Faceți căutări pe acest blog

Noutăți CoE-RM - Iunie 2018


 Martie 2018
 Februarie 2018
Ianuarie 2018
Arhiva 2011-2017
27-29 iunie 2018

Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ): o contribuție esențială de15 ani la imbunătățirea modului în care funcționează sistemele judiciare în Europa
Reuniunea plenară a CEPEJ din perioada 27-29 iunie marchează, celebrarea celei de-a 15-a aniversări. Timp de 15 ani, activitățile CEPEJ au sprijinit statele membre în îmbunătățirea eficienței și calității sistemelor lor judiciare, în conformitate cu principiile și standardele Consiliului Europei. CEPEJ își exprimă gradul de conștientizare cu privire la obligațiile care decurg din Convenția europeană și din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în domeniul justiției. În ultimii 15 ani, CEPEJ a devenit o referință pentru factorii de decizie publici și profesioniștii din domeniul justiției, având drept scop reorientarea reformele judiciare. CEPEJ încurajează statele să facă sistemele judiciare mai accesibile pentru cetățenii lor și contribuie la sporirea gradului de încredere în funcționarea acestor sisteme. CEPEJ evidențiază practicile inovatoare implementate în instanțe și oferă astfel o platformă pentru schimbul celor mai bune practici.

Ca parte a celebrării celei de-a 15-a aniversări, CEPEJ invită doritorii să participe la transmisia live pe site-ul său web al sesiunii de studiu intitulată "Inteligența artificială și sistemele judiciare". Pentru a încuraja discuțiile în domeniul judiciar în jurul acestei teme tematice, CEPEJ a creat un dosar dedicat: "Inteligența artificială și analiza datelor: definirea unor scopuri clare de prelucrare compatibile cu drepturile fundamentale".

 https://www.coe.int/en/web/cepej/-/15-years-cepej
 https://www.coe.int/en/web/cepej/-/study-session-artificial-intelliigence-and-judicial-systems-
 Colectii CPESC CEPEJ

25-29.06.2018


 Sesiune de vara  a Adunarii  Parlamentare  a Consiliului Europei (PACE)

urmează să-și aleagă noul președinte. Persoane foarte importante, precum Prim-miniștrii Croației și Slovaci și Ministrul de Externe al Luxemburgului au fost invitați la Ședința si urmeaza să vina cu un cuvant de salut în fața Adunării. Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe și Europene din Croația va prezenta comunicarea din partea Comitetului de Miniștri. De asemenea, este programat un schimb de opinii cu Secretarul General al organizației.

Printre subiectele de pe ordinea de zi se numără protecția apărătorilor drepturilor omului, precum și noile restricții privind activitățile ONG-urilor din statele membre.


Mai mult
http://www.infoeuropa.md/cooperarea-europeana/sesiunea-de-vara-a-apce-2018

25.06.2018

Liliane Maury-Pasquier (Elveția, SOC) a fost aleasă în calitate de Președinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

Succesoarea lui Michele Nicoletti (Italia, SOC) - care a demisionat din cauza faptului că nu a fost reales în Italia – devine cea de-a 32-a președinte al APCE și al doilea reprezentant elvețian de la 1949 încoace. Ea este a patra femeie care deține postul. A fost unicul candidat ce se afla în cursă.

Mai mult
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7125&lang=2&cat=8
http://www.infoeuropa.md/cooperarea-europeana/liliane-maury-pasquier-aleasa-in-calitate-de-presedinte-al-apce

22.06.2018

Președinta Congresului Autorităților Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei, Gudrun MOSLER-TÖRNSTRÖM, și-a exprimat profunda îngrijorare   în legătură cu invalidarea alegerilor locale din Chisinau.

Reacția vine în urma deciziei Curții de Apel Chișinău, care a menținut hotărârea primei instanțe de nevalidare a mandatului de primar general al mun. Chișinău.

Într-o declarație a instituției europene se menționează că rezultatele alegerilor și evenimentele post-electorale vor fi discutate în cadrul reuniunii de monitorizare a Congresului Autorităților Locale și Regionale care va avea loc pe 28 iunie în Büyükcekmece, la Istanbul.

