Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Iunie 2018
 27.06.2018

 Declaraţia Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe Mogherini şi a Comisarului Hahn privind invalidarea alegerilor pentru primăria Chişinău
 
 ” „invalidarea netransparentă a alegerilor primăriei de la Chișinău, confirmată de Curtea Supremă de Justiție a Moldovei privează populația Chișinăului de primarul ales, democrat, Andrei Năstase, care a obținut o majoritate clară în Alegerile din 3 iunie”, se menționează în Declarație. Această decizie subminează încrederea poporului moldovenesc în instituțiile statului. Trebuie remarcat că nici unul dintre participanții la procesul electoral nu a cerut anularea alegerilor....O justiție independentă, liberă de orice presiune politică, care guvernează într-o manieră transparentă, precum și alegeri credibile, incluzive și transparente la toate nivelurile sunt piloni ai oricărei democrații. Respectarea valorilor democratice și a statului de drept se află, de asemenea, în centrul relațiilor Uniunii Europene cu Republica Moldova, așa cum prevede și Acordul de asociere
  Astfel, Federica Mogherini și Johannes Hahn au menționat că Uniunea Europeană așteaptă ca autoritățile moldovene să garanteze independența justiției în conformitate cu angajamentele sale internaționale.
”În acest scop, ne așteptăm ca autoritățile moldovene să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că sunt respectate rezultatele alegerilor primăriei de la Chișinău, recunoscute și de observatorii naționali și internaționali și care reflectă voința alegătorilor”, se menționează în Declarație.
O justiție independentă, liberă de orice presiune politică, care guvernează într-o manieră transparentă, precum și alegeri credibile, incluzive și transparente la toate nivelurile sunt piloni ai oricărei democrații. Respectarea valorilor democratice și a statului de drept se află, de asemenea, în centrul relațiilor Uniunii Europene cu Republica Moldova, așa cum prevede și  Acordul de asociere

Declaratia 

  • https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47472/statement-hrvp-mogherini-and-commissioner-hahn-invalidation-mayoral-elections-chisinau_en
  • http://www.infoeuropa.md/moldova-in-vizorul-europei/declaratia-inaltului-reprezentant-al-ue-pentru-afaceri-externe-mogherini-si-a-comisarului-hahn-privind-invalidarea-alegerilor-pentru-primaria-chisinau 
27.06.2018

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, în vizită oficială la Bruxelles
În cadrul întrevederii cu Carlos Moedas, Comisar european pentru cercetare, știință și inovare.discuțiilor, oficialii au efectuat un schimb de opinii privind stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (UE) în domeniul cercetării și inovării. Ministrul Monica Babuc a reiterat angajamentul țării noastre de a-și consolida parcursul de integrare în Spațiul European de Cercetare, prin participarea la diverse proiecte și programe internaționale și prin promovarea cercetării bazată pe performanță, competivitate și excelența rezultatelor.

Carlos Moedas a menționat că Republica Moldova este un partener de încredere, cu atât mai multă că este primul stat din cadrul Parteneriatului Estic care s-a asociat la Programele „Cadrul în domeniul cercetării și inovării”. Totodată, comisarul european a dat asigurări că UE va susține cercetătorii din Republica Moldova în procesul de aderare la cele mai prestigioase rețele științifice și tehnologice, precum și la programele și proiectele internaționale.
Detalii
https://mecc.gov.md/ro/content/ministrul-monica-babuc-s-intalnit-la-bruxelles-cu-comisarul-european-pentru-cercetare


25-27.06.2018

Sesiunea plenară a Adunării Parlamentare EURONEST 
În prima zi a sesiunii, vor avea loc ședințele celor 4 comitete permanente. Sesiunea plenară este precedată de ședința Biroului AP EURONEST, Forumul femeilor din cadrul AP EURONEST, ședințele grupului de lucru privind acordurile de asociere cu UE și grupului de lucru privind Belarus. 

 La 26 iunie  va avea loc sesiunea plenară în cadrul căreia vor fi dezbătute o serie de proiecte de rezoluții privind provocările de securitate în statele Parteneriatului Estic, investițiile străine directe, dezvoltarea sectorului energetic, securitatea socială a angajaților. În deschiderea sesiunii, se vor adresa celor prezenți la eveniment, Vicepreședintele Parlamentului European, Zdzislaw Krasnodebski, copreședinții AP EURONEST, Rebecca Harms și Marian Lupu, alți oficiali.

