Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Februarie 2017

Ianuarie 2016

Arhiva 2011-2016
 28.02.2017

UE va continua să sprijine  reforma învățământului profesional tehnic
 
Printre realizările recente ale sistemului ÎPT se numără reconstrucția a două centre de excelență, altele trei urmând să încheie contracte de reconstrucție în curând, dotarea instituțiilor cu echipamente și materiale digitale, elaborarea a 35 de noi curricula pentru mai multe meserii și specialități, instruirea a 100 de formatori naționali pentru implementarea noilor curricula, precum și perfecționarea cadrului legislativ, în vederea sporirii calității învățământului profesional. 

Reforma ÎPT este desfășurată de Ministerul Educației în conformitate cu prevederile Codului Educației și Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020. Uniunea Europeană sprijină acest proces printr-un program de suport bugetar în valoare de 25 milioane de euro și un proiect de asistență tehnică în valoare de 5 milioane de euro sub formă de grant nerambursabil, pentru perioada 2014-2017.  27.02.2017

Debursarea tranşei a doua din Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între Republica Moldova şi România

în baza Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă între Republica Moldova şi România, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 184 din data de 29 octombrie 2015 şi declarat efectiv la 16 mai 2016, Ministerul Finanţelor Publice al României a efectuat eliberarea transei a doua din cadrul Acordului, în valoare de 50 mln. Euro, echivalent a 1 063.0 mln. lei moldoveneşti. 


Detalii

 24.02.2017

Aprobarea  Programului  legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – UE 

”Programul cu 111 acțiuni ne mobilizează și ne ajută să ne organizăm cum este mai bine. Vom depune eforturi pentru accelerarea implementării Acordului de Asociere. De asemenea, ne vom axa și mai mult asupra controlului parlamentar pentru principalele legi și reforme promovate”, a spus Andrian Candu.

Documentul este elaborat în baza Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019, elaborat de Guvern și coordonat cu UE.

Mai mult 

23.02.2017

Moldova a îndeplinit matricea pentru suport bugetar, acordat de UE  în contextul implementării DCFTA, în proporție de 85 la sută

 În  cadrul reuniunii Comitetului de Supraveghere al Programului ”Contractul de Reformă Sectorială (CRS) pentru Zona de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv (DCFTA)”, condus de viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, au fost prezentate rezultatele monitorizării și evaluării interne pentru perioada anului 2016, inclusiv și o listă cu acțiuni propuse în vederea asigurării continuității inițiativelor lansate în cadrul CRS DCFTA. Conform rezultatelor monitorizării un progres substanțial a fost obținut în fiecare componentă din Matricea de Politici CRS DCFTA, rata totală de realizare atingând 85 la sută.

Comitetul a stabilit că printre cele mai importante realizări se numără adoptarea standardelor UE armonizate în domeniul Infrastructurii Calității, realizarea completă a indicatorului privind implementarea Programului PARE 1+1, elaborarea și adoptarea diferitor proceduri de control bazate pe gestionarea riscurilor în domeniul Supravegherii Pieței și realizarea completă a componentei ”Îmbunătățirea aspectelor principale ale competitivității în domeniul implementării Programului de sensibilizare a publicului în contextul DCFTA”.


  22.02.2017

Noul proiect USAID va ajuta fermierii să se conformeze la standardele europene

Lansarea proiectului Agricultură Performantă în Republica Moldova, finanțat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în valoare de 21 milioane de dolari SUA.

Proiectul  are o durată de 5 ani, iar printre prioritățile acestuia se numără asistarea producătorilor agricoli în comercializarea și exportul de produse agricole de valoare adăugată înaltă, adoptarea tehnologiilor avansate de producere și post-recoltare, dar și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de asociațiile de producători agricoli membrilor lor.


 Prezent la eveniment, Ambasadorul SUA în Republica Moldova, James Pettit, a remarcat că exporturile moldovenești pe piața UE sunt în ascensiune, iar noul proiect va ajuta fermierii să se conformeze la standardele europene. „Producătorii agricoli trebuie să sporească calitatea produselor, să adopte soiuri noi, să asigure stabilitatea livrărilor și siguranța alimentară. Adițional, va fi evaluat potențialul de export pentru noi produse agricole cu valoare adăugată înaltă, cum ar fi pomușoarele și mierea”, a spus James Pettit.


 

17.02.2017

Vizita Misiunii Directoratului General ”ECFIN” din cadrul Comisiei Europene

Pavel Filip a catalogat condițiile ce urmează a fi impuse de Uniunea Europeană și organismele financiare internaţionale drept un instrument de suport pentru Guvern, deoarece agenda de reforme este ambițioasă și deseori nepopulistă. Respectiv, necesitatea respectării unor condiții va ajuta Guvernul în asumarea răspunderii la toate nivelurile decizionale, precum și va facilita conștientizarea acestora la nivel de societate.

