Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Aprilie 2018


 25.04.2018

Conferinţa "Schimbul de cunoștințe pentru construirea de parteneriate mai puternice în procesul de integrare europeană" (Knowledge sharing for building stronger partnerships in the process of European Integration”.)
 
a servit drept o platformă excelentă de schimb de opinii şi experienţă pentru reprezentanţii statelor membre.

Evenimentul a fost găzduit de Ministerul Afacerilor Externe al Croaţiei, în calitatea sa de preşedinte în exerciţiu al Iniţiativei Central Europene (ICE).În cadrul conferinței, Secretarul de stat, Daniela Morari a reiterat ideea importanţei continuării dialogului multidimensional în contextul cooperării regionale în Europa Centrală şi de Sud-Est, atât pentru dezvoltarea economică şi socială a fiecărui partener în parte, cât şi în contextul aspiraţiilor europene ale ţărilor din regiune. ”Republica Moldova apreciază înalt rolul ICE şi al procesului propriu-zis de cooperare în cadrul organizaţiei în ceea ce ţine de implementarea reformelor şi eficientizarea mecanismelor social-economice, chemate să asigure o linie ascendentă a vectorului european pentru ţara noastră”, a menționat Morari. 


18.04.2018

Reuniunea Biroului Adunării Parlamentare EURONEST
 
Parlamentarii vor avea un schimb de opinii asupra mai multor documente. Urmare a discuțiilor, va fi aprobată ordinea de zi a sesiunii plenare a Adunării Parlamentare EURONEST, care va avea loc la Bruxelles, în perioada 26-27 iunie 2018.
Totodată, discuțiile vor viza proiectul Declarației politice, elaborată de Forumul femeilor din cadrul AP EURONEST, precum și amendamentele la decizia AP EURONEST despre crearea unui grup de lucru privind acordurile de asociere cu UE.

Mai mult 
Agenda
EURONEST


18.04.2018

Vizita Directorului pentru vecinătatea de est în cadrul DG pentru vecinătate şi negocierea extinderii Comisia Europeană, Lawrence Meredith

Evoluţiile în procesul de implementare a Acordului de Asociere şi cooperarea în cadrul noii arhitecturi multilaterale a Parteneriatului Estic au fost discutate  cu secretarul de stat, Daniela Morari.  În cadrul dialogului au fost discutate și priorităţile asistenţei financiare şi tehnice oferite Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.
Reprezentantu Comisiei Europene a participat și la o şedinţă de lucru cu funcţionarii responsabili de implementarea prevederilor Acordului se Asociere Republica Moldova – UE din cadrul mai multor ministere și agenții, organizată de MAEIE, în decursul căreia a avut loc un schimb de opinii privind priorităţile activităţii instituţiilor naţionale în cadrul platformelor Parteneriatului Estic.
Detalii
Agenda europeană, discutată de Pavel Filip cu Ambasadorul UE în Moldova și Directorul DG NEAR, 

13.04.2018

Comitetul Programului PARE 1+1 a aprobat 44 de cereri de finanțare nerambursabilă  în valoare de 10,62 milioane de lei

Din cele 44 de întreprinderi aprobate pentru finanțare nerambursabilă 43% sunt în faza extinderii/dezvoltării afacerii, iar 57% sunt start-upuri. Totodată, 16 afaceri sunt create de lucrătorii emigranți, care s-au întors de peste hotare, iar 28 - de rudele de gradul I ale emigranților. Datele statistice arată că aproape jumătate din afaceri sunt create și administrate de tineri, iar o treime - de femei.