În cadrul sesiunii, parlamentarii urmează să aprobe planul de activitate al AP EURONEST pentru anul 2019. 
Delegația parlamentară este condusă de șeful delegației naționale la AP EURONEST, Marian Lupu, copreședinte al AP EURONEST. Din componența delegației fac parte deputații Anatolie Zagorodnîi, Dumitru Diacov și Vadim Pistrinciuc.  25.06.2018

  5- a sesiune a Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova – România pentru Integrare Europeană,

 a fost coprezidată de către Iurie Leancă, viceprim-ministru pentru integrare europeană al Republicii Moldova şi Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene al României.
 Ediţia actuală a reuniunii Comisiei a întrunit oficiali de rang înalt din câte 14 instituţii din Republica Moldova şi România. Pe lângă domeniile tradiţionale incluse pe agenda Comisiei, cum ar fi: armonizare legislativă, afaceri interne, justiţie, procuratură, instruirea magistraţilor, cooperarea dintre consiliile judiciare, integritate, combaterea discriminării, cooperarea regională, agricultură, domeniul sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor, au fost discutate aspecte ale cooperării bilaterale pe parcursul preşedinţiei României la Consiliul UE, precum şi aprofundarea cooperării transfrontaliere prin promovarea unor proiecte noi conexe priorităţilor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.
 Priorităţile convenite în cadrul grupurilor de lucru sectoriale din componenţa Comisiei se vor axa pe atingerea a cât mai multor rezultate în beneficiul cetăţenilor şi pe sprijinirea eforturilor de promovare a agendei de transformare a Republicii Moldova.
 Următoarea sesiune a Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova – România pentru Integrare Europeană urmează să se desfăşoare la Chişinău.
 https://gov.md/ro/content/vicepremierul-iurie-leanca-coprezidat-sedinta-comisiei-interguvernamentale-republica-moldova
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4003

21 - 22.06.2018

Cea  de-a zecea Reuniune informală a miniştrilor afacerilor externe din cadrul ţărilor Parteneriatului Estic

Evaluarea rezultatelor Summit-ului Parteneriatului Estic (PaE), precum şi evoluţiile în implementarea celor 20 de priorităţi de dezvoltare pînă în 2020 au fost principalele subiecte discutate în cadrul Reuniuni informale a miniştrilor afacerilor externe din cadrul ţărilor Parteneriatului Estic, la care au participat şi înalţi oficiali ai Uniunii Europene, comisarul european pentru Politica de Vecinătate şi Negocierile de Extindere, Johannes Hahn şi secretarul general adjunct al Serviciului European pentru Acţiune Externă, Jean-Christophe Belliard.

În discursul său, Daniela Morari a punctat principalele realizări ale Republicii Moldova în implementarea priorităţilor de reformă a Parteneriatului Estic până în 2020 şi a menţionat importanţa aprofundării cooperării dintre ţările asociate, prin valorificarea noii arhitecturi multilaterale a PaE, reieşind din ambiţiile acestora de a se apropia de Uniunea Europeană.
De asemenea, în contextul pregătirilor pentru Reuniunea anuală a miniştrilor de externe a statelor PaE, care se va desfăşura în octombrie 2018, au fost discutate subiecte ce ţin de provocările comune a statelor Parteneriatului Estic şi Uniunii Europene pe dimensiunea securităţii regionale şi internaţionale, programele de asistenţă din partea UE şi perspectivele viitorului cadru financiar al acestora.

Mai mult 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/commissioners-hahn-and-gabriel-belarus-participate-eastern-partnership-informal_en
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512675/


20.06.2018

Declarația UE privind validarea alegerilor Primarului de Chisinău

Potrivit declarației, Uniunea Europeană se așteaptă ca Republica Moldova să garanteze funcționarea mecanismelor democratice, în conformitate cu standardele și angajamentele internaționale în temeiul acordului de asociere UE-Moldova, inclusiv atunci când vine vorba de alegeri.

UE a expus aceste puncte de vedere în cadrul subcomitetului UE-Moldova pentru libertate, securitate și justiție, care a avut loc pe 20 iunie, la Bruxelles.
Mai mult
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/46971/statement-spokesperson-validation-election-mayor-chisinau_ro
http://www.infoeuropa.md/moldova-in-vizorul-europei/organisme-europene-privind-nevalidarea-alegerilor-locale-pentru-primaria-chisiinau

 19.06.2018

 Reuniunea Dialogului Republicii Moldova cu Uniunea Europeană privinf drepturile omului 

constituie un exercițiu de raportare și evaluare a evoluțiilor înregistrate de autoritățile statului, conform angajamentelor de a efectua progrese durabile în acest domeniu. Nicolae Eșanu, secretarul de stat al Ministerului Justiției participă la reuniune, prezidând delegația din partea statului nostru.

