Faceți căutări pe acest blog

DE CE A FOST CREAT ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL?

2018 este Anul European al Patrimoniului Cultural, lansat oficial cu ocazia Forumului european al culturii din 7 decembrie 2017, care a avut loc la Milano, în Italia. Patrimoniul cultural face parte din viața noastră cotidiană, el ne înconjoară în orașele, peisajele naturale și siturile arheologice din Europa. Îl regăsim nu numai în literatură, artă și obiecte, ci și în meșteșugurile învățate de la strămoșii noștri, în poveștile pe care le spunem copiilor, în mâncarea pe care o savurăm, precum și în filmele pe care le urmărim și în care ne recunoaștem.
Patrimoniul cultural unește întreaga Europă prin istoria și valorile noastre comune. El include, de asemenea, bogăția și diversitatea tradițiilor noastre culturale. Patrimoniul nostru cultural comun trebuie înțeles, prețuit și celebrat. Cu toate acestea, patrimoniul cultural nu este doar o moștenire din trecut. El ne ajută să mergem înainte și să ne construim viitorul.
În 2018 vor avea loc o serie de inițiative și de evenimente unice în întreaga Europă, menite să atragă atenția cetățenilor asupra patrimoniului lor cultural și să îi implice mai mult în acest sens, să încurajeze partajarea și aprecierea bogatului patrimoniu european și să consolideze sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. Anul European al Patrimoniului Cultural este anul nostru, al tuturor!

Obiectivul Anului European al Patrimoniului Cultural este de a sensibiliza publicul larg cu privire la importanța socială și economică a patrimoniului cultural. Mii de inițiative și evenimente din întreaga Europă vor oferi posibilitatea de a implica cetățenii din toate categoriile sociale. Scopul este de a avea publicul cel mai larg posibil, în special copiii și tineretul, comunitățile locale și persoanele care vin rareori în contact cu cultura, pentru a promova un sentiment comun de proprietate.Patrimoniul cultural se află în centrul modului de viață european. El definește cine suntem și creează un sentiment de apartenență. Patrimoniul cultural nu este alcătuit doar din literatură, artă și obiecte, ci și din meșteșugurile pe care le învățăm, poveștile pe care le spunem, hrana pe care o consumăm și filmele pe care le urmărim. Trebuie să păstrăm și să prețuim patrimoniul cultural pentru generațiile viitoare. Festivitățile din anul acesta vor constitui o ocazie minunată de a încuraja cetățenii, în special tinerii, să exploreze bogata diversitate culturală a Europei și să reflecteze la locul pe care îl ocupă patrimoniul cultural în viețile noastre. Ele ne vor permite să ne înțelegem trecutul și să ne construim viitorul.” Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics,

Patrimoniul cultural reunește oamenii și contribuie la coeziunea socială. El generează creștere și locuri de muncă în orașe și regiuni și stă la baza schimburilor Europei cu restul lumii. Aceasta reprezintă un potențial mare pentru Europa, care însă trebuie să fie mai bine exploatat – iar acest An european ne poate ajuta în această direcție.
Anul european pune accent pe copii și tineret, care vor proteja patrimoniul pentru următoarele generații. Este subliniată valoarea educativă a patrimoniului cultural, precum și contribuția acestuia la o dezvoltare economică și socială sustenabilă.

Patrimoniul cultural îmbracă numeroase forme:
  • tangibile – clădiri, monumente, obiecte, articole vestimentare, opere de artă, cărți, mașini, orașe istorice, situri arheologice;
  • intangibile – practicile, reprezentările, expresiile, cunoștințele, aptitudinile - împreună cu instrumentele, obiectele și spațiile culturale aferente - pe care oamenii le prețuiesc. Printre acestea se numără dialectele și tradițiile orale, arta spectacolului, practicile sociale și meșteșugurile tradiționale;
  • naturale – peisajele, flora și fauna;
  • digitale – resursele create în formă digitală (de exemplu arta digitală sau filmele de animație) sau care au fost digitalizate pentru a putea fi păstrate (texte, imagini, materiale video, înregistrări etc.).
Anul european promovează moduri inteligente de conservare, gestionare și reutilizare a patrimoniului european.

 Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat astăzi, 8 din 10 europeni consideră că patrimoniul cultural nu este important doar pentru ei înșiși, ci și pentru comunitatea, regiunea și țara lor, precum și pentru Uniunea Europeană în ansamblu. O mare majoritate dintre ei se mândresc cu propriul patrimoniu cultural, indiferent dacă acesta este situat în regiunea sau țara lor sau într-o altă țară europeană. Peste 7 din 10 europeni sunt, de asemenea, de acord că patrimoniul cultural poate să le amelioreze calitatea vieții. De asemenea, sondajul arată că 9 din 10 cetățeni consideră că patrimoniul cultural ar trebui să fie predat în școli. Trei sferturi dintre europeni consideră în primul rând că statele membre și UE ar trebui să aloce mai multe resurse pentru protejarea patrimoniului cultural al Europei.VEZI
PUBLICATII

Moldova Europeana