Faceți căutări pe acest blog

Noutăți CoE - RM - Octombrie-decembrie 2017


realizat de studenții anului III FRISPA


20.12.2017 
Semnarea acordului de grant dintre Uniunia Europeana şi Consiliul Europei 

Comisia Europeană și Consiliul Europei, au semnat un acord de finanțare a granturilor Uniunii Europene pentru promovarea dezvoltării regionale prin intermediul politicilor și practicilor patrimoniului transnațional prin intermediul traseelor ​​culturale.

Acțiunea cu o durată de 30 de luni (2017-2020) vizează consolidarea dezvoltării durabile prin intermediul politicilor, practicilor şi serviciilor patrimoniului cultural din cele patru macroregiuni ale UE (regiunea Mării Baltice, regiunea Dunării, regiunea Adriatică și Ionică, regiunea Alpină) Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (Convenția de la Faro, 2005) prin intermediul rutelor culturale ale programului Consiliului Europei. Programul Culturile Culturale subliniază, la fel ca și Convenția, importanța cetățenilor locali și a afinității lor cu regiunea lor ca fiind esențială pentru înțelegerea și redescoperirea identității culturale a siturilor și pentru atragerea de noi activități, încurajarea patrimoniului cultural și a sectorului turistic într-un mediu durabil și să se asigure că utilizarea economică nu pune în pericol patrimoniul cultural în sine.


20.12.2017 

Comitetul special despre rolul şi misiunea Adunării Parlamentare

La ultima sa reuniune, Biroul a decis să înființeze un comitet ad-hoc pe tema "Rolul și misiunea Adunării Parlamentare". Scopul său este de a face propuneri Biroului cu privire la punerea în aplicare a Rezoluției 2186 (2017) privind "Apelul la un summit al Consiliului Europei pentru a reafirma unitatea europeană și pentru a apăra și promova securitatea democratică în Europa".

Comitetul ad-hoc va avea, în special, o sarcină dublă: să reflecteze și, dacă este posibil, să pregătească propuneri care vizează armonizarea normelor privind participarea și reprezentarea statelor membre în ambele organe statutare, respectând pe deplin autonomia celor două organe, și să pregătească propuneri în ceea ce privește rolul și misiunea Adunării ca organ statutar al "47" și un forum european pentru dialog interparlamentar care vizează să aibă un impact în toate statele membre.
Comitetul ad-hoc ar trebui să prezinte Biroului raportul cel târziu la reuniunea sa din decembrie 2018.


18-21. 12. 2017 

Drepturile copiilor în mediul digital

Sesiunea dedecată copiilor își propune să demonstreze utilitatea și importanța instrumentului pentru a ajuta copiii, părinții, educatorii şi factorii de decizie să navigheze prin fluxul de informații care este  în creștere. Folosind un limbaj simplu şi uşor de digerat, Manualul oferă atât începătorilor, cât şi adepților,  sfaturi utile cu privire la modul în care să se ocupe cu încredere şi în siguranță atât de oportunitățile, cât şi de riscurile internetului, făcându-i un loc pentru a construi cunoştințe şi înțelegere, a provoca înțelepciunea convențională şi a promova schimbare pozitivă.

A fost condusa de Ambasadorul Corina Călugăru, coordonatorul tematic pentru politica de informații (TC-INF), Comitetul de Miniștri al Consiliul Europei şi asistat de dna Gisella Gori, Direcția pentru Drepturile Copilului, DG.


12.12.2017 

Ialamov c. Moldovei

Moldova a fost condamnată pentru încălcarea articolului 5 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (dreptul la libertate și la siguranță).

Reclamantul, Alexandru Ialamov, a fost cetățean al Republicii Moldova, născut în anul 1986 și a locuit în Chișinău. A murit la 2 septembrie 2014, iar tatăl său, Nicolai Ialamov, și-a exprimat dorința de a menține cererea fiului său. În fața Curții a fost reprezentat de către T. Osoianu, un avocat din Ialoveni. La 6 aprilie 2009, reclamantul a fost arestat și acuzat de crimă. Reclamantul a fost reținut în arest preventiv până la 21 ianuarie 2011, când a fost achitat de acuzațiile de crimă, dar a fost condamnat pentru furt și condamnat la un an și șase luni de detenție. Având în vedere durata detenției sale preventive, a fost eliberat imediat.
În fața Curții Reclamantul s-a plâns în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenție că arestul după 30 septembrie 2009 a fost ilegal, fiindcă s-a bazat pe o cerere de prelungire nulă.
Curtea a notat că potrivit prevederilor articolului 186 al Codului de procedură penală (CPP), procurorul este obligat să înainteze demersul pentru prelungirea detenției cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea termenului de detenție. Guvernul a invocat că acest termen limită este opțional și nerespectarea acestuia nu duce la eliberarea persoanei.


11.12.2017 

Reforma justiției penale: Cursuri online privind drepturile omului pentru judecători, procurori și avocați din Moldova

Mai mult de 300 de judecători, avocați și procurori din Moldova au primit asistență în programele de formare profesională la distanță, menite să-și sporească cunoștințele, abilitățile și experiența profesională în implementarea Convenției Europene a Drepturilor Omului (Convenția) la nivel național. Programul de învățământ la distanță HELP este principala platformă educațională pentru Consiliul Europei.

