Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE - RM - Februarie 2017

28.02.2017

Republica Moldova a ratificat două tratate ale  Consiliului Europei

În luna februarie, Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei a notificat Consiliul Europei despre  îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a două tratate ale Consiliului Europei:
1. LEGEA Nr. 302 din  22.12.2016 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului
Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice (STCE nr. 189)
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 44
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368415
și
2. LEGEA Nr. 274 din  16.12.2016 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (STCE nr. 217)
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 24
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368395
Primul tratat, încheiat la Strasbourg, la 28.01.2003, va intra în vigoare pentru Republica Moldova la 1 iunie 2017, cel de-al doilea, adoptat la Riga, la 22.10.2015, - după ce va fi ratificat de 6 țări, dintre care cel puțin 4 sunt membre ale Consiliului Europei.

Detalii

28.02.2017

Hotărârea CEDO în cauza Manoli împotriva Moldovei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Manoli c. Moldovei (cerere nr. 56875/11).
Reclamant în prezenta cauză este Radu Manoli, cetățean al Republicii Moldova, născut în 1984 și locuiește în Boșcana.

În perioada de referință, reclamantul activa în calitate de ofițer de poliție. În decembrie 2006, împreună cu un coleg, V.G., au arestat în stradă doi suspecți (A.C. și A.V.), pe care i-au dus la o secție de poliție. Unul din suspecți s-a opus arestului, astfel că ofițerii de poliție au aplicat forța pentru a-l obliga să intre în mașina poliției. La secția de poliție unul dintre polițiști l-ar fi lovit în piept pe unul dintre suspecți. Ulterior, ambii ofițeri de poliție au fost acuzați de rele tratamente asupra suspecților.

Detalii
Hotărârea CEDO

28.02.2017

Rolul autorităților locale și regionale în prevenirea corupției și promovarea bunei guvernări

La 28 februarie 2017, Comitetul european al regiunilor și Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei au organizat o conferință comună pentru a combate problemele ce țin de punerea în aplicare a strategiilor anti-corupție și pentru a prezenta bunele practici și avantajele cooperării la nivel local și regional.

Corupția a devenit un pericol major pentru guvernarea și democrația în Europa și subminează încrederea cetățenilor în instituțiile democratice, în măsura în care opinia publică devine conștientă de riscurile și amploarea corupției în viața publică locală și regională.

Combaterea corupției, sub toate formele sale, trebuie să rămână o prioritate pe termen lung pentru colectivitățile locale și regionale și este necesară o acțiune preventivă concertată pentru a încuraja creșterea economică și a recăpăta încrederea cetățenilor. Împreună cu o descentalizare dezvoltată, colectivitățile locale și regionale își asumă responsabilități importante în materie de cheltuieli publice și administrarea resurselor. Totodată, chiar dacă bugetele și competențele lor au fost sporite, în continuare lipsesc mecanisme adecvate de control pentru reducerea riscurilor de abuz.

Adoptând o ”Foaie de parcurs a activităților de prevenire a corupției și de promovare a eticii publice la nivel local și regional”, Congresul a preluat problema corupției și pregătește mai multe rapoarte pe teme legate de corupție și transparență. De asemenea, se află în proces de revizuire și actualizare ”Codul european de conduită privind integritatea politică a aleșilor locali și regionali” din 1999. El va intensifica activitățile sale de cooperare pentru a consolida capacitățile colectivităților locale și regionale încurajând buna guvernare, transparența, responsabilizarea și comportamentul etic în Statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv în țările Parteneriatului Estic.

Comitetul regiunilor și Congresul s-au unit și s-au mobilizat în lupta împotriva corupției. Ele s-au angajat să-și sporească cooperarea și să lucreze împreună pentru prevenirea corupției și promovarea eticii publica și bunei guvernări la nivel local și regional, și pentru a fi alături de aleșii locali și regionali în această acțiune în Statele membre respective.

