Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE-RM - Iunie 2016

30.06.2016

Comitetul anti-tortura a publicat Raportul cu privire la Moldova

Într-un raport publicat la 30 iunie 2016, Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei (CPT) recunoaşte progresele realizate în ultimii ani de către Republica Moldova în combaterea relelor tratamente din partea poliţiei, dar subliniază că încă mai este necesară adoptarea măsurilor viguroase în acest domeniu. De asemenea, CPT îşi exprimă îngrijorarea cu privire la condiţiile rele de viaţă în închisori şi violenţa împotriva deţinuţilor.

Raportul, care cuprinde concluziile vizitei în ţară în septembrie 2015, indică o ameliorare a tratamentului persoanelor reţinute de poliţie, în comparaţie cu vizita precedentă a CPT din 2011.

Detalii

30.06.2016

Premiul Nord-Sud al Consiliul Europei, ediţia 2015, a fost înmânat laureaţilor

Fondatoarea organizaţiei neguvernamentale greceşti METAdrasi (Action for Migration & Development), Lora Pappa şi ex-Preşedintele Mozambicului Joaquim Alberto Chissano sunt cei doi laureaţi ai Premiului Nord-Sud 2015 al Consiliului Europei, o distincţie decernată anual la două personalităţi care s-au remarcat pe scena internaţională prin rolul lor în apărarea drepturilor omului şi democraţiei şi prin promovarea dialogului, interdependenţei mondiale şi solidarităţii.Lora Pappa este activ implicată în mai multe acţiuni care răspund necesităţilor grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii neînsoţiţi. Ea şi-a întemeiat acţiunile pe cele mai înalte norme etice şi profesionale, şi a dezvoltat metodologii de instruire specializate în domeniile protecţiei refugiaţilor şi gestiunii migraţiilor. METAdrasi asigură o interpretare calitativă în timpul procedurilor de azil, completând o lacună existentă deja de peste douăzeci de ani în Grecia.

Joaquim Alberto Chissano a militat pentru pace pe continentul african în calitate de trimis şi negociator din partea Naţiunilor Unite. El a primit în 2006 Premiul Chatham House şi, în 2007, prima ediţie a Premiului Mo Ibrahim  pentru realizările sale în calitate de lider african. El este membru fondator al Frontului pentru eliberarea Mizambicului (FRELIMO) şi a jucat un rol determinant în negocierile din 1974 între FRELIMO şi guvernul portughez pentru independenţa Mozambicului

Ceremonia de înmânare a premiului a fost organizată în Sala Senatului Parlamentului Portughez, la 30 iunie 2016, în prezenţa Preşedintelui Republicii, Marcelo Rebelo de Sousa, Secretarului General Adjunct al Consiliului Europei, Gabriella Battaini-Dragoni, alte persoane oficiale.

28.06.2016

Lansarea Platformei Europene pentru Coeziune Socială

La Strasbourg a avut loc prima reuniune a Platformei Europeane pentru Coeziune Socială. în scopul asigurării, în statele membre ale Consiliului Europei, un acces egal şi eficient la drepturile socale, prin promovarea Cartei Sociale Europe şi a mecanismului său de plângeri colective. De asemenea, Platforma va asigura diseminarea bunelor practici de coeziune socială şi va examina noile tendinţe şi probleme la nivel european în următoarele domenii:
  • protecţia şi integrarea migranţilor şi refugiaţilor;
  • impactul crizei economice asupra protecţie sociale şi a sănătăţii, în special combaterea sărăciei şi excluderii,
  • accesul grupurilor vulnerabile şi a tinerilor la drepturi sociale;
  • respectarea demnităţii umane şi anti-discriminarea;
  • integrarea perspectivei gender în acţiunile sale:
Platforma a fost creată sub forma unui comitet ad-hoc ca un răspuns la mai multe solicitări din partea Statelor membre ale Consiliului Europei de a crea o structură interguvernamentală în scopul unei integrări mai eficiente a aspectului social în activităţile Consiliului Europei. Platforma are un mandat de doi ani şi este deschisă tuturor Statelor membre ale Consiliului Europei, organelor şi instituţiilor Consiliului Europei, dar şi organizaţiilor internaţionale şi altor părţi interesate. Platforma va consilia Comitetul de Miniştri şi Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la măsurile care urmează a fi întreprinse în acest domeniu.
 27-29.06.2016

Vizita de documentare a co-raportorilor APCE pentru Republica Moldova

Co-raportorii Comisiei de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Valentina Leskaj şi Ögmundur Jonásson efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova, în perioada 27-29 iunie 2016.

