Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Mai 2018


30.05.2018

BERD va susține Republica Moldova în realizarea reformelor orientate spre asigurarea dezvoltării economice durabile

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, si Angela Sax, șeful Biroului BERD în Republica Moldova .au făcit un schimb de opinii privind eficientizarea colaborării bilaterale între Republica Moldova și BERD prin intermediul diferitor proiecte susținute de instituția financiară, precum și posibilitatea inițierii unor noi programe de cooperare, reieșind din prioritățile strategiilor de dezvoltare a țării, realizate de Guvern. În context, Tudor Ulianovschi și Angela Sax au convenit asupra menţinerii unei comunicări intensive în vederea pregătiri mai eficiente a întrevederii Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu conducerea BERD, preconizată pentru luna iunie 2018.
Angela Sax a confirmat disponibilitatea BERD de a susține în continuare Republica Moldova în realizarea reformelor orientate spre asigurarea dezvoltării economice durabile.

Pe parcursul anului 2017, BERD a acordat Republicii Moldova  asistență financiară în valoare de 131 milioane de euro pentru implementarea a 10 proiecte. De la începutul activității sale în țara noastră, BERD a finanțat 122 proiecte în valoare de peste 1,2 miliarde de euro. 


 28 mai 2018

Conferinţa „Interdependenţele PaE: Impactul comerţului, energiei, migraţiei și securităţii asupra Parteneriatului Estic”

Evenimentul a fost organizat de către IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului EU-STRAT cu suportul financiar al programului Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 2020

Noile iniţiative de cooperare bilaterală (RM-UE) şi multilaterală (cu statele asociate UE – Georgia, Ucraina) în cadrul Parteneriatului Estic, precum şi cele mai recente evoluţii şi progrese în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE, au fost evocate în discursul secretarului de stat Daniela Morari în cadrul conferinţei

În alocuţiunea sa, secretarul de stat al MAE IE, Daniela Morari a vorbit despre cele mai recente evoluţii şi progrese în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE în domenii precum: comerţul, energia, migraţia şi securitatea, precum şi noile iniţiative de cooperare bilaterală (RM-UE) şi multilaterală (cu statele asociate UE – Georgia, Ucraina) în cadrul Parteneriatului Estic. La fel, secretarul de stat a subliniat importanța consolidării dialogului strategic în sfera securităţii şi apărării, dar şi necesitatea unei cooperări mai structurate între cele trei state asociate și UE la capitolul comerț, transport, energie, cooperare digitală, etc.

 EU-STRAT este un proiect internațional de cercetare, care studiază relația dintre Uniunea Europeană și țările din vecinătatea estică europeană. Acesta a fost lansat la 1 mai 2016, cu scopul de a furniza o analiză internă și o evaluare strategică a legăturilor dintre UE și țările Parteneriatului Estic, și va continua până la sfârșitul lunii aprilie 2019.
Mai mult 
http://viitorul.org/ro/content/interdependen%C8%9Bele-%C8%99i-impactul-comer%C8%9Bului-energiei-migra%C8%9Biei-%C8%99i-securit%C4%83%C8%9Bii-asupra-statelor