Pentru profesioniștii din Moldova, există două tipuri principale de cursuri de formare HELP:
• cursuri on-line pe diverse teme legate de drepturile omului, accesibile tuturor;
• «curs de studiu“, care sunt disponibile doar pentru un grup select de avocați implicați în cursurile efectuate de specialiști certificați HELP, iar apoi a finalizat certificarea la finalizarea cu succes a cursului.
Aproximativ 70 de judecători, avocați și procurori au primit certificate după trecerea cu succes a cursurilor HELP în Moldova. Cursurile sunt elaborate de Consiliul Europei și sunt adaptate la ordinea juridică națională de profesorii naționali.
În Moldova, există 6 cadre didactice certificate care pot desfășura cursuri de formare HELP și pot implementa metodologia de instruire HELP.11.12.2017 

Cea de-a treia reuniune a Comitetului director - Continuarea activității de sprijinire a luptei împotriva discriminării în Moldova

A fost organizat un proiect comun al Consiliului Europei și Uniunii Europene „Susținerea eforturilor naționale de prevenire și combatere a discriminării în Republica Moldova“, inclusă în „Parteneriat pentru Buna Guvernare» (PGG), a treia reuniune a Comitetului Director. La reuniune au participat reprezentanți ai Consiliului Europei, Delegația Uniunii Europene a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și egalității, Biroul Ombudsmanului, coordonatorul național al PSC, organizațiile de conducere non-guvernamentale și internaționale care activează în domeniul drepturilor omului.

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate și discutate rezultatele realizate în 2017. Pe lângă declarația oficială că proiectul va continua să sprijine nediscriminarea în 2018, echipa de proiect a prezentat, de asemenea, activități planificate pentru anul următor.
Evenimentul a recunoscut cooperarea remarcabilă dintre proiect și principalii săi beneficiari, precum și instituțiile partenere.


 8-9.12.17 

Gianni Buquicchio a fost reales președinte al Comisiei de la Veneția:

La reuniunea sa finală din 8-9 decembrie, Comisia Europeană pentru Democrație, prin intermediul Legii Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) și-a ales președintele și vicepreședinții pentru un mandat de doi ani.

Pentru a patra oară consecutiv, Gianni Buquicchio (Italia) a fost ales președinte, care conduce Comisia de la Veneția din 2009.
Comisia de la Veneția oferă consiliere juridică statelor sale membre și, mai larg, ajută statele care încearcă să-şi alinieze structurile naționale şi juridice instituționale la standardele europene.


8.12. 2017 

Executarea hotărârilor CEDO

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a publicat ultimele decizii individuale referitoare la executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

La încheierea reuniunii sale regulate de trei zile la Strasbourg, Comitetul Miniștrilor a adoptat 39 de decizii în privința a 18 state membre.
Rezoluțiile finale adoptate de Comitetul Miniștrilor se referă la 2190 de decizii și decizii ale Curții de la Strasbourg din 14 țări diferite.
Comitetul a aprobat o listă provizorie de cazuri care urmează să fie luate în considerare la următoarea reuniune privind executarea hotărârilor CEDO programate pentru martie 2018.
Statele membre ale Consiliului Europei sunt obligate să pună în aplicare hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului în conformitate cu articolul 46 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Comitetul de Miniștri supraveghează punerea în aplicare a deciziilor pe baza informațiilor furnizate de autoritățile naționale relevante, ONG-uri și alte părți interesate.


5.12.2017 

Situația în Republica Moldova pe agenda Biroului Congresului autorităților locale şi regionale 


În urma adoptării de către Congres a unui raport în cadrul sesiunii din octombrie, membrii Biroului au purtat un schimb de opinii cu privire la ultimele evoluții privind situația lui Dorin CHIRTOACA, primar al oraşului Chișinău şi vicepreședinte al Congresului. O a doua vizită de anchetă la Chișinău a fost programată în acest sens la 13 decembrie. Acesta a fost condus de vicepreședintele și raportorul Congresului pentru Moldova, Gunn Marit Helgesen. Rezultatul acestei vizite, precum și avizul Comisiei de la Veneția privind referendumurile locale de retragere, solicitate de Congres în octombrie 2017 va fi examinata la următoarea reuniune a Biroului în februarie 2018.

05.12.2017
Asigurarea sănătății sexuale şi reproductive a drepturilor femeilor în Europa

Sănătatea sexuală, reproductivă și drepturile femeii sunt drepturile omului. Cu toate acestea în Europa din păcate, sunt încă negate aceste drepturi, ca urmare a legilor, politicilor și practicilor care vor reflecta în cele din urmă persistența stereotipurilor de gen și a inegalității. Statele ar trebui să recunoască aceste încălcări, pentru a le contracara și ferm se angajează să promoveze egalitatea de gen în acest domeniu vital al vieții“, - a spus Comisarul pentru Drepturile Omului Nils Muižnieks.

Raportul oferă o imagine de ansamblu a obligațiilor statelor de a asigura sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile femeilor pe baza standardelor internaționale și europene privind drepturile omului. Acesta oferă exemple în special în ceea ce privește dreptul la viață, dreptul la sănătate, dreptul la respectarea vieții private, dreptul la nediscriminare și libertate de la tortură și rele tratamente - în cazul în care axându-se pe educația sexuală cuprinzătoare, metodele moderne de contracepție, avortul în condiții de siguranță şi legale şi serviciile de îngrijire a maternității de calitate.


04.12.2017 

Participarea Moldovei în evinimentul “Open day” la Strasbourg

Viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene Andrei Galbur a participat la inaugurarea evenimentului Moldova Open Day organizat pe platforma Consiliului Europei la Strasbourg.

