Faceți căutări pe acest blog

Noutati UE-RM - Decembrie 2017


Noiembrie 2017
Octombriet 2017
August 2017
 Iulie   2017 
Iunie   2017 
 Mai  2017
 Aprilie 2017 
 Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Arhiva 2011-2016
22.12.2017

Pezentarea raportului IPRE privind realizarea în trimestrele I-III a anului 2017, a Planului naţional pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.


 Rezultatele evaluării cantitative arată o rată de realizare a Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – UE (PNAIAA II) de 34.1%, autoritățile depunând un efort de implementare înjumătățit în comparație cu potențialul planificat. Analiza calitativă a domeniilor cheie prevăzute de cele cinci titluri ale PNAIAA II arată un progres redus în realizarea angajamentelor Acordului de Asociere cu UE pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2017. Aceste sunt rezultatele principale ale Raportului Alternativ nr. 2 de monitorizare, realizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în suportul cu Fundației germane Konrad Adenauer.
Potrivit autorilor raportului, rezultatele evaluării cantitative arată o rată de realizare a PNAIAA II de 34.1%, ceea ce înseamnă̆ că doar puțin peste o 1/3 din acțiunile planificate au fost îndeplinite în perioada de referință̆. Cele mai multe rezultate se atestă în implementarea măsurilor privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) prevăzute de Titlului V al PNAIAA II, cu o rată de realizare de 43,6%, urmat de Titlul VI (Asistența financiară și dispoziții antifraudă) – 34.5% și Titlul IV (Cooperarea economică și sectorială) – cu o rată de 33.9%. Cele mai puține rezultate se atestă la Titlul III (Justiție, Libertate și Securitate).


Mai mult
RAPORT


 21.12.2017

UE a alocat  Republicii Moldova 36,3 milioane de euro sub formă de suport bugetar. 

Obiectivele acestei asistențe sunt crearea locurilor de muncă, sporirea exporturilor pe piața europeană, consolidarea administrației publice, accelerarea dezvoltării rurale și realizarea reformei poliției.

În particular, mijloacele sunt destinate susținerii următoarelor acţiuni: implementarea Acordului privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între UE și Republica Moldova, implementarea liberalizării regimului de vize cu Europa, dezvoltarea rurală și a agriculturii, realizarea reformei politicii finanțelor publice și a reformei poliției.

Asistența a fost oferită țării noastre după ce UE a constatat îndeplinirea anumitor condiționalități și înregistrarea progreselor în cadrul celor cinci programe. Astfel, Republica Moldova a realizat mai multe reforme sectoriale stipulate în acordurile de asistență bugetară cu UE, a îmbunătățit modalitatea de gestionare a finanțelor publice, iar procesul de pregătire a bugetului a devenit mai transparent. Totodată, a fost înregistrat un progres semnificativ în aplicarea unei politici macroeconomice orientate spre stabilitate, inclusiv a reformelor structurale privind stabilizarea și o mai bună reglementare a sectorului bancar, în conformitate cu programul FMI.


20.12.20`17

Moldova continuă să îndeplinească criteriile care au stat la baza liberalizării regimului de vize cu UE 

la 20 decembrie 2017, a fost publicat primul Raport anual al Comisiei Europene privind Mecanismul de Suspendare a Regimului de Vize, care evaluează de o manieră complexă şi detaliată nivelul de implementare a condiţionalităţilor aferente regimului fără vize cu Uniunea Europeană pentru ţările din Balcanii de Vest şi Parteneriatul Estic.

Raportul constată că Republica Moldova continuă să îndeplinească criteriile care au stat la baza liberalizării regimului de vize cu UE, şi include un set de recomandări pentru consolidarea politicilor țării noastre, în special în domeniul prevenirii și combaterii corupției și spălării banilor.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene apreciază înalt evaluarea Comisiei Europene, care confirmă prin fapte și statistici calificativul de implementare eficientă a regimului fără de vize cu RM atribuit la nivelul politic la Summit-ul Parteneriatului Estic din 24 noiembrie 2017.    
Detalii 
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/510330/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5313_ro.pdf
 
20.12.2017


Parteneriatul dintre UE, BERD, BEI și Banca Mondială pentru interconectarea electrică Moldova – România


