Faceți căutări pe acest blog

BV - Publicaţii UE-RM (2006-2015)/ Expert - Grup


 expert-grup Expert-Grup este o organizație neguvernamentală și non-profit specializată în cercetări economice și de politici publice. Activitățile de bază sunt analiza și previziunile economice și cercetările de politici publice. În acest vast areal de cercetare, Expert Grup oferă o gamă diversificată de produse și servicii analitice, ajutându-i pe beneficiarii  săi să ia decizii care să susțină traiectoria de dezvoltare a Moldovei.

  Publicaţii  cu tematica europeană   

 20154.12.2015
descarcati rom
 Popa A. ZLSAC între Moldova și UE după un an de implementare=DCFTA between Moldova and EU after one year . - Ch., 2015. - 22 p


 Primele efecte pe termen scurt ale ZLSAC asupra comerțului cu bunuri au fost pozitive pentru Republica Moldova. Însă pentru a profita pe deplin de ZLSAC, pe termen mediu și lung, Moldova trebuie în continuare să depună efort major pentru: (i) implementarea integrală a recomandărilor din Agenda de Asociere, care urmărește ca Moldova să devină un loc mai sigur pentru investitori și pentru a crea un climat de afaceri mai prietenos; (ii) implementarea recomandărilor DG SANCO, prevederile ZLSAC și să finalizeze reforma instituțională în domeniul siguranței produselor alimentare, pentru a putea beneficia de dreptul de a exporta produse de origine animală în UE; (iii) oferirea produselor de calitate constantă și înaltă pe piețele UE și (iv) identificarea noilor piețe de desfacere în cadrul UE pentru produsele moldovenești.

 Vezi de asemenea  

 20.09.2015
 
descarcati
Lupușor A. Este posibilă implementarea Acordului de Asociere în regiunea transnistreană?=Association Agreement in the Transnistrian Region: Mission Possible?=Внедрение Соглашения об ассоциации в приднестровском регионе: миссия выполнима? . - Ch., 2015. - 23 p.

Implementarea AA / ZLSAC în regiunea transnistreană este crucială cel puțin din două motive: (i) politic - aceasta ar putea servi ca o puternică premisă pentru convergența economiilor din ambele părți ale Nistrului și, respectiv, reintegrarea țării; și (ii) economic - oferă posibilități suplimentare de a exporta, atrage ISD și orienta economia pe o traiectorie durabilă de dezvoltare, fapt ce reprezintă elemente vitale pentru regiunea transnistreană, care se confruntă cu o recesiune economică și deficite exorbitante fiscale și de cont curent. Potrivit unor estimări, punerea în aplicare a AA / ZLSAC va aduce beneficii nete regiunii transnistrene, stimulând economia cu aproximativ 3-4% anua
Regiunea transnistreană ar putea rata oportunitățile AA / ZLSAC la începutul anului 2016, atunci când actualele Preferințe Comerciale Autonome acordate de UE vor expira, fiind înlocuite cu taxe de import conform clauzei națiunii celei mai favorizate. Astfel, în cazul în care regiunea nu va implementa cel puțin cerințele minime din AA / ZLSAC, aceasta ar putea pierde accesul preferențial la piața UE, fapt ce ar prejudicia economia cu circa de 5% din PIB-ul regiunii. Acest scenariu devine tot mai realist deoarece până în prezent autoritățile nu au putut ajunge la un acord asupra unui mecanism clar privind implementarea AA / ZLSAC în regiunea transnistreană

 Acest document este compus din două părți: prima descrie particularitățile principale ale economiei transnistrene care ar trebui luate în considerare în promovarea implementării AA / ZLSAC; și a doua parte oferă recomandări-cheie cu privire la implementarea eficientă a ZLSAC în regiune. 

 27.07.2015

Negruța V. Pericolele îngheţării asistenţei financiare externe pentru Republica Moldova şi priorităţi de politici  . - 12 p.

descarcati

 Acest studiu analizează posibilele pericole imediate, după declaraţii şi deciziile tranşante din partea partenerilor de dezvoltare despre suspendarea finanţării Republicii Moldova. Aceste pericole pot degenera într-un risc sporit pentru o eventuală incapacitate de onorare a angajamentelor asumate pe intern de către sectorul public.