În cadrul reuniunii, care s-a desfăşurat în prezenţa Secretarului General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, şi a delegaţiilor statelor membre ale organizației, au fost evaluate primele rezultate ale implementării Planului de acțiuni al Consiliului Europei.
Participanţii au făcut un schimb de opinii privind reforma justiției, lupta împotriva corupției, drepturile omului, măsurile de consolidare a încrederii între cele două maluri ale râului Nistru şi guvernarea democratică.

30 noiembrie -1 decembrie 2017  
Platforma de E-learning privind buna guvernare şi instruirea pentru monitorizarea şi evaluarea programelor de formare în LSG(autonomia locală)

În Viena, o avut loc o reuniune regională privind monitorizarea și evaluarea programelor de dezvoltare profesională în LSG și un atelier de lucru la nivel înalt în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2017. La reuniune au participat reprezentanți de rang înalt ai tuturor țărilor din cadrul Parteneriatului Estic care au subliniat lecțiile învățate, au apreciat progresul, au evaluat și au discutat următorii pași după finalizarea proiectului. Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului „Consolidarea cadrului instituțional pentru administrația locală din țările Parteneriatului Estic“, în cadrul Parteneriatului pentru Buna Guvernare (fostul PKF), în anii 2015-2017, finanțat de către Uniunea Europeană și co-finanțat de către Consiliul Europei). Instrumentul de E-learning de CoE « 12 principii ale bunei guvernări» prezintă un instrument valoros care ar putea face parte din strategiile naționale de formare și chiar ar putea fi introdus ca parte a curriculumului standard în școlile PA.


28 noembrie 2017 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului: Valentin Baștovoi vs Republica Moldova 

28 noiembrie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a pronunțat o hotărâre în cauza Valentin Baștovoi v. Republica Moldova, cererea nr. 40614/14. Reclamantul s-a plâns de condiţiile de detenţie şi de lipsa tratamentului medical, precum şi de lipsa unui remediu efectiv întru realizarea drepturilor sale, invocând violarea Articolului 3 (interdicţia tratamentului inuman şi degradant) şi al Articolul 13 (dreptul la un recurs efectiv), combinat cu Articolul 3 din Convenţie.
În temeiul articolului 41 din Convenție, Curtea a acordat reclamantului 8,000 euro cu titlu de prejudiciu moral şi 650 euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.
Informații suplimentare:


27 noembrie 2017 

10 ani (2007-2017) Orașelor interculturale: diversitate în beneficiul orașelor

De la Oslo (Norvegia) la Limassol (Cipru), Paris (Franța) la Rijeka (Croația), de la Ballarat (Australia) la Montreal (Canada), Mexico City (Mexic) la Hamamatsu (Japonia), prin Tanger (Makokko) și Haifa (Israel): 10 ani (2007-2017) proiectul orașelor interculturale - Consiliul Europei o platformă pentru o gamă largă de orașe (121 de pe 5 continente).

Orașe interculturale (CPI) - un program de consolidare a capacităților și dezvoltarea politicilor întreprinse de Consiliul Europei pentru a sprijini guvernele locale în Europa și dincolo de a dezvolta politici cuprinzătoare și strategii de integrare, bazate pe utilizarea modelului de management al diversității numit integrare interculturală. Programul „Orașe interculturale“ oferă o metodologie cuprinzătoare pentru conducatorii de orașe și o serie de instrumente analitice și de evaluare, inclusiv Indexul Intercultural care poate fi utilizat pentru a evalua succesul strategiilor lor de integrare. În ultimii doi ani, programul ICC a crescut exponențial și în prezent are 121 de orașe, ocupând cinci continente.


23 noembrie 2017 

Premiul Consiliului Europei "Nord-Sud" 2017

Centrul „Nord-Sud“ a Consiliului Europei a anuntat doi laureați ai premiului „Nord-Sud“ al Consiliului Europei pentru anul 2017, aceștia sunt: Christina Kumpula, secretar general al Crucii Roșii Finlanda și Dr. Abbas Gullets, vicepreședinte al Federației Crucii Roșii și Secretar General al Societății Crucii Roșii din Kenya. Premiul Consiliului “Nord-Sud” al Europei se acordă anual, începând din 1995, la doi reprezentanti: unul din nord și celălalt peninsula de sud, care au reușit în angajamentul lor pentru drepturile omului, democrația, statul de drept în promovarea dialogului Nord-Sud cu consolidarea solidaritații și parteneriatului.17 noembrie 2017 

Protejarea copiilor împotriva riscurilor sexuale pe Internet: experții Consiliului Europei oferă părinților sfaturi practice

Cu ocazia Zilei europene a protecției copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, care este sărbătorită la 18 noiembrie, Consiliul Europei a publicat o serie de videoclipuri educaționale pentru a proteja copiii de noile riscuri de natură sexuală, cu care ei se întâlnesc pe internet, pentru a le permite să comunice în siguranță, în spațiu digital. Cele șase videoclipuri educaționale publicate și o broșură oferă părinților sfaturi practice privind educatia digitală pentru diferite categorii de vârstă - copii cu vârsta sub opt ani; 9 – 12 ani și 13 – 17 ani. Amenințările specifice cu care se confruntă copiii în Internet, ce este nevoie de facut în cazul în care copiii noștri au căzut victime acestor amenințări și sunt abordate și alte subiecte.17 noembrie 2017 

Acordarea de sprijin voluntarilor care ajută refugiații și migranții

Consiliul Europei a elaborat și publicat  în mediul online materiale de instruire, gratuite, adaptate nevoilor speciale ale refugiaților. Acest set de instrumente, conține un sprijin practic, materiale de informare şi este disponibil în şapte limbi: engleză, franceză, greacă, daneză, germană, turcă şi italiană.

