Faceți căutări pe acest blog

BV - Raportul de țară EU4Business 2018 – Republica Moldova

Investiții în IMM-urile din țările membre ale Parteneriatului estic. Raportul de țară EU4Business 2018 – Republica Moldova=Investing in SMEs in the Eastern Partnership .COUNTRY REPORT JUNE 2018. Republic of Moldova. - 2018. - 16 p.  [Accesat la 05.07.2018]
Disponibil la : http://www.eu4business.eu/files/medias/country_report_2018_md_def_lr.pdf

Acest raport de țară al EU4Business oferă o evaluare aprofundată a mediului macroeconomic și de afaceri actual din Republica Moldova, inclusiv a mediului în care își desfășoară activitatea IMM-urile. Prin urmare, se pune un accent deosebit pe dezvoltarea IMM-urilor din țară și pe modul în care portofoliul de proiecte EU4Business sprijină acest obiectiv. Acesta analizează și celelalte programe ale comunității donatoare și ale sectorului public care vizează IMM-urile, cu o evaluare a decalajului și a necesităților viitoare.

Secretariatul EU4Business a pregătit acest al treilea raport de țară pentru a analiza progresele și realizările inițiativei EU4Business în fiecare dintre țările membre ale Parteneriatului estic (EaP). Rapoartele de țară pentru 2018 adaugă două elemente noi: rezultatele unui sondaj efectuat în rândul IMM-urilor și concluziile meselor rotunde desfășurate în fiecare țară din EaP cu părțile interesate de EU4Business. Cercetările din cadrul secțiunilor raportului analizează cei patru piloni-cheie ai EU4Business și evaluează progresul, făcând recomandări relevante pentru Republica Moldova.Raportul cuprinde, de asemenea, rezultate detaliate ale sondajului efectuat în rândul IMM-urilor care beneficiază de facilitatea de finanțare EU4Business. Acestea oferă o imagine de ansamblu asupra impactului EU4Business, astfel cum este el perceput chiar de întreprinderile beneficiare. Materialele prezentate în acest raport vor sprijini discursul reformei în Republica Moldova, contribuind la îmbunătățirea în continuare a climatului și a cadrului de reglementare pentru IMM-uri.
 Vezi de asemenea :

Investiții în IMM-urile din țările membre ale Parteneriatului estic: Raportul anual EU4Business 2018. - 2018. - 92 p.

 [Accesat la 05.07.2018]
Disponibil la : http://eu4business.eu/files/medias/annual_report_2018.pdf

Primul raport anual al EU4Business care analizează dinamica și progresele inițiativei în perioada 2016-2017, precum și cifrele consolidate totale de la lansarea inițiativei în 2009. Raportul prezintă, de asemenea, o direcție viitoare bazată pe consultări ample cu părțile interesate în EU4Business.
EU4Business acoperă un portofoliu de 43 de proiecte cu un angajament total al UE de 348 milioane EUR, implementat de 20 de parteneri, care a stimulat împrumuturi în valoare de aproape 2 miliarde EUR. Raportul se bazează pe analiza a peste 150 de documente, în principal contracte și rapoarte referitoare la proiecte și programe, precum și pe întruniri cu peste 200 de părți interesate diferite la nivel național, comunitar sau internațional. Pentru pregătirea raportului, Secretariatul EU4Business a intervievat peste 200 de IMM-uri prin intermediul unui sondaj sau în mod individual.
Raportul analizează modul în care EU4Business îndeplinește cele patru obiective ale inițiativei și modalitatea în care diferiți indicatori-cheie în materie de finanțe, competențe, locuri de muncă și reforma politicilor îndeplinesc obiectivele concrete pentru 2020 ale UE pentru Parteneriatul estic, evidențiind o serie de povești de succes ale unor beneficiari din toate domeniile inițiativei.
Acesta analizează totodată direcția viitoare a inițiativei EU4Business pe baza concluziilor unei serii de mese rotunde organizate în fiecare dintre țările membre ale parteneriatului în primăvara lui 2018.

Moldova Europeana