Faceți căutări pe acest blog

Noutăți CoE-RM - Aprilie 2018 Martie 2018
 Februarie 2018
Ianuarie 2018
Arhiva 2011-2017

23-27 aprilie 2018

Sesiunea de primăvară a APCE

Reuniunea are loc la Strasborg, în perioada 23-27 aprilie 2018.
Din componența delegației RM conduse de Marian Lupu, președintele delegației naționale la APCE, fac parte deputații Valeriu Ghilețchi și Inna Șupac.
APCE va examina problemele de urgență și proporționalitate referitoare la derogarea prevăzută la articolul 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Totodată în cadrul sesiunii APCE va discuta aspecte privid lupta împotriva crimei organizate prin confiscarea bunurilor ilegale, finanțarea grupului terorist Daesh, precum și provocările legale și ale drepturilor omului legate de războiul hibrid.
O dezbatere comună va aborda chestiunile legate de integritatea editorială și statutul jurnaliștilor.
 Pe 26 aprilie, delegația Parlamentului la APCE va organiza un eveniment pentru a marca 20 de ani de la constituirea Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM. Republica Moldova deține în acest an președinția organizației.  

Mai mult
  •  http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
  •  http://www.infoeuropa.md/cooperarea-europeana/sesiunea-de-primavara-a-apce-23-27-aprilie-2018-stare-de-urgenta-razboi-hibrid-coruptie-integritate-editoriala/
  • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4041/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx

24.04.2018

Proiectele comune CoE-UE din cadrul Parteneriatului pentru buna guvernare

Delegația RM la APCE, condusă de Marian Lupu, președintele delegației naționale la APCE, a organizat la Strasbourg un eveniment public cu genericul ”Proiectele comune CoE-UE din cadrul Parteneriatului pentru buna guvernare”. La discuții au participat membri ai delegațiilor naționale la APCE, reprezentanți ai Secretariatelor APCE și CoE, diplomați, alți oficiali.

În cadrul evenimentului au fost discutate mai multe aspecte ale Parteneriatului pentru buna guvernare, acțiuni susținute de către Consiliul Europei și UE în vederea promovării drepturilor omului, democrației și statului de drept.11-13 aprilie 2018

Implementarea Programului Consiliului Europei privind măsurile de consolidare a încrederii
 
, inclus în Planul de Acţiuni al CoE pentru Republica Moldova pentru anii 2017-2020, a fost discutată în cadrul şefei Direcţiei măsuri de consolidare a încrederii din cadrul Directoratului pentru afaceri politice al Consiliului Europei, Ana Capello-Brillat cu oficiali moldoveni.Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc a mulțumit Consiliului Europei pentru contribuţia consistentă şi implicarea continuă în realizarea proiectelor de interes social major pentru populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului, menţionând că programele de acest gen aduc un aport substanţial la îmbunătățirea calității educației şi la sprijinirea procesului de reglementare a problemei transnistrene.

În opinia Tatianei Molcean,Secretarul de Stat al MAEIE un exemplu bun al acestei cooperări în acest format este şi inițiativa CoE de a organiza în luna iunie 2018, a unei tabere de pace cu genericul „Youth peace camp” cu participarea elevilor și tinerilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată, secretarul de stat a salutat decizia CoE de continuare a cursului de instruire la Centrul European de Limbi Moderne din Graz (Austria) pentru profesorii de limbă engleză din Republica Moldova, inclusiv pentru profesorii din școlile amplasate în raioanele de est ale țării.

Mai mult

  • http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/511699/
  • http://www.gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-cristina-lesnic-cu-sefa-directiei-masuri-de-consolidare
  • http://mecc.gov.md/ro/content/consiliul-europei-sustine-instruirea-cadrelor-didactice-de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului11-13  aprilie 2018

Conferința „Continuarea reformei sistemului Convenției europene a drepturilor omului – echilibru mai bun, protecție îmbunătățită”

