Faceți căutări pe acest blog

Inițiativa Spotlight, UE - ONU, pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor

 La 20 septembrie 2017  la New York, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Națiunile Unite au lansat inițiativa Spotlight, cu un buget de 500 de milioane EUR, pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor.

Inițiativa Spotlight UE-ONU a fost lansată de Înaltul Reprezentant al UE și vicepreședintele Comisiei, Federica Mogherini, și de comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, împreună cu secretarul general al ONU, António Guterres, și cu secretarul general adjunct al ONU, Amina Mohammed.

 Cu ocazia lansării, secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat: „Este o realitate dură, dar adevărată – una din trei femei va fi victimă a violenței pe parcursul vieții. Violența împotriva femeilor și a fetelor distruge vieți și provoacă durere din generație în generație. Inițiativa Spotlight este cu adevărat istorică”, a adăugat secretarul general al ONU. „Acest fond este o investiție de pionierat în domeniul egalității de gen și al capacitării femeilor. Atunci când punem în lumină capacitarea femeilor și fetelor lumii, viitorul tuturor este mai strălucitor.”
Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini, a declarat: „Uniunea Europeană este hotărâtă să combată toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor, deoarece acestea subminează drepturile și valorile noastre fundamentale, cum ar fi demnitatea, accesul la justiție și egalitatea de gen. Trebuie să garantăm înainte de toate siguranța femeilor și a fetelor pentru a le permite astfel să își dezvolte pe deplin potențialul.”

Inițiativa Spotlight UE-ONU este sprijinită de un fond fiduciar la care participă mai multe părți interesate. UE are contribuția cea mai importantă, jumătate de miliard de euro, iar fondul este deschis și altor donatori.

Pe parcursul anilor următori, vor fi puse în aplicare programe cuprinzătoare în scopul de a elimina toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor, cum ar fi violența sexuală și de gen și practicile vătămătoare, traficul și exploatarea economică (a lucrătoarelor), uciderea femeilor (feminicid) și violența domestică și familială. Domeniile predilecte de intervenție vor include consolidarea cadrelor legislative, a politicilor și a instituțiilor, măsurile preventive, accesul la servicii și îmbunătățirea colectării de date în Africa, America Latină, Asia, zona Caraibilor și Pacific.

Coerentă cu principiile Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, inițiativa Spotlight va aplica o abordare bazată pe drepturi și va acorda o atenție deosebită femeilor și fetelor celor mai marginalizate, pentru „a nu lăsa pe nimeni deoparte”. Inițiativa își va propune să mobilizeze angajamentele politice la cel mai înalt nivel și să ofere sprijin specific la scară largă, precum și să creeze noi parteneriate. Totodată, inițiativa va sensibiliza publicul larg cu privire la impactul extins, persistent și nefast al violenței împotriva femeilor și a fetelor.

Zilele Europene ale Patrimoniului , ediţia 2017


Patrimoniul cultural  european reprezintă ceea ce moştenim de la generaţiile anterioare - clădiri, monumente, cărţi, opere de artă. În acest patrimoniu intră însă şi cultura intangibilă, cum ar fi tradiţiile şi limba. Aflaţi cum puteţi lua contact cu patrimoniul european.


Zilele patrimoniului european, organizate în luna septembrie, reprezintă ocazia ideală de a vizita, gratuit sau la preţ redus, monumente şi situri care de obicei nu sunt deschise publicului.

Genericul ediției curente este „Patrimoniul cultural și Natura: peisajul posibilităților”. Această tematică pune în evidenţă locurile și peisajele pitorești şi încurajează participarea societăţii la protejarea şi salvgardarea patrimoniului cultural și natural

Anul acesta evenimentele dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului vor fi organizate în Republica Moldova în perioada 18-28 septembrie. Cu acest prilej, atât instituţiile din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cât şi cele din subordinea autorităţilor publice locale s-au înscris pentru participarea la această manifestare, elaborând un program divers.  

Evenimentele ZEP vor avea loc în cadrul siturilor naturale urbane, grădinilor publice istorice, rezervațiilor naționale, curților verzi ale caselor, parcurilor naționale, rezervațiilor biosferice, ariilor protejate și altor peisaje valoroase. Activităţile vor readuce în discuţie și problemele protejării, punerii în valoare a monumentelor istorice, siturilor arheologice, colecţiilor de artă, meşteşugurilor tradiţionale, peisajelor naturale etc.
 Cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, în contextul aniversării a 80 de ani ai compozitorului Eugen Doga, vor fi organizate 3 concerte la monumentele de cultură din țară, care au fost și mai sunt revitalizate cu finanțare externă: Cetatea Soroca, or. Soroca; Conacul Manuc Bei, or. Hâncești; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, or. Căușeni.
Cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului 2017 vor fi organizate multiple acţiuni şi activităţi educaţionale menite a transmite publicului larg cunoştinţe noi şi a crea legături de apartenenţă la propria comunitate, identitate culturală.Mai mult
Noutăţi CoE - RM - Septembrie 2017

07.09.2017

Lansarea rețelei parlamentare privind politicile referitoare la diaspora

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) organizează, la 7-8 septembrie 2017, la Lisabona, o conferință de lansare a Rețelei parlamentare privind politicile referitoare la diaspora.Crearea acestei rețele parlamentare vizează să promoveze reforme politicie și legislative cu privire la rolul diasporei în țările de origine și în societățile gazdă.