 Reprezentanţii Misiunii Directoratului General ”ECFIN”  din cadrul Comisiei Europene au vorbit despre 5 sectoare-cheie în cave vor fi impuse condiții pentru realizarea reformelor, acestea fiind: sectorul financiar, guvernanța în sectorul public, domeniul energetic, anticorupţie, business şi climat investițional.


 
17.02.2017

Întrevedere Ministrului de externe al RM Andrei Galbur cu Johannes Hahn, Comisar pentru politica europeană de vecinătate şi negocierile de extindere

a avut loc în marja Conferinţei de securitate de la Munchen. 

Comisarul Johannes Hahn a salutat angajamentul autorităţilor în realizarea reformelor şi determinarea acestora de a le imprima ireversibilitate. O platformă importantă de discuţii privind intensificarea cooperării cu Republica Moldova o va constitui reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană care va avea loc pe 31 martie 2017, la Bruxelles.  


 
17.02.2017

Consolidarea eforturilor de comunicare pe dimensiunea integrării europene cu societatea civilă

 La Ministerul Afacerilor Europene şi Integrării Europene a avut loc o reuniune cu reprezentanţiisocietăţii civile, dedicată agendei de integrare europeană a Republicii Moldova. Reuniunea, condusă de către viceministrul Daniela Morari a inclus discuţii privind Raportul de progres privind Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada anilor 2014–2016, mecanismul de coordonare şi noile elemente ale Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru perioada anilor 2017–2019.
 Societatea civilă manifestă un interes sporit faţă de prevederile Acordului de Asociere, precum şi modul în care autorităţile naţionale implementează angajamentele asumate.15.02.2017

Ședinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană

Calendarul reuniunilor comune RM-UE programate pentru anul 2017, în contextul implementării Acordului de Asociere RM-UE , acţiunile planificate pentru anul curent, precum şi evoluţia comerţului cu statele membre UE, au fost principalele subiecte examinate astăzi în cadrul şedinţei

Conform datelor prezentate de ministrul Economiei, pe parcursul anului 2016, exporturile Republicii Moldova în statele membre ale Uniunii Europene au constituit 65 % din exportul total, înregistrând o creştere de 9,4 % faţă de anul 2015, şi au depăşit suma de 1,33 miliarde de dolari SUA.

În cadrul şedinţei, Prim-ministrul Pavel Filip a dispus crearea unui grup de lucru care să analizeze gradul de implementare a angajamentelor ce derivă din Acordul privind Spaţiul Aerian Comun cu UE şi să elaboreze un calendar privind accelerarea procesului de implementare a acestora 14.02.2017

Vizita Delegației  Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

În cadrul întrevederii cu Prim-ministrul Pavel Filip, Prim-vicepreşedintele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Philip Bennett, a  menţionat disponibilitatea BERD de a susţine implementarea proiectelor atât în sectorul public, cât şi în cel privat.

Părţile au făcut, de asemenea, un schimb de opinii privind direcţiile prioritare de cooperare dintre Guvern şi BERD pentru următoarea Strategie de ţară pentru perioada 2017-2020. Documentul va fi elaborat  în conformitate cu prioritățile strategice de dezvoltare ale Republicii Moldova, expuse în Strategia Națională de dezvoltare „Moldova 2020”.
  
Aspectele cooperării bilaterale dintre autoritățile Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD), implementarea proiectelor investiționale în diferite domenii, au fost discutate de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economie

Republica Moldova a devenit membru al BERD la 5 mai 1992, iar pe 3 septembrie 1996, la Chişinău a fost deschis Oficiul Reprezentanţei Permanente a BERD. De la începutul activității sale în Republica Moldova, BERD a finanțat 111 proiecte în valoare de peste un miliard de euro. Portofoliul actual al BERD constituie 445 milioane de euro.
6-8.02.2017

Copreședinte al Adunării Parlamentare a Parteneriatului Estic (EURONEST) Marian Lupu, într - o vizită de lucru la Parlamentul European 

La Bruxelles, Marian Lupu a propus organizarea unei ședințe a Comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul European pentru a fi discutate acțiunile concrete de susținere a parcursului european a statelor Parteneriatului Estic. Copreședintele EURONEST a solicitat să fie organizate audieri la subiectul Parteneriatului Estic în plenul Parlamentului European și dezbateri largi la Summitul Parteneriatului Estic de la Bruxelles, care va avea loc la sfârșitul anului curent. Totodată, Marian Lupu a propus să fie inițiate discuții în cadrul EURONEST pe subiectul Acordurilor de Asociere cu UE, semnate de Republica Moldova, Ucraina și Georgia, inclusiv progresele și dificultățile înregistrate în procesul de implementare.  

Detalii7.02.2017

Vizita oficială a preşedintelui  RM  Igor Dodon la Bruxelles
 
Președintele RM a avut o serie de întrevederi cu mai mulți oficiali europeni de rang înalt precum: Donald Tusk, președintele Consiliului European;Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă şi de securitate, Vice-președinte al Comisiei Europene ;Antonio Tajani, Președintele Parlamentului European;Jean-Claude Junker, Președintele Comisiei Europene; Jens Stoltenberg, Secretarul General al NATO;

În cadrul discuțiilor cu oficialii europeni, Igor Dodon a mulțumit în numele poporului Republicii Moldova pentru asistența acordată de Uniunea Europeană țării noastre în ultimii ani, în special pentru cea financiară, implementarea proiectelor de investiiții în infrastructură, liberalizarea regimului de vize.