Scopul studiului este de a identifica riscurile şi vulnerabilitățile principale care pot afecta finanţele publice, funcţionalitatea instituţiilor bugetare, datoria publică, dar şi impactul asupra creşterii economice, relaţiilor cu partenerii de dezvoltare, dar şi expunerea la anumite riscuri de reflux de investiţii străine directe.
16.06.2015

Raportul de Progres - Moldova în cadrul Politiciii Europene de Vecinătate 2005-2014 - Adept, Expert Grup. - Ch., 2015. - 64 p.

Autori: Igor Boțan, Denis Cenușă, Mariana Kalughin,Adrian Lupușor, Iurie Morcotilo,Polina Panainte 

În perioada 2005-2014, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în direcția integrării europene, printre care semnarea Acordului de Asociere, liberalizarea regimului de vize cu UE, asigurarea unui nivel mai înalt de respectare a drepturilor omului, asigurarea guvernării electronice, reformarea sectorului tehnologiilor informaționale și a serviciilor sociale. Totuși, deficiențe importante persistă în mai multe sectoare, în special în combaterea corupției, în sectorul bancar, în implementarea standardelor de calitate ale UE și în sectorul energetic. Astfel, în pofida progreselor înregistrate, corupția, politizarea domeniului public și performanța slabă a instituțiilor publice arată că în ultimii zece ani reformele au fost promovate sub presiune externă, pe când nivelul de acceptare și voința politică față de reformare au fost limitat   Descarcati04.05.2015

Cenușă D.Un an de la liberalizarea vizelor cu UE: între dizgrație și beneficii neglijate
Liberalizarea vizelor cu UE reprezintă un succes major în procesul de integrare europeană și apropiere de UE, acest lucru este ignorat, subestimat, fie contestat deseori în societate. Aceasta se datorează faptului că abolirea vizelor cu UE este asociată cu imaginea compromisă a forțelor pro-europene. De asemenea, așteptările unor cetățeni (de natură economică) nu corespund obiectivelor reale ale liberalizării vizelor ce țin de eliminarea vizelor Schengen. Totodată, interesul față de abolirea vizelor a fost puternic diluat ca urmare a numărului semnificativ de pașapoarte ale țărilor UE (România, Bulgaria) eliberate cetățenilor moldoveni cu mult timp înainte de liberalizarea vizelor cu UE. Mai mult ca atât, din perspectiva potențialilor emigranți din Moldova, pașapoartele biometrice moldovenești nu oferă aceleași privilegii pe care le oferă pașapoartele europene.  
În vederea explicării semnificației regimului fără vize cu UE este necesară o comunicare eficientă și inovativă din partea UE cu privire la avantajele acestuia. Totodată, pentru a încuraja utilizarea pașapoartelor biometrice moldovenești de către cetățenii moldoveni trebuie extinse și diversificate beneficiile liberalizării regimului de vize, în particular prin identificarea unor oportunități legate de migrația circulară în țările UE.
descarcati

30.04.2015
Tofilat S.Drumuri şi căi ferate mai bune datorită Acordului de Asociere (notă analitică). - 6 p.

Descarcati
Sectorul de transport rutier are un impact semnificativ asupra dezvoltării economice a ţării, dar necesită a fi reformat în continuare pentru a atinge următoarele scopuri:
  • Crearea unei reţele de drumuri naţionale de calitate bună şi integrarea acesteia în reţeaua Europeană;
  • Creşterea securităţii traficului rutier şi reducerea numărului de accidente rutiere;
  • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de transport de mărfuri şi pasageri.
Implementarea prevederilor AA va contribui la crearea unor condiţii mai bune de lucru pentru şoferi, la diminuarea contravenţiilor în serviciile de transport şi la îmbunătăţirea disciplinei în trafic. Rămâne însă incertă situaţia privitor la controlul aplicării în practică a legislaţiei în sfera transporturilor. Atâta timp cât există problema corupţiei şi concurenţei neloiale, este imposibil de a obţine o funcţionare eficientă a serviciilor de transport.