Noua rețea va funcționa ca o platformă care va uni parlamentari din țări de origine, țări gazdă și asociații ale diasporei. Ea va favoriza schimbul de informații privind bunele practici, va promova rolul asociațiilor în integrarea migranților în țările gazdă și va dezvolta cooperarea politică între țările de origine și țările gazdă.

Agenda conferinței cuprinde numeroase subiecte, inclusiv contribuția diasporei la societățile europene, participarea lor democratică, rolul lor în construirea societăților inclusive, și impactul lor asupra dezvoltării țării de origine.

Detalii 
 
03.09.2017

Aniversarea a 64-a de la intrarea în vigoare a CEDO

La 3 septembrie 1953 a intrat în vigoare Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (cunoscută ca Convenția Europeană a Drepturilor Omului - CEDO), care constituie ”încununarea activității” Consiliului Europei. Semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950. predecesoarea sa directă este Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948. Convenția reprezintă pentru statele semnatare ”prima etapă pe calea garantării colective a unor drepturi enunțate în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Aceste state s-au angajat să asigure tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția lor o serie de drepturi și libertăți civile și politice definite în Convenție. Protocoalele adiționale au extins lista inițială a drepturilor, iar jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a întărit și a dezvoltat aceste drepturi, demonstrând astfel natura dinamică și evolutivă a sistemului.

Republica Moldova a semnat CEDO la la 13 iulie 1995. Ea a intrat în vigoare pentru Moldova la 12 septembrie 1997.

Premiul BERD pentru literatură

Premiul va fi acordat anual pentru cea mai bună opera de ficțiune literară din țările în care operează BERD, tradusă în engleză.

BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) în parteneriat cu Consiliul Britanic lansează un premiu literar pentru a recunoaște și a promova extraordinara bogăție, profunzime și varietate a culturii și istoriei țărilor în care banca investește. Scopul Premiului este de a sublinia importanța scriitorilor care reflectă aspirațiile și provocările cu care se confruntă oamenii din aceste regiuni. Totodată, este important de menționat că Premiul este menit să recunoască talentul și rolul esențial jucat de traducător în a face istoriile din aceste țări accesibile publicului vorbitor de limbă engleză.

Premiul BERD pentru Literatură va fi acordat pentru cea mai bună lucrare de ficțiune literară din an,country of operations) și publicată de către o editură din Regatul Unit.
tradusă în limba engleză și scrisă inițial în oricare din limbile celor 37 de țări în care BERD operează (

Premiul I, în valoare de 20.000 Euro, va fi egal împărțit între autorul câștigător și traducător. Următorii doi autori de pe listă și traducătorii săi vor primi câte un premiul de 1 000 euro fiecare.

Juriul va anunța o listă din cinci cărți la începutul anului 2018 înainte de a face cunocute numele celor trei finaliști. Toși trei finaliști și traducătorii lor vor fi invitați la Londra pentru a participa la ceremonia de acordare a premiului și la o discuție la sediul BERD (EBRD headquarters) în aprilie 2018 și la un eveniment din cadrul Târgului de Carte de la Londra (The London Book Fair.)

Noutăți UE-RM - August 2017

 Iulie   2017 
Iunie   2017 
 Mai  2017

 Aprilie 2017 
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Arhiva 2011-201617.08.2017

Lansarea incubatorului de afaceri din Cahul

Grație suportului oferit de Uniunea Europeană, Republica Moldova a reușit să creeze o rețea eficientă de incubatoare de afaceri, care au devenit o platformă foarte bună atât pentru lansarea a circa 170 de întreprinderi mici și mijlocii, cât și dezvoltarea regională a țării. Declarația a fost făcută la Cahul de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, în cadrul ceremoniei de lansarea a celui de-al XI-a Incubator de Afaceri din Republica Moldova.

Prezent la eveniment, Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE în țara noastră, a menționat că implementând cu succes proiectul de creare a rețelei incubatoarelor de afaceri, Republica Moldova a devenit un exemplu pentru alte state în procesul de valorificare eficientă a suportului oferit de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea mediului de afaceri, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, care constituie unul din principalii actori în procesul de creștere economică a oricărui stat.


