Faceți căutări pe acest blog

BV: CoE-Moldova: Raport final privind realizarea Planului de acțiuni pentru Moldova 2013-2016 

Council of Europe Action Plan to support democratic reforms in the Republic of Moldova 2013-2016: Final Report / Directorate General of Programmes. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 21 p.
Plan d’action du Conseil de l’Europe pour soutenir les réformes démocratiques en République de Moldova 2013-2016: Rapport final / Direction Générale des Programmes. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2016. - 40 p.

 *    *    *
Action Plan to support democratic reforms in the Republic of Moldova: 2013-2016 / Directorate General of Programmes. - Strasbourg: Council of Europe, 2013. - 41 p.
Plan d’action pour soutenir les réformes démocratiques en République de Moldova: 2013-2016 / Direction Générale des Programmes. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2013. - 40 p.


Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Europei (CoE) la 13 iulie 1995.

Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru susținerea reformelor democratice în Republica Moldova (2013-2016) a fost adoptat de către Comitetul de Miniștri în noiembrie 2013. Cadrul de cooperare strategică vizează susținerea celor mai importante reforme naționale și a urmărit scopul de a contribui la racordarea cadrului legislative, a instituțiilor și practiticilor naționale la normele europene. Planul corespunde strategiilor și documentelor naționale de orientare, cum ar fi Strategia pentru reformarea justiției 2011-2016, Planul national de acțiune pentru drepturile omului 2011-2014, Strategia națională de descentralizare și alte strategii sectoriale.


În cadrul intervențiilor sale, CoE a vizat multiple sectoare și domenii de acțiune, inclusiv funcționarea instituțiilor democratice, cu un accent particular pe revizuirea Constituției și alegeri, combaterea corupției, susținerea reformei sectorului justiției, asistența instituțiilor naționale de apărare a drepturilor omului, combaterea relelor tratamente și a impunității, combaterea traficului uman, libertatea și pluralismul mass-media, guvernanța internetului, democrația locală și descentralizarea, precum și măsurile de încredere între cele două maluri ale Nistrului.

Programele CoE destinate în special Republicii Moldova au fost executate în paralel cu alte programe regionale comune cu Uniunea Europeană (UE) în cadrul Facilității Parteneriatului Estic. Acțiunile desfășurate au urmărit consolidarea reformării sistemului judiciar, susținerea desfășurării alegerilor libere și echitabile și combaterea corupției și infracțiunilor în spațiul informational.

Planul de acțiune a cuprins în total 23 programe naționale și regionale/multilaterale cu o finanțare totală de peste 18,2 milioane euro. În conformitate cu strategia CoE de mobilizare a resurselor, eforturile pentru alocarea finanțării din fondurile coordonate de Biroul Directoratului General de Programe s-au concentrat pe Planul de acțiuni în ansamblu, fiind asigurată o finanțare de peste 9,3 milioane euro (51% din bugetul total).


Uniunea Europeană a alocat peste 4 miloane euro Republicii Moldova prin intermediul programelor sale comune cu CoE.

Contribuțiile voluntare din partea 11 State membre ale CoE - Austria, Danemarca, Fondul fiduciar pentru drepturile omului (Finlanda, Germania, Olanda, Norvegia, Elveția și Regatul Unit), Norvegia, Liechtenstein, România și Suedia - cu o valoare totală de peste 4,4, milioane euro, au permis susținerea proiectelor în următoarele domenii: alegeri, reforma justiției penale, splicarea pe plan național al CEDO și Cartei sociale europene revizuite, executarea hotărârilor polit refritoare la detenție, implementarea măsurilor de încredere pentru regiunea transnistreană. Danemarca, principalul donator bilateral, a oferit o finanțare de 2 milioane euro.

În 2013 și 2014, Banca de dezvoltare a CoE a acordat împrumuturi și o subvenție Republicii Moldova în valoare totală de 50 miliane euro pentru a contribui la finanțarea parțială a concepției și construcției noului penitenciar la Chișinău, precum și investiții adresate întreprinderilor foarte mici, mici și medii.