27.04.2015

 Fala A. Moldova poate avea comerț liber atât cu CSI, cât și cu UE (notă analitică). - 6 p.

descarcati
 Participarea unui stat în mai multe zone de liber schimb reprezintă o situație firească, iar exemple în acest sens sunt multiple. Republica Moldova, la fel, este membră la mai multe acorduri comerciale regionale, dintre care două cele mai importante sunt Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE și Acordul de liber Schimb din CSI. În cazul, Republicii Moldova comerțul liber cu UE nu contravine angajamentelor asumate față de statele din zona de liber schimb a CSI. La fel și calitatea de membru în zona comercială CSI permite Republicii Moldova de a avea un acord de liber schimb cu UE.

 Semnarea Acordului de Asociere, oferă oportunitatea dar și mijloace care asigură dezvoltare a sectorului de asigurare a ordinii publice și gestiune a controlului de frontieră. Angajamentele luate de Republica Moldova, în reformarea sistemului, vor fi în premieră susținute financiar și tehnic de către Uniunea Europeană, fapt care va duce în primul rând la scăderea criminalității în țară, scăderea corupției printre colaboratorii poliției și respectiv creșterea încrederii populației în organele de drept. Nu în ultimul rând dotarea tehnică și schimbul de experiență cu colegii europeni, va permite ca polițiștii să poată reacționa mai prompt la situațiile de urgență, la o rată mai mare de condamnare a infractorilor. 


26.03.2015
Morcotilo I. De ce întreprinzătorii din Moldova au nevoie de comerț liber cu UE?. -  5p.

Acordul de Asociere vine cu anumite instrumente de suport pentru antreprenori, care să le permită să-și dezvolte activitatea, printre care: Programul pentru întreprinderi și IMM-uri al UE - COSME, Mecanismul de finanțarea a ÎMM-urilor în țările în care au semnat Acordurile de Asociere (Instrumentul ZLSAC) și Beneficii nefinanciare din cadrul Acordului de Asociere cu UE.
Programul COSME este un program în valoare de peste 800 milioane de Euro care înseamnă: (i) Instrumente de acces la piețe externe, (ii) dezvoltarea unui cadru administrativ favorabil IMM-urilor și (iii) încurajarea antreprenoriatului și culturii antreprenoriale.
Pe de altă parte, Instrumentul ZLSAC, care este destinat Moldovei, Georgiei și Ucrainei, presupune credite de 1,5 mlrd. Euro destinate pentru asistență în dezvoltarea afacerilor, credite prin intermediul instituțiilor financiare locale și instrumente financiare de minimizare a riscurilor de curs valutar. Acest instrumente vine la pachet și cu un program de granturi UE în valoare de 150 milioane de Euro.
În plus, beneficiile adiționale ale Acordului de Asociere cu UE presupun două aspecte importante: (1) Ajustarea procedurile vamale la standardele europene, rezultatul fiind reducerea timpului de completare a procedurilor vamale la export în mediu de la 21 zile la 3-4 zile și anularea taxelor pentru aceste proceduri vamale și (2) oportunități pentru șederea temporară în UE a angajaților din cadrul companiilor din Moldova, care își vor desfășura activitate în UE.
 

 
29.01.2015 

descarcati

Morcotilo I. Sectorul energetic în contextul Acordului de Asociere cu UE: oportunități de modernizare (notă analitică)  , - 5 p.

Sectorul energetic este unul crucial pentru economia Republicii Moldova, dar şi în acelaşi timp se ciocneşte cu multe provocări pentru durabilitatea sa. Anume, el rămâne a fi extrem de ineficient, subfinanţat şi dependent de sursele externe de aprovizionare. În situaţia când riscurile geopolitice se agravează, iar competitivitatea unei economii depinde foarte mult de eficienţa energetică este critic de găsit acel mecanism, care ar avea o abordare coerentă a acestor probleme. Pentru Republica Moldova acest mecanism este aderarea la CE şi semnarea AA, care presupun integrarea în piaţa energetică europeană. Datorită implementării prevederilor acestor acorduri sectorul energetic din ţara noastră va deveni unul competitiv, cu preţuri echitabile, eficient şi mai puţin dependent de o unică sursă de import.