Scopul vizitei este de a se informa cu privire la recentele evoluţii politice din Republica Moldova, inclusiv pregătirile pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, progresul legislativ în implementarea Acordului de Asociere, evoluţia evenimentelor în regiunea transnistreană şi a cazurilor ex-prim-ministrului Vlad Filat şi fostului membru APCE, Grigore Petrenco.

Detalii

20-24.06.2016

Sesiunea de vară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Discursurile Prim-ministrului Greciei, Alexis Tsipras, şi Prim-ministrului Estoniei, Taavi Rõivas, sunt printre subiectele-cheie de pe agenda sesiunii de vară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, organizată la Strasbourg în perioada 20-24 iunie 2016. Pincipalele dezbateri vizează funcţionarea instituţiilor democratice în Turcia, refugiaţii aflaţi în situaţii de risc în Grecia, violenţa împotriva migranţilor, lupta împotriva sexualizării excesive a copiilor, transparenţa şi deschiderea în instituţiile Europene, promovarea egalităţii şi încetarea violenţei bazate pe gen împotriva femeilor în forţele armate. Parlamentarii europeni vor dezbate, de asemenea, rapoartele "Cultura şi democraţia" şi "Reţelele educaţionale şi culturale ale diasporei".

Ministrul de externe al Estoniei şi Preşedintele Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, Marina Kaljurand, va prezenta activităţile structurii ministeriale a CoE şi va răspunde la întrebările parlamentarilor. Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, de asemenea va răspunde la întrebările membrilor APCE.

În prima zi a sesiunii, preşedintele PACE, Pedro Agramunt, va lansa o iniţiativă la scară europeană de încurajare a opunerii rezistenţei faţă de terorism #NoHateNoFear.

Lucrările sesiunii APCE vor fi transmise în direct pe pagina APCE. Twitter: #PACEsummer2016 

21.06.2016

La Palatul Europei a fost vernisată expoziţia „Cultură. Tradiţie. Ţară”
 
Delegaţia Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) şi Reprezentanța Permanentă pe lângă Consiliul Europei au lansat în cadrul unei ceremonii, la Palatul Europei, expoziţia foto a fotografului Victor Garştea „Cultură. Tradiţie. Ţară”

La inaugurare, Președintele delegației RM la APCE, Valentina Buliga, a evocat că 25 de ani de independență este „o cifră simbol, dar și de răscruce, care implică responsabilitate și motivare continuă. Seria de acțiuni festive debutează aici la Strasbourg împreună cu Dumneavoastră, care ne sunteți parteneri și prieteni, în toate încercările noastre de a construi și dezvolta un stat de drept și democratic. Este un simbol de recunoaștere și o reconfirmare a eforturilor noastre continue în acest sens.” .Președintele APCE, Pedro Agramunt, a apreciat pitorescul expoziției, oamenii ce o înfrumusețează și tradițiile seculare. Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Corina Călugăru, a îndemnat oaspeții să descopere adevărata valoare a țării noastre prin imaginile expuse, dar și prin vizitarea RM.

20.06.2016

Ziua Mondială a Refugiaţilor: Drepturi şi oportunităţi egale pentru toţi locuitorii Europei


Oraşele interculturare lucrează activ pentru a asigura o integrare inclusivă şi o egalitate a drepturilor şi oportunităţilor pentru persoanele care au ales Europa ca continent-gazdă, după ce au fost dezrădăcinate din cauza conflictelor şi instabilităţii în ţările de baştină. Ziua Mondială a refugiaţilor a fost celebrată, în 99 de oraşe membre ale reţelei Oraşelor interculturale, printr-o campanie deosebită cu sloganul “Împărţim oraşele – Împărţim viitorul ». campania are drept scop promovarea migranţilor mai degarbă ca un atuu pentru economia locală, dezvoltarea socială şi culturală, decât de a-i considera ca o povară pentru societatea-gazdă.

