Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Ianuarie 2017Arhiva 2011-2016

\
 31.01.2017

Implementarea Acordului de Asociere RM-UE  şi realizarea Agendei de reforme prioritare


au fost principalele subiecte abordate la întrevederea de astăzi a Premierului Pavel Filip cu Şeful Delegaţiei UE la Chişinău, Pirkka Tapiola.

În cadrul dialogului, Prim-ministrul a reiterat determinarea fermă a Cabinetului de miniştri pentru realizarea reformelor şi continuarea parcursului european al Republicii Moldova. „Noi mergem pe calea europeană pentru că vrem să oferim cetăţenilor o calitate a vieţii asemănătoare celei din statele Uniunii Europene”, a declarat Pavel Filip.

În cadrul întrevederii, oficialii au făcut, de asemenea, un schimb de opinii privind reglementarea conflictului transnistrean. În context, Premierul a spus că grupurile de experţi depun eforturi pentru a identifica soluţiile comune în depăşirea problemelor. 26.01.2017

Examinarea Raportului privind realizarea Planului Naţional de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE în anii 2014-2016

în cadrul sedintei Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană (CGIE)
 
Conform datelor Raportului acțiunile planificate pentru această perioadă au fost realizate în proporție de 73,73%, iar rata de armonizare a legislației naționale la acquis-ul comunitar prevăzut de Acord este în creştere.

În cadrul discuțiilor, Premierul Pavel Filip a accentuat necesitatea elaborării unui plan de comunicare separat privind beneficiile Acordul de Asociere RM-UE, astfel ca cetaţenii să cunoască mai bine despre ce înseamnă şi ce le oferă acest Acord.


În cadrul ședinței, s-a discutat, de asemenea, despre următoarea reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, care urmează să se desfășoare în luna martie 2017. În context, autoritățile au fost informate despre necesitatea pregătirii unui raport amplu privind acțiunile realizate până în prezent.
 
Mai mult
Raportul privind realizarea Planului Naţional de Implementare a Acordului de Asociere în anii 2014-201625.01.2017

 Lansarea proiectului  „Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova și sporirea accesului la standarde"

Proiectul urmează a fi realizat în comun pe parcursul anilor 2017-2018.

Obiectul proiectului este de a susține țara noastră în  utilizarea eurocodurilor pentru lucrări de construcţii şi produse structurale de construcţii, cu relevanţă în spaţiul economic european.

Republica Cehă va oferi 200 mii de euro pentru implementarea eurocodurilor și sporirea calității în construcții

E.S. Zdeněk KREJČÍ a precizat că scopul proiectului este de a susține Republica Moldova în implementarea standardelor europene în proiectarea structurilor de construcții.Utilizarea standardelor europene în construcții va simplifica și facilita atragerea investitorilor străini pe piața Republicii Moldova, precum și va ajuta companiile de construcții din țara dumneavoastră să participe la proiecte UE", a menționat E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cehe la Chișinău, Zdeněk KREJČÍ.

Mai mult

 24.01.2017

Vizita directorului  asociat al BERD, responsabil pentru regiunea Europei de Est şi Caucaz Oleksandr PavlyukReprezentantul instituţiei financiare efectuează o vizită de documentare la Chişinău, care vine să anticipeze elaborarea şi publicarea Strategiei BERD pentru Republica Moldova, în perioada 2017-2021.

În cadrul reuniunii, viceministrul a trecut în revistă principalele progrese, inclusiv cele privind implementarea Planului Naţional privind Acordul de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, cât şi priorităţile ţării noastre în raport cu partenerii europeni. În acest context, interlocutorii au stabilit că BERD ar putea asista Republica Moldova în domenii mai complexe şi dificile, stipulate în Acordul de Asociere, cum ar fi Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare.


Mai mult 

24.01.2017

Lansarea  proiectului de consolidare a capacităţilor în domeniul siguranţei alimentelor

Proiectul va fi implementat cu suportul Agenţiei Suedeze de Asistenţă Tehnică şi finanţat de Guvernul Suediei. Bugetul constituie 2 mln de euro, perioada de desfășurare fiind de trei ani, începând cu ianuarie curent. Principalul obiectiv al proiectului este îmbunătățirea capacității de dezvoltare și funcționare instituțională cu un nivel mai înalt al calitățiii serviciilor în domeniile de sănătate a animelelor și siguranței alimentelor.