Până în prezent în Republica Moldova au fost deschise 10 incubatoare de afaceri în Ștefan-Vodă, Dubăsari, Leova, Ceadâr-Lunga, Rezina, Nisporeni, Sângerei, Soroca Cimișlia și Călărași. Cele 10 incubatoare de afaceri incubează 166 de companii, care generează cumulativ 626 locuri de muncă, dintre care cota femeilor angajate constituie 42 la sută, iar a locurilor de muncă pentru tineri este de 35 la sută. Din numărul total de companii, 75 sunt start-upuri, 101 sunt gestionate de tineri și 74 de afaceri sunt administrate de femei. Cifra totală de afaceri a rezidenților din cadrul incubatoarelor de afaceri, raportată la 31 decembrie 2016, a fost de peste 94 milioane lei.

Mai mult 

03.08.2017

Analiza raportului  DCFTA pentru primul semestru al anului 2017 

privind măsurile de implementare planificate pe componenta economică ale Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC/DCFTA) ale Acordului de Asociere RM-UE


Rezultatele acțiunilor întreprinse de către instituțiile responsabile în semestrul I al anului 2017 au fost prezentate în Raportul privind implementarea Planului Național de Acțiuni RM-UE 2017-2019, pe domeniile de competență economică al Acordul de creare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC/DCFTA). Astfel, pe parcursul perioadei menționate au fost înregistrate o serie de progrese, ce au permis apropierea legislației naționale de cea a comunității europene, precum și crearea condițiilor favorabile de activitate comercial-economică pentru agenții economici din țară.

Din totalul celor planificate pe componenta DCFTA au fost realizate cu succes 38 de acțiuni, rata de implementare ale angajamentelor asumate a fost de 80 la sută pentru perioada ianuarie-iunie 2017. Mai mult

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE) au însumat 542 mil. dolari SUA în lunile ianuarie-mai 2017, în creștere cu peste 15 la sută față de aceiași perioadă a anului 2016, deținând o cotă de peste 63 la sută din totalul exporturi. Principalii parteneri ai Republicii Moldova în domeniul exportului sunt România, Italia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord, Bulgaria, Polonia, Franța. Mai mult

Rezultatele acțiunilor întreprinse planificate în Titlul V al Acordului de Asociere ce se referă la instituirea Zonei de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC/DCFTA) au fost prezentate în Raportul privind implementarea Planului Național de Acțiuni RM-UE 2017-2019. Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) este o parte componentă a Acordul de Asociere RM-UE, care stabiliește o relație comercială preferențială, bazată pe condiții mutual avantajoase, acordând fiecărei din aceste părți un acces mai bun pe piață. Acordul de Liber Schimb urmărește eliminarea taxelor vamale de import și export în comerțul produselor între aceste părți, eliminarea barierelor în comerțul serviciilor și un acces mai bun al companiilor pe piețele respective. Acordul de Asociere RM-UE, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) a fost semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia și a intrat pe deplin în vigoare pe 1 iulie 2016.


Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere

Noutăţi CoE - RM - August 2017

24.08.2017

Încetarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor până în 2030

Consiliul Europei a publicat o nouă broșură cu ocazia unui eveniment la nivel înalt al ONU privind ”Încetarea sărăciei infantile și a violenței împotriva copiilor pentru realizatea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”, care s-a desfășurat la New-York, la 18 iulie 2017. Broșura conține un rezumat al ODD ale ONU în ceea ce privește încetarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, dar de asemenea, prezintă diferite modalități în care activitățile Consiliului Europei contribuie la Agenda 2030 și la realizarea acestor obiective. 

Ending all forms of violence against children by 2030: The Council of Europe's contribution to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals

23.08.2017

Consultări  privind promovarea, protecția și realizarea drepturilor copiilor în mediul digital 

În conformitate cu termenii săi de referință și cu Strategia Consiliului Europei privind Drepturile Copilului (2016-2021) Comitetul Ad-Hoc pentru Drepturile Copilului (CAHENE) elaborează Linii directoare adresate Statelor membre cu privire la promovarea, protecția și realizarea drepturilor copiilor în mediul digital.
Înainte de finalizarea viitorului instrument juridic, prevăzută pentru noiembrie 2017, a fost inițiată o consultare amplă a actorilor-cheie și a societății civile, pentru ca Comitetul să poată lua în considerare punctul de vedere și experiența acestora.

Comentariile privind proiectul de instrument ar trebui inserate în "track changes " din documentul atașat și transmise secretariatului CAHENF (children@coe.int) în limba engleză sau franceză, până la data de 4 septembrie 2017 cel târziu. 


