Faceți căutări pe acest blog

BV: CoE - Ghid practic cu privire la admisibilitate 2018


Ghid practic cu privire la admisibilitate=Guide pratique sur la recevabilité, 4e édition , mise à jour au 28 février 2017 =Practical Guide on Admissibility Criteria: The fouth edition. - Strasbourg, 2018. -  85 p.
[Acceast la : 7 mai 2018]
Disponibil la :
  • ENG -  https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf
  • FR - https://t.co/H3bVZ4asx9
Ghidul are drept scop informarea în special a avocaților, celor care reprezintă reclamanții în fața Curții, cu privire la condițiile de admisibilitate a cererilor individuale și de a prezenta o imagine mai clară și mai detaliată a condițiilor de admisibilitate, în vederea reducerii cât mai mult posibil a numărului de cereri care nu au nicio perspectivă de a se pronunța pe fond și, pe de altă parte, asigurându-se că acele cereri care justifică examinarea pe fond vor trece testul de admisibilitate. Prin urmare, acest ghid nu pretinde că este exhaustiv și se va concentra pe scenariile cele mai frecvente. Jurisprudența citată a fost selectată printre hotărârile și deciziile principale, majore și / sau recente.
Ghidul practic privind criteriile de admisibilitate descrie condițiile de admisibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o cerere adresată Curții. Prezenta ediție cuprinde jurisprudența până la 28 februarie 2017 și condițiile procedurale mai stricte pentru a se adresa Curții, care a intrat în vigoare către acea dată. Practicanții și solicitanții potențiali ar trebui să studieze cu atenție acest Ghid practic înainte de a decide să aducă un caz în fața Curții.
Acest ghid conține referințe la cuvintele cheie pentru fiecare articol citat al Convenției și protocoalele sale adiționale. Aspectele juridice tratate în fiecare caz sunt rezumate într-o listă de cuvinte cheie, alese dintr-un tezaur al termenilor luați (în majoritatea cazurilor) direct din textul convenției și al protocoalelor sale.
Ghidul de admisibilitate și ghidurile de jurisprudență sunt disponibile pentru descărcare la adresa www.echr.coe.int (Jurisprudență - Jurisprudență). Pentru actualizări de publicații, vă rugăm să urmați contul Twitter al Curții de la adresa https: /twitter.com/ echrpublication.

 Mai mult

 

Moldova Europeana