Detalii


24.02.2017
 
Rolul și contribuția jurisdicțiilor naționale și europene în aplicarea drepturilor sociale în Europa.

”De ce milioane de europeni sunt gata să susțină forte naționaliste, xenofobe și antidemocrate, care propagă unde de șoc în sistemele noastre politice”. Aceasta a fost întrebarea adresată de Secretarul Genenral adjunct al CoE, Gabriella Battaini-Dragoni, în discursul de inaugurare a Conferinței privind drepturile sociale din Europa, organizată la Nicosia (Cipru) de către președinția cipriotă a Comitetului de Miniștri al CoE. Scopul principal al conferinței a fost examinarea rolului jurisdicțiilor naționale și internaționale în apărarea drepturilor sociale în Europa.

”Mulți europeni se simt dezamăgiți, a adăugat oficialul european. Un număr tot mai mare este afectat de șomaj, inegalitățile în creștere, austeritatea îndelungată, migrațiile rău gestionate, lipsa acută de locuințe și servicii publice neadecvate. Ei sunt prea obosiți de promisiuni politice care nu aduc nicio schimbare”.

Peste 130 de participanți, în special profesioniști în drept și mediul academic, au evaluat jurisprudența Curții europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a UE, precum și a jurisdicțiilor naționale. Judecătorii și experții au atras atenția asupra problemelor constituționale și drepturilor în materie de angajare și Securitate social.

Pentru a reduce frustrarea, conferința a vizat promovarea unei aplicări mai bune a Cartei sociale a Consiliului Europei, tratat care garantează drepturile sociale și economice, precum și o serie de drepturi economice care afectează viața de zi cu zi – angajare, locuințe, sănătate, educație, protecția social și servicii sociale. În special s-a urmărit informarea ONGurilor, sociatății civile și autorităților publice din întreaga Europă despre procedura reclamațiilor colective prevăzută de Cartă și avantajele pe care le oferă.

”Vom face orice pentru a putea implanta Carta noastră mai adânc în țesuturile naționale ale Statelor noastre membre și a asigura ca aceste drepturi să nu rămână la starea de promisiuni, dar să fie realizate în fapte”, a declarat Secretarul General adjunct.

Detalii
Carta socială europeană și Procedura reclamațiilor colective22.02.2017

Proiectul regional al societății civile s-a încheiat cu succes
Reuniunea finală a proiectului regional ”Participarea civilă în luarea deciziilor politice în regiunea parteneriatului estic”, finanțat în ”Cadrul de cooperare programatică”, s-a desfășirat la Strasbourg, la 21-22 februarie 2017.

Participanții – reprezentanți ai autorităților publice și ONGurilor din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, precum și experți internaționali – au examinat practici care pun în valoare mecanismele de interacțiune și de consultare eficiente, între autorități și societatea civilă, finalizând astfel examinarea aprofundată, analiza și schimbul de experiență realizate în cadrul proiectului. De asemenea au fost evaluate implementarea proiectului și rezultatele sale. Recomandările formulate la finalul proiectului vor contribui la activitățile suplimentare care vizează promovarea unei participări civile efective în procesul de luare a deciziilor printr- cooperare internațională. Pe termen lung, acest eforturi a trebui să ajute la consolidarea democrației participative și securității democratice din regiune. 

Proiectul a început în  decembrie 2015 și se va încheia în aprilie 2017.


Detalii

19-22.02.2017


Învățătorii sunt încurajați să educe elevii în spiritul cetățeniei democratice și a respectării drepturilor omului 


La Chișinău, în cadrul programului Comun CoE/UE ”Promovarea educației pentru drepturile omului și a cetățeniei democratice în țările Parteneriatului Estic” a fost organizat, în perioada 19-22 februarie 2017, un atelier pentru 35 de directori de școală, învățători și educatori din diferite raioane ale Republicii Moldova, în cadrul căruia participanții au luat cunoștință cu conceptele și materialele elaborate de Consiliul Europei în domeniul educației.

