Faceți căutări pe acest blog

BV - Situaţia democraţiei locale și gradului de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării din RMSituaţia democraţiei locale și gradului de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării din Republica Moldova: Raport de monitorizare/ IDIS Viitorul,  CALM. - Ch., 2018. - 80 p.
[Accesat la 4.05.2018]

Scopul prezentului raport este de a scoate în evidență și de a analiza principalele probleme și restanțe acumulate în ultima perioadă de timp, ale procesului de descentralizare și consolidare a autonomiei locale din Republica Moldova, prin prisma experienței acumulate și implicării plenare directe a autorilor în toate procesele ce au loc în acest domeniu, precum și prin monitorizarea realizării implementării principalelor documente de politici naționale și angajamente internaționale asumate de autoritățile Republicii Moldova. Pentru ca în fi nal să ofere autorităților  statului, partenerilor de dezvoltare, societății și tuturor celor interesați de domeniul dat, o imagine obiectivă aspura situației existente pe domeniul democrației locale și a propune direcții/măsuri concrete, în vederea depășirii situației existente, recuperării restanțelor acumulate și avansare în procesul de descentralizare și consolidare a unei auonomii locale reale în Republica Moldova.

În special, în studiu sunt abordate următoarele probleme fundamentale actuale:

- Evaluarea generală a implementării principalelor documente de politici din domeniu descentralizării/democrației locale;
- Procesul de implicare, consultare și dialog instituțional între autoritățile centrale și cele locale îm calitate de element fundamental pentru succesul reformelor;
- Statutul alesului local și diminuarea lui în ultima perioadă de timp;
- Controlul administrativ excesiv asupra APL: accentuarea și rolul său în împiedicarea
activității normale a APL;
- Structura, statele de personal și salarizarea în cadrul APL: cauzele și barierele principale
califi cați;
- Reforma administrativ – teritorială: locul ei în reformarea sistemului APL
- Evaluarea tehnică a principalelor documente de politici in vigoare din domeniul descentralizări și democrației locale: 
Strategia descentralizării/ planul ei de acțiuni, Strategia Reformei Administrației Centrale/planul ei
de acțiuni și Foia de parcurs (anexele 1-3).
De asemenea, studiul conține un șir de anexe, care cuprind principalele documente (rezoluții, recomandări) ale Consiliului Europei care completează imaginea privind situația din domeniul dat. Precum și sunt anexate mai multe documente ale CALM, care conțin propunerile concrete privind redresarea situației pe majoritatea domeniilor problematice constatate atât în prezentul raport, cât și în rapoartele respective a Consiliului Europei

Colectii CPESC

L: Democraţie locală şi regională

Moldova Europeana