"Transparența, imparțialitatea și independența sunt părți integrante ale patrimoniului democratic european. Acestea includ toate fazele procesului electoral, inclusiv deciziile postelectorale. Respectarea rezultatelor alegerilor autentice este de o importanță primordială pentru stabilitatea democratică a unei țări și a Europei în ansamblu. Hotărârea Tribunalului municipiului Chișinău de a nu valida rezultatul buletinului de vot care a avut loc la 3 iunie 2018 și de respingerea recursului depus de către dl Andrei NASTASE, care a câștigat acest vot, de Curtea de Apel Chișinău, ridică numeroase probleme, în special legate de aceste valori de bază ale tradiției electorale și democratice europene ", a declarat președintele Congresului."Congresul a monitorizat alegerile locale din 20 mai la Chișinău, Bălți și alte cinci localități și le-a considerat în conforme standardelor democratice, în general. Neconformarea rezultatului alegerilor pentru postul de primar, care au avut loc la Chișinău la 3 iunie a surprins și a ridicat întrebări cu privire la transparență și proporționalitate. Rapoartele despre deciziile instanțelor sunt un semn îngrijorător pentru noi în cadrul Congresului, având în vedere situația dificilă a democrației locale cu care Chișinăul se confruntă deacum de o perioadă prea lungă ", a concluzionat Gudrun-MOSLER TÖRNSTRÖM.

eng - https://www.coe.int/en/web/congress/-/congress-president-expresses-concern-after-the-invalidation-of-the-elections-in-chisinau
rom - http://www.infoeuropa.md/moldova-in-vizorul-europei/organisme-europene-privind-nevalidarea-alegerilor-locale-pentru-primaria-chisiinau


 22.06.2018


 Raport ECRI: Creșterea inexorabilă a populismului xenofob, resentimentului și a discursului de ură în Europa în 2017

 Populismul xenofob și instigator la ură au continuat să fie în creștere în 2017, având abază un nivel ridicat de migrație și provocări de integrare, extremismul religios, atacuri teroriste și climatul socio-economic determinate de austeritate observate în toată Europa, se arată în raportul anual al Comisiei Europeane împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) publicat la 22iunie 2018.

Retorica populistă a provocat la ură non-cetățeni sau minorități; migrația și multiculturalitatea au continuat să fie prezentate drept o amenințare la adresa coeziunii sociale și a securității; mass-media tradițională și socială au încurajat auto-segregarea și au adâncit și mai mult clivajele sociale. Problemele de securitate existente au fost exploatate pentru a justifica compromiterea imensă a drepturilor fundamentale ale migranților și ale altor grupuri vulnerabile, se subliniază în raport.

 RAPORT
22.06.2018

Banca de Dezvoltare  a  Consiliului  Europei  a aprobat acordarea īmprumutului de 12 milioane euro,  Republicii Moldova,  

 pentru reînnoirea parcului de ambulanțe al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. 

Astfel, urmează să fie achiziționate circa  168 de ambulanțe, dintre care 35 unități de tip “C” (Ambulanțe terapie intensivă) și 133 tip “B” (Ambulanțe de prim ajutor). Acestea vor fi procurate în bază de concurs, conform standardelor internaționale în domeniu. Odată cu reînoirea parcului de ambulanțe, va creşte capacitatea de intervenţie a Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă și va spori calitatea și rapiditatea serviciilor medicale acordate pacienților, îndeosebi în zonele rurale. 

 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a fost înființată în anul 1956 și are 41 de state membre. Ca instrument major al politicii de solidaritate în Europa, Banca  acordă împrumuturi statelor sale membre, instituțiilor financiare și autorităților locale din statele membre, pentru finanțarea proiectelor din sectorul social, conform Acordului semnat.

https://coebank.org/

18-19,06.2018


Ce-a  de-a 20-a aniversare a intrării în vigoare a Convenției-Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale și a Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare,

”Minoritățile și limbile minoritare într-o Europă în schimbare” Acesta este titlul unei conferințe organizate la Strasbourg în perioada 18-19 iunie cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a intrării în vigoare a Convenției-Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale și a Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, cele două tratate-cheie al Consiliului Europei în acest domeniu.
 Evenimentul se desfășoară în cadrul președinției croate a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și are drept scop sa se effectuieze o analiză a evoluției protecției drepturilor minorităților naționale și a limbilor lor în ultimii douăzeci de ani. O atenție particulara se acordă evoluțiilor actuale care caracterizează situația minorităților și limbilor naționale, rolul politicilor de limbă și educație în interacțiunea dintre limbile minoritare și cele oficiale, precum și oportunitățile oferite de inovațiile tehnologice persoanelor aparținând minorităților.