Excelenţa Sa, Doamna Ambasador al Regatului Suedez la Chişinău, Signe Burgstaller, prezentă la eveniment, a vorbit în alocuţiunea sa despre importanţa asigurării calităţii produselor alimentare, specificând, că lansarea proiectului va contribui atât la dezvoltarea instituţională a Agenţiei, la acordarea mai calitativă şi mai diversificată a serviciilor, cât şi la sporirea nivelului de siguranţă a alimentelor, fapt ce va conduce la un nivel mai ridicat al bunăstării populaţiei Republicii Moldova.


Detalii 

23-29.01. 2017

Republica Moldova a marcat Săptămâna Europeană de prevenire a cancerului de col uterin
 
Cu această ocazie, Ministerul Sănătății, în colaborare cu UNFPA, Fondul ONU pentru Populație, și Asociația Internațională pentru Prevenirea Cancerului de Col Uterin, organizează un şir de evenimente publice, scopul cărora este de a crește nivelul de informare și sensibilizare a femeilor privind importanța măsurilor de prevenire și depistare precoce a cancerului de col uterin.

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin a fost instituționalizată de Asociația Internațională de Prevenire a Cancerului Cervical, la care Republica Moldova a aderat din anul 2009. În această perioadă, în Republica Moldova vor avea loc diverse activități de informare privind prevenirea cancerului de col uterin, printre care flashmob-uri, webinare și campanii de sensibilizare pe rețelele de socializare.

Mai mult
Săptămâna Europeană de prevenire a cancerului de col uterin


 23.01.2017

Proiectul UE Twining  „Sprijin pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova"

Ministerul Culturii din Italia fiind selectat, în baza concursului organizat de Uniunea Europeană, în calitate de instituție care va asista Ministerul Culturii din Republica Moldova în implementarea proiectului.

Experții Programului UE Twinning și-au arătat disponibilitatea pentru susținerea proiectelor de valorificare a patrimoniului prin oferirea expertizei necesare și a celor mai bune practici în domeniu, susținând eforturile Ministerului Culturii în domeniul reformării sistemului de protejare și promovare a patrimoniului cultural.

Detalii
 20.01.2016

Atelierul de lucru TAIEX ”Consolidarea competitivității regionale prin dezvoltarea inteligentă a IMM-urilor”

În cadrul evenimentului un grup de experți din Germania, Polonia și Spania au prezentat participanților cele mai bune practici europene în dezvoltarea antreprenoriatului, stimularea parteneriatelor publice private atât la nivel național, cât și regional,

Iulia Iabanji, director general al ODIMM,  a menționat că atelierul organizat cu suportul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al UE (TAIEX) constituie un prim pas în direcția respectivă și are drept scop inițierea autorităților naționale de toate nivelele cu cele mai bune practici europene în procesul de dezvoltare regională, valorificare la maxim a potențialului întreprinderilor mici și mijlocii în creșterea competitivității regionale. ”Pe parcursul anului curent, vor fi organizate un șir de evenimente cu tematica dezvoltării regionale pentru a promova cooperarea dintre autoritățile publice, întreprinderile mici și mijlocii, instituțiile de învățământ și alți actori cheie pentru dezvoltarea competitivității regiunilor”, a menționat Iabanji

Detalii

18.01.2017

Pavel Filip: Acordul de Asociere cu UE este în beneficiul cetățenilor şi are efecte pozitive

 “Guvernul nu va accepta nici un fel de intervenție asupra Acordului de Asociere cu UE. Acest acord este parte a programului nostru de guvernare, este unul din pilonii strategici pe care ne desfășuram activitatea. Parcursul european al Republicii Moldova rămâne neschimbat”, a menţionat Prim-ministrul Pavel Filip, comentând declarația făcută, ieri, de Președintele Igor Dodon la Moscova, privind o posibilă anulare a Acordului de Asociere cu UE sau necesitatea renegocierii acestuia.