Urmare a evoluțiilor recente, în cadrul reuniunii, sunt discutate subiecte de interes sporit privind respectarea drepturilor omului prin prisma unor aspecte, cum ar fi: libertatea de asociere, drepturile copilului, combaterea impunității și a relelor tratamente în sistemul justiției penale, lupta împotriva discriminării, libertatea și pluralismul în mass-media.

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3996
https://eeas.europa.eu/printpdf/46831_en

19.06.2018

BERD  va susține în continuare Republica Moldova

 în realizarea reformelor orientate spre asigurarea dezvoltării economice durabile. O declarație în acest sens a fost făcută astăzi de președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Suma Chakrabarti, în cadrul întrevederii cu Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi.

Suma Chakrabarti, a menționat că direcțiile prioritare ale strategiei BERD pentru țara noastră pentru anii 2017 – 2020 vor fi axate pe implementarea programelor de restructurare a sectorului bancar, susținerea întreprinderilor private, promovarea comercializării utilităților publice, îmbunătățirea securității energetice și infrastructurii. Președintele BERD a apreciat măsurile întreprinse de autoritățile de la Chișinău privind asigurarea stabilității în sectorul bancar, îmbunătățirea mediului de afaceri, care, într-un final, sporesc atractivitatea Republicii Moldova pentru investitori. 
Pe parcursul anului 2017, EBRD a lansat în Republica Moldova 10 proiecte cu volum record de investiţii în valoare de 131 milioane euro, iar volumul total de investiţii până în prezent fiind de 1,1 mlrd. euro prin intermediul a peste 120 de proiecte.  

Mai mult


12.06.2018

Reuniunea în format extins a Platformei Locale de Cooperare a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE

a fost  dedicată celor 10 ani de implementare a Parteneriatului de Mobilitate cu UE.


În cadrul evenimentului au fost prezentate recomandările preliminare ale Exercițiului de Evaluare a Parteneriatului de Mobilitate, care a fost realizat în baza chestionarelor cu suportul ICMPD, în perioada februarie-martie 2018. Printre propunerile raportului de evaluare se numără consolidarea resurselor umane din instituţiile naţionale şi implicarea în procesul de implementare  a Parteneriatului de Mobilitate a reprezentanţilor societăţii civile specializaţi în sfera managementului migraţiei.
Totodată, un subiect important al discuţiei îl constituie plasarea Parteneriatului de Mobilitate în context regional şi mai cu seamă internaţional, având în vedere discuţiile privind Compactul Global al Migraţiei şi implicarea activă a ţării noastre în procesele la nivel global care vizează fenomenul migraţiei şi conexiunea acestuia cu dezvoltarea.
Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova–Uniunea Europeană este o iniţiativă pilot, lansată pe 5 iunie 2008, care reuneşte mai multe proiecte şi iniţiative în domeniul migraţiei şi se referă, în mod prioritar, la consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul gestionării migraţiei, promovarea migraţiei legale, consolidarea relaţiilor cu diaspora, stimularea revenirii şi reintegrării migranţilor moldoveni, investirea eficientă a remitenţelor, asigurarea protecţiei sociale, supravegherea frontierei şi securitatea documentelor, precum şi cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane.  Mai mult

11.06.2018
Cea de a VII-a Reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României 
 

Urmare a discuțiilor între deputații din comisiile permanente ale Parlamentului Republicii Moldova și parlamentarii din comisiile Camerei Deputaților și Senatului României, a fost semnată Declarația Comisiei Comune pentru Integrare Europeană. Documentul stabilește prioritățile în viitoarea colaborare moldo-română, parlamentarii îndemnând Guvernele Republicii Moldova și al României să contribuie activ la realizarea proiectelor comune de politică externă, siguranță națională, economie, dezvoltare regională, agricultură, energie, industrie, educație, cultură și resurse umane.
Copreședinții Comisiei, George Mocanu și Bogdan-Ionel Rodeanu au anunțat obiectivele specifice pentru perioada imediat următoare în cadrul unui briefing de presă. Este vorba despre înaintarea demersurilor privind urgentarea finalizării proiectelor de interconectare a Republicii Moldova la piața energetică europeană, dezvoltarea cooperării în domeniul construcției şi modernizării infrastructurii de transport, sporirea eficienței mecanismelor de control în punctele de trecere a frontierei în vederea fluidizării fluxurilor de persoane, mijloace de transport și mărfuri.

Ultima reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României a avut loc la București, în perioada 20-21 noiembrie 2017.