22.08.2017

Conferința regională ”Banii în politică”

Dintre recomandările emise de Grupul de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei în domeniul finanțării partidelor politice, aproximativ 70% au fost declarate implementate integral sau parțial. Multe țări și-au sporit responsabilitatea de supraveghere și au perfecționat reglementările privind finanțarea politică, creând modele complexe care combină finanțarea publică și cea privată. De fapt, reglementările privind finanțele politice în țările din Europa de Est sunt printre cele mai detaliate din lume. 

Totuși, aceste reglementări sunt departe de a fi întotdeauna eficiente și mai sunt încă multe de făcut. Fiecare țară se confruntă cu provocări unice, dar există asemănări și lecții de învățat din partea țărilor vecine și din alte regiuni cu privire la modul în care pot fi abordate provocările cheie, inclusiv abuzurile resurselor de stat, obstacolele financiare în calea incluziunii și egalitatea de gen în participarea politică, relațiile tenebre între ectorul politic și criminalitatea organizată.

Pentru a discuta provocările durabile, a formula recomandări pentru îmbunătățiri ulterioare și a împărtăși experiențele și cele mai bune practici în finanțarea politică europeană, la Tbilisi, Georgia, în perioada 19-20 iunie 2017 a avut loc Conferința Regională 2017 "Banii în politică", la care au participat peste 120 de practicieni, reprezentanți ai societății civile, activitși de partid și experți în finanțarea politică din 12 țări din Europa de est, inclusiv din Rep. Moldova.  

Utilizarea oportunitățile noilor tehnologii pentru creșterea responsabilității și transparenței, reducerea poverilor financiare pentru participarea femeilor și a grupurilor marginalizate în mod tradițional în politică și atragerea atenției asupra evenimentelor vizate a instituțiile de supraveghere publică și a partidelor politice, au fost unele dintre cele 11 recomandări formulate de participanți pentru raportul sumar.

Rapoarte pe țară  ARM AZR BLR GEO MLD UKR REGIONAL


Detalii


BV - Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere

DESCARCATI
REALIZAREA PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE 2017-2019
Semestrul I 2017
/Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. -  Ch., 2017 . - 32 p.
 
La  31 iulie 2017 a fost publicat Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (PNAAA) în I Semestru al anului curent.

Raportul reflectă principalele realizări şi respectiv restanţele în îndeplinirea acţiunilor a căror termen de implementare l-a constituit I semestru al anului curent.

Informaţia detaliată privind realizarea fiecărei măsuri poate fi accesată pe platforma online de raportare PlanPro.

Evaluarea cantitativă a nivelului de realizare a PNAAA pentru perioada de raportare indică implementarea acestuia în proporţie de 60%.

Menţionăm, totodată, că în perioada de pregătire a Raportului au fost realizate înainte de termen  alte 17 acţiuni planificate în PNAAA pentru I Semestru, ceea ce ridică rata de realizare a măsurilor prevăzute pentru primele 6 luni ale anului curent la 68%.

Noutăți UE-RM - Iulie 2017

Iunie   2017 
 Mai  2017
 Aprilie 2017 
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Arhiva 2011-201631.07.2017
A fost publicat Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (PNAAA) în I Semestru al a 2017

Raportul reflectă principalele realizări şi respectiv restanţele în îndeplinirea acţiunilor a căror termen de implementare l-a constituit I semestru al anului curent.
Evaluarea cantitativă a nivelului de realizare a PNAAA pentru perioada de raportare indică implementarea acestuia în proporţie de 60%

Raportul

31.07.2017

Comitetul de supraveghere al Programului  PARE 1+1 a aprobat, finanțarea a 44 de proiecte investiționale

 în sumă totală de peste 8,42 milioane lei, care va contribui la atragerea în economie a  24,34 milioane lei. Potrivit estimărilor urmează a fi deschise 131 noi locuri de muncă, dintre care 52 pentru femei.

Din totalul solicitărilor de finanțare nerambursabilă, 68 la sută sunt demarate în agricultură și orientate spre cultivarea cerealelor și viței-de-vie, creșterea legumelor în spații protejate și creșterea animalelor, apicultură, dar și domenii inovative precum: crescătorie de câini de rasă, mini fermă de struți și  ferme de chinchila. etc.  10 întreprinderi, care au fost acceptate pentru finanțarea nerambursabilă activează în domeniul prestării serviciilor, iar altele 4 în industria prelucrătoare, în special producerea mobilei și echipamentelor pentru vehicule, fabricarea produselor textile, etc.   Mai mult


27.07.2017

 Sprijinul UE pentru reforma învățământului profesional tehnic

#meseriepeplac #viitorasigurat
Programe de studii noi, infrastructură modernizată, lecții practice direct la întreprindere și posibilități de angajare în câmpul muncii – sunt doar câteva dintre realizările reformei învățământului profesional tehnic (ÎPT), demarată în anul 2014 de către Ministerul Educației cu sprijinul tehnic și financiar al Uniunii Europene. Ministerul Educației a organizat un club de presă la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, unul din cele 11 centre de excelență create ca parte a procesului de modernizare.
 Campania “Meserie pe plac, viitor asigurat” se desfășoară în perioada iunie-august 2017,  fiind organizată de Ministerul Educației, cu susținerea financiară a Uniunii Europene.
Scopul campaniei este de a informa opinia publică despre realizările importante ale învățământului profesional tehnic și a îmbunătăți imaginea publică a acestui domeniu educațional. În cadrul campaniei de informare vor fi prezentate istorii de succes, spoturi video și audio, materiale destinate elevilor de gimnaziu, vor fi organizate evenimente și dezbateri publice despre perspectivele pe care le oferă astăzi studiile profesional tehnice, precum și o componentă online adresată în special tinerilor.