De asemenea, Consiliul Europei a organizat Ziua de acţiune europeană împotriva discursului de ură faţă de refugiaţi. persoanlităţile publice din Statele membre ale CoE au fost îndemnate să condamne într-un mod rapid şi clar discursurile de ură şi să insiste în afirmaţiile sale asupra valorilor care unesc europenii în această perioadă deosebit de dificilă, mai exact asupra drepturilor omului pentru toţi. 

Secretarul General al CoE a făcut apel către guvernele europene să includă protecţia minorilor migranţi şi solicitanţi de azil împotriva serviciilor sexuale în primul rând printre priorităţile lor.. Iar până la 15 septembrie să transmită date şi informaţii privind numărul de copii migranţi şi solicitanţi de azil care se află pe tetiroiul lor şi despre care se cunoaşte sau se presupune că sunt victime ale exploatării şi abuzului sexuale, şi privind acţiunile întreprinse pentru susţinerea victimelor şi protecţia lor împotriva altor abuzuri.

"Împărţim oraşele - Împărţim viitorul": Pagina de Facebook


16.06.2016

Interzicerea adreselor web care propagă abuzurile sexuale împotriva copiilor

Guvernele europene vor depune toate eforturile pentru a supraveghea ca autorităţile şi instanţele competente în materie de internet vor opri înregistrarea şi vor identifica şi elimina adresele web care într-un mod deschis, uneori chiar din nume propriu, publică materiale cu conţinut ce promovează abuzuri sexuale comise împotriva copiilor. 

Aceasta este una dintre principalele concluzii adoptate în cadrul reuniunii Comitetului Lanzarote, desfăşurat la 16 iunie 2016, la Strasbourg, la care au participat reprezentanţi din 41 de state care au ratificat Convenţia Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzurior sexuale (Convenţia de la Lanzarote), precum şi reprezentanţi ai altor ţări şi organizaţii internaţionale. 


09.06.2016

Deciziile Comitetului de Miniştri privind executarea hotărârilor CEDO

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a publicat deciziile şi rezoluţiile sale adoptate la cea de-a 1259-a reuniune specială privind "drepturile omului", desfăşurată la 7-8 iunie 2016, în cadrul căreia a fost examinată situaţia executării de către Statele membre a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Textele adoptatea vizează peste 20 de State membre ale CoE, inclusiv Republica Moldova, fiind adoptate 2 rezoluţii definite CM/ResDH(2016)146 şi 147 prin care au fost închise 5 cauze:

Vezi lista textelor adoptate

Totodată a fost stabilită lista cauzelor care necesită o examinare detaliată, printre acestea fiind incluse şi 3 împotriva Rep. Moldova:
  • Grupul Boicenco (prima hotărâre finală la 11/10/2006): Cauzele vizează încălcări ale dreptului reclamanţilor la petiţionare;
  • Grupul Muşuc, Guţu, Grupul Brega şi Leva (prima hotărâre finală la 06/02/2008): Cauzele vizează în special arestarea şi detenţia fără motive rezonabile, omisiunea de a informa promt despre acuzaţiile înaintate , compensaţia insuficientă pentru arest ilegal.
  • Grupul Taraburca (prima hotărâre finală la 06/03/2012): rele tratamente din partea poliţiei combinate cu demonstaţii violente şi investigarea neeficientă a acestora, lipsa unor remedii civile efective pentru solicitarea compensaţiilor pentru rele tratamente.
Detalii

09.06.2016

APCE va delega 22 de observatori la alegerile prezidenţiale din Rep. Moldova


Comisia Electorală Centrală a transmis demersuri oficiale adunărilor interparlamentare şi organizaţiilor internaţionale guvernamentale la care Republica Moldova este parte, instituţiilor internaţionale specializate, instituțiilor de management electoral, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova să delege reprezentanți pentru observarea alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016.

Prima confirmare a venit la 9 iunie 2016 din partea Adunării Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), care a decis să delege 22 reprezentanți pentru misiunea de observare a alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016.


07.06.2016

Grupul de experţi al Consiliului Europei împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA) a publicat cel de-al doilea Raport de evaluare a Republicii Moldova.