Afacerile sunt amplasate în 22 de raioane și municipiul Chișinău. Cei mai mulți solicitanți, 31 la număr, vor investi în agricultură: cultivarea cerealelor și viței-de-vie, a legumelor în spații protejate, creșterea animalelor și dezvoltarea afacerilor în apicultură. Alți nouă beneficiari vor presta servicii de agrement, construcții, sănătate și asistență socială, servicii de morărit și de reparație auto. Patru beneficiari și-au concentrat activitatea în industria de prelucrare și sectorul agroalimentar: fabricarea produselor textile/îmbrăcămintei/pieilor, prelucrarea lemnului, producere de peleți și fabricarea biscuiților.  
Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii emigranți şi beneficiarii de remitențe.

  5.04.2018

Cea de-a VI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova

Agenda reuniunii a cuprins subiecte ce țin de stadiul de implementare a Planului Național de Acțiuni, cooperarea cu societatea civilă în privința implementării Acordului de Asociere, situația actuală din sistemul bancar, îmbunătățirea climatului de afaceri sau starea de lucruri în reforma justiției și administrației publice, lupta împotriva corupției, îmbunătățirea climatului de afaceri, domeniul libertății mass-media și reforma audiovizualului.
Totodată, discuțiile au vizat asistența Uniunii Europene pentru țara noastră, inclusiv monitorizarea Declarației comune a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene privind asistența macrofinanciară acordată Republicii Moldova.
La sfârșitul ședinței, participanții celei de-a VI-a Reuniuni au adoptat Declarația finală și recomandările Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova.
Mai mult

VIDEO 

5.04.2018
UE a publicat Raportul privind implementarea de către RM a Acordului de Asociere

Raportul trece în revistă evoluţiile în domeniile vizate de Acordul de Asociere relevând îmbunătăţirea situaţiei economice, progresele în implementarea unor reforme, consolidarea implementării Zonei de Liber Schimb Complex și Cuprinzător (DCFTA) şi respectiv creşterea cu 18% comparată cu aceeaşi perioadă a anului precedent a comerţului cu UE, implementarea programului de cooperare cu FMI, continuarea reformei administraţiei publice, reformele iniţiate în domeniul cercetării şi inovării.
Direcţiile prioritare pentru continuarea reformelor sau accelerarea acestora sunt în consonanţă cu acţiunile întreprinse în domeniile respective de autorităţile Republicii Moldova. Sprijinul pe care UE îl oferă în acest sens, reiterat şi cu ocazia publicării Raportului, este deosebit de important. 
Raportul comun publicat  în conformitate cu noua abordare privind rapoartele de țară prevăzută de Politica europeană de vecinătate (PEV) revizuită, prezintă modul în care angajamentele din Acordul de asociere dintre UE și Moldova, în special cele incluse în versiunea revizuită, din august 2017, a Programului de asociere, au fost puse în aplicare de Republica Moldova de la ultima întâlnire a Consiliului de asociere UE-Moldova din 31 martie 2017. Raportul subliniază dialogul politic strâns dintre cei doi parteneri la toate nivelurile, prezintă exemple de noi legi adoptate în această perioadă și indică principalele provocări care trebuie abordate rapid de guvernul Republicii Moldova.
Asemenea rapoarte sunt publicate cu regularitate de UE înaintea reuniunilor Consiliilor de Asociere cu ţările partenere care implementează Acorduri de Asociere. Acţiunile întreprinse în implementarea agendei de reforme asumate de Republica Moldova vor fi discutate cu partenerii europeni în cadrul reuniunii Consiliului de Asociere RM-UE, care va avea loc la începutul lunii mai 2018, la Bruxelles. 

 Detalii 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2781_ro.htm
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/511628/
Raport

 

3.04.2018


DESCARCATI
Prezentarea Raportului de progres privind activitățile Parlamentului RM în procesul de integrare europeană

Pe parcursul anului 2017, Parlamentul a adoptat 54 de proiecte de acte legislative de transpunere a legislației Uniunii Europene. Datele se conțin în primul Raport de progres privind activitățile Parlamentului Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, prezentat la ultima ședință a Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeană.

