Faceți căutări pe acest blog

Noutăți CoE-RM - Mai 2018Raportul anual al MONEYVAL: riscurile de spălare a banilor sunt în creștere
MONEYVAL , un organ împotriva spălării banilor și combaterii terorismului al Consiliului Europei și-a publicat recent Raportul general de activitate pentru anul 2017.
În 2017, MONEYVAL și-a continuat rolul de actor global internațional în rețeaua globală a organismelor de combatere a spălării banilor și de combatere a terorismului și a monitorizat în mod activ 21 de jurisdicții prin adoptarea de rapoarte de evaluare reciprocă, inclusiv vizite la fața locului sau rapoarte de monitorizare.MONEYVAL este un membru asociat principal al Grupului de Acțiune Financiară (FATF) și este respectat ca un mecanism eficient de monitorizare a calității rezultatelor pe care le furnizează și a forței procedurilor sale de urmărire. Aceasta întărește totodată vizibilitatea și relevanța Consiliului Europei.

Mai mult 
RAPORT

 26.05.2018

Uniunea Europeană și Consiliul Europei și-au revizuit cadrul juridic pentru protecția datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană și Consiliul Europei și-au revizuit cadrele juridice pentru protecția datelor cu caracter personal pentru a ține pasul cu schimbările din acest domeniu, care se dezvoltă destul de rapid. Având la bază ghidul practic foarte popular anterior, care se referea la legislația europeană privind protecția datelor, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Consiliul Europei și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor au publicat o actualizare, care survine după intrarea în vigoare a noilor norme UE privind protecția datelor și a modernizării textul Convenției 108 a Consiliului Europei care a fost adoptat recent.24- 25.05.2018

Programe noi de cooperare între Consiliul Europei şi Republica Moldova în domeniul justiţiei

Ministrul Justiţiei, Victoria Iftodi, în cadrul unei vizite de lucru la Strasbourg a avut o întrevedere cu Thorbjørn Jagland, Secretar General al Consiliului Europei. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat situaţia din Republica Moldova, reformele implementate în sectorul justiției și asistența acordată de Consiliul Europei țării noastre.
În special, s-a discutat despre progresele înregistrate în implementarea direcțiilor strategice de acțiune în sectorul judiciar („Mica Reformă a Justiției”), fiind subliniată importanța expertizei oferite de Consiliul Europei în procesul de creație legislativă.
Victoria Iftodi a apreciat înalt parteneriatul îndelungat între Republica Moldova și Consiliul Europei și i-a mulţumit Secretarului General pentru asistenţa valoroasă acordată, în special, prin intermediul Parteneriatului pentru buna guvernare CoE-UE pentru țările Parteneriatului Estic în perioada 2015-2018.
Cei doi oficiali au apreciat implementarea actuală a Planului de Acțiuni al CoE pentru RM 2017-2020 și a programelor de cooperare dedicate protecției și promovării drepturilor omului, asigurării drepturilor sociale, consolidării statului de drept și asigurării principiilor democrative de guvernare.
Ministrul Justiției a menționat că, actualmente se lucrează la o nouă strategie pe termen lung în domeniul justiției. În acest context, Victoria Iftodi a subliniat importanța evaluării efectuate de Consiliul Europei privind implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, asigurând că recomandările misiunii de evaluare vor fi transpuse în noua strategie.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului atestă o cooperare excelentă cu Republica Moldova .Acesta este mesajul pe care l-a exprimat Președintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi, în cadrul întrevederii cu Ministrul Justiţiei, Victoria Iftodi, la Strasbourg.
Discuţia dintre cei doi oficiali s-a axat asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova, reformelor demarate în sectorul judiciar din țara noastră, situației executării hotărărilor Curții de la Strasbourg și măsurilor de prevenire a încălcării drepturilor omului.
Ministrul Justiției a informat Președintele Curții Europene despre eforturile Guvernului în implementarea reformei în justiție, ameliorarea condițiilor de detenție și instituirea unui mecanism compensatoriu pentru condițiile insuficiente de detenție. De asemenea, s-a discutat și problema arestului preventiv, ce rămâne a fi un subiect sensibil din cauza condamnărilor frecvente a Republicii Moldova, în baza Articolului 5 din Convenție.
Președintele Raimondi a informat că protoculul nr.16 va intra in vigoare la 1 august 2018. Acest fapt va spori dialogul și va ameliora aplicarea Convenției la nivel național. Menționăm că, protocolul nr.16 prevede posibilitatea curților superioare naționale de a solicita avizul CtEDO cu privire la probleme juridice ce ţin de interpretarea Convenţiei şi a protocoalelor sale. Președintele Curții de la Strasbourg și-a exprimat speranța că acest instrument va deveni mai atractiv pentru Statele Părți odată cu demararea aplicării acestuia.