 27.07.2017
Ședință,Comisia Guvernamentală pentru Integrare Europeană

Au fost analizate rezultatele realizării Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (PNAA) în primul semestru al anului curent.

Rezultatele implementării PNAA în primul semestru vor fi reflectate în raportul care urmează a fi publicat săptămâna viitoare de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

În cadrul şedinţei s-a discutat, de asemenea, despre valorificarea cotelor de export a produselor moldoveneşti pe piaţa UE. Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, pe parcursul primelor cinci luni ale anului curent, cota exporturilor Republicii Moldova pe piața europeană a fost de aproximativ 63 % din volumul total al acestora. La unele categorii de produse cotele de export oferite țării noastre au fost deja valorificate și s-a solicitat majorarea lor.


26.07.2017

Comisia Comună pentru Integrare Europeană  între Parlamentul RM și Parlamentul României 

 va intensifica colaborarea bilaterală și asistența necesară Republicii Moldova în procesul său de integrare în familia europeană

Membrii Comisiei Comune pentru Integrare Europeană (CCIE) între Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României au avut,  o întrevedere la Chișinău. Ședința a fost prezidată de deputatul George Mocanu, Copreședinte al CCIE din partea Parlamentului Republicii Moldova și deputatul Bogdan-Ionel Rodeanu, Copreşedinte al CCIE din partea Parlamentului României. 

Comisia Comună pentru Integrare Europeană între Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României a fost constituită în scopul coordonării și implementării Protocolului de Colaborare și Parteneriat dintre Republica Moldova și România, semnat la București în aprilie 2010. Până în prezent, au avut loc 5 Reuniuni CCIE, ultima s-a desfășurat la Chișinău, în perioada 21-22 iunie 2016. Cea de-a VI-a Reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană va avea loc în toamna acestui an, la București. 

 26.07.2017

 16 antreprenori din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au primit granturi din partea Uniunii Europene, 

în valoare de până la 17.900 de euro fiecare. Banii sunt destinați pentru crearea noilor afaceri și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și vor permite crearea a cel puțin 90 de locuri noi de muncă. 
Antreprenorii au fost selectaţi din cei 87 de participanţi la cea de-a doua rundă a concursului de proiecte de afaceri, organizat în cadrul programului finanţat de Uniunea Europeană „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD), implementat de PNUD.
 Proiectele câștigătoare sunt diverse, cuprinzând o gamă largă de mărfuri: produse lactate și de panificație, pelete din deșeuri agricole, cutii din lemn și obiecte de artizanat, ciuperci, produse apicole. De asemenea, vor fi create noi servicii, cum ar fi: un centru de dezvoltare pentru copii, o pensiune agroturistică, un centru de deservire tehnică a utilajului agricol    Mai mult

21.07.2017

Declaratia Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitatee, Federica Mogherini, și  Comisarului european pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn privind modificarea sistemului electoral in Moldova

„Votul de joi al Parlamentului Republicii Moldova în vederea schimbăriii sistemului electoral contravine direct recentelor recomandări al Comisiei de la Veneția și Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului. În timp ce este dreptul suveran al statului să-și aleagă un sistem electoral, Uniunea Europeană consideră cu tărie că orice schimbare a sistemului electoral trebuie să întărească democrația, să fie bazată pe un consens larg între forțele politice, să aibă loc în urma unei consultări veritabile a societății civile și a recomandărilor partenerilor internaționali”, se arată în declarația celor doi oficiali europeni. 
„Uniunea Europeană va continua să urmărească îndeaproape evoluțiiile din jurul reformei electorale și implementării acesteia. UE a subliniat în mod repetat, cel mai recent în timpul procedurii planificate de asistență macrofinanciară, nevoia respectării mecanismelor democratice reale, inclusiv a sistemului parlamentar pluripartit și statului de drept. Implementarea acestor schimbări va mai fi evaluată în lumina obligațiile asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere și ca membră a Consiliului Europei”

Noutăți CoE-RM: Iulie 2017

21-22.07.2017


Comitetul executiv al Găgăuziei a fost instruit în gestionarea arhivelor și elaborarea legislației