Obiectivul prin care se urmărise semnarea  Acordurilor de împrumut cu BERD si BEI constă în asistarea Republicii Moldova în implementarea primei faze a interconectării electro-energetice ale celor două maluri ale Prutului prin construcția, echiparea și punerea în funcțiune a LEA Isaccea-Vulcănești Chișinău și a stației Back-to-Back aferente. Astfel, cu suportul partenerilor de dezvoltare, se va implementa cu succes proiectul de interconectare a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România.
Sursele de finanțare identificate pentru realizarea acestui proiect sunt oferite de către BERD și BEI printr-un un împrumut în valoare de 80 de milioane de euro fiecare, de asemenea, un împrumut acordat de către Banca Mondială în valoare de 70 milioane euro și un grant oferit de Uniunea Europeană de circa 40 milioane euro. În acest context, ministrul Economiei și Infrastructurii a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru sprijinul continu oferit la implementarea proiectelor de interconexiune energetică și astfel, racordarea sectorului energetic la cerințele Uniunii Europene.    Mai mult18.12.2017

BERD a acordat Mobiasbancă-Groupe Societe Generale un nou credit 

În cadrul programului Liniei de Creditare EU4Business – EBRD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare acordă Mobiasbancă - Groupe Société Générale un împrumut suplimentar de 20 milioane de euro pentru a răspunde cererii înalte de finanțare a companiilor locale care investesc în îmbunătățirea calității produselor și serviciilor lor.
Împrumutul de 10 milioane de euro oferit Mobiasbancă în cadrul programului Liniei de Creditare EU4Business – EBRD în decembrie 2016 a înregistrat o cerere înaltă. 12 IMM-uri au beneficiat deja de finanțarea BERD, iar numărul de solicitări este în continuă creștere. 
Mai mult
https://mobiasbanca.md/noutati/un-nou-acord-de-imprumut-de-20-milioane-euro-oferit-de-berd-mobiasbanca
http://www.ebrd.com/news/2017/new-20-million-ebrd-loan-to-moldovas-mobiasbanca-.html

15.12.2017

Conferința „Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova: lecții învățate în statele membre la Parteneriatul Estic”
Evenimentul este organizat de Fundația Konrad-Adenauer-Stiftung, Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung, Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență (IDEA) în cadrul Programului Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei ”Parteneriat pentru Buna Guvernare”, în cooperare cu Comisia Electorală Centrală (CEC). 

Evenimentul are drept scop îmbunătățirea legislației în domeniul finanțării partidelor politice, prin schimb de experiență și realizarea bunelor practici în domeniul monitorizării eficiente a finanțării, supravegherii și controlului finanțării partidelor și a campaniilor electorale.
Subiectele majore puse în discuție vizează:
  • importanţa finanţării partidelor pentru o competiţie democratică eficientă în sistemele pluripartite: experienţa internațională;
  • legile, regulamentele şi realităţile privind finanţarea partidelor politice: aspecte comparative;
  • provocări şi lecţii învăţate în Parteneriatul Estic,  responsabilizarea partidelor politice: rolul mecanismelor de supraveghere statale şi nestatale;
  • finanţarea partidelor în Republica Moldova.  Detalii

15.12.2017

Parlamentul RM a ratificat Acordul de împrumut și cel de grant cu UE privind asistenţa macrofinanciară pentru RM şi Memorandumul de înţelegere

Asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, acordată de către Uniunea Europeană reprezintă o operaţiune de finanţare în valoare de până la 100 milioane euro, dintre care 60 milioane urmează să fie furnizate sub formă de împrumut şi 40 milioane euro sub formă de grant.

Sumele oferite vor fi debursate în trei tranşe egale în anul 2018. Debursarea banilor va avea loc în funcţie de progresele înregistrate în implementarea prevederilor Memorandumului cu Fondul Monetar Internațional şi a celor 28 de condiţionalităţi convenite între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Maturitatea împrumutului este de maxim 15 ani.  Detalii6.12.2017

Inițierea negocierilor privind proiectul Contractului de finanțare între RM și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind interconectarea electrică RM - România

BEI urmează să acorde țării noastre un împrumut în valoare totală de 80 milioane de euro. Resursele financiare vor fi utilizate pentru construcția unei stații back-to-back în Vulcănești și a unei linii de transport de 400 kV între Vulcănești și Chișinău, precum și pentru extinderea stațiilor de transformare de la Chișinău și de la Vulcănești. Astfel, va fi asigurată construcția și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru interconectarea permanentă a rețelelor de transport de energie electrică din Republica Moldova și România.
 Realizarea proiectului de interconectare a rețelelor  de energie electrică dintre Republica Moldova și România va spori nivelul de securitate energetică a țării noastre, oferindu-i accesul permanent la piața regională de energie electrică. Totodată, măsura va asigura prețuri mai bune la energia electrică pentru consumatori.
 Costurile totale pentru implementarea proiectului sunt estimate la 270 milioane de euro  Mai mult

 1б.12.2017

Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM) a  intrati într-o nouă fază cu un nou mandat. 