Premierul a specificat că astfel de declarații nu vor avea nici un efect practic la Chișinău, iar Acordul de Asociere cu UE este în beneficiul cetățenilor şi are efecte pozitive. De la semnarea acestuia, Uniunea Europeană a liberalizat regimul vizelor pentru cetățenii moldoveni, care azi circulă liber în 28 de state. Şi chiar săptămâna trecută Moldova a primit o nouă veste bună şi anume, aprobarea unui program de 100 de milioane euro de către Comisia Europeană. „Din momentul semnării Acordului de Asociere, UE a alocat Republicii Moldova peste 700 milioane de euro. Dacă cetățenii nu au simțit pe deplin efectele acestei susțineri, nu este vina Uniunii Europene, ci a autorităților de la Chișinău, care au utilizat acești bani nu tocmai eficient”, a declarat Prim-ministrul. 13.01.2017

Comisia Europeană propune acordarea unei asistențe macrofinanciare pentru RM în valoare de 100 de milioane EUR

Comisia Europeană a dat curs unei cereri din partea Republicii Moldova, propunând un program de asistență macrofinanciară (AMF) în valoare de până la 100 de milioane EUR. Asistența propusă ar urma să ajute această țară să facă față nevoilor sale în materie de finanțare pe termen scurt. 
Până la 40 de milioane EUR din AMF ar urma să fie furnizate sub formă de granturi și până la 60 de milioane EUR – sub formă de împrumuturi pe termen mediu acordate în condiții favorabile de finanțare.

Pentru a intra în vigoare și a permite efectuarea plăților, AMF propusă de UE trebuie să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu; aceasta ar urma să însoțească noul program FMI pentru această țară, aprobat la 7 noiembrie 2016. În special, AMF ar urma să ajute Republica Moldova să își acopere o parte din nevoile de finanțare externă în următorii doi ani. Această operațiune ar contribui, prin urmare, la reducerea vulnerabilităților economiei legate de balanța de plăți pe termen scurt și de situația bugetară.

Plățile efectuate în cadrul programului AMF propus ar urma să depindă strict de realizarea unor progrese importante în cadrul programului FMI și de punerea în aplicare a condițiilor de politică specifice care urmează să fie convenite între Republica Moldova și UE în cadrul unui memorandum de înțelegere. Aceste condiții de politică ar urma să abordeze unele dintre deficiențele fundamentale ale economiei Republicii Moldova și ale sistemului de guvernanță economică, în special în sectorul bancar. Acest demers ar urma să se înfăptuiască în strânsă coordonare cu programele de ajustare și de reformă convenite de Republica Moldova cu FMI și cu Banca Mondială, fiind corelate îndeaproape și cu reformele convenite în contextul operațiunilor de sprijin bugetar ale UE și al acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător.

13.01.2017

R.Moldova și Europol își intensifică cooperarea în domeniul combaterii contrabandei cu produse de tutungerieMinisterul Afacerilor Interne al RM și Oficiul European al Poliției și-au consolidat capacitățile și eforturile în combaterea traficului ilicit de țigarete. Un aranjament în acest sens a fost semnat de către ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan și Directorul adjunct al Europol, Wil Van Gemert.

Semnarea acestui aranjament are ca scop sporirea dialogului la nivel de servicii polițienești din Europa în vederea soluționării și combaterii acestui gen de infracțiune, precum și recepționarea bunelor practici de analiză și suport operațional din partea statelor-membre ale UE și în special Europol.05/.01.2017

Procesul achizițiilor publice in domeniul energetic va fi reglementat de Linii Directoare

Secretariatul Comunității Energiei și Ministerul Economiei Moldovei au definitivat Linii directoare pentru achiziționarea anuală a energiei electrice. Liniile directoare precizează că achizițiile de energie electrică în Moldova vor fi monitorizate de un "grup de observatori", care va include oficiali moldoveni, Secretariatul Comunității Energiei și reprezentanți ai Delegației UE în Moldova. Grupul va asigura că procesul de achiziții este nediscriminatoriu.

Detalii eng    romMoldova Europeana