Centrul de Expertiză pentru Reforma Administrației Locale (The Centre of Expertise for Local Government Reform) din cadrul Diviziunii pentru Guvernare a DG-II a Consiliului Europei a organizat două ateliere de consolidare a capacităților pentru angajații Comitetului executiv al UTA Găgăuzia.
Scopul atelierelor, desfășurate la Vadul-lui-Vodă, Chișinău, la 21 și 22 iulie, a fost de a consolida capacitățile angajaților Comitetului Executiv al Găgăuziei în gestionarea arhivelor și elaborarea actelor normative, dar și în consolidarea dialogului între autorităților regionale și centrale ale Republicii Moldova. Pentru cei 38 de participanți au fost organizate sesiuni privind reglementările pentru achizițiile publice, gestionarea dosarelor publice, relațiile de muncă, tehnici de elaborare a legilor, protocolul în instituțiile de stat și altele. În plus, participanții au avut ocazia să învețe pașii practici privind scrierea unei propuneri de proiect și prezintarea acesteia pentru finanțare, precum și cum să vorbească în public și să înțeleagă limbajul corpului.

Detalii

*    *    *

13.07.2017

Republica Moldova marchează 22 de ani de la aderarea la Consiliul Europei
 
Ministerul Afacerilor Externe și Integării Europe al Republicii Moldova a lansat un comunicat de presă, în care menționează: 
 
Pe parcursul acestor 22 de ani de colaborare s-au întreprins multe acțiuni cu impact care au fost şi rămân fundamentale, precum o serie de transformări profunde de la reformarea şi ajustarea cadrului normativ, constituţional şi instituţional, la schimbări de mentalităţi. Toate aceste reforme constituie totodată factori esenţiali în procesul de integrare europeană şi edificare a statului de drept.

Anul actual este marcat de nenumărate evenimente, printre care vizitele de nivel înalt ale Secretarului General al Consiliului Europei la Chișinău și Prim-ministru la Strasbourg, adoptarea și lansarea noului Plan de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, etc. Noul Plan de Acțiuni vine să contribuie la îmbunătățirea procesului de guvernare, în special consolidarea politicilor de combatere a corupției și spălării banilor, sporirea independenței și eficacităţii sistemului judiciar, descentralizarea locală, lupta împotriva relelor tratamente și a impunității, consolidarea libertăţii presei și a măsurilor de încredere între ambele maluri ale Nistrului, precum și multe alte deziderate ale căror îndeplinire este indispensabilă în vederea asigurării statului de drept, democrației și drepturilor omului.

În speranța că această colaborare se va perpetua în timp, Republica Moldova reconfirmă atașamentul său față de valorile democratice și deschiderea pentru noi inițiative
.”

*    *    *

05.07.2017

Vitalie Nagacevschi - membru al CPT

La 5 iulie 2017, în cadrul reuniunii Delegaților Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, au avut loc alegerile experților din partea Republicii Moldova, Danemarcei, Franței, Luxemburgului, Monaco, Norvegiei și Serbiei în vederea suplinirii poziţiilor de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT).

În baza concursului național, Republica Moldova a înaintat trei candidați pentru ocuparea poziției respective. În rezultatul procedurii de alegeri, delegațiile statelor-membre ale Consiliului Europei au sprijinit candidatura lui Vitalie Nagacevschi, cu majoritatea de voturi.
Vitalie Nagacevschi a activat la Procuratura sectorului Ciocana, din orașul Chișinău, a deținut funcția de director la direcția Relații Internaționale a Ministerului Justiției din Republica Moldova, a fost agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Din 2001 până în 2009 a activat în calitate de avocat, cumulativ fiind președinte al organizației obștești „Juriștii pentru Drepturile Omului”, iar din 2009 până în 2010 a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Notă: CPT este organul principal de monitorizare a implementării Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante, fiind un instrument preventiv nejudiciar pentru protejarea persoanelor private de libertate, împotriva torturii sau a altor forme de rele tratamente. Membrii CPT sunt experţi independenţi şi imparţiali, cu experienţă în diferite domenii, incluzând avocaţi, medici şi specialişti în domeniul penitenciarelor sau al poliţiei.