Mai mult 
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808b3729


19.06.2018

Progresele înregistrate pe parcursul perioadei 2017-2018 în implementarea Planului de Acţiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020

, în special pentru proiectele privind prevenirea şi combaterea discriminării, controlul corupţiei prin prevenire şi aplicarea legii, promovarea libertăţii mass-media şi pluralismului, precum şi promovarea sistemului de justiție penală, bazată pe respectarea drepturilor omului, au fost prezentate la Reuniunea de informare privind implementarea Planului de Acţiuni.
Reuniunea a fost lansată de către secretarul de stat al MAEIE, Carolina Perebinos, directorul general pentru Programe din cadrul Consiliului Europei, Verena Taylor, precum şi de şeful delegaţiei naţionale la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Marian Lupu. La discuții au participat reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene și misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova ale statelor donatoare, oficiali ai instituţiilor naţionale, implicate în mod direct în implementarea Planului de Acţiuni.
13-15 .06.2018

Viziă de monitorizare delegatiei  Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale în Republica Moldova

Delegația a avut  drept scop examinarea situației democrației locale și regionale în lumina prevederilor Cartei Europene a autonomiei locale, ratificată de R.Moldova în 1997.
Atenția Raportorilor pentru democrația locală și regională, dna Gunn Marit HELGESEN (Norvegia, PPE / CCE) și dl Marc COOLS (Belgia, ILDG)  a fost i concentrată asupra evoluțiilor din domeniul democrației locale și regionale care au avut loc după adoptarea ultimelor recomandări ale Congresului: Rec 322 (2012), din 22 martie 2012 și Rec 411 (2018), din 27 martie 2018.
Potrivit raportorilor CoE, raportul de monitorizare „Situația democrației locale și gradul de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării", elaborat de CALM și IDIS „Viitorul"  va constitui o sursă de informare obiectivă la formarea concluziilor privind monitorizarea democrației locale din Republica Moldova.
Proiectul Raportului și Recomandarea vor fi examinate și prezentate spre aprobare în cadrul Comitetului de Monitorizare la următoarele reuniuni programate pentru 6 noiembrie 2018, înainte de prezentarea acestuia spre adoptare de către Sesiunea Congresului în martie 2019.

  • Mai mult 
  • http://www.infoeuropa.md/vizite-in-moldova/vizia-de-monitorizare-a-congresului-autoritatilor-locale-si-regionale-in-republica-moldova 
  • http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&id=1222&idc=7&t=/Media/Noutati/Raportorii-Comitetului-de-Monitorizare-al-Congresului-Autoritatilor-Locale-i-Regionale-al-Consiliului-Europei-in-vizita-la-Curtea-Constitutionala/
  • http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=4486&t=/SERVICIUL-PRESA/Comunicate/Delegatia-Congresului-Autoritatilor-Locale-i-Regionale-din-Cadrul-CoE-s-a-intalnit-cu-CALM
  • http://cpescmd2.blogspot.com/2018/05/bv-situatia-democratiei-locale-si.html

14.06.2018

Demonstrând/ impactul Convenției Europene a Drepturilor Omului: Consiliul Europei lansează o nouă resursă informațională

Prima ediție a unui nou instrument de comunicare online oferă exemple de hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului și modul în care punerea lor în aplicare a îmbunătățit viața oamenilor în întreaga Europă.
Exemple de cazuri și efectele lor sunt afișate în funcție de țară și în funcție de temă. Site-ul web prezintă o selecție de cauze aleinstanței europene, care nu este exhaustivă. Mai multe cazuri vor fi adăugate pe măsură ce proiectul avansează.

Această sursă de informare se adresează cetățenilor, profesorilor, jurnaliștilor, apărătorilor drepturilor omului și oficialilor guvernamentali - tuturor celor care sunt interesați de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și impactul acesteia.


