Faceți căutări pe acest blog

Noutati UE-RM - Noiembrie 2017

Octombriet 2017
August 2017
 Iulie   2017 
Iunie   2017 
 Mai  2017

 Aprilie 2017 
 Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Arhiva 2011-2016

 30.11.2017

 Cea de-a cincea ediție a Forumului de Dezbateri privind Integrarea Europeană a Republicii Moldova

  co-organizat de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în cooperare cu Asociația pentru Politică Externă din Moldova (APE) și Fundația Friedrich Ebert Moldova (FES). Evenimentul a întrunit oficiali moldoveni și europeni, diplomaţi, experți, jurnaliști, reprezentanți ai partidelor politice și organizațiilor internaționale.

În cadrul primului panel al Forumului „Relațiile Republica Moldova-Uniunea Europeană într-un mediu intern și internațional în schimbare”, participanții au evaluat gradul de implementare a Acordului de Asociere și a angajamentelor asumate de Republica Moldova față de partenerii de dezvoltare. În context, șeful diplomației moldovenești Andrei Galbur,a subliniat: ”Cu cât mai eficace realizăm Acordul de Asociere cu atât mai multă deschidere și susținere vom avea din partea partenerilor noștri europeni, inclusiv în sensul aplicării principiului mai mult pentru mai mult, care a fost reiterat și în Declarația Summit-ului Parteneriatului Estic de săptămâna trecută” . Mai mult

Agenda
VIDEO
MAI MULT

29.11.2017
BERD a aprobat o nouă strategie pentru Republica Moldova

Strategia aprobată pentru anii 2017-2022 stabilește următoarele priorități:
Restructurarea sectorului bancar BERD, alături de Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și alți parteneri-cheie, va continua eforturile de reabilitare a sectorului bancar. Aceasta va continua să acorde băncilor partenere din Moldova împrumuturi pentru a pune la dispoziția întreprinderilor din Moldova fonduri. De asemenea, BERD va colabora cu investitori strategici puternici pentru a restabili transparența și guvernanța corporativă în acest sector.
Îmbunătățirea securității energeticeBERD va finanța proiecte care promovează o mai mare interconectivitate internă și transfrontalieră în sectorul energetic. Aceasta va sprijini dezvoltarea infrastructurii pentru o piață angro de energie electrică și va finanța oportunități în sectorul energiilor regenerabile. Banca va desfășura, de asemenea, un dialog politic cuprinzător privind reformele din sectorul energetic.
Sprijinirea firmelor private BERD va continua să acorde împrumuturi companiilor moldovenești, pentru a le ajuta să concureze pe piața UE. Aceasta va finanța în mod direct societățile cu modele de afaceri viabile, inclusiv investitorii străini orientați spre export care operează în zonele economice libere.
Îmbunătățirea infrastructuriiBERD va continua să susțină dezvoltarea infrastructurii, inclusiv modernizarea drumurilor și a căilor ferate. Acesta va colabora cu autoritățile privind reforma tarifelor, achizițiile publice, practicile durabile, transparența, guvernanța și schemele publice-private. BERD va promova eficiența energetică în sectoarele public și rezidențial prin investiții directe și prin intermediul instituțiilor financiare partene

Mai mult
Proiectul

28.11.2017

Vicepreşedintele BERD , Alain Pilloux a confirmat disponibilitatea pentru acordarea, până la finele anului curent, a celei de-a doua tranșe de împrumut destinată reabilitării Căilor Ferate din Moldova


Suma împrumutului acordat de BERD și BEI în acest scop se cifrează la 55 milioane de euro. Vicepreședintele BERD a evidențiat, de asemenea, importanța asigurării interconectării electrice dintre Republica Moldova și România.

De la începutul activității în Republica Moldova, BERD a finanțat 117 proiecte în valoare de peste 1,1 miliarde de euro. Portofoliul actual al BERD în țara noastră este de 485 milioane de euro. 70% din această sumă este alocată pentru realizarea proiectelor de infrastructură.Mai mult

24 noiembrie 2017  
Cel de-al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic (EaP)


Șefii de stat sau de guvern din statele membre ale UE și ai celor șase țări din Parteneriatului Estic  au discutat cooperarea viitoare. De asemenea, ei au evaluat ceea ce s-a realizat de la ultimul summit de la Riga în 2015, concentrându-se asupra beneficiilor tangibile oferite cetățenilor celor șase țări ale Parteneriatului Estic.