Sub conducerea unui nou Șef de Misiune, Dl. Slawomir Pichor (Polonia), EUBAM își va concentra în continuare eforturile pentru a monitoriza, evalua și oferi consiliere în domeniul măsurilor de control și procedurilor vamale și de frontieră autorităților competente din Moldova și Ucraina. În același timp, contribuția activă la soluționarea problemei transnistrene va rămâne un element cheie al Misiunii.

EUBAM lucrează atât în Republica Moldova cât și în Ucraina din anul 2005. Deși are sendiul central în Odesa (Ucraina) o parte importantă a personalului este localizată permanent în Chisinău, Giurgiulești și Otaci pentru a lucra cu Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră. Obiectivul principal al Misiunii a rămas același de-a lungul acestor ani, și anume îmbunătățirea serviciilor furnizate cetațenilor ambelor state implicate (de exemplu perioade de așteptare mai scurte la trecerea frontierei și consolidarea securității la frontieră) și sprijinirea autorităților în lupta împotriva fraudei ți traficanților. Mai mult


14.12.2017

Evoluția opiniei publice față de vectorul european

Uniunea Europeană creşte în preferințele cetăţenilor. Pentru prima dată după mai mulţi ani, procentul alegătorilor care ar sprijini aderarea la Uniunea Europeană este mai mare decât al susținătorilor aderării la Uniunea Eurasiatică. Principalii factori care au contribuit la creșterea euro-optimismului constau în promovarea activă a orientării europene de către guvernare, articularea unei poziții mai pro-active din partea UE

Barometrul Opiniei Publice (BOP)

Peste 47,2% dintre intervievații ultimului Barometru al Opiniei Publice ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum în această chestiune. Totodată, 28,5% ar vota contra, iar 14,5% ar fi indeciși. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1113 de persoane din 82 de localități, în perioada 18 noiembrie-5 decembrie. Marja de eroare constituie 2,8%.


VIDEO 

IMAS
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 60% dintre respondenții unui sondaj de opinie ar vota PENTRU, iar pentru aderarea la Uniunea Economică Eurasiatică - 44%. . Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.181 de persoane din 79 de localităţi. Marja de eroare este de 3%. 

Mai mult
https://www.europalibera.org/a/bop-sondaj-de-opinie/28918615.html
http://ipn.md/ro/integrare-europeana/88288
http://imas.md/pic/archives/6/Barometrul%20Socio-Politic_Decembrie%202017.pdf
https://www.privesc.eu/arhiva/79356

7.12.2017

Sedinţa Grupului de lucru pentru coordonarea procesului de colaborare cu UE în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comune a UE (PSAC), 

În cadrul şedinţei au fost trecute în revistă principalele evoluţii ale dialogului Republica Moldova-Uniunea Europeană pe dimensiunea politicii externe şi de securitate, inclusiv participarea în cadrul misiunilor Uniunii Europene de gestionare a crizelor, precum şi cooperarea în domeniul contracarării ameninţărilor hibride şi consolidării rezilienţei statului. Detalii


6-7.12.2017

Conferința regionale privind Internetul și Agenda Digitală

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în parteneriat cu Oficiului Consiliului Europei și Delegației Uniunii Europene în Moldova în cadrul Programului de Parteneriat pentru Buna Guvernare.
 Impactul Internetului asupra dezvoltării economice durabile, abordarea multe-participativă a guvernanței Internetului în țările Parteneriatului Estic și rolul Consiliului Europei în domeniul protecției drepturilor omului pe Internet au fost printre subiectele principale abordate în cadrul Conferinței regionale privind Internetul și Agenda Digitală.
 De asemenea, Conferința a reprezentat un forum flexibil pentru a discuta standardele Consiliului Europei privind drepturile utilizatorilor pe Internet și responsabilitățile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, aspecte ce țin de protecția copiilor în mediul online. Totodată, participanții au avut posibilitatea de a împărtăși cele mai bune practici în domeniu, precum și de a identifica provocările comune și discuta acțiunile pe viitor în țările Parteneriatului Estic. Detalii
Moldova Europeana