Faceți căutări pe acest blog

Noutăți CoE-RM - Iulie 2018


Ianuarie 2018


24.07.2018

 Menținerea promisiunii: eradicarea sărăciei și a inegalității

"Sărăcia și inegalitatea sunt strâns legate între ele", subliniază Dunja Mijatović, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, în Comentariul său privind drepturile omului publicat 24 iulie.
"Persoanele care trăiesc în sărăcie sunt mult mai susceptibile de a fi retrogradate la muncă cu venituri mici, locuințe sărace și îngrijire medicală inadecvată, precum și să se confrunte cu șomajul și să înfrunte barierele în calea învățării pe tot parcursul vieții".

În comentariu se analizează următorele aspecte: • Inegalitatea în ascensiune în Europa
• Impactul sărăciei asupra copiilor și a altor grupuri vulnerabile
• Combaterea sărăciei și inegalității ar trebui să fie în centrul tuturor politicilor de stat
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/keeping-the-promise-ending-poverty-and-inequality

13.07.2018

CEPEJ adoptă un set de instrumente pentru a consolida aplicarea liniilor directoare privind medierea

În cadrul celei de-a 30-a ședințe plenare, CEPEJ a completat lista instrumentelor existente ale Consiliului Europei în domeniul medierii, în special recomandările Consiliului Europei (Recomandarea (98) 1 privind medierea familială, Recomandarea (99) 19 privind medierea în materie penală; Recomandarea (2001) 9 privind alternativele litigiilor între autoritățile administrative și părțile private; Recomandarea (2002) 10 privind medierea în materie civilă) și liniile directoare ale CEPEJ privind medierea civilă, familială, penală și administrativă prin adoptarea unei serii de instrumente concrete pentru a ajuta statele membre să dezvolte utilizarea medierii, precum și să sprijine actorii de mediere în practica lor zilnică.

Setul de instrumente pentru dezvoltarea medierii este elaborat în scopul de a fi adaptat și să evolueze în conformitate cu diferite contexte naționale , fiind completat treptat cu noi instrumente. Două dintre aceste instrumente sunt rezultatul unei colaborări fructuoase între Institutul Internațional de Mediere (IMI) și Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa (CCBE).

Mai mult

 11- 12.07.2018

Vizita viceguvernatorului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), Rosa María Sánchez-Yebra Alonso

170 de ambulanțe noi vor fi procurate pentru Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească. Premierul Pavel Filip și viceguvernatorul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, au semnat,  Acordul de împrumut, în valoare de 12 milioane de euro, destinate reînnoirii parcului de autosanitare.

Prim-ministrul a spus că acest Acord este foarte important pentru țara noastră, întrucât peste 80 la sută dintre cele 300 de ambulanțe care activează acum sunt încă din perioada sovietică și au gradul de uzură de 100%. În total, sistemul de sănătate are nevoie de 450 de ambulanțe, 70 au fost cumpărate anul trecut, iar anul acesta vor fi procurate încă circa 170.

 În prezent, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei contribuie la finanţarea proiectelor sociale în trei domenii principale: consolidarea integrării sociale, în special prin acordarea asistenţei refugiaţilor și imigranţilor; gestionarea responsabilă a mediului prin acordarea asistenţei regiunilor afectate de calamităţile naturale şi reabilitarea patrimoniului istoric; dezvoltarea capitalului uman prin intermediul implementării proiectelor în domeniile educaţiei, formării profesionale şi a sănătăţii.

În context, menționăm că de la aderarea Republicii Moldova la CEB, în 1998, au fost aprobate mai multe proiecte, printre care: reconstrucţia şi renovarea Spitalului Clinic Republican, construcţia locuinţelor sociale pentru păturile vulnerabile ale populaţiei, construcția unui nou penitenciar în Chișinău, achiziționarea ambulanțelor etc.

 Mai mult
  • https://gov.md/ro/content/170-de-ambulante-noi-pentru-republica-moldova-premierul-pavel-filip-vom-continua-sa-investim
  • http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512794/
  • https://mecc.gov.md/ro/content/ministrul-monica-babuc-avut-o-intrevedere-cu-viceguvernatorul-bancii-de-dezvoltare 
 4.07.2018
  
Consiliul Europei adoptă o nouă strategie de combatere a terorismului pentru perioada 2018-2022

Ca răspuns la amenințarea teroristă acută în Europa, Consiliul Europei a adoptat o nouă strategie bazată pe prevenire, urmărire penală și protecție, inclusiv asistență acordată victimelor.
"Trebuie să îmbunătățim capacitatea statelor noastre membre de a preveni și de a combate terorismul, respectând pe deplin drepturile omului și statul de drept. Această strategie ține cont de amenințarea teroristă în creștere și ar trebui să ofere guvernelor europene mijloace suplimentare și eficiente de reacție ", a declarat Secretarul Generalal Consiliului Europei Thorbjørn Jagland.