Evenimentul a dat start unei serii de ateliere pentru învățători și directori de școală cu privire la Educația pentru cetățenie democratică și drepturile omului, organizate de către Consiliul Europei, în cooperare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Scopul atelierul a fost de a susține sistemul national de perfecționare a cadrelor didactice din Rep. Moldova în vederea dezvoltării capacităților învățătorilor de a crea un mediu democratic în școală și de a ajuta elevii să capate competențe de cultură democratică.

Detalii

19.02.2017

Premierea filmului ”Afacerea Est” la Strasbourg

La Strasbourg, în incinta cinematografului Odyssée, în ziua de 19 februarie a.c., a avut loc premiera filmului „Afacerea Est”, regia și scenariul aparținând scenaristului Igor Cobileanski. Pelicula „Afacerea Est” este produsă de Alien Film în coproducție cu Just a Moment (Lituania), Brio Film (Republica Moldova) și KaNoi Film (România), cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Lithuanian Film Center, HBO și TVR.

Prezentă la eveniment, Ambasadoarea Corina Călugăru a felicitat producătorii pentru performanțele obținute în domeniul artei cinematografice, menționând în special munca de creație a conaționalilor săi - Igor Cobileanski și Valentina Iusuphodjaev.
Detalii


17.02.2017

Conferința privind alegerile prezidențiale din Republica Moldova din 30 octombrie 2016

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, în colaborare și cu suportul Consiliului Europei, a organizat, la 16-17 februarie, conferința post-electorală ”Alegeri prezidențiale în Republica Moldova 2016: analiză, concluzii, recomandări și pași de urmat”.

Scopul Conferinței a fost de a analiza modului de organizare și desfășurare a alegerilor prezidențiale din 2016. Evenimentul a reunit experți naționali și internaționali ce au făcut parte din misiunile de observare a scrutinului, judecători, persoane care au activat în cadrul organelor electorale, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, ai concurenților electorali, instituțiilor mass-media, ai societății civile, precum și parteneri de dezvoltare ai Comisiei Electorale Centrale.
Subiectele majore puse în discuție au vizat:
  • perfecționarea cadrului legal electoral în contextul scrutinului prezidențial;
  • votarea peste hotare;
  • informarea alegătorilor și campanii de sensibilizare;
  • transparența finanțării activității grupurilor de inițiativă și a campaniei electorale.
 Detalii

16.02.2017

Consolidarea parteneriatului Consiliul Europei - Republica Moldova

Viceprim-ministrul Gheorghe Bălan, a avut o întrevedere cu şefa Direcţiei Programe de Cooperare din cadrul Departamentului Democraţie şi Afaceri Politice a Consiliului Europei, Anna Capello-Brillat. Subiectele abordate în cadrul discuţiei au vizat problematica transnistreană, evoluţiile înregistrate în procesul de negocieri, activitatea grupurilor de lucru sectoriale, problemele actuale de pe agenda negocierilor şi perspectivele de soluţionare a acestora.

În contextul demarării procesului de realizare a unui nou plan de acţiuni al CE pentru RM 2017-2020, au fost punctate domeniile prioritare pe care se va axa CE în promovarea iniţiativelor de apropiere a locuitorilor de pe cele două maluri ale Nistrului, printre acestea regăsindu-se sectoarele: mass-media, educaţie, suport pentru societatea civilă, drepturile omului (în locurile de detenţie, în domeniul social, implementarea standardelor internaţionale în protecţia drepturilor omului în instituţiile psihiatrice, etc.), sănătate (ex. promovarea programelor de prevenire, diagnostic şi tratament a tuberculozei şi HIV/SIDA în instituţiile privative de libertate).

15.02.2017

SEDL 2017 - ”Participarea, consultarea și implicarea cetățenilor: pentru o democrație locală prosperă”.

Biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a aprobat tema anuală pentru ediția din 2017 a Săptămânii Europene pentru Democrație Locală (SEDL), în cadrul reuniunii de la Nicosia (Cipru), din 10 februarie 2017 cu genericul ”Participarea, consultarea și implicarea cetățenilor: pentru o democrație locală prosperă”.
În perioada 9-15 octombrie 2017 – săptămâna oficială a SEDL – dar și pe parcursul lunii octombrie în întregime, orașele din 47 State membre ale Consiliului Europei, și dincolo, precum și asociațiile naționale ale acestora, sunt invitate să promoveze această temă prin activități care vizează stimularea participării cetățenilor la nivel local și regional.

Anul 2017 va marca 10 ani ai SEDL care, de la lansarea sa în 2007, a contribuit la apropierea cetățenilor și aleșilor locali. ”Timp de 10 ani, SEDL a încurajat mii de participanți să participe la activitățile de teren, fie în cadrul municipalităților, fie în instituțiile de învățământ. Aceasă creștere constantă demonstrează interesul cetățenilor pentru democrația la nivel local și dorința lor de a fi mai aproape de cei pe care i-au ales”, a subliniat Gaye Doganoglu (Turcia), purtătorul de cuvânt al SEDL.

Detalii14.02.2017

Hotărârea CEDO în cauza CEREALE FLOR S.A. şi ROȘCA c. Moldovei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza CEREALE FLOR S.A. şi ROȘCA c. Moldovei (cererile nr. 24042/09 şi 3159/10).
Detalii 

14.02.2017

PNUD şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei vor susţine Obiectivele de Dezvoltare în Europa

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE) au convenit, la 6 februarie 2017, să extindă cooperarea pentru încă cinci ani, pentru a-și consolida suportul în vederea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în Europa de Sud-Est, Turcia, Republica Moldova și Georgia.

Acordul, semnat de Vice-guvernatorul BCE, Carlo Monticelli, și Directoarea Biroului Regional al PNUD pentru Europa și CSI, Cihan Sultanoğlu, va contribui la abordarea schimbărilor climatice și eficienței energetice, la soluționarea provocărilor precum migrația și criza refugiaților și va promova dezvoltarea socială și economică incluzivă în regiune.

Detalii

08.02.2017

Consiliul Europei a donat echipament pentru înregistrarea cazurilor de rele tratamente şi tortură în penitenciare

Consiliul Europei a donat peste 100 de echipamente și dispozitive speciale, în valoare de 33 000 Euro, Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova. Echipamentul a fost achiziționat cu suportul financiar al Guvernului Danemarcei în cadrul proiectului Consiliului Europei „Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova”.
Echipamentul donat va consolida capacitățile serviciilor medicale și de menținere a regimului și siguranței în penitenciare cu privire la identificare, înregistrarea și documentarea relelor tratamente, cazurilor de tortură și abuzuri asupra deținuților în corespundere cu standardele și prevederile naționale și internaționale. 

Interzicerea și prevenirea torturii și relelor tratamente reprezintă esența mandatului Consiliului Europei care oferă suport statelor membre în lupta contra acestor fenomene. Deși, un progres semnificativ a fost înregistrat de Republica Moldova în combaterea relelor tratamente și torturii, acest fenomen încă există în țară. Departamentul Instituțiilor Penitenciare a beneficiat de diferite activități oferite de proiect, care au urmărit consolidarea capacității instituției privind combaterea torturii și relelor tratamente. Donarea echipamentului prezent este încă un pas înainte, care va permite documentarea calitativă a cazurilor de rele tratamente și tortură conform cerințelor internaționale.” a declarat Jose-Luis Herrero, șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău.
Detalii

08.02.2017

Curtea Constituţională a Rep. Moldova a fost acceptată în Reţeaua Curţilor Superioare din cadrul CEDO