29.01.2015

 Cum va schimba Acordul de Asociere viața consumatorilor din Moldova? Notă analitică:. - 6 p.

descarcati
Odată cu semnarea Acordului de Asociere cu UE, viața consumatorului moldovean se va schimba, pentru că va beneficia de aceleași drepturi și oportunități ca și ceilalți 500 milioane de cetățeni UE.Așadar, sistemul de protecție a consumatorului din Moldova devine parte a sistemului european – orice consumator din țară va putea depune reclamații în Moldova pentru produsele cumpărate în UE și viceversa, orice consumator european va putea depune reclamații în UE pentru produsele cumpărate în Moldova.De asemenea, produsele periculoase vor putea fi retrase de pe piață mai rapid, datorită implementării sistemului de alertă RAPEX, care presupune reacții rapide în tot spațiul comunitar la apariția pe piață produselor periculoase.

20.01. 2015
 
descarcati
Savva T. Schimbarea la față a poliției după semnarea Acordului de Asociere. - 3 p.
Semnarea Acordului de Asociere, oferă oportunitatea dar și mijloace care asigură dezvoltare a sectorului de asigurare a ordinii publice și gestiune a controlului de frontieră. Angajamentele luate de Republica Moldova, în reformarea sistemului, vor fi în premieră susținute financiar și tehnic de către Uniunea Europeană, fapt care va duce în primul rând la scăderea criminalității în țară, scăderea corupției printre colaboratorii poliției și respectiv creșterea încrederii populației în organele de drept. Nu în ultimul rând dotarea tehnică și schimbul de experiență cu colegii europeni, va permite ca polițiștii să poată reacționa mai prompt la situațiile de urgență, la o rată mai mare de condamnare a infractorilor.

 2014

Primele rezultate palpabile ale Acordului de Asociere cu UE. - 24 noiembrie 2014 . - 7 p.

descarcati

 Chiar dacă Acordul de Asociere presupune beneficii pe termen mediu și chiar lung (5-7 sau chiar 10 ani), în primele 2 luni de la implementare acesta deja a adus anumite efecte tangibile. 

Totuși, pentru descătușarea definitivă a exportatorilor moldoveni și pentru valorificarea completă a beneficiilor acordate de Acordul de Asociere cu UE, instituțiile guvernamentale trebuie să fie focusate pe un șir de elemente distincte pentru care este necesară o perioadă de timp tranzitorie și asistență financiară din partea UE și parteneri de dezvoltare:
- Extinderea aplicabilității ZLSAC asupra produselor de origine animalieră prin implementarea recomandărilor DG SANCO, prevederilor ZLSAC și finalizarea reformei instituționale în domeniul siguranței alimentelor pentru obținerea statutului de țară eligibilă la export pe piața UE.
- Îmbunătățirea sistemului de calitate pentru creșterea competitivității produselor pe piețele externe de desfacere.
- Implementarea și asigurarea unui sistem viabil în domeniul de standardizare, metrologie și evaluarea conformității.
Pentru realizarea acestor obiective este imperativă o voință politică fermă susținută de un consens larg în rândul elitelor politice pentru creșterea competitivității economiei moldovenești. Acordul de Asociere este un instrument crucial în acest sens, fapt confirmat de primele rezultatele palpabile.  Infografic 
descarcati
Cum răspunde Acordul de Asociere principalelor provocări din agricultura Republicii Moldova? Notă analitică #1. - 7 noiembrie  2014. - 7 p.