În sprijinul unei abordări mai puternic orientate spre rezultate față de Parteneriatul Estic, UE a identificat 20 obiective-cheie pentru 2020, cu etape a fi parcurse până la summitul din Bruxelles.


Pentru a atinge aceste obiective, cooperarea s-a bazat pe patru domenii cheie prioritare convenite la Summitul Parteneriatului Estic de la Riga în 2015:
 • Economie mai puternică: Dezvoltare economică și oportunități de piață mai bune;
 • Guvernanță mai puternică: Consolidarea instituțiilor și guvernanță bună;
 • Conectivitate mai puternică: întărirea interconexiunilor, mai ales în domeniul transportului și energiei;
 • Societate mai puternică: Mobilitate și contacte interumane crescute.
Summitul precedent al Parteneriatului estic a avut loc la Riga în perioada 21-22 mai 2015. Acesta a reconfirmat importanța strategică pe care UE o acordă parteneriatului și a demonstrat hotărârea fermă de a urmări relații adaptate și mai strânse cu cele șase țări partenere
Următorul summit al Parteneriatului estic este prevăzut pentru 2019.
.Mai mult

Principalele rezultate

22- 25 .11.2017

Prim-ministrul Pavel Filip întreprinde, în perioada 22 – 25 noiembrie 2017, o vizită de lucru la Bruxelles

unde va participa la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic (PaE). În cadrul evenimentului, Premierul Pavel Filip va rosti un discurs în numele Republicii Moldova.
 Prim-ministrul Pavel Filip  a  avut întrevederi cu Donald Tusk, Președintele Consiliului European,
Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate,
 Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, a asigurat Republica Moldova de toată susținerea în modernizarea țării. ”Obiectivul nostru primar este să ajutăm Republica Moldova să traverseze perioada complicată prin care trece, să consolideze rezultatele reformelor, în special în domeniul justiției, al combaterii corupției și în sectorul audiovizual”, a menționat oficialul european.
Johannes Hahn,a anunțat că suportul bugetar din partea UE pentru realizarea a patru programe evaluate va fi alocat Republicii Moldova până la sfârșitul anului curent. 
pachetul de documente privind acordarea asistenței macrofinanciare de 100 milioane de euro țării noastre ( 40 de milioane de euro sunt acordate sub formă de grant, iar 60 de milioane de euro sunt împrumut) a fost semnat de Comisarul european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici, ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, în prezența Prim-ministrului Pavel Filip..Setul de documente referitoare la alocarea sprijinului financiar urmează să fie remis imediat Parlamentului spre ratificare, iar între timp sunt întreprinse eforturi în scopul îndeplinirii condiţionalităţilor pentru recepționarea primei tranșe a împrumutului.
De asemenea, şeful Executivului a vizitat Cartierul General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, unde  a dialogat cu Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg.21.11. 2017

Vizita Directorului General al Eurostat, Mariana Kotzeva

Premierul Pavel Filip si  Directorul General al Eurostat, Mariana Kotzeva. au discutat despre activitatea Biroului Naţional de Statistică (BNS) al Republicii Moldova și importanța dezvoltării unui sistem statistic modern în baza celor mai bune practici și cerințe europene.
 Oficialii au mai făcut un schimb de opinii privind lucrările de pregătire pentru recensământul general agricol, precum și pentru recensământul populației și al locuințelor din Runda mondială 2020 Mai mult

Doamna Mariana Kotzeva  a participat la  Seminarul de nivel înalt privind legislația în domeniul statisticii oficiale, și va continua și astăzi, evenimentul a fost organizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în parteneriat cu Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) și Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida).   În sesiunile din cadrul Seminarului au fost prezentate informații despre funcţionarea sistemului unic al statisticii oficiale, cadrul juridic pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale, bunele practici europene și provocările la care trebuie să facă față Republica Moldova pentru fortificarea Sistemului Statistic Național.
Republica Moldova este prima dintre statele Europei de Est, Caucaz şi Asia Centrală, care a elaborat și adoptat legea în domeniul statisticii în conformitate cu legea-model al Eurostat și ale Directivelor UE