Potrivit raportului, în perioada ianuarie 2017 - martie 2018, din cele 67 de proiecte de acte legislative intrate în procedură legislativă, 54 de proiecte de acte legislative au fost adoptate, iar 8 nu au parcurs toate etapele procesului legislativ și urmează a fi finalizate în anul 2018.  Detalii


2-6.04.2018

Vizita Delegatiei europarlamentariilor din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete

Scopul vizitei este de a evalua nivelul de implementare a Acordului de Asociere cu UE și a monitoriza eficiența utilizării sprijinului financiar din partea UE.
Delegația Comisiei pentru Afaceri Externe este condusă de Laima Liucija Andrikienė, iar cea a Comisiei pentru Bugete – de Siegfried Mureşan.
Agenda vizitei include întrevederi cu Președintele Parlamentului Andrian Candu, președinții comisiilor permanente și ai fracțiunilor parlamentare. Șefii delegațiilor Comisiei pentru Afaceri Externe și Comisiei pentru Bugete  au susținut, la Parlament, o conferință de presă.
Subiectele discutate în cadrul întrevederilor cu Prim-ministrul Pavel Filip, Președintele țării Igor Dodon, cu membrii Guvernului, reprezentanții CNA, CEC, BNM, reprezentanții organizațiilor financiare internaționale, societății civile și ai partidelor extraparlamentare. au vizat progresul reformelor, aspecte legate de statul de drept, buna guvernare, domeniile justiției și mass-media, precum și evaluarea acțiunilor de luptă împotriva corupției.
Europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete au efectuat și o vizită în raionul Hâncești, unde vor discuta cu reprezentanții autorităților locale, partidelor politice și societății civile.
Ulterior, delegația Parlamentului European va vizita Ucraina pentru a evalua gradul de implementare a Acordului de Asociere Ucraina – UE. Despre rezultatele misiunilor în Republica Moldova și Ucraina europarlamentarii vor raporta în cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe și Comisiei pentru Bugete.
 Premierul Pavel Filip a apreciat înalt sprijinul constant al Parlamentului European în promovarea parcursului european al Republicii Moldova și în implementarea agendei de reforme, menționând că agenda de transformare a țării este ghidată de prioritățile Acordului de Asociere cu UE. Atât Guvernul, cât şi Parlamentul au toată determinarea să mențină drept prioritatea numărul unu- implementarea Acordului de Asociere şi vor continua eforturile comune de realizare a angajamentelor asumate.

Mai mult
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3978/Page/2/language/ro-RO/Default.aspx 
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3986/Page/1/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3987/Page/1/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3989/Page/1/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-s-intalnit-cu-o-delegatie-parlamentului-european 
http://mei.gov.md/ro/content/ministrul-chiril-gaburici-s-intalnit-cu-o-delegatie-parlamentului-european
VIDEO
 https://www.privesc.eu/Arhiva/80709/Conferinta-de-presa-sustinuta-de-presedintele-Delegatiei-Comisiei-pentru-Buget--Siegfried-Muresan--in-contextul-vizitei-Deputatilor-Parlamentului-Euro2.04.2018

Activitatea EUBAM între 1 decembrie 2016 – 30 noiembrie 2017 

„În ultimele douăsprezece luni s-au înregistrat progrese semnificative, dar și provocări substanțiale. Realizările substanțiale evidențiate în acest raport nu sunt rezultatul unui proces opac, mistic. Acestea sunt produsul partenerilor Misiunii din cadrul agențiilor de frontieră și vamale din Moldova și Ucraina și ale personalului EUBAM și doresc să le mulțumesc tuturor „, a remarcat Slawomir Pichor, Șeful Misiunii.

Aflati  despre planurile Misiunii pentru următorii trei ani din raportul lansat de  EUBAM
  • http://eubam.org/wp-content/uploads/2018/03/Report_2017_ENG.pdf
  • http://eubam.org/wp-content/uploads/2018/03/Report_2017_RUS.pdf