Mai mult
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3960
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3962 
întrevedere cu Christos Giakoumopoulos, Directorul General pentru drepturile omului și statul de drept a Consiliului Europei.
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3961
întrevedere cu Directorul General al Directoratului pentru Democrație, Snezana Samardzic-Markovic
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3964


24.05.2018 


Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) a Consiliului Europei lansează pentru organismele europene standarde actualizate de promovare a egalității 

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) a Consiliului Europei a lansat standarde revizuite (Recomandarea politică generală nr. 2) pentru înființarea și funcționarea organismelor europene de promovare a egalității.
Aceste organe ar trebui să fie stabilite prin legislație constituțională sau parlamentară, să fie înființate ca entitate juridică separată și să funcționeze fără intervenția statului sau a partidelor politice. Acestea ar trebui să aibă două funcții cheie: (i) promovarea egalității și prevenirea discriminării, în special prin efectuarea de anchete, urmărirea cercetării, sensibilizarea, sprijinirea bunelor practici, formularea de recomandări și contribuirea la elaborarea legislației și a politicilor; și (ii) sprijinirea persoanelor expuse discriminării și urmărirea litigiilor în numele lor. Organele de egalitate pot avea funcția suplimentară de a decide asupra plângerilor de discriminare prin decizii obligatorii din punct de vedere juridic care impun sancțiuni sau prin formularea de recomandări fără caracter obligatoriu.
Standardele revizuite au fost lansate la un eveniment care a reunit reprezentanți ai organelor de promovare a egalității, ai ombudsmanilor naționali și ai instituțiilor naționale pentru drepturile omului; membri ai ECRI; membrii parlamentelor naționale; reprezentanți ai autorităților naționale, organizațiilor internaționale, și a rețelelor de ONG-uri. Participanții la eveniment au lansat discutii, privind rolul organismelor de promovare a egalității și al bunelor practici în combaterea discursului de ură, incluzând sensibilizarea, cercetarea și colectarea datelor, asistența acordată victimelor și luarea deciziilor cu privire la plângeri.
 Mai mult
 • ECRI
 • https://www.coe.int/en/web/portal/-/anti-racism-commission-launches-updated-standards-for-european-equality-bodies
 • http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-02rev-2018-006-ENG


  18.05.2018

Președinția croată la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (18 mai - 21 noiembrie 2018)

 În cadrul Sesiunii ordinare a Comitetului de miniștri al CoE de la Elsinore, Danemarca, la care au participat reprezentanți ai celor 47 de state membre ale acesteia, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei începând cu 18 mai 2018 a trecut de la Danemarca la Croația,


Concentrată pe subiecte importante pentru protejarea, promovarea și dezvoltarea democrației, a drepturilor omului, a statului de drept și a identității culturale a Europei, Croația, prin consultări ample cu toate părțile interesate, a stabilit următoarele patru subiecte ca priorități ale președinției sale:
 1. lupta împotriva corupției;
 2. protecția eficientă a drepturilor minorităților naționale și a grupurilor vulnerabile;
 3. descentralizarea în contextul consolidării administrației locale și a autoguvernării, inclusiv în ceea ce privește capacitatea de absorbție a regiunilor; și
 4.  protecția patrimoniului cultural și a traseelor culturale. 
Mai mult 
 • https://www.coe.int/en/web/portal/-/croatia-takes-over-chairmanship-of-committee-of-ministers-from-denmark
 • http://www.infoeuropa.md/cooperarea-europeana/croatia-preia-presedintia-comitetului-de-ministri-al-consiliului-europei-de-la-danemarca

18.05.2018

Cea de-a 128-a Sesiune a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei

Agenda cuprinde discuții privind situația democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Europa, asigurând eficiența pe termen lung a sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului și cooperarea cu Uniunea Europeană.


Seful diplomației moldovenești Tudor Ulianovschi a reiterat sprijinul pe care Consiliul Europei îl acordă Republicii Moldova în eforturile sale de modernizare și promovare a reformelor, în particular combaterea corupției, sporirea independenței și eficacităţii sistemului judiciar și consolidarea libertăţii mass-media, implementate prin Planul de Acțiuni al CoE pentru RM 2017-2020. În contextul procesului de reglementare a conflictelor prelungite, inclusiv a conflictului transnistrean, Ministrul Tudor Ulianovschi a evocat necesitatea măsurilor de consolidare a încrederii și respectării drepturilor omului, în particular, a fost subliniată importanţa pe care o acordă Consiliul Europei situației școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană.

În cadrul Sesiunii, miniştrii de externe ale celor 47 de state membre au aprobat o serie de decizii cu privire la cel de-al cincilea Raport anual al Secretarului General referitor la situația drepturilor omului, democrației și statului de drept în Europa, care vizează, printre altele, consolidarea protecţiei drepturilor omului potrivit Convenţiei europene, pentru a asigura o Europă fără pedeapsă cu moartea; reacţii la noile dezvoltări tehnologice; ameliorarea coordonărilor şi activităţilor organelor de monitorizare; modernizarea Secretariatului CoE, inclusiv managementul general şi structura acestuia.

De asemenea, a fost adoptat și deschis spre semnare Protocolul de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor privind prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția/CETS nr. 108).