BV - Dialoguri europene/ Radio Europa Liberă - Iunie - August 2017

Interviuri, comentarii, opinii

31.08.2017

Bernd Fabritius: „R. Moldova ar trebui să pună în practică și să respecte propunerile clare făcute de Comisia de la Veneția”. Interviu cu membrl Bundestagului (Germania) și al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
Europa Liberă: Domnule Fabritius, am discutat cu Dumneavoastră înainte ca guvernul de la Chișinău să treacă la fapte și să schimbe sistemul electoral. Atunci îmi aduc aminte că nu ați pledat pentru sistemul mixt în Moldova, aducând și argumente. Cum apreciați ce s-a întâmplat între timp, consecintețele aceste schimbări asupra societății, asupra lumii politice și civice, și cum apreciați faptul că nu s-a ținut cont de Comisia de la Veneția și recomandările sale?
Bernd Fabritius: „După părerea mea, este posibilă modificarea unei legi electorale la un sistem mixt sau uninominal. Ambele pot fi sisteme democratice. Eu nu mă pronunț împotriva trecerii la un sistem mixt. Trebuie să știți că și în Germania avem un sistem mixt. 50% din deputații Bundestagului sunt aleși în circumscripții cu un vot direct, iar 50% sunt aleși pe listele partidelor. Deci nu asta este problema, și dacă sunt bine informat, nici Comisia de la Veneția nu a punctat acest aspect. Criticile au fost aduse altor aspecte, și anume la constituirea razelor electorale, la constituirea circumscripțiilor, unde în detaliu există probleme. Dar nu sunt probleme sistemice.”
*    *     *

29.08.2017


Valeriu Muravschi:Fără sprijinul Uniunii Europene ne va fi foarte greu să schimbăm lucrurile”: Interviu cu Primul premier al Republicii Moldova independente, Valeriu Muravschi, care a condus Executivul de la Chişinău din august 1991 până în iunie 1992.
Europa Liberă: Vedeți în aceste condiții luminița de la capătul tunelului?
Valeriu Muravschi: „Noi am ratat o mare șansă la începutul anilor 2009-10-11-12 de a realiza ceea ce s-a promis și maximal de a ne apropia de Uniunea Europeană. Aceasta a fost o mare șansă. Eu cred că, dacă s-ar fi mers din start așa cum s-a promis, noi posibil că, după 2020, 2025, posibil că aveam șansa să ne integrăm în Uniunea Europeană. Acum ca să revină aproape, trebuie să vină alte formațiuni politice la putere, cu alte viziuni, mai tineri, desigur, care n-au fost implicați în toate procesele acestea negative; oameni cu alt nivel de inteligență. Desigur, fără sprijinul Uniunii Europene ne va fi foarte greu să schimbăm lucrurile.
*    *    *

 15.08.2017

Igor Volnițchi: „Introducerea unui al doilea tur, posibil ca un semnal pentru cei din Uniunea Europeană” 

Igor Volnițchi: „Dacă vorbim despre pericolele pentru actuala guvernare care pot surveni ca urmare a răcirii relațiilor cu Uniunea Europeană, eu cred că ele nu au fost evaluate la justa valoare la acea etapă. Probabil s-a mizat pe faptul că, ca de obicei, se va juca cartea geopolitică, europenii vor vărsa o lacrimă și vor zice ce trebuie să facem în situația asta, alegem răul cel mai mic, iar răul cel mai mic este cei care reprezintă actuala putere de la Chișinău. Însă s-a văzut că imediat după adoptarea sistemului mixt reacția Bruxelles-lui, în special a popularilor europeni, cei care reprezintă puterea reală de decizie în Uniunea Europeană, a fost foarte și foarte dură. S-a vorbit și despre sistarea finanțării Uniunii Europene pentru Republica Moldova, s-a vorbit și despre posibila revizuirea a Acordului de asociere. Europenii nu au spus, dar au răsunat unele voci care ziceau că sunt posibile și unele decizii, unele recomandări ce ar viza regimul liberalizat de vize. Și iată că toate aceste au creat un tablou mult mai clar, mult mai amplu pentru actuala guvernare, care a înțeles că de data această cartea geopolitică nu va merge, că trebuie și alte măsuri. Alte măsuri eu presupun că putem spune că au avut loc. Probabil prin ele undeva s-a mizat că vor înduioșa Uniunea Europeană, o vor face să privească cu alți ochi spre guvernarea de la Chișinău. Și aici mă refer la acele acțiuni, la acele evenimente care au vizat problema transnistreană, la acelea evenimente care au vizat relațiile moldo-ruse și care au purtat un vădit caracter de ostilitate și putem spune care nu au mai fost până în prezent în relațiile între Chișinău și Tiraspol, în relațiile între Chișinău și Moscova. Dar iarăși se pare că Bruxelles-ul nu s-a lăsat înduioșat de aceste acțiuni și nu le-a trecut în contul cărții geopolitice. Şi guvernarea a înțeles că trebuie și alte măsuri. Iar o măsură în acest sens ar fi și modificarea legii privind sistemul electoral mixt prin introducerea acestui tur doi care se dorește probabil să fie un semnal pentru cei din Uniunea Europeană că, uite, actuala guvernare a început acțiuni concrete în vederea diminuării riscului rusesc pentru viitoarele alegeri parlamentare.”
11.08.2017