15 noembrie 2017 

Republica Cehă transmite Danemarcei președinția Comitetului de Miniștri

Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei a trecut de la Republica Cehă la Danemarca.Ceremonia a avut loc în cadrul unei întâlniri la sediul Organizației din Strasbourg, la care au participat reprezentanți ai celor 47 de state membre ale CoE.

Înainte de predarea președinției succesorului său, președintele în exercițiu, Lubomír Zaorálek, ministru al Afacerilor Externe al Republicii Cehe, a oferit o imagine de ansamblu asupra realizărilor țării sale în timpul președinției Comitetului de Miniștri. Noul președinte al Comitetului Miniștrilor, Anders Samuelsen, ministru al Afacerilor Externe al Danemarcei, a prezentat prioritățile Președinției daneze, care va dura șase luni începând cu ziua de 15 noiembrie. Prioritățile sunt axate pe menținerea sistemului european al drepturilor omului într-o Europă viitoare, egalitatea de gen, implicarea copiilor și a tinerilor în democrație, lupta împotriva discriminării persoanelor cu handicap și combaterea torturii.


14 noembrie 2017 

Autoritățile moldovenești și-au extins cunoștințele despre drepturile sociale europene

Consiliul Europei a organizat un curs de instruire privind Carta Socială Europeană (revizuită) standardele legale, pentru personalul și membrii Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării, Consiliul de Egalitate și angajații Oficiului Ombudsmanului. Cursul s-a desfășurat la Chișinău, a fost prezentat de către consultantul Consiliului Europei, Dmitrii Bartenev, care a făcut cunostința participanților cu această convenție importantă în contextul standardelor internaționale europene a drepturilor omului. Mai mult


14 noembrie 2017 

Parteneriatul Estic: Consiliul Europei și UE au prezentat rezultatele proiectelor comune

Consiliul Europei și Uniunea Europeană au prezentat rezultatele proiectelor lor comune în șase țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus. Bugetul total al programului "Parteneriat pentru o bună guvernare" a fost de 33,8 milioane euro.

Patru proiecte în Republica Moldova, cu un buget total de 2,4 mil. euro. S-au axat pe îmbunătățirea proceselor electorale, combaterea discriminării, prevenirea discriminării și consolidarea drepturilor omului în Agenda digitală, precum și consolidarea sistemului judiciar și susținerea Asociației Avocaților din Moldova.


14 noembrie 2017 

Posibilităţile de colaborare ale Fundaţiei René Cassin cu instituţiile din Republica Moldova

În cadrul întâlnirei, Ambasadoarea Corina Călugăru cu Preşedintele Fundaţiei René Cassin şi fostul Preşedinte al Curţii Europene a Drepturilor Omului Jean Paul Costa, au fost abordate posibilităţile de colaborare ale Fundaţiei cu instituţiile în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova, inclusiv societatea civilă. Preşedintele Jean Paul Costa a îndemnat studenții și tinerii jurişti de la noi din ţară să aplice la proiectele Fundaţiei, în particular la competițiile pledoarii la CEDO și şcolile de vară în domeniul dreptului internaţional si al drepturilor omului.

Notă: Fundaţia René Cassin, care găzduieşte şi Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului, a fost creată în 1969 de către laureatul premiului Nobel pentru pace – René Cassin şi are drept scop promovarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale prin intermediul trainingurilor şi cercetărilor.


10 noembrie 2017 

Premiul Consiliul Europei pentru Inovare în Democrație 2017 

În cadrul ultimei sesiuni a Forumului Mondial pentru Democrație, Consiliul Europei a anunțat că câștigătorul premiului  pentru inovație în democrație a fost inițiativa The Insider. The Insider - este o publicație de investigație care urmărește să ofere cititorilor informații despre situația politică, economică și socială actuală din Rusia, promovând în același timp valori democratice și acoperind aspecte legate de drepturile omului și societatea civilă. În plus, The Insider implementează proiectul "Anti-Feyk", al cărui obiectiv este de a expune în mod sistematic ştiri false în mass-media rusești, ceea ce ajută publicul să distingă informațiile reale de știri și propagandă false.

9-10 noembrie 2017
Programul de instruire pentru Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, Republica Moldova

În anul 2017 Centrul de Expertiză pentru Reforma Administrației Publice Locale, Democrație DG-II, prin intermediul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău a organizat pregătirea extracurriculară pentru gestionarea Comitetului Executiv al Găgăuziei și a unităților sale subordonate. Doamna Irina Vlach, guvernatorul (Baskan) din Găgăuzia, a participat la eveniment. Acest eveniment a fost finanțat de către Uniunea Europeană şi  Consiliul Europei.


9 noembrie 2017
Forumul mondial pentru democratie 2017

Obiectivul Forumului mondial pentru democrație din 2017, a avut loc la Consiliul Europei, Strasbourg între 8 și 10 noiembrie 2017. Au fost revizuite inițiative și abordări noi care pot spori practicile democratice și pot ajuta partidele, mass-media,  şi alți actori politici, să se conecteze la cetățeni, să facă alegeri în cunoștință de cauză și să funcționeze optim în democrația din secolul XXI. La Forumul 2017 au participat academicieni, politicieni, practicieni și tineri din întreaga lume, care au dezbătut patru întrebări principale:

- democrația partidelor la democrația cetățenilor?
- prietenul media sau inamicul democrației?
- populismul este o problemă?
- răspunsurile multilaterale la populism?