20- 21 .11. 2017

Cea de a 6-a Reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul RM și Parlamentul României

Parlamentarii de la Chișinău și București discută despre proiectele aflate în derulare, precum și noile inițiative ce urmează a fi lansate.
Copreședintele Comisiei din partea Parlamentului României, Bogdan-Ionel Rodeanu și-a exprimat încrederea că discuțiile vor contribui la maximizarea eforturilor parlamentarilor de la Chișinău și București în apropierea de UE și consolidarea relațiilor moldo-române.
”Vom solicita proiecte care să răspundă nevoilor cetățenilor ambelor țări, inclusiv prin accesarea fondurilor europene”, a menționat Bogdan-Ionel Rodeanu. 
Parlamentari din Republica Moldova și România au discutat, în premieră, mai multe subiecte de actualitate în cadrul celor 3 ședințe comune de tip panel
Reuniunea are loc în preajma Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles din 24 noiembrie, precum și în contextul stabilirii priorităților comune pentru perioada în care România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, la începutul anului 2019.

21/.11.2017

Lansarea proiectului Twinning “Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerinţele Acordului de Asociere”.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Republica Moldova în pregătirea pentru implementarea Ghişeului Unic şi Noului Sistem Computerizat de Tranzit, angajamente asumate în cadrul Acordului de Asociere/DCFTA.
 Noul Sistem Computerizat de Tranzit este un sistem european de management și control, bazat pe depunerea declarației de tranzit în format electronic și pe schimburi electronice de date între birourile vamale implicate într-o operațiune de tranzit: biroul de plecare, biroul de tranzit și cel de destinație. Printre avantajele NCTS se numără:  îmbunătățirea calității serviciilor prestate agenților economici, sporirea gradului de securitate a datelor, confirmarea informatică a operațiunii de tranzit, reducerea costurilor şi întârzierilor determinate de declararea bunurilor pe hârtie, precum și diminuarea incidenței riscurilor de fraudare și de corupție prin monitorizarea on-line a operațiunilor de tranzit etc.
Ghișeul unic reprezintă o facilitate care permite părţilor implicate în activitatea de comerţ internațional și transport să depună informaţii standardizate la un singur punct de intrare pentru a îndeplini toate cerinţele de reglementare ce țin de import, export și tranzit. Astfel, agenții economici, brokerii vamali sau transportatorii sunt exonerați de obligativitatea depunerii spre examinare a documentelor permisibile în adresa mai multor agenții de control.  Aplicarea principiului Ghișeului Unic va permite eficientizarea activităților de monitorizare și control a operațiunilor desfășurate, precum și va asigura o mai mare transparență și previzibilitate a acestora.
Costul proiectului constituie un milion de euro, iar implementarea acestuia este preconizată pentru o perioadă de doi ani de zile. Partenerii de implementare a proiectului sunt Departamentul Vamal al Republicii Lituania de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Lituania și Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene.
 Detalii 

21.11.2017

 Reglementările interne în contextul armonizării legislației naționale cu legislația UE

Rolurile și responsabilitățile Parlamentelor și Guvernelor naționale în procesul de armonizare a legislației în perioada de pre-aderare, precum și reglementările interne necesare pentru aceasta au fost discutate , în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat în incinta Legislativului.
Evenimentul ”a întrunit funcționarii publici din cadrul Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova care au fost instruiți în privința procesului de armonizare a legislației naționale cu cea comunitară.
Consilierul Rezident de Twinning, Natália Švecová a menționat că scopul acestui prim exercițiu este de a împărtăși cele mai bune practici și lecții învățate de cele patru state membre UE – Ungaria, Slovacia, Cehia și Polonia, din experiența recentă de aderare la UE în contextul stabilirii rolurilor și responsabilităților Parlamentelor și Guvernelor naționale în procesul de armonizare a legislației în perioada de pre-aderare. Potrivit Natáliei Švecová, în următoarea perioadă vor fi organizate mai multe instruiri pe acest subiect.
Experții Csaba Gergely Tamás (Ungaria), Milan Hodás (Slovacia), Martin Kavěna (Cehia), Bartosz Pawłowski (Polonia) s-au referit la experința țării pe care o reprezintă în procesul de armonizare a legislației. Aceștea au vorbit despre mijloacele de comunicare dintre Guvernele și Parlamentele naționale în procesul de armonizare cu legislația UE (persoane de contact, instrumente IT, structuri de coordonare etc.) și reglementările interne (structuri, proceduri, metode, mijloace) necesare pentru procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE la nivel de Parlament.   Mai mult      VIDEO 

