Faceți căutări pe acest blog

BV - CEPEJ: Crearea unei justiții mai eficiente: 15 ani în slujba justiției în Europa


Crearea unei justiții mai eficiente: 15 ani în slujba justiției în Europa =MAKING JUSTICE  MORE EFFICIENT 15 years serving justice in Europe/ CEPEJ  . - Strasbourg, 2018. - 29 p.
[Accesat la : 28.06.2018]
Disponibil la: https://rm.coe.int/prems-083118-bil-2013-15e-anniversaire-cepej-web/16808b5ee4

Timp de 15 ani, activitățile CEPEJ au sprijinit statele membre în îmbunătățirea eficienței și calității sistemelor lor judiciare, în conformitate cu principiile și standardele Consiliului Europei. CEPEJ își exprimă gradul de conștientizare cu privire la obligațiile care decurg din Convenția europeană și din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în domeniul justiției. În ultimii 15 ani, CEPEJ a devenit o referință pentru factorii de decizie publici și profesioniștii din domeniul justiției, având drept scop reorientarea reformele judiciare. CEPEJ încurajează statele să facă sistemele judiciare mai accesibile pentru cetățenii lor și contribuie la sporirea gradului de încredere în funcționarea acestor sisteme. CEPEJ evidențiază practicile inovatoare implementate în instanțe și oferă astfel o platformă pentru schimbul celor mai bune practici.
"Obiectivul CEPEJ este îmbunătățirea performanței și funcționării justiției în statele membre și implementarea continuă a instrumentelor adoptate de Consiliul Europei în acest scop. Pentru a da un efect practic acestui obiectiv, s-a pornit cu o serie de rapoarte de evaluare, oferind nu numai informații exhaustive, ci și tendințe de identificare, urmate de dezvoltarea instrumentelor și metodelor de identificare a lacunelor și nevoilor sistemului judiciar. a devenit interesat în dezvoltarea a diverse modele și metode, oferind președinților de instanțe, părților interesate și managerilor informații relevante pentru a anticipa problemele înainte de a fi scoase din sistem...

Dar statutul CEPEJ se raportează nu doar la compararea sistemelor judiciare și la schimbul de cunoștințe despre funcționarea lor. Domeniul de aplicare al acestei comparații este mai larg decât „eficiență“, într-un sens restrâns: acesta subliniază, de asemenea, calitatea actului de justiție. Am înțeles că numai învățarea din trecut nu oferă răspunsuri pentru mâine: astfel încât CEPEJ și experții săi

"... CEPEJ întotdeauna a fost cel mai bun și este permanent în favoarea: unei piețe prietenoase și dinamice pentru cele mai bune practici ale profesioniștilor din domeniul justiției care au un singur lucru în comun: Îmbunătățirea calității și eficienței sistemelor judiciare pentru consolidarea încrederii și încrederea utilizatorilor instanțelor. În acest spirit, începând prin împărtășirea problemelor, am ajuns acum la punctul în care împărtășim soluțiile noastre!  ",menționează Georg STAWA,  Președintele Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ), în introducerea la cartea 


CEPEJ are ca scop:

►► îmbunătățirea eficienței, calității și funcționării sistemelor judiciare ale statelor membre în scopul reducerii volumului excesiv de muncă al CEDO

►► să garanteze că fiecare, în jurisdicția sa își poate exercita efectiv drepturile legale, generând astfel o mai mare încredere a cetățenilor în sistemul de justiție și
►► permiterea unei mai bune implementări a instrumentelor juridice internaționale ale Consiliului Europei cu privire la eficiența și corectitudinea justiției.

Activitățile CEPEJ constau în:

►►publicarea unei evaluări bianuale a sistemelor judiciare ale statelor membre ale Consiliului Europei - "Sistemele judiciare europene - Eficiența și calitatea justiției" - și a rapoartelor tematice, din care datele sunt acum disponibile printr-o bază de date on-line interactivă și dinamică (CEPEJ- STAT); pregătirea anuală a unui studiu bazat pe astfel de evaluări pentru statele membre ale UE, destinat Comisiei Europene în scopul "Justiției UE" Tabloul de bord“;

► definirea problemelor și a domeniilor pentru îmbunătățirea posibilă și schimbul de opinii cu privire la funcționarea sistemelor judiciare;
►► analiza sistemelor judiciare în conformitate cu cerințele și standardele Consiliului Europei;
►► identificarea modalităților concrete de îmbunătățire a măsurării și funcționării sistemelor judiciare ale statelor membre, ținând seama de nevoile lor specifice; 
►►acordarea asistenței statelor membre la cererea acestora, inclusiv în ceea ce privește respectarea standardelor Consiliului Europei;
►►recomandarea domeniilor în care comitetele directoriale ale Consiliului Europei pot elabora sau modifica noi instrumente juridice internaționale pentru a fi adoptate de Comitetul Miniștrilor.

Moldova Europeana