8 noembrie 2017
Consiliul Europei stabilește parteneriate cu cele mai importante companii de tehnologie pentru a promova drepturile omului

Consiliul Europei a consolidat cooperarea cu sectorul privat pentru a promova un internet deschis și sigur, în care sunt respectate principiile drepturilor omului, ale democrației și statului de drept. Cooperarea se va desfășura cu companii precum Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Kaspersky Lab, Orange și Telefónica.

31 octombrie 2017
Lupta împotriva dezinformării în mediul mass-media - un nou raport al Consiliului Europei
Raportul publicat de către Consiliul Europei analizează modul în care campaniile de dezinformare au devenit larg răspândite și, bazându-se în mare măsură pe mediile sociale, contribuie la crearea unui mediu mondial de disfuncționalitate a informațiilor. 
Deși recunoaște că impactul direct și indirect al "poluării informației" este dificil de cuantificat, raportul oferă un cadru conceptual și o structură pentru dialogul privind tulburările de informare de către responsabilii politici, legislatori și cercetători. Acesta conține 35 de recomandări adresate părților interesate relevante, cum ar fi companiile de tehnologie, guvernele naționale, mass-media, societatea civilă și ministerele educației, pentru a le ajuta să identifice strategii adecvate pentru abordarea fenomenului.
Raportul oferă o analiză completă a cercetărilor conexe și a inițiativelor practice și subliniază necesitatea unei cercetări suplimentare, inclusiv a modului în care oamenii înțeleg și folosesc informații în viața lor. De asemenea, subliniază riscul ca, în viitorul apropiat, audiențele să aibă puțină încredere în informațiile pe care le găsesc online.
Mai mult
Raport
Politica CoE privind mass-media

27 octombrie 2017
Premiul european Balanţa de Cristal 2017

Premiul european Balanţa de Cristal, instituit de către Consiliul Europei în scopul recompensării practicilor judiciare inovatoare din cadrul instituţiilor judiciare europene, a fost decernat.
Instanțele europene (de exemplu, președintele inițiativei, grefierul, avocatul) care merită să atragă atenția factorilor de decizie politică publică și comunitatea juridică, în scopul de a îmbunătăți performanța serviciului public de justiție.
Consiliul Europei a recompensat Administrația Curții Norvegiene cu premiul pentru inițiativa sa "Serviciul de mărturii în curțile norvegiene".
Proiectul este rezultatul unui acord național dintre Administrația Curții Norvegiene și Crucea Roșie din Norvegia. Prin această inițiativă, voluntarii români sprijină martorii în procedurile judiciare. Voluntarii sunt instruiți și lucrează în perechi cu mentori înainte de a-și asuma pe deplin această responsabilitate. Această asistență consolidează încrederea martorilor și, în consecință, calitatea mărturiei lor. Înființarea acestui serviciu demonstrează și o responsabilitate socială a administrațiilor judiciare.
Mai mult
CEPEJ
Serviciul de mărturii în curțile norvegiene
Programa educaționala

26 octombrie 2017
Terminarea restricțiilor privind reîntregirea familiei: bună pentru refugiați, bună pentru societățile gazdă. Asigurarea reunificării familiei în Europa

"Mulți refugiați trebuie să-și lase membrii familiei în urmă când fug de acasă. Acest lucru adaugă mai multe greutăți la trauma exilului", a declarat Nils Muižnieks, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, în ultimul său comentariu privind drepturile omului.
"Odată ce au găsit siguranță în Europa, reunirea cu membrii familiei lor este adesea prima prioritate a refugiaților. Este nevoie de puțină imaginație pentru a realiza cât de oribil este ca ei să fie privați de această posibilitate. Din nefericire, mii de refugiați și persoane cu alte forme de statut internațional de protecție în Europa se confruntă cu o separare pe termen lung de soți, copii și alte persoane apropiate. Acest lucru se datorează legilor și politicilor din ce în ce mai greu de restrângere a reunificării familiei, care sunt adesea incompatibile cu litera sau spiritul standartelor privind drepturile omului și trebuie rezolvate urgent".
Mai mult
Pagina Comisarului

25 octombrie 2017
Stoparea exploatării sexuale și abuzului asupra copiilor: spre o lume a încrederii Convenția

Convenția de la Lanzarote se referă la prevenirea, protecția și urmărirea penală a exploatării sexuale și abuzului asupra copiilor. Criminalizează astfel de infracțiuni precum abuzul sexual, prostituția copiilor, pornografia infantilă, participarea unui copil la spectacole pornografice, corupția copiilor, precum și solicitarea copiilor în scopuri sexuale (îngrijirea). Convenția a fost ratificată de 42 de state membre ale Consiliului Europei (toate cu excepția Armeniei, Azerbaidjanului, Irlandei, Norvegiei și Regatului Unit) și este deschisă statelor din afara Europei.
"Este pozitiv să vedem modul în care Convenția a ridicat conștientizarea, legile s-au schimbat și capacitatea de a preveni și de a răspunde la infracțiunile sexuale împotriva copiilor s-au îmbunătățit în țările care au semnat-o", a adăugat secretarul general.
Mai mult
Conferinţă
Convenția Lanzarote
Pagina Secretaului  general

24 octombrie 2017
Consiliul Europei lansează o campanie Twitter împotriva uciderii ilegale a păsărilor