20.11.2017

Dezbaterea  publică dedicată implementării Pachetului III Energetic în Republica Moldova

Discuțiile s-au axat pe rezultatele procesului de implementare de către Guvern și Agenția Națională de Reglementare în Energetică  (ANRE) a măsurilor de reglementare prevăzute de legea cu privire la energie electrică și legea cu privire la gazele naturale. De asemenea, experții au discutat despre impactul noii legi cu privire la energetică în sensul consolidării capacităților și funcționării independente a ANRE.
Pentru facilitarea dezbaterilor, experții IPRE au elaborat un document de discuții care reprezintă o cartografiere a sectorul energetic, a prevederilor relevante din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană în acest domeniu, precum și a angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunității Energetice. De asemenea, documentul IPRE a inclus o analiză a nivelului de implementare al prevederilor pachetului III energetic în cadrul legal secundar.
Concluzia principală a dezbaterilor a fost că în pofida mai multor rețineri, totuși Republica Moldova a reușit să transpună în legislația primară a Pachetului III energetic odată cu intrarea în vigoare a noii legi cu privire la energetică. Totodată, având în vedere că din cele 79 de măsuri de implementare, până în prezent au fost îndeplinite doar 24 de acțiuni, Guvernul și ANRE trebuie să depună un efort concertat pentru a recupera întârzierile de implementare până la mijlocul anului 2018. În timp ce obligațiunea de separare a operatorilor sistemului de transport în sectorul gazelor naturale, urmează a fi realizată până la 1 ianuarie 2020. Majoritatea participanților la dezbatere au subliniat importanța transparenței și creșterii nivelului de vizibilitate din partea autoritățile publice competente cu privire la măsurile de implementare în sectorul energetic, efort susținut inclusiv de Uniunea Europeană prin proiecte de asistență tehnică.
Mai mult 
Implementarea angajamentelor Pachetului III Energetic în Republica Moldova: Document de Discuţi
 
 
17.11.2017

Lansarea proiectului TWINNING „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în RM prin păstrarea și protecția acestuia", finanţat de UE. 

Obiectivul general al proiectului, implementat în parteneriat cu Ministerul Proprietății Culturale, Activităților și Turismului din Italia, este de a oferi suport instituțiilor specializate din Republica Moldova pentru consolidarea aplicării cadrului juridic şi îmbunătățirea guvernanței în domeniul protecției patrimoniului cultural. 
Proiectul  este implementat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) în parteneriat cu omologul său din UE, Ministerul Proprietății Culturale, Activităților și Turismului din Italia (MiBACT). 
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și are un buget de 1 milion de euro. Acesta va avea o durată de 2 ani, din septembrie 2017 până în septembrie 2019. În cadrul proiectului, vor fi implicați aproximativ 30 de experți din Italia care vor activa în strânsă cooperare cu experții moldoveni. Metodele de lucru vor fi bazate pe dialog continuu, consolidarea capacităților și abilitarea instituțiilor din Republica Moldova prin revizuirea cadrului legislativ, dezvoltarea programelor educaționale, vizite de studiu, stagii la instituțiile italiene, seminare, ateliere de lucru, training-uri, instruire la locul de muncă și dezvoltarea de proiecte-pilot. Principalii beneficiari direcți ai proiectului sunt Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și instituțiile sale conexe.    Mai mult


15.11.2017

Parlamentul European a aprobat o recomandare Parteneriatul Estic: summitul din noiembrie 2017

prin care au fost aprobate recomandările Comisiei pentru Politică Externă, (vezi 7.11.2017)

Rezoluţia a fost adoptată cu 519 voturi, împotrivă au votat 114 deputaţi europeni şi 47 s-au abţinut. Documentul va fi transmis Comisiei Europene şi Consiliului Europei.