Acordul de Asociere oferă în primul rând oportunitatea deschiderii unei piețe de 500 milioane de consumatori, a căror putere de cumpărare este 5 ori mai mare decât a locuitorilor din Uniunea Vamală. Semnarea și ratificarea Acordului are ca efect imediat faptul că 91% din produsele moldovenești vor fi exportate în UE fără taxe.
Investițiile necesare pentru restructurarea agriculturii, vor fi acordate de UE prin Instrumentul de Vecinătate Europeană, iar sumele aprobate pentru dezvoltarea acestui sector sunt de 110-123 milioane euro pentru garantarea implementării AA.
Prevederile AA prevăd o perioadă de grație de la 3 la 10 ani, timp în care produsele sensibile (carne, lapte ouă) vor continua să fie importate în RM cu taxe de import. Tot pentru o perioadă ce variază între 3 și 5 ani ni se dă oportunitatea de a armoniza legislația în domeniul siguranței alimentelor cu cea europeană. Preventiv, pentru realizarea acestei măsuri, dar și pentru crearea infrastructurii de calitate vor fi cordați circa 20 mil euro. Astfel, povara fiscală pe care urmează să o suporte producătorii pentru implementarea cerințelor de siguranță a alimentelor, raportate la perioada de implementare se ridică la circa 500 de euro pe an (costul certificării HACCP, plus costurile supravegherii anuale), până la intrarea în vigoare a prevederilor AA, un preț care poate fi suportat destul de lejer de către producători. Totodată, armonizarea este garant al unor produse alimentare mai calitative pe piață, deci un avantaj direct pentru consumator

infografic
 
DESCARCATI  rom
Lupușor A. De ce avem nevoie de liberalizarea comerțului cu UE?: Notă analitică #1. - 9 iulie 2014. - 8 p.

Această notă analitică analizează modul în care prevederile ZLSAC vor contribui la descătușarea exporturilor moldovenești și vom demonta o serie de mituri legate de acest subiect.Politici de susținere a familiilor cu copii: viziune de politici în Uniunea Europeană şi propuneri pentru Republica Moldova
 DESCARCATI rom
Popescu C. Politici de susținere a familiilor cu copii: viziune de politici în Uniunea Europeană şi propuneri pentru Republica Moldova. - 14 Iulie 2014, -
Scopul studiului este identificarea măsurilor de suport pentru familiile cu copii în Republica Moldova și include o abordare multi-sectorială: protecție socială, politici de sănătate, politici fiscale, prevederi ale Codului Muncii, servicii de îngrijire și educare a copiilor, accesul la informație etc.; rolul acestor masuri de susținere crescând exponențial în cazul familiilor cu mulți copii. Studiul propune recomandări de politici publice și include referințe la viziunea de politici din Uniunea Europeană. Sunt incluse şi referinţe la legislaţia naţională, precum şi unele estimări orientative ale impactului bugetar, iar recomandările țin cont și de faptul ca în a doua jumătate al anului 2014 Guvernul și Parlamentul vor activa o perioadă cu funcții limitate din cauza alegerilor parlamentare din toamna 2014.

2013

DESCARCATI   ROM  RUS
Quo vadis Moldova: integrarea Europeană, integrarea Euroasiatică sau status quo?  . - 2013. - 26 p.


Prezentul document are drept scop evaluarea principalelor implicații și riscuri ale celor două opțiuni integraționiste ale Republicii Moldova.

 

 

 

 

 Descărcaţi 

Transnistria şi Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător: buturuga mică răstoarnă carul mare? 

Acest document are drept scop analiza impactului viitoarei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) care urmează a fi creată între Republica Moldova și Uniunea Europeană asupra regiunii transnistrene și asupra relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol


 

Publicaţii  cu tematica europeană 2012

 

Poate oare reducerea exporturilor Moldovei spre UE din 2012 să afecteze procesul de negocieri pentru crearea zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător? Prognoze pentru 2013Lupușor A Poate oare reducerea exporturilor Moldovei spre UE din 2012 să afecteze procesul de negocieri pentru crearea zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător? Prognoze pentru 2013

În acest studiu identificăm cauzele dinamicii mult mai negative a exporturilor Moldovei spre UE în comparație cu alte piețe pe parcursul anului 2012. În baza unui model gravitațional testăm dacă tendința respectivă este determinată preponderent de repercusiunile crizei din această regiune sau cauza ține mai mult de erodarea competitivității exporturilor moldovenești pe piața comunitară. Conform estimărilor, efectul crizei economice din UE prevalează, iar nivelul de integrare al exportatorilor moldoveni în economia comunitară, pe parcursul ultimilor ani, din contra, a crescut substanțial. Prin urmare, dinamica negativă observată recent în exporturile Moldovei spre UE nu ar trebui să pericliteze în nici un fel negocierile privind constituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Evident, problema competitivității produselor moldovenești încă persistă, iar creșterea dependenței exportatorilor moldoveni de economia UE implică și anumite riscuri pe fondul crizei economice curente din această regiune. În vederea minimizării costurilor și a maximizării beneficiilor în urma acestui proces de integrare este necesară o modernizare substanțială a economiei moldovenești.