Mai mult

14.06.2018

Inaugurarea Centrului de Instruire Continuă la Compania „Teleradio – Moldova”


Un Centru de Instruire Continuă a fost inaugurat în cadrul Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului (IPNA) Compania „Teleradio-Moldova”. Centrul este destinat formării specialiştilor în domeniul audiovizualului. Acesta a fost înfiinţat graţie unui proiect, finanţat de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei.
Prezent la eveniment, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko a apreciat că acest proiect confirmă importanța ce o acordă Uniunea Europeană dezvoltării mass-media în țara noastră - pilon al democrației.  „Mă bucur că mă aflu aici pentru a arăta importanța pe care Uniunea Europeană o acordă mass-media din Republica Moldova, care este unul din pilonii democrației în orice țară. „Proiectul de promovare a libertății mass-media în Republica Moldova” este un exemplu de succes în cooperarea cu UE și Consiliul Europei, menit să îmbunătățească politicile editoriale.
„Promovarea libertății mass-media în Republica Moldova” - acest proiect este un exemplu de succes, menit să îmbunătățească politicile editoriale. Compania „Teleradio – Moldova” are misiunea de a produce emisiuni de calitate. Postul public are nevoie de o echipă de specialiști calificați. Din aceste considerente am decis să susținem crearea Centrului de Instruire Continuă. Sperăm că specialiștii instruiți vor informa real si obiectiv, canalele publice de radio și televiziune vor fi o sursă de știri obiective, emisiuni educative, cognitive şi necomerciale. Compania „Teleradio – Moldova” are un rol important în promovarea valorilor naționale, drepturilor și libertăților omului. Noi vom continua să oferim sprijin pentru reformarea instituției”, a declarat ambasadorul UE.
Grație proiectului „Promovarea libertății şi pluralismului mass-media în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei, la Compania „Teleradio – Moldova” a fost amenajată o sală de conferințe, fiind procurat echipamentul și mobilierul necesar. Costurile proiectului se ridică la 17 mii de euro.
„Nu este doar echipament şi mobilier, dar și oamenii care stau în spatele acestui Centru de Instruire. Obiectivul proiectului este de a livra un produs de calitate. Necesitățile de instruire au fost determinate prin intermediul unei autoevaluări a angajaților. Durabilitatea acestui proiect va fi asigurată graţie conducerii Companiei „Teleradio – Moldova”, care a prevăzut în bugetul instituției pentru anul viitor cheltuielile necesare funcționării Centrului”, a specificat coordonatoarea proiectului din partea Consiliului Europei, Roberta Battista.
În cadrul Centrului de Instruire cei zece formatori vor instrui 150 de specialiști din domeniul audiovizualului.
Proietul „Promovarea libertății şi pluralismului mass-media în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei se va încheia la finele anului 2018. În cadrul acestuia, la IPNA Compania „Teleradio – Moldova” a fost relansat studioul de producere a filmelor documentare „TeleFilm – Chișinău”.

Mai mult
 http://trm.md/ro/social/un-centru-de-instruire-continua-a-fost-inaugurat-la-compania-teleradio-moldova/
http://www.trm.md/ro/comunicate/compania-teleradio-moldova-lanseaza-centrul-de-instruire-continua/
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/official-opening-of-the-training-centre-of-the-broadcasting-company-teleradio-moldova

5- 12.06.2018

Vizita delegației Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)
 
Vizita reprezentanților CPT în Republica Moldova are ca scop asigurarea continuității dialogului privind acțiunile întreprinse de autorități pentru a îmbunătăți condițiile de detenție și evaluarea situației persoanelor private de libertate. Menționăm că, misiunea CPT-ului este de a furniza un instrument preventiv nejudiciar pentru protejarea persoanelor private de libertate împotriva torturii sau altor forme de rele tratamente, fiind complementară activității juridice a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

În perioada 5-11 iunie, delegația CPT a vizitat o serie de penitenciare din Republica Moldova, avînd acces nelimitat la locurile de detenţie şi dreptul de a se deplasa fără restricţii în interiorul acestor spaţii. De asemenea, cu scopul de a se documenta, membrii CPT au intervievat în mod confidenţial persoane private de libertate. În observațiile preliminare comunicate de membrii delegației a fost precizat faptul că nu au fost constatate cazuri de tortură sau maltratare a persoanelor din detenție de către angajații sistemului penitenciar. De asemenea, a fost comunicat faptul că sunt apreciate eforturile autorităților de îmbunătățire a condițiile de detenție pentru minori, prin construcția unui sector penitenciar în care vor fi transferați toți minorii condamnați și cei aflați în arest preventiv din țară.

Raportul detaliat asupra vizitei urmează a fi comunicat de CPT în luna noiembrie curent. Acest raport va cuprinde starea de fapt din cadrul sistemului penitenciar din țară, precum și recomandări pentru îmbunătățirea situației.
  • Mai mult
  • https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-visits-prisons-in-moldova
  • CPT


Moldova Europeana