 Parteneriatul Estic: summitul din noiembrie 2017 Recomandarea din 15 noiembrie 2017 a Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017 (2017/2130(INI))
 • http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171110IPR87825/meps-want-to-reward-reforms-made-by-eastern-partners
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3527/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx

 15.11.2017
Executivul a aprobat,semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru RM

şi a Memorandumului de înţelegere ca parte integrantă a acestui Acord. Semnarea documentelor va crea condiţii favorabile pentru creşterea economică durabilă, menţinerea stabilităţii fiscale şi macroeconomice.

Programul de asistență macrofinanciară pentru țara noastră presupune alocarea a 100 milioane de euro, dintre care 60 milioane de euro urmează să fie furnizate sub formă de împrumut şi 40 milioane de euro - sub formă de grant.

Debursările se vor face în anul 2018, în trei tranșe egale, în funcție de progresele înregistrate în implementarea a 28 de condiţionalităţi înaintate de UE. Acestea se referă la guvernanța publică, combaterea corupţiei, reforme în sectorul energetic, guvernanța în sectorul financiar, mediul de afaceri.

Creditul va fi acordat pentru maximum 15 ani, iar rata dobânzii aplicată pentru fiecare tranşă va depinde de costul la care va face împrumuturi Comisia Europeană pe piaţa financiară internaţională.

15.11.2017

Revizuirea portofoliului operațional BEI din sectorul public al Republicii Moldova

Pe parcursul anului 2018 intenționăm să punem accentul pe proiectele de dezvoltare a infrastructurii și, în acest sens, rolul Băncii Europene de Investiții (BEI) este unul destul de important în implementarea acestor obiective ale Guvernului. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, în cadrul atelierului de lucru, organizat de BEI cu tematica ”Revizuirea portofoliului operațional BEI din sectorul public al Republicii Moldova”.
Lionel Rapaille, sef diviziei din cadrul BEI, a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în procesul de implementare a reformelor la toate nivelele, inclusiv guvernamental, economic, etc, precum și viziunile băncii asupra procesului de realizare a proiectelor finanțate de BEI în țara noastră. În context,  oficialului european, a solicitat un plan de priorități din partea autorităților de la Chișinău pentru anul viitor pentru elaborarea unui program de susținere din partea băncii. 
În prezent în Republica Moldova sunt în derulare 10 proiecte ale BEI cu un buget de peste 423 milioane euro.      Detalii

14.11.2017

UE și  Consiliul Europei  au prezentat rezultatele pentru proiectele lor comune în cele șase țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus.

Proiectele desfășurate în cadrul inițiativei Parteneriatul pentru Bună Guvernare au vizat protejarea drepturilor omului, promovarea guvernării democratice și a statului de drept.
 Bugetul total al programului "Parteneriat pentru o bună guvernare" a fost de 33,8 milioane de euro

În Republica Moldova au fost implementate patru proiecte, cu un buget total de 2,4 milioane de euro.
 Mai mult
 • https://www.coe.int/en/web/portal/-/eastern-partnership-council-of-europe-and-eu-present-joint-project-results
 • http://www.infoeuropa.md/asistenta-europeana/parteneriatul-estic-consiliul-europei-si-ue-prezinta-rezultatele-comune-ale-proiectelor 
 • https://rm.coe.int/moldova-results-factsheet-2017-eng/16807637a2


14.11.2017
 Vizita Directorului  General pentru Europa de Est și Caucaz a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD )Francis Malige