4.07.2018

Consiliul Europei oferă recomandări statelor membre cu privire la drepturile copiilor în mediul digital
Modalitatea de a respecta, proteja și îndeplini drepturile copilului în mediul digital se află în centrul noii recomandări adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Bazându-se pe instrumente juridice internaționale și europene, textul oferă orientări cuprinzătoare pentru acțiunile guvernelor europene.

Mediul digital modelează viața copiilor în multe feluri, creând oportunități și riscuri pentru bunăstarea lor și pentru a beneficia de drepturile omului. Se recomandă guvernelor să-și revizuiască legislația, politicile și practicile pentru a se asigura că acestea abordează în mod adecvat întreaga gamă a drepturilor copilului. Statele ar trebui, de asemenea, să se asigure că întreprinderile comerciale și alți parteneri-cheie își îndeplinesc responsabilitățile privind drepturile omului și sunt ținute responsabile în caz de abuz.
Accesul necorespunzător la mediul digital poate afecta capacitatea copiilor de a-și exercita pe deplin drepturile. Statele trebuie să se asigure că copiii au acces adecvat, accesibil și securizat la dispozitive, conectivitate și conținut special destinat copiilor; în locuri publice dedicate, acest acces ar trebui să fie oferit gratuit. Cu toate acestea, ar trebui luate măsuri specifice pentru a proteja minorii de expunerea prematură la mediul digital.

 3.07.2018

Protecția drepturilor omului în epoca inteligenței artificiale

"Utilizarea inteligenței artificiale în viața noastră cotidiană este în creștere, acoperind în prezent o mulțime de domenii de activitate. Ceva aparent banal ca evitarea unui ambuteiaj în trafic prin folosirea unui sistem inteligent de navigație sau primirea de oferte direcționate de la un comerciant de încredere este rezultatul unei analize de date pe care o pot utiliza sistemele AI ", a declarat Dunja Mijatović, Comisar al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, publicate în Comentariul său privind drepturile omului.
"În timp ce aceste exemple particulare au beneficii evidente, implicațiile etice și legale ale științei datelor din spatele lor deseori devin neobservate de publicul larg".
  • Infracțiunea privind dreptul la viață privată și dreptul la egalitate
  • Stimularea libertății de exprimare și a libertății de întrunire
  • Ce pot face guvernele și sectorul privat?

2.07.2018
Secretarul General al Consiliului Europei a avut întrevederi privind alegerile invalidate ale primarului de la Chișinău
La 2 iulie 2018, Secretarul General Jagland sa întâlnit cu Primul Ministru al Republicii Moldova, dl Pavel Filip, la cererea guvernului. De asemenea, la 3 iulie 2018 a avut o întrevedere cu liderii opoziției, dna Maia Sandu și Andrei Nastase, la solicitarea acestora.

Secretarul General a fost informat despre recentele evoluții electorale din țară. În acest sens, decizia de invalidare a rezultatelor alegerilor primarului de la Chișinău, recunoscute și de observatorii internaționali, ridică îngrijorări deosebite, în special în ceea ce privește proporționalitatea deciziei. Secretarul General ia îndemnat pe interlocutorii săi să lucreze la o soluție juridică pentru a se asigura că drepturile electorale sunt puse în aplicare pe deplin. Încrederea alegătorilor în sistemul electoral este fundamentală și nu trebuie subminată. Într-o democrație, alegerea electoratului trebuie respectată pe deplin.

Pavel Filip și Thorbjørn Jagland au analizat realizările după primul an de implementare a Planului de acțiuni al Consiliului Europei (CoE) pentru Republica Moldova 2017-2020, lansat oficial la Chişinău, la 30 mai 2017. În special, s-a vorbit despre proiectele privind prevenirea şi combaterea discriminării, controlul asupra corupţiei prin prevenirea actelor de corupție şi aplicarea legii, promovarea libertăţii mass-media, a pluralismului de opinii şi a sistemului de justiție penală. Un subiect aparte al discuțiilor l-a constituit reforma sistemului electoral.

Totodată, a fost discutată situația privind invalidarea alegerilor din municipiul Chișinău și anunțul făcut de prim-ministru și președintele Parlamentului privind crearea unui grup de lucru în Legislativ pentru analiza prevederilor care reglementează restricțiile în perioada electorală. Secretarul General Jagland a confirmat disponibilitatea Consiliul Europei de a oferi expertiză juridică și a împărtăși bunele practici ale CoE în acest domeniu.

Mai mult

  • https://www.coe.int/en/web/secretary-general/-/secretary-general-held-meetings-on-the-invalidated-mayoral-election-in-chisinau
  • https://gov.md/ro/content/prim-ministrul-pavel-filip-dialog-cu-secretarul-general-al-consiliului-europei-thorbjorn
  • http://cpescmd2.blogspot.com/2017/03/bv-coe-moldova-planul-de-actiuni-pentru.html

Moldova Europeana