Odată cu acceptarea în cadrul Rețelei Curților Superioare (SCN), Curtea Constituțională va avea acces la site-ul securizat, prin intermediul căruia are loc comunicarea și interacțiunea între membrii rețelei.  Astfel, CCM va avea acces la:
  • rapoarte de cercetare detaliate, în special cu privire la chestiuni referitoare la jurisprudența CEDO;
  • comentariile juriștilor CEDO privind hotărârile importante publicate pe rețeaua SCN în ziua pronunțării;
  • tabele, publicate săptămânal, cu rezumatele hotărârilor importante pronunțate pe parcursul acelei săptămâni;
  • "elemente de cercetare rapidă", care sunt selecții tematice de jurisprudență CEDO.
Acest eveniment va contribui la facilitarea și dezvoltarea implementării de către CCM, în calitatea sa de mecanism național de apărare a drepturilor omului, a standardelor promovate de către CEDO.

Detalii 07.02.2017

Evaluarea rezultatelor proiectului-pilot de sporire a eficienței și calității instanțelor judiciare

Experți din cadrul Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) s-au aflat într-o misiune în Republica Moldova, în peioada 31 ianuarie - 1 februarie 2017. Echipa de experți a avut întrevederi cu reprezentanți ai Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și șase judecătorii-pilot care au prezentat măsurile implementate de către aceste instanțe în vederea îmbunătățirii eficienței și calității lor. Aceste acțiuni sunt realizate în cadrul Proiectului ”Consolidarea eficienței justiției și susținerea profesiei de avocat în Republica Moldova”, inplementat de Consiliul Europei din resursele financiare acordate de Uniunea Europeană.


Judecătoriile-pilot din Republica Moldova, care includ Curtea Supremă de Justiție și unele curți de apel și de prima instanță, s-au conformat rapoartelor de antrenare a curților, elaborate de experții CEPEJ, care conțin o analiză profundă a peformanțelor curților implicate și recomandări de aliniere la cele mai bune practice europene de management al instanțelor judiciare. Pe parcursul ultimilor luni, curțile au elaborate rapoartele de activitate anuale bazate pe indicatorii de eficiență și calitate recomandați de CEPEJ, și-au analizat performanțele și au alcătuit împreună planuri de activitate pentru dezvoltare instituțională. De asemenea, curțile au realizat sondaje privind satisfacția utilizatorilor, judecătorilor și angajaților instanțelor, în vederea evaluării calității serviciilor bazate pe percepția utilizatorilor și angajaților. Rezultatele acestor sondaje de asemenea au fost analizate atent și au fost furnizate sugestii obiective la preocupările sau necesitățile exprimate de utilizatori. De rezultatele acestor curți-pilot se va ține cont la diseminarea bunelor practice și implementarea instrumentelor CEPEJ în toate instanțele judiciare din Republica Moldova.  

Detalii

06.02.2017

Republica Moldova a semnat Convenția de la Istanbul 

Convenția cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută și ca ”Convenția de la Istanbul” a fost semnată de către Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, ambasadorul Corina Călugăru și Secretarul general adjunct al Consiliului Europei Gabriella Battaini-Dragoni. Convenția de la Istanbul, cuprinde cel mai avansat și complet set de norme internaționale în materie de combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
Deși ea vizează în special femeile, ar fi prea simplist să fie considerată doar o convenție cu privire la drepturile femeii. Convenția de la Istanbul va fi benefică întregii societăți: femeilor și fetelor victime ale violenței în baza sexului; femeilor, bărbaților și copiilor victime sau martori ale violenței domestice; autorilor acestor violențe care doresc să se reabiliteze; bărbaților care nu sunt doar o parte a problemei, dar și o parte a soluției; și băieților și fetelor de astăzi care trebuie să crească cu încredere în deplina egalitate și demnitate a ființelor umane.