Egidijus Vareikis: „Moldova trebuie să aibă propria sa voce în corul european”
Republica Moldova este monitorizată de toate structurile Consiliului Europei, iar obiectivul tuturor guvernarilor din ultimii ani este încheierea monitorizării. Monitorizarea presupune verificarea modului în care Moldova a aplicat angajamentele asumate la intrarea în Consiliul Europei, și are loc pe trei dimensiuni: parlamentară (APCE), democraţia locală (Congresul Puterilor Locale și Regionale) şi Comitetul de Miniştri (CM). Este verificată, așadar, aplicarea hotărârilor Consiliului Europei și instituțiilor sale cu privire la statul de drept, democrație, administrația publică și locală, justiție etc. Potrivit co-raportorului APCE, Egidijus Vareikis, autoritățile moldovene ar trebui să folosească expertiza adusă de Consiliul Europei în cadrul monitorizării pentru a-și crea propiile politici și propriul „proiect de țară”.
 Europa Liberă: În ultimele luni, de la declanșarea scandalului cu schimbarea sistemului electoral, Moldova a fost cumva în mijloc între UE și Consiliul Europei. UE, pe de o parte, spune că sprijină financiar Moldova cu condiția ca aceasta să își respecte partea de ințelegere și să aplice reformele în justiție, administrație publică, sistemul bancar. Așadar se aplică deja condiționarea acestui sprijin, teoretic, cel putin, vom vedea reacția Comisiei Europene după schimbarea sistemului electoral. Va face si Consiliul Europei la fel?
Egidijus Vareikis: „Banii pe care UE îi dă Moldovei nu sunt foarte mulți, într-atât de mulți încât să schimbe țara. UE își dorește să construiască societăți puternice și responsabile. UE oferă sprijin financiar pentru asta. Dar și țara trebuie să răspundă în concordanță cu înțelegerile încheiate. UE spune: „ Vă putem sprijini, dar dorim să fiți o țară prietenă, nu neutră. Va înțelegem specificul, nu doar Transnistria e o problemă, dar înțelegem si relațiile cu țara vecină, Ucraina, care de asemenea are o politică anume, apoi Găgăuzia. UE vrea foarte clar să atragă Moldova pe calea europeană. Nici o decizie politică nu a fost luată la Bruxelles care să spună că UE vrea 100% Moldova, ca membru. Există o instabilitate politică in Moldova, politicienii schimbă partidele politice des, ceea ce arată volatilitatea vieții politice, abordarile noului președinte sunt controversate. Și, cu toate acestea, UE vrea să dea o șansă Moldovei. Depinde totul de moldoveni, nu de UE, în ce directie merge țara. Nu cumpărăm Moldova cu bani mulți, nu spunem că fără Moldova nu putem trăi, dar dăm o șansă Moldovei și depinde de Moldova să implinească acest vis al cetățenilor săi. Ca atare, situația nu este tranșată. UE are politica sa cu privire la Moldova, dar și Moldova trebuie să își facă partea sa.”
07.08.2017

Marian Lupu: „Potrivit documentelor statutare ale UE, tot ce ține de sistemul electoral este dreptul suveran al țării”: Interviu cu șeful fracțiunii parlamentare a Partidului Democratâ.
 Europa Liberă: Dar trecerea la sistemul electoral mixt poate afecta eliberarea ajutorului macrofinanciar pentru Republica Moldova, cele 100 de milioane de euro promise Guvernului de la Chișinău?
Marian Lupu: „Noi nu avem asemenea semnale din partea factorilor de decizie – inițiatorii, Comisia Europeană, Consiliul European. Bine, în ultimă instanță, este Parlamentul European, care a ratificat acest ajutor financiar. Ei știu foarte bine că, potrivit documentelor statutare ale Uniunii Europene, tot ce ține de sistemul electoral este dreptul suveran al țării. Și atunci, acești europarlamentari îmi spuneau mai confidențial că este, de fapt, un precedent că, dacă în cazul Moldovei, dreptul suveran al unei țări este dominat de opinii ale familiilor politice, temerea lor era să fie că o să le vină și lor rândul, că cineva o să pretindă că în țările lor, state membre ale UE, cineva o să vrea să conteste acest drept suveran al acestor țări. Ca și concluzie: Foarte multe considerente le are la baza sa activitatea politică, dezbaterile politice. Mesajul meu este că să nu credeți, dragii mei, că totul este simplu – alb, negru – sunt foarte multe considerente. Avem o situație care, într-adevăr, implică și elemente mai dificile. De exemplu, declarațiile PPE-ului, care au zis-o tare că ei vor solicita Comisiei și Consiliului să revadă pozițiile din Acordul de asociere. Dacă doriți opinia mea, foarte periculoasă, prost gândită, fără a se calcula consecințele, bazată pe emoții și mai degrabă pe solidaritate de familie politică, decât de gândire strategică.”


Moldova Europeana