Directorul BERD pentru Europa de Est și Caucaz a reiterat deschiderea de a oferi suport în realizarea proiectelor ce ţin de interconexiunea electrică, căi ferate, deșeuri solide și eficiență energetică. De asemenea, oficialul a reconfirmat disponibilitatea BERD de a susţine ţara noastră în identificarea potențialilor investitori în băncile comerciale din Republica Moldova.
Directorul regional pentru Europa de Sud-Est și Caucaz al BERD, Francis Malige a salutat faptul că Parlamentul a aprobat, în ultima perioadă, în șir de acte legislative menite să perfecționeze legislația în domeniul financiar-bancar și să atragă investiții străine în acest sector. În context, oficialul a apreciat faptul că Banca ”Transilvania” din România intenționează să cumpere un pachet de acțiuni din capitalul social al ”Victoriabank”. Este pentru prima dată, de la 2007 încoace, când un investitor bancar străin intră pe piața din Republica Moldova, respectiv Banca ”Transilvania” și BERD vor deține împreună pachetul majoritar la ”Victoriabank”.
Până în prezent, BERD a finanțat în Republica Moldova 116 proiecte, în valoare de peste un miliard de euro. Actualul portofoliu al BERD este de 478 milioane EUR, dintre care 69% sunt alocate pentru infrastructură, 13% - pentru sectorul energetic, 10% - pentru industrie, comerț și agrobusiness, 8% - pentru instituțiile financiar

Mai mult
http://www.gov.md/ro/content/berd-sprijina-guvernul-realizarea-proiectelor-investitionale
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3521/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.ebrd.com/moldova.html
http://www.infoeuropa.md/berd/

13 - 14 noiembrie 2017

Forumul de Asociere (Association Exchange Forum) 

Forumul reprezintă un schimb de experiențe vizavi de procesul de implementare a Acordului de Asociere cu UE. La eveniment participă reprezentanții statelor din cadrul Parteneriatului Estic Plus - Moldova, Georgia și Ucraina.

Moldova este reprezentată la Kiev vicepreședinte al Comisiei politică externă și integrare europeană Valeriu Ghilețchi , de noul secretar al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Daniela Morari, dar și de expertul în politică externă și Integrare Europeană, Iulian Groza. 
În intervenţia sa, D.Morari a vorbit despre realizările şi lecţiile învăţate de Republica Moldova în contextul procesului de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, inclusiv constituirea structurii instituţionale de monitorizare a implementării prevăzute de Acord.
Mai mult
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3516/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/509916/

9 noiembrie  2017

Lansarea Primului Centru de Informare Turistică la Chișinău

 Toți cei care vor să își petreacă vacanța în orice colț al Republicii Moldova își pot organiza sejurul până în cele mai mici detalii. Centrul pune la dispoziția vizitatorilor informații despre evenimente, facilități de cazare, tururi și itinerare. Mai mult, prin intermediul tehnologiei realității virtuale, vizitatorii vor putea să „se plimbe” prin unele locații înainte de a decide dacă să le viziteze.
Centrul de Informare Turistică a fost creat cu sprijinul financiar al UE în cadrul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD, precum și al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), și Guvernului Suediei, prin Proiectul de Competitivitate din Moldova.
Centrul de Informare Turistică este amplasat în inima capitalei, la parterul Primăriei Chișinău. Aici turiștii vor afla informații inclusiv despre destinațiile turistice din stânga Nistrului.
Realizarea proiectului a costat în jur de 1,5 milioane de lei, dintre care 235.000 de lei au fost oferiți de Uniunea Europeană și 1,3 milioane lei de Proiectul de Competitivitate din Moldova. Mai mult

7 noiembrie 2017

Parlamentul European propune noi modalități de intensificare a relațiilor UE cu Ucraina, Georgia și Moldova

Un nou raport al Parlamentului solicită acum aprofundarea acestei colaborări și găsirea unor noi modalități de a sprijini țările aflate la frontierele de est ale UE. Raportul din proprie inițiativă a fost deja adoptat de comisia pentru afaceri externe și va fi votat de deputații europeni în cadrul sesiunii plenare din noiembrie de la Strasbourg

În fruntea listei de recomandări este înființarea unui fond fiduciar pentru Ucraina, Georgia și Moldova. Fondul fiduciar este un instrument de dezvoltare pentru o reacție rapidă și flexibilă a UE la situațiile de criză și post-criză. Resursele ar proveni de la donatori publici și privați pentru investiții în proiecte care vizează îmbunătățirea structurilor socio-economice.

Comisia recomandă, de asemenea, sporirea sprijinului pentru reformele economice și modernizarea parteneriatului actual ca modalitate de a recompensa progresele înregistrate de țările partenere în ceea ce privește reformele UE. Această actualizare ar putea oferi, de exemplu, acces la uniunea vamală sau la uniunea energetică a UE.


