Faceți căutări pe acest blog

BV - Strategia de combatere a terorismului a Consiliului Europei (2018-2022)

 Strategia de combatere a terorismului a Consiliului Europei (2018-2022) =Council of Europe Counter-Terrorism Strategy (2018-2022). - 4 iulie 2018. - 12 p.
[Accesat : 4.07.2018]
Disponibil la : https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808afc96


Cuprins =Table of contents

1. Prevention
1.1 Preventing and countering terrorist public provocation, propaganda, radicalisation, recruitment and training
1.2 Preventing and countering terrorist public provocation, propaganda, radicalisation, recruitment and training on the internet
1.3 Set of indicators for assessing the risk that a terrorist attack may be carried out by radicalised individuals
1.4 Awareness-raising on radicalisation and other preventive measures among frontline practitioners, in particular in schools
1.5 Financing of terrorism
2. Prosecution
2.1 Gathering of evidence from conflict zones for the purpose of criminal prosecution
2.2. Gathering of e-evidence in terrorism related cases
2.3 The conduct of criminal trials against, and the prosecution of, foreign terrorist fighters, including returnees and relocators
2.4 Mutual legal assistance in criminal matters, extradition and the use of joint investigative teams in relation to terrorism
2.5 Terrorism and organised crime
3. Protection
3.1 Collection of best practices with regard to de-radicalisation, disengagement and social
reintegration

3.2 Risk assessment of individuals indicted and convicted for terrorist offences
3.3 Victims of terrorism
3.4 Identification of emerging terrorist threats
3.5 The roles of women and children in terrorism
3.6 Law enforcement and emergency services responses during and in the immediate aftermath of terrorist attacks

Pentru a contribui la eforturile internaționale de combatere a amenințării cu terorismul și având în vedere necesitatea consolidării în continuare a măsurilor de combatere a terorismului întreprinse colectiv de statele membre, Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei a însărcinat Comitetul Consiliului Europei privind combaterea terorismului (denumit în continuare CDCT) să elaboreze Strategia de combatere a terorismului a Consiliului Europei.

Obiective

Scopurile strategiei pot fi rezumate ca fiind "cele trei P":
  • Prevenirea (prevent), 
  • urmărirea penală (prosecute) 
  • și Protecția(protect). 

Împreună statele membre și Consiliul Europei urmăresc

- prevenirea terorismului: atât prin legea penală, cât și prin măsurile de aplicare a legii care urmăresc să contracareze atacurile teroriste sau pregătirea acestora și prin măsuri pe termen lung pe mai multe niveluri care vizează prevenirea radicalizării care conduce la terorism, inclusiv combaterea recrutării, formării, diseminarea ideologiei teroriste și finanțarea terorismului

- urmărirea penală a teroriștilor: asigurarea că infracțiunile de terorism săvârșite în Europa sau în străinătate sunt investigate în cel mai eficient și mai rapid mod posibil, inclusiv printr-o cooperare judiciară și internațională eficientă, inclusiv prin principiul autodeterminării autovehiculului [2] la justiție și pentru a răspunde pentru faptele lor, în ceea ce privește drepturile omului și statul de drept;

- să protejeze toate persoanele prezente pe teritoriul statelor membre împotriva terorismului, asigurând securitatea populației și protejarea obiectivelor potențiale ale atacurilor teroriste, inclusiv a infrastructurilor critice și a spațiilor publice; acordă asistență și oferă sprijin victimelor terorismului.

Moldova Europeana