Totodată, Președintele țării a accentuat că această asistență masivă, poate cu excepția regimului liberalizat de vize, nu a fost simțită de cetățenii simpli din Republica Moldova, în primul rînd, din cauza guvernărilor corupte care s-au perindat ani la rînd în țară, acoperindu-se cu denumirea de pro-europeni. Șeful statului a subliniat că lupta cu corupția, reformele reale în domeniul procuraturii, independenței justiției și mass-mediei, ar fi cele mai prioritare acțiuni la care ar trebui să fie atrasă atenția atît în țară, cît și din exterior.

Mai mult 

7.02.2017Oportunități de finanțare a proiectelor în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)
Reprezentanți ai autorităților publice centrale, locale, societății civile și ONG-uri din Republica Moldova s-au reunit în cadrul unei conferințe naționale pentru a identifica parteneri de proiecte și a cunoaște experiența României, Ungariei și Austriei în realizarea unor proiecte comune.

"Este o ședință de informare privind organizarea concursului de proiecte, în cadrul căruia Republica Moldova ar putea beneficia de 5 mln de euro pentru proiecte transnaţionale. De asemenea, evenimentul constituie o platformă de comunicare ce oferă oportunități de identificare a partenerilor și are menirea să dinamizeze participarea țării noastre în cadrul programelor transnaționale și transfrontaliere finanțate de UE, inclusiv să promoveze și să încurajeze implementarea unor inițiative comune cu alte țări parte a Strategia UE pentru Regiunea Dunării", a precizat Ministrul Vasile Bîtca,

 Aneil Singh, Prim Consilier, Șef al Secției de Cooperare, Delegația Uniunii Europene în Moldova a nominalizat instrumentele oferite de UE pentru inițiativele SUERD și a subliniat beneficiile unor asemenea programe. "Strategia oferă detalii despre apelurile de fondurile mici existente în această macro-regiune, programul proiectelor strategice și desigur, Programul transnațional Dunărean 2014-2020. Vrem să transformăm Strategia în acțiune", a precizat Aneil Singh.


Detalii
 
02.02.2017

Lansarea proiectui de cooperare privind medierea

Pe parcursul a doi ani, Guvernul va primi asistență tehnică pentru a permite utilizarea medierii în sistemul de justiție civilă cu scopul soluționării litigiilor comerciale. Astfel, vor fi reduse efectele adverse ale proceselor de judecată, beneficiile fiind resimțite de economia și cetățenii din Moldova.

În următoarea perioadă, se preconizează extinderea serviciilor de mediere în sistemul judecătoresc reorganizat, dezvoltarea cadrului normativ și de reglementare cu privire la mediere. Proiectul mai prevede elaborarea curriculumului pentru judecătorii și universități.
Cu finanțare de la Fondul pentru buna guvernare a Marii Britanii, activitatea se bazează pe succesul și impulsul dat de proiectul precedent, cu o durată de 3 ani, finanțat de BERD, ce a culminat prin aprobarea Legii revizuite cu privire la mediere, înființarea primului Centru de Mediere din țară cu sediul la Camera de Comerț și Industrie, pilotarea medierii comerciale în două instanțe de judecată, o curte de apel și formarea primilor mediatori, care au deschis calea utilizării procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor în instanțele din Republica Moldova.  

Mai mult  rom   eng


 02.02.2017

Acțiunile comune ale Parlamentului și Guvernului pentru a accelera implementarea Acordului de Asociere RM - UE

au fost stabilite la prima ședință comună Parlament – Guvern din acest an.

Guvernul a elaborat Planul Naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019, un document ce conține peste 500 de pagini. În baza acestuia, Parlamentul a întocmit Planul legislativ de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere. Documentul elaborat de Parlament însumează 111 acțiuni, care urmează a fi implementate în acest an și care reprezintă o nouă Foaie de parcurs.


Mai  mult

01.02. 2017

Semnarea contractelor de finanțare, în cadrul Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina


Partenerii cooperării teritoriale, care include autoritățile locale, comunitățile și organizațiile societății civile de pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a regiunilor eligibile din Ucraina (Cernăuți, Vinița și Odesa) au participat la procedura cererilor de propuneri de proeicte pentru a aborda provocările dezvoltării comune a țărilor lor.
 Cele 16 proiecte, cărora li s-a acordat finanțare, sunt distribuite proporțional între cele trei priorități definite de Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina, și anume:
  1.  îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale, 
  2. abordarea în comun a provocărilor transfrontaliere,
  3.  educație, cultură și sport. 
 Suma totală oferită de către UE în cadrul acestui program este de 3,3 milioane de euro. 


Moldova Europeana