8-10 .06.2018

Cea de-a doua conferință interparlamentară de nivel înalt Georgia, Moldova și Ucraina

Obiectivul zero al colaborării noastre trilaterale este să reconectăm regiunea la Europa, a declarat președinte Parlamentului Andrian Candu, astăzi, la Kiev, la deschiderea celei de-a doua conferințe interparlamentare de nivel înalt Georgia, Moldova și Ucraina: Consolidarea componentei inter-parlamentare a cooperării regionale și în domeniul securității, prin dezvoltarea colaborării cu UE și NATO.
Potrivit lui, cooperarea regională și conlucrarea pe dimensiunea de securitate împreună cu procesele interne de transformări democratice sunt cheia pentru obținerea perspectivei europene pentru cele trei state. ”avem nevoie de o cooperare structurată dintre Moldova, Georgia și Ucraina, țări care se confruntă cu provocări comune, au aspirații comune și statut de state asociate UE. În aceste condiții împreună pot fi identificate soluții comune și împărtășite cele mai bune practici”, a spus Andrian Candu. În particular, el a vorbit despre cooperare dintre cele trei țări și UE pe domeniul comerț, trasport, energie și IT, fapt ce va genera noi oportunități pentru aderarea la piața unică și aplicarea standardelor UE în regiune. Andrian Candu a subliniat, de asemenea, necesitatea unor acțiuni comune pentru promovarea intereselor și aspirațiilor celor trei state pe plan internațional. ”În Uniunea Europeană, națiuni diferite au învățat să lucreze împreună, să asigure pace, stabilitate și prosperitate pentru toți locuitorii, prin cooperare. Avem nevoie și noi de suport din partea UE și a Statelor Unite ale Americii”, a menționat președintele Parlamentului.
La această reuniune a fost semnat un document care va crea Asambleea parlamentară Moldova, Georgia și Ucraina.
Mai mult 
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4245/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx

6-8.06.2018

Reuniunea Delegației Parlamentului European la AP EURONEST 

În cadrul discuțiilor referitoare la sistemele electorale din Georgia, Republica Moldova și Ucraina,Marian Lupu, copreședinte EURONEST, a prezentat sistemul mixt din țara noastră, principiile de constituire a circumscripțiilor electorale, asigurarea reprezentării grupurilor etnice, asigurarea și promovarea egalității de șanse.
La Bruxelles, șeful delegației Parlamentului la APCE a avut întrevederi cu copreședinta AP EURONEST, Rebecca Harms, vicepreședinta Grupului ALDE, Norica Nicolai și vicepreședintele Grupului S&D, Victor Boștinaru. În cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte legate de agenda sesiunii plenare AP EURONEST de la sfârșitul lunii iunie, precum și proiectele de colaborare dintre Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova. Marian Lupu le-a mulțumit europarlamentarilor pentru susținerea constantă a parcursului european al Republicii Moldova. Detalii

7.06.2018

Consolidarea dialogului  RM- UE pe dimensiunea politicii externe şi de securitate

a constituit principalul subiect pe agenda discuţiilor în cadrul celei de-a patra reuniuni a consultărilor bilaterale RM-UE în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE (PSAC), conduse de secretarul de stat pentru integrare europeană Daniela Morari şi Gabor Iklody, director al Directoratului pentru Managementul Crizelor şi Planificare a Serviciului European pentru Acţiune Externă.
În cadrul discuţiilor, interlocutorii au trecut în revistă elementele cooperării cu UE pe dimensiunea politicii externe şi de securitate, precum şi evoluţiile în domeniul sectorului de securitate din Uniunea Europeană.
De asemenea reprezentanții instituţiilor de profil din Republica Moldova, prezenţi la discuţii, s-au referit la acţiunile întreprinse în vederea consolidării capacităţilor instituţionale în domeniul apărării, contracarării diverselor tipuri de ameninţări la adresa securităţii inclusiv de tip cibernetic şi hibrid, punctând importanţa valorificării oportunităţilor oferite de documentele de politici ale UE pentru întărirea rezilienţei statului.
Apreciind buna cooperare cu ţara noastră, Gabor Iklody a reiterat deschiderea Uniunii Europene pentru aprofundarea dialogului cu Republica Moldova pentru extinderea interacţiunii pe dimensiunea de securitate.  
Mai mult
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512502/

7.06.2018


Masa rotundă cu genericul „Implementarea Acordului de Asociere RM-UE: priorităţi-cheie pentru 2018
a fost organizată la  iniţiativa Platformei Naţionale a Forumului Societăţii Civile a Parteneriatului Estic şi cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova şi a întrunit reprezentanţii societăţii civile, Delegaţiei UE la Chişinău, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Justiţiei, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Procuraturii Anticorupţie, Serviciului pentru Combaterea Spălării Banilor, Autoritatea Naţională de Integritate.
În debutul evenimentului, secretarul de stat Daniela Morari, în calitatea sa de reprezentant al instituţiei responsabile de coordonarea procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE,  a făcut o trecere în revistă a ultimelor evoluţii în procesul de integrare europeană şi a punctat domeniile în care expertiza societății civile este binevenită. „Cu acest prilej, aş vrea să îmi exprim gratitudinea în adresa societăţii civile pentru contribuţia însemnată în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova”, a menţionat Daniela Morari.