Detalii02.02.2017


Problemele privind egalitatea de gen şi drepturile femeilor continuă în Europa

Consiliul Europei a publicat Raportul anual 2016 cu privire la punerea în aplicare a Strategiei pentru egalitatea între femei și bărbați 2014-2017 de către Statele membre. Raportul analizează modul în care sunt abordate provocările existente pentru drepturile femeilor.


Printre problemele identificate în raport sunt vulnerabilitatea critică a refugiaților, agravarea discursului instigator la ură cu caracter sexist, alte forme de violență împotriva femeilor, probleme referitoare la drepturile și sănătatea reproductivă a femeilor, reducerea resurselor alocate pentru asigurarea egalității de gen din cauza reducerilor bugetare sau a măsurilor de austeritate, obstacolele care împiedică femeile din categorii defavorizate să beneficieze de politici și reglementări în favoarea egalității sexelor, probleme legate de încurajarea unei participări echilibrate a femeilor la procesul decisional politic și public, și răspândirea de concepții greșite cu privire la egalitatea de gen prin eticheta "ideologiei de gen"

Detalii

02.02.2017

A fost prezentată schița de proiect a noului penitenciar din Chișinău

Ministerul Justiției a făcut publică schița de proiect a noului penitenciar din capitală, cu o capacitate de 1536 de locuri. Aceasta a fost prezentată de către reprezentanții companiei olandeze de proiectare „Archivolt architecten bv", în consorțiu cu „Halmos Adviseurs bv" și „IGC Construct SRL".

În cadrul ședinței, arhitectul-șef al firmei contractate, Martin Van Dort, a făcut o descriere generală a conceptului de proiect, prin analiza caracteristicilor penitenciarului din Chișinău. A fost prezentată schema de securitate, programul de spații, necesitățile de personal, fiind detaliate și conceptul celulelor, încăperilor funcționale, terenului și zonei externe, instalațiilor mecanice și tehnico-electrice".

Construcția viitorului penitenciar, în strictă conformitate cu cele mai bune criterii și reguli internaționale, va contribui la realizarea obiectivelor Guvernului în reformarea organizării și managementului DIP. Scopul acestuia este stabilirea unor noi standarde de siguranță, securitate și disciplină, fără a afecta demnitatea deținuților, în conformitate cu Regulamentul CoE.


Potrivit datelor Curții Europene pentru Drepturile Omului, cele mai multe adresări din partea cetățenilor Republicii Moldova sunt din cauza violării articolului 3 din CEDO - condiții inumane de detenției; lipsa asistenței medicale adecvate (11 hotărâri în 2016). Astfel, îmbunătățirea condițiilor de detenție va înlătura una din cele mai mari restanțe ale Re. Moldova în acest sens.

Detalii01.02.2017

Concursul de Dezbateri Europene în limba franceză - ediția 2017

Școala tinerilor oratori, în cooperare cu Sciences Po Strasbourg și Consiliul Europei, organizează cea de-a treia ediție a Concursului de Dezbateri Europene ( Premiul european de elocvență).
Premiul european pentru elocvență reunește școli și universități din statele membre ale Consiliului Europei. Destinat în primul rând domeniilor academice, cum ar fi științele politice și relații internaționale, el este, de asemenea, adresat tuturor instituțiilor de învățământ care doresc să participe la acest mare proiect. 


Competiția constă din trei runde, în timpul cărora doi candidați pronunță, în limba franceză, câte un discurs pentru a-și apăra poziția pozitivă sau negativă pe un anumit subiect prestabilit. Evenimentul final va avea loc în perioada 6 - 7 martie 2017 la sediul Consiliului Europei și va reuni concurenți din toată Europa pentru arta dezbaterilor în limba franceză.

Învingătorul concursului va obține trofeul și un stagiu personalizat potrivit domeniilor de studii în cadrul Consiliului Europei (studii europene, științe politice, jurnalism, comunicare, drept , etc.).

Termenul limită de înregistrare a candidaților este 27 februarie 2017 la adresa ecoledesjeunesorateurs@gmail.com.

Detalii

Moldova Europeana