La conferință au fost prezenți miniștrii justiției din statele membre ale Consiliului Europei. Scopul acesteia a fost adoptarea unei declarații politice (Declarația de la Copenhaga) ce va da un nou impuls procesului de reformă inițiat la Conferința din Interlaken în 2010 și continuat la Izmir, Brighton și Bruxelles. Prin semnarea acestei Declarații, statele membre ale Consiliului Europei își propun să consolideze sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului, prin soluționarea unor probleme stringente precum: numărul mare de cauze aflate pe rolul Curții Europene și ineficiența mecanismelor de monitorizare a executării hotărârilor CEDO.
Republica Moldova își reafirmă angajamentul tradițional de a proteja drepturile omului și durabilitatea Curții

Supraîncărcarea permanentă a Curții Europene a Drepturilor Omului relevă necesitatea reformării sistemelor naționale de justiție și îmbunătățirea performanțelor acestora în remedierea încălcării drepturilor omului. Sunt convinsă că este esențial să dotăm Curtea cu toate mijloacele necesare pentru a accelera procesul de examinare a cauzelor, deoarece o justiție întârziată este de fapt o negare a justiției”, a declarat în cadrul conferinței Victoria Iftodi, Ministrul Justiției,


3-5 aprilie 2018

Vizita Coraportorilor Comisiei de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Egidijus Vareikis și Maryvonne Blondin 

Scopul vizitei este de a evalua gradul de onorare a obligațiilor și angajamentelor asumate de Republica Moldova față de Consiliul Europei. Oficialii se vor documenta cu privire la evoluțiile politice din Republica Moldova, pregătirea alegerilor parlamentare și modificările legislative referitoare la democrație, statul de drept și drepturile omului.
Potrivit programului, coraportorii APCE au avut întrevederi cu Președintele Parlamentului Andrian Candu, Prim-ministrul Pavel Filip și Președintele țării Igor Dodon,  întrevederi separate cu președinții fracțiunilor parlamentare: Marian Lupu (PD), Tudor Deliu (PLDM), Mihai Ghimpu (PL), Inna Șupac (PCRM), Zinaida Greceanîi (PSRM).
Oficialii APCE au discutat cu directorul CNA, Bogdan Zumbreanu, Președintele Curții Constituționale, Mihai Poalelungi, Procurorul general, Eduard Harunjen, Președinta CEC, Alina Russu și Președintele CCA, Dragoș Vicol. Coraportorii APCE vor mai avea întrevederi cu Ministrul Justiției, Victoria Iftodi, Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, reprezentanții societății civile și ai mass-media, precum și cu conducerea mai multor partide politice.
Egidijus Vareikis și Maryvonne Blondin  au efectuat și o vizită la Comrat, unde vor discuta cu Guvernatorul UTA Găgăuzia, Președintele Adunării Populare și reprezentanții societății civile locale.

La încheierea vizitei în RM co-raportorii APCE pentru monitorizarea țării Egidijus Vareikis și Maryvonne Blondin au salutat continuarea  angajamentului RM în favoarea valorilor europene, dar a cerut autorităților să continue reformele și să creeze condiții favorabile alegerilor libere și corecte.
 "În timpul vizitei noastre, am observat că societatea multiculturală a Moldovei rămâne divizată pe mai multe aspecte, în special cele geopolitice. În același timp, există un consens puternic cu privire la calitatea de membru al Consiliului Europei și la valorile sale fundamentale care pot unifica societatea. Poporul moldovenesc ar trebui să aibă drepturile fundamentale pe deplin garantate și protejate. Respectarea statului de drept este, de asemenea, esențială pentru asigurarea unui mediu economic sănătos, amplificarea eforturilor țării în ultimii doi ani pentru stabilizarea economiei și pentru crearea de locuri de muncă, asigurarea unui nivel de trai mai bun și, în cele din urmă, reducerea scurgerii capacității umane, adică mii de oameni ce părăsesc țara, fapt care dăunează societății de astăzi și viitorului de mâine.......

Mai ,mult
  • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3983/Page/1/language/ro-RO/Default.aspx
  • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3975/Page/2/language/ro-RO/Default.aspx 
  • http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7017&lang=2&cat=3
  • http://www.infoeuropa.md/vizite-in-moldova/co-raportorii-apce-pentru-monitorizarea-rm-cer-autoritatilor-sa-continue-reformele


http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7017&lang=2&cat=3

Moldova Europeana