Se estimează că aproximativ 36 de milioane de păsări sunt ucise ilegal în fiecare an în timp ce migrează în regiunea mediteraneană, cauzând o scădere a unor specii cu până la 30% și chiar dispar complet din anumite regiuni.
Acest tip de criminalitate sălbatică a devenit una dintre cele mai mari activități ilicite transnaționale organizate, alături de traficul de droguri, arme și ființe umane. Potrivit raportului, majoritatea țărilor europene au legi de conservare, însă "în ciuda acestei protecții juridice puternice, o serie de activități ilegale continuă să amenințe păsările din Europa, inclusiv capturarea trecătorilor pentru consumul alimentar, împușcarea speciilor protejate pentru" sport "și otrăvirea rapitorilor pentru "controlul prădătorului". În plus, în ciuda amplorii acestei amenințări la adresa vieții sălbatice, majoritatea indicatorilor demonstrează că gradul de conștientizare a opiniei publice este relativ scăzut în rândul europenilor.
Campania "Ultimul Tweet" se concentrează asupra a patru păsări diferite care își spun povestea lor de migrație din patru conturi Twitter diferite, câteodată amuzante și uneori dureroase, până la moartea lor, în mâinile unor ucigași ilegali de păsări. Deoarece ultimele cuvinte pe care cineva le spun înainte de a muri au avut întotdeauna o mare importanță socială, aceste păsări își folosesc ultimul tweet pentru a-și trimite mesajul: opriți uciderea ilegală a păsărilor.
Mai mult
Raport
Convenția de la Berna

20 octombrie 2017
GRECO emite recomandări pentru prevenirea corupției la Conferința organizațiilor neguvernamentale internaționale

Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale ("Convenția de la Lanzarote") sărbătorește cea de-a zecea aniversare a acesteia. "Cea mai bună estimare este că unul din cinci copii la un moment dat se confruntă cu exploatare sexuală sau abuz", a declarat secretara generală adjunctă a Consiliului Europei, Gabriella Battaini-Dragoni, în cadrul unei conferințe dedicate celei de-a 10-a aniversare a Convenției de la Lanzarote. Trauma unei asemenea experiențe poate dura o viata: distrugerea educatiei formale, mărirea perspectivelor de carieră și rezultatul într-o întreagă varietate de probleme de sănatate mintală.
Grupul de state împotriva corupției (GRECO) a publicat o evaluare a cadrului pentru prevenirea corupției și soluționarea conflictelor de interese ale Conferinței organizațiilor neguvernamentale internaționale (INGOs) a Consiliului Europei. GRECO recomandă o serie de măsuri, inclusiv elaborarea unui cod de conduită pentru membrii Conferinței, care să fie actualizat periodic și să includă exemple concrete de bune practici și de gestionare a situațiilor problematice.
Conferința INGOs a solicitat această expertiză în urma răspunsului Adunării Parlamentare la acuzațiile de corupție care ar fi putut afecta anumite activități și au implicat organizații neguvernamentale.
Raportul identifică patru domenii în care sunt de dorit îmbunătățiri: transparența activităților Conferinței și responsabilitatea generală; regulile de conduită ale membrilor; supravegherea și conformitatea membrilor cu regulile de conduită; sensibilizarea cu privire la standardele de integritate.
Mai mult
GRECO
INGOs

19 octombrie 2017
Mărturiile și dezbaterile privind primirea copiilor migranți neînsoțiți în orașele europene

În cea de-a 33-a sesiune, Congresul autorităților locale și regionale din cadrul Consiliului Europei a organizat o dezbatere privind primirea copiilor migranți neînsoțiți în orașele europene. Yoomi Renström (Suedia, SOC) a comentat că, deși, în statisticile din acest an, numărul copiilor migranți din Europa a scăzut, nu s-a datorat înăspririi în continuare a politicilor de migrație. Trei mărturii imediate ale refugiaților din Siria, Somalia și Afganistan, care dețin statutul de migrant ca minori, au confirmat că măsurile de integrare i-au ajutat să-și continue studiile și să reușească în țara gazdă (Germania, Suedia și Franța).
În timpul dezbaterii care a urmat, membrii Congresului au salutat eforturile personale făcute de acești tineri și au reiterat necesitatea mobilizării autorităților pentru a crește numărul familiilor gazdă pentru copiii migranți, prevenirea traficului de copii și stabilirea unui sistem care să ofere fiecărei persoane tinere un tutore. Introducerea unei platforme de schimb cu localnicii, contribuie la prevenirea creării unei societăți paralele și la asigurarea respectării drepturilor copilului.
Mai mult
Pagina web Congresului autorităților locale

18 octombrie 2017
Thorbjørn Jagland: "Statele membre au datoria de a asigura respectarea principiilor Consiliului Europei"

Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, sa adresat membrilor Congresului autorităților locale și regionale în cadrul celei de-a 33-a sesiuni din Strasbourg.
"Organizația noastră, acoperă continentul european de la Atlantic până la Vladivostok, promovează standardele fundamentale, în special cele ale Convenției Europene a Drepturilor Omului", a declarat, reiterând că statele membre ale Consiliului Europei au datoria de a se asigura că aceste standarde sunt respectate. În ceea ce privește drepturile minorităților lingvistice, acesta a subliniat importanța Cărţii europene, limbilor regionale sau minoritare și a Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale.
"În ceea ce privește Ucraina, autoritățile pot, bineînțeles, să-și promoveze limba națională, dar trebuie să le permită minorităților să-și cultive propriile limbi, cum ar fi limba română, maghiară și rusă". Secretarul general a menționat, de asemenea, situația din Catalonia și a insistat asupra respectării Constituției, care asigură stabilitatea.
În cele din urmă, ca răspuns la o întrebare despre situația lui Dorin Chirtoacă, vicepreședinte al Congresului și primar al oraşului  Chișinău, el a declarat că Consiliul Europei monitorizează îndeaproape situația din Republica Moldova în ceea ce privește introducerea reformelor judiciare. "Trebuie să fim vigilenți și atenți, mai ales atunci când deciziile sunt luate împotriva unor grupuri precum jurnaliști, apărători ai drepturilor omului și primari", a concluzionat Thorbjørn Jagland.
Mai mult
Pagina web secretarului general
33-a sesiunea Congresului

17 octombrie 2017
Femeile aflate la putere: inegalitățile majore rămân în întreaga Europă

Potrivit unui nou raport al Consiliului Europei, țările europene încă se luptă să realizeze un echilibru între sexe în procesul de luare a deciziilor guvernamentale.
Raportul a examinat progresele realizate de 46 de țări în atingerea obiectivului stabilit de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei în 2003 că cel puțin 40% dintre bărbați și femei participă la diferite aspecte ale vieții politice și publice.
Doar două dintre cele 46 de țări studiate - Finlanda și Suedia - au atins un obiectiv minim de 40% de participare a femeilor în clasele inferioare sau separate ale Parlamentului în 2016; media pentru Europa a fost de 25,6%.
Proporția medie a șefilor de stat și de guvern, a liderilor guvernelor regionale și a primarilor din Europa a fost sub 17%
În medie, reprezentarea femeilor în instanțele superioare era de 33% acest lucru este comparabil cu 28% în Consiliile Supreme ale Judecătorilor și 26% în Curțile Constituționale. Ponderea globală redusă a ambasadorilor femei (13%) a fost printre cele minim echilibrate în 2016
Mai mult
Raport
Comisia pentru egalitatea de gen

13 octombrie 2017
Vizita Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei în Republica Moldova.

"În pofida reformelor întreprinse până în prezent, sunt necesare eforturi susținute în continuare pentru a aborda deficiențele din sectorul justiției, a consolida eficiența și imparțialitatea sistemului judiciar și a restabili încrederea publică.
În schimb, am fost încurajat să aflu despre progresele înregistrate în ceea ce privește cadrul legal și sensibilizarea față de violența domestică și egalitatea de gen", a declarat Nils Muižnieks, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei.
Recunoscând eforturile de reformare a serviciului de urmărire penală, inclusiv prin adoptarea unei noi legislații, comisarul a fost îngrijorat de rapoartele persistente privind părtinirea procurorului în procedurile judiciare și de cazurile de intimidare și hărțuire a avocaților. "Dreptul la un proces echitabil este un drept fundamental al omului, iar principiul egalității armelor trebuie respectat. Persoanele acuzate de infracțiuni ar trebui să beneficieze de prezumția de nevinovăție și de apărarea juridică de calitate ".
Mai mulți interlocutori, inclusiv oficiali cu care sa întâlnit comisarul, au recunoscut că mai multe aspecte de lungă durată legate de sistemul judiciar trebuie încă să fie abordate în mod eficient, inclusiv utilizarea excesivă a detenției în stare de arest preventiv, care a fost identificată ca o problemă-cheie în ceea ce privește Moldova în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
Mai mult
Reforma justiţiei

12 octombrie 2017
Conferința privind libertatea internetului: Rolul și responsabilitățile intermediarilor de internet 

Rolul și responsabilitățile intermediarilor de internet care afectează în mod critic modul în care primim și diseminăm informațiile în era digitală, centrul Conferinței privind libertatea Internetului organizată de OSCE și de Consiliul Europei la Viena.
Funcția intermediarilor de Internet sa schimbat radical de-a lungul anilor, cu întrebări tot mai mari și dezbateri despre rolul și responsabilitățile acestora față de cetățeni pe internet. Deși rămâne responsabilitatea statelor de a garanta și proteja libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei, mediatorii de internet joacă din ce în ce mai mult un rol critic în modelarea discursului public pe Internet, ridicând multe întrebări cu privire la potențialele lor responsabilități.
Participanții au discutat, de asemenea, un proiect de recomandare privind rolul și responsabilitățile intermediarilor de internet, care sunt în curs de elaborare în prezent de către Consiliul Europei.
Conferința organizată de președinția Austriei în cadrul OSCE și al Președinției Cehe a Consiliului Europei în parteneriat cu Cancelaria Federală a Austriei, Consiliul Europei privind societatea informațională și Oficiul pentru combaterea criminalității și Oficiul Reprezentantului OSCE privind Libertatea presei.
Mai mult
Raport
Comitetul de experți pentru Intermediarii pe Internet (MSI-NET)

10 octombrie 2017
Adunarea Parlamentară revizuiește Codul său de conduită ca răspuns la afirmațiile de corupție