Mai mult
 • https://www.coe.int/en/web/cm
 • https://www.coe.int/en/web/portal/cm-session-18-may-2018 
 • http://www.infoeuropa.md/cooperarea-europeana/securitatea-democratica-si-protectia-datelor-pe-ordinea-de-zi-a-acelei-de-a-128-sesiuni-comitetului-de-ministri-al-coe
 • http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512228/
 • http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512194/ 
17- 18.05.2018

Conferința "Persoanele marginalizate, drepturile omului și etica dezvoltării"

a fost organizată la Chișinău, Republica Moldova, în rezultatul eforturilor comune între Asociația de Dezvoltare Internațională pentru Dezvoltare și Universitatea de Stat din Moldova cu sprijinul Consiliului Europei, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltarea Cooperării, Ambasada SUA în Moldova, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, , UN Women, etc.

Evenimentul a constituit un forum pentru dialog activ și schimb de bune practici privind problema acută privind marginalizarea și cea a drepturilor omului în Moldova și în Europa de Est. Participanții la Conferință au abordat aspecte cum ar fi consolidarea capacității factorilor de decizie locală și a reprezentanților societății civile în aplicarea instrumentelor de etică a dezvoltării la toate nivelurile de politică și de programare; sau reducerea decalajului dintre academicieni și practicieni pentru a crea o conversație productivă și durabilă în etica incluziunii sociale și dezvoltării internaționale.

Au fost prezentate și discutate subiecte precum violența bazată pe gen ca cauză și consecință a marginalizării, negocierea diversității etnice și culturale în democrațiile multiculturale, piețele forței de muncă, oportunitățile și mobilitatea, adaptarea și abilitarea persoanelor cu dizabilități.

Detalii

14.05.2018

Cel de-al 5-lea raport anual al Secretarului General, Thorbjørn Jagland,

În acest an, raportul atrage atenția asupra rolului instituțiilor în Europa și asupra încercărilor de a le submina atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre.
"Există provocări noi și mai vechi pentru instituțiile noastre de pe întregul continent la care trebuie să răspundem", a declarat Secretarul General. În raportul său, Secretarul General invită toate statele membre ale Consiliului Europei să reitereze, în interesul fiecărui cetățean european, valorile împărtășite, așa cum se reflectă ele în Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
  evaluează principalele elemente esențiale ale securității democratice în statele membre ale Consiliului Europei: justiția independentă, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și asociere, societățile incluzive. 

7 .05.2018

 A fost publicată cea de-a patra ediție a  Ghidului practic privind admisibilitate

Ghidul practic privind criteriile de admisibilitate descrie condițiile de admisibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o cerere adresată Curții. Prezenta ediție cuprinde jurisprudența până la 28 februarie 2017 și condițiile procedurale mai stricte pentru a se adresa Curții, care a intrat în vigoare către acea dată. Practicanții și solicitanții potențiali ar trebui să studieze cu atenție acest Ghid practic înainte de a decide să aducă un caz în fața Curții. 

Mai mult
Ghid practic cu privire la admisibilitate 20184.05.2018
Premiul Nord-Sud 2017 al Consiliului Europei este decernat Kristiinei Kumpula și lui Abbas Gullet

Laureați ai Premiului Nord-Sud al Consiliului Europei 2017 au devenit Secretarul general al Comitetului Crucii Roșii din Finlanda Kristiina Kumpula și Secretarul General al Societății Crucii Roșii din Kenya, dr. Abbas Gullet. Premiului Nord-Sud al Consiliului Europei 2017, este o distincție acordată anual pentru două personalități care s-au remarcat pe plan internațional, având un rol decisiv în apărarea drepturilor omului și a democrației precum și pentru promovarea dialogului, a interdependenței globale și a solidarității.Mai mult

3.05.2018

Lansarea Strategiei privind egalitatea de gen 2018-2023

Consiliul Europei lansează Strategia privind egalitatea de gen 2018-2023 în cadrul conferinței internaționale "Egalitatea de gen: pregătește calea", organizată în cadrul Președinției daneze a Comitetului Miniștrilor (Copenhaga, Eigtveds Pakhus, 3-4 mai). 
Scopul evenimentului este de a aborda provocările actuale și emergente care împiedică un ritm mai rapid de progres în atingerea unei egalități de gen semnificative și deplină și de a discuta despre calea de urmat în implementarea noii strategii.


02.05.2018


A fost publicat un nou studiu privind Internetul și campaniile electorale

O nouă publicație a Consiliului Europei intitulată "Internetul și campaniile electorale - Studiu privind utilizarea internetului în campaniile electorale" a fost elaborată de comitetul de experți privind pluralismul mass-media și transparența mass media (MSI-MED) al Consiliului Europei. Studiul analizează implicațiile trecerii publicității electorală pe internet, în special în ceea ce privește cheltuielile electorale și a tehnicilor de publicitate discutabile bazate pe micro-direcționare a alegătorilor cu mesaje personalizate.

Moldova Europeana