 
6-7 noiembrie 2017 


Vizita Comisarului European pentru Comerţ Cecilia Malmström

În această toamnă se împlinesc trei ani de existență a zonei de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) între UE și Republica Moldova. Comisarul UE pentru comerț, Cecilia Malmström, efectuază o vizită în Republica Moldova  pentru a face bilanțul progreselor înregistrate în relațiile comerciale dintre UE și Republica Moldova.
În timpul vizitei sale, comisarul Malmström a avut întrevederi cu președintele Igor Dodon, cu premierul Pavel Filip, cu vicepremierul și ministrul economiei, Octavian Calmîc, și cu Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi a acestor intrevederi sunt discuții privind aplicarea prevederilor zonei de liber schimb, succesele și provocările cu care se confruntă până acum și calea de urmat.
De asemenea, comisarul Malmström a  avut ocazia de a se întâlni cu membrii Asociației Europene de Afaceri, precum și cu reprezentanți ai societății civile.
În cadrul conferinței de presă Comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmstrom, a spus că relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova sunt puternice, iar UE va continua să susțină țara noastră în implementarea reformelor. De asemenea, oficialul european a remarcat că antreprenorii din țara noastră au beneficiat din plin de implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. Astfel, producătorii de sucuri, fructe conservate și legume și-au mărit exporturile în UE cu peste 25 %, în timp ce exportul de vin s-a dublat. Volumul comerțului între Republica Moldova şi UE a crescut cu 15 % în comparație cu anul 2015.
Detalii
 • http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1752
 • http://www.infoeuropa.md/vizite-in-moldova/vizita-comisarului-european-pentru-comert-cecilia-malmstrom-in-republica-moldova
 • http://www.mec.gov.md/ro/content/vicepremierul-octavian-calmic-discutat-cu-comisarul-european-pe-comert-relatiile-dintre
 • http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3496/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx 
 • Discursul Dnei Cecilia Malmström
 • http://www.gov.md/ro/content/pavel-filip-alaturi-de-cecilia-malmstrom-comisar-european-pentru-comert-e-esential-sa 
 • VIDEO  http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=2741
 • VIDEO Conferinta de presa 
7 noiembrie 2017

Lansarea proiectului ”Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere / Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență finanțate de UE”

VIDEO
 a fost deschisă printr-un discurs al Ceciliei Malmstrӧm, Comisarul European pentru Comerț, care se află în Republica Moldova  într-o vizită oficială și viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministrul Economiei și Infrastructurii. Proiectul  va oferi informații și asistență mediului de business și cetățenilor Republicii Moldova pentru a beneficia de oportunitățile comerțului liber cu UE.
Ministerul Economiei și Infrastructurii este instituția cheie beneficiară al acestui proiect de asistență tehnică, care va avea o durată de 2 ani (septembrie 2017 – august 2019) și gestionează un buget de 1,9 milioane de Euro.

Activitățile se vor desfășura pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv Gagauzia și Transnistria, și vor include:


7 noiembrie 2017

Ședința Comitetului Parlamentar pentru Integrare Europeană
Au fost discutate  obiectivele și așteptările Republicii Moldova în contextul Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles 
Viceministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Daniela Morari s-a referit la obiectivele comune ale Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, precizând că cele trei țări urmează să transmită un mesaj clar, lipsit de ambiguități, pentru continuarea sprijinului european oferit țărilor din cadrul Parteneriatului Estic. Potrivit Viceministrului, este important ca aspirațiile europene ale celor trei țări să fie recunoscute și să se regăsească în Declarația finală a Summitului.
Ministrul Justiției Vladimir Cebotari a prezentat un raport al progreselor înregistrate în reforma justiției, precizând că, potrivit indicatorilor stabiliți, circa 84% din acțiunile prevăzute în Strategia de reformare a sectorului justiției au fost realizate, iar alte 10% sunt în proces de realizare. Rămân a fi nerealizate 2%, iar alte 4% reprezintă acțiuni care nu mai sunt actuale.  Mai mult


2 noiembrie 2017

Sedința Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană (CGIE).