De asemenea, în cadrul dezbaterilor au fost evidenţiate recomandările de acţiuni cu caracter prioritar pentru anul 2018, fiind reiterată necesitatea identificării unor noi formate de dialog deschis sub egida Platformei Naţionale a Forumului Societăţii Civile a Parteneriatului Estic.

Evenimentul a permis realizarea unui schimb de opinii pe subiecte precum sistemul electoral și finanțarea partidelor politice, reforma ANI și lupta cu corupția, combaterea spălării banilor, reforma justiției, mass-media și piața publicității, investigarea crimelor financiare, mediul de activitate al societății civile.  
  • Mai mult
  • http://www.eap-csf.md
  • http://eap-csf.eu/
5.06.2018

 Ședinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană

 În cadrul reuniunii au fost analizate evoluțiile înregistrate în realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, cu accent pe dimensiunea economică şi sectorială.

A fost subliniată importanța extinderii listei categoriilor de produse de origine animală care pot fi exportate în țările UE, fiind analizate evoluțiile în procesul implementării Planului de acțiuni privind exportul de carne de pui şi ouă categoria B. Pentru a obține dreptul de export, au fost întreprinse acțiuni pentru armonizarea cadrului legal, pregătirea a peste 400 de angajați ANSA în domeniul inspecției și controlului, elaborarea programelor de monitorizare și combatere a bolilor la păsări. Pentru perioada următoare se propune identificarea soluțiilor pentru procesarea deșeurilor prin incinerare.

 
4 - 10.06.2018

 Săptămâna Europeaă a Energiei Durabile 2018 in Moldova 


Săptămâna Europeană a Energiei Durabile 2018 (EUSEW) are drept scop promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă în țara noastră.
Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, a menționat că Săptămâna Europeană a Energiei Durabile este organizată ca să promoveze cele mai bune practici și idei pentru dezvoltarea sectorului energetic, în special consolidarea energiilor și dezvoltarea surselor regenerabile. Prin crearea unei baze energetice mai ieftine și orientarea societății față de consumul de energie regenerabilă, cetățenii vor achita mai puțin pentru facturi. Totodată, Ambasadorul UE a apreciat rezultatele obținute de Republica Moldova în implementarea proiectelor pentru dezvoltarea sectorului energetic.

„Mă bucur că datorită efortului instituțiilor de resort și cu sprijinul partenerilor internaționali, în ultimii ani, s-a reușit majorarea cotei de energie regenerabilă în Republica Moldova. Mai sunt multe aspecte ce pot fi îmbunătățite și multe de făcut. Așteptăm ca Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile să fie pe deplin aplicată în practică”, a specificat Peter Michalko.

Ministrul Economiei și Infrastructurii Chiril Gaburici a menționat că, în ultimii opt ani, Republica Moldova a beneficiat, din partea partenerilor de dezvoltare, de peste 100 milioane de euro, care au fost investite în măsuri de eficiență energetică.

Mai mult
  •  http://www.eusew.eu/
  • https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20160620_en.pdf 
  • https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/sustainable-energy-week-platform-change-raising-awareness-children
  • http://mei.gov.md/ro/content/chiril-gaburici-la-deschiderea-saptamanii-europene-energiei-durabile-eficienta-energetica-si 
 4.06.2018

UE examinează majorarea cotelor la export pentru agenții economici din RM.

 Declarația a fost făcută de Comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmström, în cadrul unei întrevederi de lucru la Geneva cu Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi.

Comisarul european, Cecilia Malmström, a subliniat imperativitatea alinierii amendamentelor legislației naționale în domeniul comerțului la cerințele și principiile sistemului mondial de comerț, stipulate în cadrul acordurilor internaționale ale Organizației Mondiale a Comerțului, consolidând dezvoltarea liberalizării comerțului și transpunerii în practică a celor mai performante politici în asigurarea securității alimentare.

Oficialul european a invitat Republica Moldova să participe în luna septembrie, la Bruxelles, împreuna cu Georgia și Ucraina, la reuniunea de evaluare a prevederilor Acordurilor de Liber Schimb, semnate de către UE cu statele din cadrul Parteneriatului Estic.

Moldova Europeana