DescărcaţiRaportul Național de Dezvoltare Umană 2012: aspirațiile Europene și dezvoltarea umană a Republicii Moldova

Raportul Național de Dezvoltare Umană 2012: aspirațiile Europene și dezvoltarea umană a Republicii Moldova

  Decembrie 2012 
Autori: Valeriu Prohnițchi, Ana Popa, Adrian Lupușor, Rustam Romaniuc, Ion Osoianu,
Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2012, intitulat „Aspiraţiile europene și dezvoltarea umană a Republicii Moldova” este axat pe impactul liberalizării comerțului, liberalizării regimului de vize și reformelor ce țin de domeniul drepturilor omului și asigurarea…
Euromonitor, nr. 25
Descărcaţi

Euromonitor, nr. 25  Noiembrie 2012 

Această ediție a Euromonitorului acoperă evoluțiile din trimestrul III anul 2012 în implementarea reformelor determinate de vectorul de integrare europeană. În domeniile economice monitorizate, un progres important a fost atestat în domeniul piețelor și instituțiilor financiare, printr-o serie de modificări regulatorii pentru sporirea transparenței băncilor comerciale și ajustării procedurilor de raportare financiară la standardele internaționale. Problema principala care persistă este transparentizarea drepturilor de proprietate în sistemul financiar, atât bănci, cât și instituții nebancare. Publicarea legilor în domeniul concurenței și ajutorului de stat încă nu este urmată și de restructurarea agenției reglementatoare și consolidarea cadrului regulator și metodologic. Au continuat activ negocierile pe marginea ZLSAC cu UE și Acordului de Liber Schimb cu Turcia, dar, deoarece regiunea transnistreană nu este parte activă a procesului, deocamdată nu este prea clar cu va fi asigurată implementarea efectivă a acestora pe teritoriul întregii țări. În domeniul dezvoltării durabile și sociale, nu a fost observat nici un progres în ceea ce privește crearea Consiliului Economico-Social, autoritățile implicate demonstrând un interes minimal pentru crearea efectivă a acestuia.

 
Ediția nr.24 a publicației trimestriale Euromonitor evaluează implementarea reformelor în contextul cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în perioada aprilie-iunie 2012. 


Acest document a fost elaborat pentru a analiza și compara impactul economic al celor două opțiuni integraționiste de bază pe care le are Republica Moldova: 1) intensificarea integrării economice cu Uniunea Europeană prin constituirea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător și 2) aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Analiza se bazează pe rezultatele unor simulări economice efectuate cu ajutorul unui model de Echilibru General Aplicat (EGA). 

Descărcaţi

Ediția nr.23 a publicației trimestriale Euromonitor evaluează implementarea reformelor în contextul cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în perioada ianuarie-martie 2012.

 Guvernul a continuat să întreprindă măsuri pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în domeniul drepturilor omului, însă acest proces s-a desfăşurat într-un ritm lent, cu întîrzieri sau chiar cu lipsă de progres în unele domenii importante....
  • Pachetul energetic III şi implicaţiile acestuia asupra sectorului energetic al RM
 
Februarie 2012 
Autori: Ruslan Surugiu,
 
Pachetul energetic III şi implicaţiile acestuia asupra sectorului energetic al Republicii Moldova  Republica Moldova, devenind membră a Comunităţii Energetice în 2009, s-a angajat în transpunerea cadrului legal aprobat în Uniunea Europeană pentru a apropia standardele şi condiţiile de operare a sectorului de energie electrică şi gaze naturale de cele din ţările-membre ale UE.  Astfel, în cadrul şedinţei Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice care a avut loc la Chişinău în octombrie 2011, Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul pentru transpunerea Directivelor şi Regulamentelor care formează Pachetul III Legislativ Energetic. Această transpunere, conform acordului, va fi realizată până în anul 2015. Ce prevăd aceste noi reguli, dar şi ce influenţă pot avea asupra dezvoltării sectorului energetic din Republica Moldova şi respectiv ce scenarii de dezvoltarea pot apărea, acestea sunt întrebările-cheie la care găsim răspuns în cadrul acestui studiu.