 În cadrul acesteia au fost trecute în revistă ultimele evoluții privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Premierul Pavel Filip a menţionat că în luna octombrie au avut loc o serie de reuniuni bilaterale cu participarea autorităților de la Chișinău și a reprezentanților Uniunii Europene. Acestea au avut ca scop evaluarea situației curente privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE și stabilirea priorităților pentru perioada următoare.

 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a prezentat evoluțiile înregistrate în implementarea Planului Naţional de Acţiuni RM-UE în trimestrul III al anului curent. În context, șeful Executivului a solicitat o mobilizare mai mare din partea autorităților și o implementare mai eficientă a acțiunilor prevăzute de Acordul de Asociere  Detalii

2 noiembrie 2017

Înalții Consilieri UE au trecut în revistă progresele înregistrate în sectoarele lor de competență,

 dar și au semnalat provocările existente, propunând soluții pentru soluționarea acestora.

În cadrul întrevederii  cu Prim-ministrul Pavel Filip Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău a accentuat că Înalții Consilieri UE stau la dispoziție pentru a acorda sprijin autorităților în implementarea Agendei de Asociere și a reformelor necesare. 
Misiunea Înalților Consilieri UE, proeict finanțat de către Uniunea Europeană, este o echipă de 21 experți angajați în Republica Moldova cu obiectivul principal de a acorda suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea agendei sale de reforme, în speță, asistență în consolidarea capacităților necesare pentru implementarea Acordului de Asociere, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, precum și de a asigura acțiunile post-liberalizare a regimului de vize  Mai mult

 2 noiembrie 2017

Prognoze meteo mai exacte și racordate la standardele europene 
Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova (SHM)  a lansat  o versiunea optimizată a www.meteo.md, care va oferi prognoze meteo mai exacte, de calitate și în conformitate cu standardele EUMETNET – asociația care include 31 de servicii meteorologice naționale din Europa.
Noua versiune www.meteo.md mizează pe o bază de date modernă, bazată pe open source, fiind integrată cu www.meteoalarm.eu. Totodată, datele sunt prezentate interactiv și vizualizate grafic, sub formă de tabele sau hărți. Seturile de date vor acoperi: rețeaua națională meteorologică, hidrologică și calitatea componentelor mediului. De asemenea, portalul oferă opțiuni de creare a buletinelor informative, alertelor, rapoartelor, certificatelor, extraselor din formulare predefinite.  
Mai mult
http://www.meteoalarm.eu/about.php?lang=ro_RO
http://eumetnet.eu/
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2017/11/02/www-meteo-md-will-provide-more-accurate-meteorological-forecasts-that-are-linked-to-european-standards-in-the-meteorological-field.html


1 noiembrie 2017
Nivelul de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – UE pentru perioada anilor 2016-2017
 a fost astăzi audiat în cadrul ședinței Comisiei politică externă și integrare europeană. 
Principalele realizări cu impact pozitiv vizibil pentru Republica Moldova au fost enumerate consolidarea gestionării frontierei de stat prin îmbunătăţirea infrastructurii de frontieră şi capacităţilor autorităţilor naţionale competente, în special, prin finalizarea construcției a patru complexe de monitorizare video a frontierei de stat, crearea sistemului informaţional „Tabloul situațional al evidenței traversărilor”, achiziţionarea sistemului de recunoaştere facială.
Alte acțiuni sunt consolidarea cooperării operaţionale cu agenţiile specializate şi statele membre ale Uniunii Europene în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, precum şi utilizarea activă a echipelor comune de investigaţii. De asemenea, dezvoltarea climatului antreprenorial, în special, prin micşorarea numărului actelor permisive și implementarea ghișeului unic, reducerea numărului autorităţilor cu funcţii de control.
La fel, simplificarea procedurilor aferente comerţului cu Uniunea Europeană prin intermediul lansării procedurii electronice de vămuire la export E-customs și adoptarea legislaţiei care prevede incriminarea faptelor de utilizare contrar destinaţiei, obţinere frauduloasă și delapidare a mijloacelor din fonduri externe pentru a asigura protejarea intereselor instituţiilor europene, buna gestionare a mijloacelor financiare, prevenirea şi combaterea fraudelor financiare şi consolidarea politicilor europene.  Mai mult

 

Moldova Europeana