17-21.05.2018

Vizita Comisarului european Corina Crețu în Republica Moldova

În perioada 17-21 mai, comisarul european pentru politică regională Corina CREȚU întreprinde o vizită oficială în
Republica Moldova, la Chișinău și Ungheni.
"Vizita mea se va concentra pe modul în care politica de coeziune, în special prin intermediul Strategiei UE pentru regiunea Dunării, și programele de cooperare transfrontalieră pot oferi sprijinul necesar dezvoltării regionale și creșterii economice în Republica Moldova", a declarat comisarul Crețu înaintea vizitei.
La Chișinău, înaltul oficial european se va întâlni cu dl. Pavel FILIP, prim-ministrul Republicii Moldova, dl. Liviu VOLCONOVICI, ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, și cu dl. Iurie LEANCĂ, viceprim-ministru pentru integrare europeană. De asemenea, comisarul Crețu se va întâlni cu reprezentanți ai societății civile, partidelor politice și mediului de afaceri.
Proiectele și inițiativele pentru dezvoltarea regiunilor țării și evoluția relațiilor Republica Moldova-Uniunea Europeană au fost discutate de prim-ministrul Pavel Filip și Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Creţu.
Comisarul European pentru Politica Regională a subliniat că UE va rămâne un partener fidel pentru dezvoltarea țării noastre, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea regională. „O politică regională puternică poate contribui la crearea acelorași condiţii şi oportunități, inclusiv în ceea ce privește locurile de muncă, pentru toţi cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locul unde trăiesc aceștia”, a declarat Corina Crețu, în contextul decalajului de dezvoltare între capitală și celelalte regiuni ale țării. Totodată, oficialul a spus că Republica Moldova ar putea primi prima tranșă din asistența macrofinanciară din partea UE în această vară, iar următoarele două tranșe până la sfârșitul anului curent sau începutul anului 2019. 
 La 19 mai, comisarul pentru politică regională va vizita orașul Ungheni, una din localitățile în care se desfășoară seria de manifestări Orășelul European 2018 , ce oferă posibilitatea publicului larg de a afla informații despre sprijinul acordat de UE Republicii Moldova, în special prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană implementate în regiune.
Mai mult
https://gov.md/ro/content/comisarul-corina-cretu-catre-premierul-pavel-filip-pasii-de-reforma-pe-care-republica
https://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-si-comisarul-corina-cretu-au-sustinut-o-lectie-publica-fata
Programul vizitei18.05.2018

Vizita Ministrului delegat pentru Afaceri Europeneal României Victor Negrescu

Victor Negrescu a enumerat și cei patru piloni pe care se concentrează agenda de activități a României în timpul președinției Consiliului  UE . Este vorba despre
 • Pilonul Economic-Social, 
 • Europa Siguranței, 
 • Europa ca actor global și 
 • Europa valorilor comune, cu un accent deosebit pe demnitatea umană. 
Oficialul român a exprimat interesul ca Republica Moldova să beneficieze de rezultatele acțiunilor incluse în toate cele patru panele. 

„România este avocatul și susținătorul Republicii Moldova pe platforma europeană, pentru că este țara care înțelege cel mai bine realitățile de aici”, a subliniat Pavel Filip. Șeful Executivului a specificat că priorităţile care ar putea fi promovate de către România țin de reluarea organizării reuniunilor în formatul Colegiului Comisarilor UE – Cabinetul de miniştri şi în cazul Republicii Moldova, precum și organizarea primei şedinţe a Dialogului strategic de nivel înalt RM-UE pe dimensiunea securităţii.

Mai mult

 • https://gov.md/ro/content/pavel-filip-dialog-cu-ministrul-delegat-pentru-afaceri-europene-al-romaniei-romania-este
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4150/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
 • http://negrescu.ro/ne-propunem-sa-folosim-orice-oportunitate-pentru-valorificarea-aspiratiilor-europene-ale-republicii-moldova/


Zilele Europei 2018


În fiecare an, de Ziua Europei (9 mai) sărbătorim pacea și unitatea în Europa. Această dată marchează aniversarea declarației Schuman, . Vor fi organizate activități și evenimente pe toată durata lunii mai.Accentul se va pune pe „Anul european al patrimoniului cultural”.
Pentru a marca Ziua Europei, instituțiile UE își deschid porțile pentru public în zilele de 5 mai (la Bruxelles), 5 și 9 mai (la Luxemburg) și 10 iunie (la Strasbourg). Birourile locale ale UE din Europa și din întreaga lume organizează diverse activități și evenimente, pentru toate vârtele. Mii de cetățeni participă la vizite, dezbateri, concerte și alte evenimente, pentru a sărbători Ziua Europei și pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu UE.
 • Mai mult
 • https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/44260/europe-day-2018-video-message-hrvp-federica-mogherini_en 
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_ro.pdf

 Moldova 

Orășel European a fost inaugurat i în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. La deschiderea evenimentului organizat de Delegația UE în Republica Moldova au participat premierul Pavel Filip, preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, șeful delegaţiei UE la Chișinău, Peter Michalko, membri ai Guvernului și reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat la Chişinău.
 Timp de două zile, vizitatorii Orășelului European au avut posibilitatea să afle mai multe despre cultura, tradițiile și bucătăria țărilor europene. Vizitatorii Orășelului European au avut posibilitatea să participe și la o serie de acțiuni, între care - lecții de limbi străine, prezentări privind  asistența acordată de UE țării noastre și dezbateri publice cu participarea consilierilor de nivel înalt ai UE în țara noastră.
 La 13 mai curent, orășelul  a găzduit tradiționalul festival de film și cultură europeană. Totodată, au fostfi organizate spectacole de muzică clasică și jazz, susținute de Filarmonica Națională şi formații din ţară şi din străinătate.
 În zilele următoare, caravana europeană va merge în raioanele țării - la Drochia, Ungheni, Hâncești, Comrat, Bălți, Cahul și Soroca.
 • https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/44428/or%C4%83%C8%99elul-european-2018_ro 
 • https://ro-ro.facebook.com/europedayinMoldova/
 • https://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-vizitat-oraselul-european-2018
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4118/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
 • https://gov.md/ro/content/pavel-filip-vedem-apropierea-de-ue-cu-mai-putine-declaratii-si-mai-multe-actiuni-concrete
 • http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512057/
16.05.2018