Documente anexate:

2011
Impactul aderării viitoare a României la zona Schengen asupra Republicii Moldova

Impactul aderării viitoare a României la zona Schengen asupra Republicii Moldova

Noiembrie 2011 
Autori: Alex Oprunenco, Denis Cenușă,
Prezentul studiu își propune să evalueze eventualul impact al aderării României la Zona Schenghen, asupra Republicii Moldova, să elucideze eventualele riscuri și oportunități și să propună o serie de recomandări de politici și tehnice pentru…

 


Progresul înregistrat în domeniul respectării drepturilor omului este unul modest, cu întîrzieri în realizarea activităţilor planificate. În privinţa reformei justiţiei eforturile s-au concentrat pe adoptarea unor acte cu conţinut strategic şi pe elaborarea unor proiecte… 
2011


Sistemul bancar este unul din sectoarele cele mai profund integrate în economia naţională, datorită activităţii sale de creditare, precum şi de colectare şi agregare a economisirilor populaţiei și firmelor.
  
Progresul în îndeplinirea angajamentelor Republicii Moldova de asigurare a libertăţilor  şi drepturilor omului este unul lent. Deşi a continuat perfecţionarea cadrului legal pentru respectarea şi asigurarea drepturilor omului, acest efort nu a fost urmat şi… 


Republica Moldova a înregistrat un progres modest în următoarele domenii: protecția drepturilor omului, coordonării generale și a consolidării capacităților administrative, accesul bunurilor pe piață, bariere tarifare și netarifare, bariere tehnice în calea comerțului, facilitarea comerțului… 
Simularea impactului economic al unui regim de circulație fără vize între Moldova și UE
În decembrie 2010 Moldova și UE au semnat Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Acesta este un pas important spre integrarea europeană și care este în favoarea Guvernului Republicii Moldova. Deși Guvernul vorbește,… 
În contextul negocierilor apropiate între UE și Republica Moldova pe marginea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, tot mai mulți decidenți de politici moldoveni se întreabă cum să fie evitate consecințele negative ale liberalizării

2010

Ediția nr.18 a Euromonitorului arată că la capitolul instituţiilor democratice în Moldova s-au înregistrat evoluţii pozitive privind îmbunătăţirea cadrului legislativ electoral şi legislaţiei privind partidele, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei, iar în domeniul respectării… 
La capitolul instituţii democratice, în perioada octombrie-decembrie 2009 s-au înregistrat unele tendinţe pozitive legate de anularea prevederilor restrictive din Codul Electoral, relansarea dialogului autorităţilor cu societatea civilă şi de o îmbunătăţire uşoară a libertăţii mass-media,…

2009
Dialogul politic din trimestrul trei al acestui an este caracterizat de procesul instituţionalizării noii puteri la Chişinău şi reluarea, cu un ritm sporit, a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Conflictul politic după alegerile… 
Calitatea dialogului politic şi funcţionalitatea instituţiilor democratice în trimestrul doi al anului 2009 au fost profund marcate de evenimentele post-electorale, în special de protestele din 7 aprilie. Relațiile bilaterale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană… 

Dialogul dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană s-a caracterizat printr-o evoluţie constantă în primul trimestru 2009. În domeniul instituţiilor democratice s-au constatat unele evoluţii moderate. Printre aceste se numără: consolidarea legislaţiei privind drepturile copilului, angajaţilor…
 

Planul de Acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova ca examen de capacitate pentru Guvern: screening-ul implementării părții economice Planul de Acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova ca examen de capacitate pentru Guvern: screening-ul implementării părții economice

  Martie 2009 
Autori: Alex Oprunenco, Alexandru Gamanjii, Ana Popa, Valeriu Prohnițchi, Adrian Lupușor,
Scopul acestui document este de a face o evaluare independentă a gradului de implementare a părţii economice a Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova, de a determina impactul practic al acţiunilor întreprinse şi… 


Prezentul studiu descrie mecanismele şi instrumentele politicii comerciale ale Republicii Moldova privind schimburile comerciale în general, cu un accent deosebit asupra cerinţelor faţă de comerţul cu ţările membre ale Uniunii Europene.