Raportul examinează evoluţia implementării Convenţiei Consiliului Europei cu privire la combaterea traficului de fiinţe umane după publicarea primului Raport de evaluare a Republicii Moldova de către GRETA, în februarie 2012.
Potrivit raportului, în mai multe domenii au fost înregistrate progrese. Cadrul juridic privind combaterea traficului de persoane a fost perfecţionat , inclusiv prin incriminarea utilizării serviciilor unei victie a traficului şi sancţionarea mai severă a traficanţilor. Au fost depuse eforturi pentru a instrui mai multe categorii de persoane în ceea ce priveşte traficului şi continuă sensibilizarea publicului privind riscurile traficului, inclusiv prin prin promovarea unei utilizări sigure a internetului. Totodată, a sporit considerabil numărul de locuri disponibile pentru victimele traficului în adăposturi specializate.
06-07.06.2016

ONGurile - sub presiune: Conferinţă privind reducerea spaţiului societăţii civile


În unele țări, noile legi și decizii guvernamentale au blocat capacitatea organizațiilor non-guvernamentale (ONG) de a participa pe deplin la politica publică, de multe ori prin restricții privind accesul la finanțare externă. Activiștii pentru drepturile omului au fost hărțuiți sau arestați, iar ONG-urile închise.

Dezbaterea privind limitarea spaţiului societăţii civile, organizată de către Conferinţa ONGI la 6-7 iunie la Consiliul Europei este transmisă în direct pe pagina https://go.coe.int/BFNTf  De asemenea, puteţi participa la discuţie pe conturile @CoE_NGO, @anrurka.

Participanții prezintă metode pentru prevenirea restricțiilor inadecvate asupra ONG-urilor, care sunt elemente cheie în dezbaterea politică și dezvoltarea unor noi politici și legi. Conferința va recomanda modalități de luptă împotriva măsurilor restrictive luate împotriva ONG-urilor, pe care unele guverne adesea le justifică prin stabilitatea politică.02.06.2016

Consiliul pentru Egalitate din Moldova îşi consolidează activitatea

La Chişinău a avut loc o Masă Rotundă de evaluare a Strategiei de Dezvoltare şi a Planului de Acţiune ale Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi asigurarea egalităţii, cu scopul de a prezenta şi a discuta evaluarea realizată în cadrul Proiectului comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene privind susținerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova.
Detalii


01.06.2016


Prevenirea corupţiei printre parlamentari, judecători şi procurori: Raportul GRECO pentru 2015

În raportul său anual pentru 2015 GRECO oferă o imagine de ansamblu a impactului recomandărilor sale în ceea ce privește legislația, practicile și cadrul instituțional în statele evaluate în 2015, inclusiv în Republica Moldova.
Pe parcursul anului 2015, GRECO a adoptat 34 de rapoarte de evaluare privind prevenirea corupției în ceea ce privește parlamentarii, judecătorii și procurorii. "Statele fac progrese, dar există încă o anumită necesitate stringentă de a reglementa conflictele de interese și de a asigura stabilitatea și claritatea legislației anticorupție în ceea ce privește aceste grupuri profesionale. O mare prioritate ar trebui acordată reglementării contactului parlamentarilor cu părțile terțe şi, în special, cu grupurile de interese ", a declarat preşedintele GRECO.

"Autoritățile naționale sunt adesea prea lente în implementarea recomandările GRECO. Elaborarea regulilor și reglementărilor nu este suficientă. Ele au o valoare infirmă dacă nu sunt puse în aplicare în practică, într-un mod viguros ", a adăugat el. În 2015, GRECO a adoptat 21 de rapoarte de conformitate privind incriminarea corupției și transparența finanțării politice. Acestea din urmă continuă să reprezinte o sursă de îngrijorare, în ciuda progreselor statelor membre privind punerea în aplicare a recomandărilor.

 

01.06.2016
Cum medierea poate facilita soluţionarea cazurilor de discriminare?


La Chişinău a avut loc un atelier de instruire pentru membrii Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi asigurarea egalităţii şi pentru angajaţii Biroului Avocatului poporului, la care a fost abordat subiectul privind medierea în cazurile de discriminare. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene privind susținerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova.

Moldova Europeana