 R. Moldova a împărtăşit din experienţa în implementarea Parteneriatului de Mobilitate RM – UE

Promovarea politicilor, stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor, precum şi comunicarea în domeniul migraţiei au constituit subiectele conferinței aniversare cu genericul "Înțelegerea migrației în Uniunea Europeană: trecutul, prezentul și viitorul", consacrate unui deceniu de la fondarea Rețelei europene de migrație,
 O atenție particulară a fost acordată rolului parteneriatelor între UE și țările terțe și comunicării eficiente în privința migrației cu mass-media și publicul larg. Importanța atribuită de către UE conferinței date a fost pusă în evidență prin participarea Comisarului european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie Dimitris Avramopoulos.
 Secretarul de stat al MAEIE, Daniela Morari. a facut o  prezentare în cadrul sesiunii "Edificarea parteneriatelor mai puternice în domeniul migrației cu țările terțe", Daniela Morari a vorbit despre experiența țării noastre acumulată în contextul Parteneriatului de Mobilitate RM – UE, care anul acesta la fel marchează 10 ani de la lansare.
Rețeaua europeană de migrație este compusă din experți în domeniul migrației și azilului din statele membre ale UE și din Regatul Norvegiei. Obiectivul structurii respective constă în furnizarea informațiilor actualizate, obiective, fiabile și comparabile privind migrația și azilul în vederea sprijinirii elaborării politicilor în UE în aceste domenii.
Rețeaua europeană de migrație (EMN)

 3.05.2018Cea de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană

În cadrul reuniunii au fost discutate progresele în realizarea agendei de reforme prevăzute de Acordul de Asociere, inclusiv pe dimensiunea justiției, combaterii corupției, alinierii cadrului normativ la standardele europene, îmbunătățirii mediului de afaceri și în vederea susținerii dezvoltării societății civile.

De asemenea, Consiliul a abordat evoluțiile înregistrate în cadrul Zonei de Liber Schimb Complex și Cuprinzător (DCFTA) și aspectele cooperării economice între UE și Republica Moldova.

 •  https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/44023/moldova-continued-eu-commitment-drives-trade-growth_ro
 •  http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2018/05/03/
 •  https://gov.md/ro/content/pavel-filip-dupa-consiliul-de-asociere-vom-face-tot-posibilul-pentru-face-alegerea-europeana
 • http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2018/05/03/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Moldova+Association+Council
 • http://www.infoeuropa.md/moldova-in-dialog-cu-europa/cea-de-a-patra-reuniune-a-consiliului-de-asociere-uniunea-europeana-republica-moldova-3-mai-2018
 • https://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-va-participa-la-reuniunea-consiliului-de-asociere-rm-ue
În marja Consiliului de Asociere,  premierul Pavel Filip  a avut și o serie de  întrevederi cu înalţi oficiali europeni, între care, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Federica Mogherini, Comisarul european pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, Comisarul european pentru Afaceri Economice și Financiare, Impozitare și Vamă, Pierre Moscovici, și Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.

 •  https://gov.md/ro/content/posibilitatile-de-consolidare-dialogului-politic-rm-ue-analizate-de-pavel-filip-si-donald
 •  https://gov.md/ro/content/reformele-si-cooperarea-cu-ue-domeniul-economic-examinate-de-pavel-filip-si-pierre-moscovici
 • https://gov.md/ro/content/implementarea-reformelor-beneficiul-cetatenilor-discutata-de-pavel-filip-si-johannes-hahn
 • https://gov.md/ro/content/pavel-filip-dialog-cu-federica-mogherini-vom-depune-toate-eforturile-pentru-demonstra

Moldova Europeana