Faceți căutări pe acest blog

Anul European al Patrimoniului Cultural în 2018

Anul European al Patrimoniului Cultural în 2018: o celebrare a diversității și a bogăției patrimoniului european

Ideea unui An European al Patrimoniului Cultural a apărut pentru prima dată în 2014, când Consiliul UE a făcut referire la acesta în concluziile sale privind guvernanța participativă a patrimoniului cultural. Ideea s-a bucurat de o largă susținere din partea Parlamentului European, Comisia prezentându-și propunerea pentru un An European al Patrimoniului Cultural în august 2016.  

La 22 noiembrie 2016, Consiliul a adoptat o abordare generală cu privire la propunere.

Raportul cu privire la decizie al Comisiei pentru cultură și educație (Comisia CULT) a Parlamentului European a fost supus votului în cadrul reuniunii acesteia din 8 noiembrie 2016. Un prim trilog a avut loc la 9 decembrie.

La 9 februarie 2017, reprezentanții Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la o decizie de proclamare a unui An European al Patrimoniului Cultural (2018).

Patrimoniul cultural include vestigii ale trecutului care îmbracă forme și aspecte variate. Printre acestea se numără monumente, situri, tradiții, cunoștințe și forme de expresie ale creativității umane transmise de la o generație la alta, precum și colecții păstrate și gestionate în muzee, biblioteci și arhive.
Țelul acestei inițiative este de a aduce mai puternic în centrul atenției istoria și valorile europene și de a întări sentimentul existenței unei identități europene. În același timp, inițiativa atrage atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru cultural, precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, putând fi enumerate aici impactul trecerii la era digitală, presiunile fizice și de mediu asupra siturilor de patrimoniu și traficul ilicit cu bunuri culturale.

Principalele obiective ale anului european sunt: 


  • promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale;
  • sublinierea contribuției economice a patrimoniului cultural la sectoarele creative și culturale, care includ întreprinderi mici și mijlocii, precum și la dezvoltarea locală și regională;
  • reliefarea rolului patrimoniului cultural în cadrul relațiilor externe ale UE, inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict și al reconstruirii elementelor distruse ale patrimoniului cultural.
Anul European va dispune de un pachet financiar de 8 milioane EUR.Ca europeni, ne bucurăm de un patrimoniu cultural deosebit de bogat – fructul îndelungatei noastre istorii comune. Consider salutară ocazia de a celebra acest patrimoniu și de a ne mândri cu tot ceea ce stă la baza identității noastre europene comune.                                  Dr Owen Bonnici, Ministrul Justiției, Culturii și Guvernării Locale din Malta


 Detalii

First European Year of Cultural Heritage in 2018

Moldova Europeana