Răspunzând la acuzațiile de corupție din rândurile sale, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat în unanimitate un Cod de conduită puternic revizuit pentru membrii săi, cu scopul de a "restabili încrederea publicului" în activitatea sa.
Aprobând un raport al lui Ian Liddell-Grainger (Regatul Unit, CE), Adunarea a declarat că afirmațiile recente de corupție riscau să provoace "reparații durabile" reputației sale și că este nevoie de un "cadru de integritate solid și coerent" pentru a preveni comportamentul corupției viitoare.
Noile norme prevăd investigații rapide și corecte în ceea ce privește presupusele încălcări etice ale membrilor - inclusiv cele dezvăluite de surse externe - și sancțiuni mai puternice în cazul în care au loc contravenții.
Membrii trebuie să se angajeze acum să nu promită, să dea, să solicite sau să accepte nici o taxă, despăgubire sau recompensă în îndeplinirea îndatoririlor lor, să declare orice interese la deschiderea fiecărei sesiuni. Pentru a spori transparența, aceste declarații trebuie trimise online. Există, de asemenea, dispoziții care să garanteze că raportorii și alegerea observatorilor declară orice conflict de interese.
Mai mult
Raport
Rezoluţie
PACE

10 octombrie 2017
Miloš Zeman: "Efortul Consiliului Europei față de prietenie și nu de ura printre națiunile europene"

Eforturile Consiliului Europei față de prietenie și nu de ostilitate și ura între națiunile europene - inclusiv Rusia - vor avea succes pe termen lung", a declarat Miloš Zeman, Președintele Republicii Cehe, adresându-se Adunării.
Rolul Consiliului Europei este consolidarea prieteniei dintre națiunile europene. Europa este un continent care se întinde de la Atlantic până la Ural. Nu putem împărți cultura europeană și cultura rusă. De ce să încercam să împărțim structura politică a Europei dacă ați fi împotriva împărțirii culturii europene? ", a adăugat Miloš Zeman.
Mai mult
PACE

10 octombrie 2017
Stella Kyriakides a fost aleasa Președintele APCE

Stella Kyriakides (Cipru, PPE / CD) a fost aleasă președinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei după demisia lui Pedro Agraunt (Spania, PPE / CD).
În a treia rundă de vot, a primit o majoritate semnificativă în comparație cu un alt candidat, Emanuelis Zingeris (Lituania, PPE / CD).
A devenit cel de-al 30-lea președinte al APCE din 1949, prima femeie cipriotă și cea de-a treia care a preluat postul.
"Aceste alegeri vin în momente extreme pentru această Adunare, momentele în care ne-am văzut fiabilitatea și onestitatea. Vremurile care au condus la tipul de publicitate adesea incorect pentru activitatea desfășurată în această Adunare, care a condus la problema principiilor transparenței și integritatea instituțiilor Consiliului Europei.Acestea sunt probleme și responsabilități pentru noi toți dar, în esență, pentru mine ca nou președinte ales al acestei Adunări ", a spus doamna Kiroyakides.
Mai mult
Biografie
PACE
Pagina web președintelui PACE

10 octombrie 2017
Convenția privind drepturile omului și biomedicina își sărbătorește cea de-a 20-a aniversare

Cu această ocazie Comitetul Bioetic al Consiliului Europei a organizat conferința internațională pentru a discuta despre provocările viitoare.
Scopul conferinței a fost revizuirea relevanței principiilor enunțate în Convenție și identificarea principalelor prevederi ale planului de acțiune al Consiliului Europei pentru perioada 2018-2019. Subiectele care trebuie discutate includ: jurisprudența CEDO; problemele legate de schimbările în practica drepturilor copiilor și bătrânilor, accesul egal la asistența medicală; dezvoltarea în domeniul geneticii și genomicii, tehnologia creierului, tehnologia informației, NBIC (nanotehnologia, biotehnologia, tehnologia informației și științele cognitive).
Mai mult
Raport
Bioetica
Convenția privind drepturile omului și biomedicină

9 octombrie 2017
Premiul pentru drepturile omului Václav Havel 2017

Cel de-al cincilea Premiu pentru drepturile omului Václav Havel, care onorează acțiunile societății civile pentru apărarea drepturilor omului, a fost acordat susținătorului turc al independenței sistemului judiciar, Murat Arslan.
Premiul de 60 000 EUR a fost prezentat în cadrul unei ceremonii speciale, în ziua deschiderii sesiunii plenare de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).
În detenție din 2016, Murat Arslan este fost raportor al Curții Constituționale din Turcia și președinte al Asociației pentru Judecători și Procurori (YARSAV), care a fost dizolvată acum. Este un susținător ferm al independenței sistemului judiciar.
Ceilalți doi candidați nominalizați - Comitetul Helsinki din Ungaria, un ONG care se concentrează în mod special pe accesul la justiție și drepturile solicitanților de azil și refugiaților și pe părintele Georg Sporschill (Austria), un iezuit care și-a dedicat viața îngrijirii celor mai vulnerabile, în special copii, au primit, de asemenea, diplome în timpul ceremoniei.
Mai mult
Premiul Václav Havel
PACE

9 octombrie 2017
Ziua europeană împotriva pedepsei cu moartea

Consiliul Europei cu 47 de națiuni și Uniunea Europeană cu 28 de membri au publicat o declarație comună pentru a marca Ziua europeană și cea mondială împotriva pedepsei cu moartea.
Declarația subliniază opoziția fermă a celor două organizații față de pedeapsa capitală în orice situație. De asemenea, solicită țărilor care încă folosesc pedeapsa cu moartea să comute orice condamnări existente și să introducă un moratoriu asupra pedepsei capitale ca prim pas spre abolire. Prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Europei a creat o zonă fără pedeapsa cu moartea care acoperă 47 de țări și peste 820 de milioane de persoane. În nici un stat membru al Consiliului Europei nu au avut loc execuții de peste 20 de ani.
Mai mult

Moldova Europeana