  în Colecţia CPESC

Descărcaţi  ROM

Scopul acestui document este a evalua gradul de convergenţă şi integrare a sectorului de transporturi al Republicii Moldova în sistemul european, atât la nivelul operaţional, cât şi la nivelul reglementărilor şi standardelor majore.
În perioada 1995-2007 comerţul extern al Republicii Moldova a crescut puternic, dar foarte dezechilibrat, importurile prevalând în mod net asupra exporturilor. În această perioadă Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova.

Descărcaţi    ROM ENG

Acordul de Liber Schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană: Fezabilitatea, perspectivele și impactul potențial  
 
Februarie 2009 
Autori: Valeriu Prohnițchi, Alex Oprunenco, Ana Popa, Matthias Luecke, Mahmut Tekce, Eugen Hristev, Georgeta Mincu, Victoria Vasilescu,
Scopul acestui studiu este de a evalua potenţialul impact economic al unui acord de liber schimb între Moldova şi UE. Evident, impactul economic al unui astfel de acord asupra UE va fi nesemnificativ în orice… 

Descărcaţi eng   rom

2008
This analytic study undertakes a radiography of the current situation of the Moldovan education sector and assesses how the provisions of the objectives no.75 and 76 of the EU-Moldova Actions Plan have been implemented in…
Studiul dat îşi propune drept scop evaluarea situaţiei în domeniul schimburilor comerciale pe piaţa turistică din regiune, stabilirea principalelor fluxuri turistice gestionate de companiile moldovene şi partenerii europeni ai acestora, evidenţierea disparităţilor şi formularea de… 

”Euromonitoarele” au drept obiectiv monitorizarea independentă și obiectivă a procesului de implementare a Planului de Acțiuni Republic Moldova - Uniunea Europeană. Acest raport monitorizează acțiunile puse în aplicare de către ambele părți în  trimestrul patru… 

2007
 
La momentul actual, Republica Moldova este una din țările cele mai defavorizate din punct de vedere al fluxurilor de investiții străine directe, plasându-se în rândul ultimelor cinci state din Europa de Sud-Est și CSI după 
 
Studiul dat se axează pe evaluarea situaţiei la nivel micro- şi macroeconomic din perspectiva îmbunătăţirii standardelor de muncă, dictate de rigorile UE în domeniu, în special de obiectivul nr. 11 al Planului de Acțiuni UE-Republica…

Turismul în ultima perioadă de timp a cunoscut un anumit nivel de dezvoltare pe întreg teritoriul ţării, fiind de o importanţă deosebită în cadrul cooperării transfrontaliere Republicii Moldova cu România. Scopul studiului constă în identificarea… 
Evoluții, tendințe și pronosticuri referitoare la piața muncii din Republica Moldova în apropierea acesteia de standardele UE
Această cercetare îşi propune să realizeze o succintă analiză a evoluţiilor din domeniul demografic şi a indicatorilor pieţei muncii în Republica Moldova din ultima perioadă, precum şi a tendinţelor şi implicaţiilor prezente sau viitoare ale… 
2006

Lucrarea se concentrează pe următoarele direcții: (1) înțelegerea mecanismelor puse în acțiune de către Guvernul Republicii Moldova pentru asimilarea și utilizarea constructivă a asistenței oferite de Uniunea Europeană; (2) luarea în considerare a experienței României,… 
Studiul de faţă îşi propune evaluarea capacităţii administrative generale a Republicii Moldova din perspectiva procesului de integrare europeană în general şi prin prisma implementării PAUEM în particular. În lucrare se recurge la analiza opţiunilor de… 
Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană prevede, într-un capitol separat, o serie de acţiuni care se referă la contactele interumane. Un accent deosebit de important este pus pe acţiunile care privesc domeniile: educaţie,…

Moldova Europeana