prevede consolidarea dialogului paneuropean cu privire la drepturile sociale și coordonarea acțiunii juridice și politice cu alte instituții europene, în special cu UE și organele sale. 

Detalii
Carta Socială Europeană și procedura reclamațiilor colective

29.06.2017

Lansarea cărții „Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Moldova”

Pentru prima dată a fost elaborată o privire analitică asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului contra Moldovei. Lansarea publicației „Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Moldova” a avut loc la Institutul Național al Justiției, cu participarea autorilor: Mihai Poalelungi, Președintele Curții Supreme de Justiție, și Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției. Invitați – Jose-Luis Herrero, Șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Raisa Apolschii, Președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități, Parlamentul Republicii Moldova, Mircea Roșioru, Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, Oleg Balan, doctor habilitat în drept, profesor universitar, rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Noutăți UE-RM - Iunie 2017


 Mai  2017
 Aprilie 2017 
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Arhiva 2011-2016 29.06.2017

Comunitatea Energetică susține inițiativa Republicii Moldova 
de a obține suport pentru extinderea finanțării nerambursabile a proiectelor de interconectare energetică pentru a diminua din impactul negativ asupra tarifelor la consumatorii finali, a declarat viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu după întrevederea la Viena cu Janez Kopač, director al Secretatriatului Comunitatii Energetice.

Vitalie Iurcu și Janez Kopač au discutat aspecte ce țin de dezvoltarea domeniul energetic și extinderea pieței interne a energiei din Uniunea Europeană, cu acordarea ajutorului necesar țârii noastre în procesul de transpunere şi aplicare a Tatatului de instituire a Comunității Energetice (TCE), la care Moldova este parte.

În urma dialogului purtat directorul Secretatriatului Comunității Energetice va susține urgentarea asistenței pe dimensiunea metodologii si tarife de intrare-ieșire pe domeniul gazelor naturale și energiei electrice pentru a facilita clarificarea mecanismelor de recuperare a investițiilor în interconexiuni și a impactului asupra tarifelor la consumatorii finali.

Cu suportul Secretariatului Comunității Energetice vor fi studiate mecanismele de recuperare a investițiilor în proiectele de dezvoltare a infrastructurii (tarif unic, fonduri de securitate energetică, plăți în cadrul obligațiilor de serviciu public, etc.) conform practicilor UE și mondiale, a declarat viceministrul Economie. 27.06.2017

Trei ani de la semnarea Acordului de Asociere UE-RM

Potrivit experților, Acordul de Asociere este un document complex, care presupune atât aspecte economice, cât și politice. Este principalul instrument prin care Uniunea Europeană apropie statele Parteneriatului Estic de standardele sale. Divizat pe capitole (supranumite titluri), Acordul presupune reforme în toate sectoarele economiei.
Implementarea Acordului de Asociere poate duce la transformări lente, dar fundamentale în toate sectoarele statului, care se vor traduce în rezultate palpabile pentru cetățeni

Cei trei ani de la semnarea Acordului de Asociere au fost dificili pentru dialogul moldo-comunitar, care a pornit de la un entuziasm absolut și a ajuns la o reticență debordantă și prudență maximă din partea UE. Totuși, există căi de înrădăcinare a reformelor, dar pentru aceasta e nevoie de condiționalități europene, opoziție pro-europeană activă și credibilă, societate civilă imparțială și activă și surse media echilibrate, cu-adevărat independente.

BV - Programul legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anul 2017/

DESCARCATI
Programul legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, pentru anul 2017/ HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA  privind aprobarea Programului legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, pentru anul 2017

Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148 art Nr : 232
Data intrarii in vigoare : 24.02.2017 Programul conține acțiunile pe care Parlamentul și le asumă în 2017, în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere, inclusiv modificările la legislație sau adoptarea unor legi noi în domeniile de reforme prioritare. Totodată, documentul prevede instituțiile responsabile, termenul de realizare a acțiunilor și de implementare potrivit Acordului de Asociere, precum și Comisia permanentă sesizată. Documentul este făcut public pe site-ul Parlamentului.Programul conține acțiunile pe care Parlamentul și le asumă în 2017, în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere, inclusiv modificările la legislație sau adoptarea unor legi noi în domeniile de reforme prioritare. Totodată, documentul prevede instituțiile responsabile, termenul de realizare a acțiunilor și de implementare potrivit Acordului de Asociere, precum și Comisia permanentă sesizată. Documentul este făcut public pe site-ul Parlamentului.

Prin aprobarea Programului legislativ, Parlamentul recunoaște oportunitățile oferite de Acordul de Asociere, precum și rolul Legislativului în transpunerea angajamentelor asumate și în asigurarea unei implementări structurate și coerente a Acordului de Asociere.

 Programul legislativ anual al Parlamentului pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru 2017 a fost aprobat  la 24 februarie 2017  prima ședință din sesiunea de primăvară a Parlamentului.

Biblioteca virtuală - Obiectiv European

Colectia Buletinului informativ  este de asemenea disponibila in sala de lectura  CPESC

 „Obiectiv European”

Obiectiv european: Să vorbim despre Europa” - buletinul informativ cu această denumire a fost lansat de API în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu ocazia marcării Zilei Europei în Republica Moldova. 

Scopul editării buletinului este de a prezenta, într-o manieră accesibilă, informaţii despre procesul de integrare europeană a ţării noastre, în special, despre liberalizarea regimului de vize, Acordul de Asociere RM-UE, Zona de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător. 


Moldova Europeana