Faceți căutări pe acest blog

BV_CoE: Al II-les Raport GRETA cu privire la Republica Moldova


Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Republic of Moldova: Second Evaluation Round: adopted on 11 March 2016. - Strasbourg: Council of Europe, 7 June 2016. - 52 p.

Rapport concernant la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la République de Moldova: Deuxième cycle d'évaluation: Adopté le 11 mars 20016. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 7 juin 2016. - 56 p.

Grupul de experţi al Consiliului Europei împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA) a publicat, la 7 iunie 2016, cel de-al doilea Raport de evaluare a Republicii Moldova.

Raportul examinează evoluţia implementării Convenţiei Consiliului Europei cu privire la combaterea traficului de fiinţe umane după publicarea primului Raport de evaluare a Republicii Moldova de către GRETA, în februarie 2012.

Potrivit raportului, în mai multe domenii au fost înregistrate progrese. Cadrul juridic privind combaterea traficului de persoane a fost perfecţionat , inclusiv prin incriminarea utilizării serviciilor unei victie a traficului şi sancţionarea mai severă a traficanţilor. Au fost depuse eforturi pentru a instrui mai multe categorii de persoane în ceea ce priveşte traficului şi continuă sensibilizarea publicului privind riscurile traficului, inclusiv prin prin promovarea unei utilizări sigure a internetului. Totodată, a sporit considerabil numărul de locuri disponibile pentru victimele traficului în adăposturi specializate.Cu toate acestea, raportul atrage atenţie asupra unor domenii în care sunt necesare ameliorări speciale. GRETA cere autorităţilor moldoveneşti să finanţeze în mod corespunzător asistenţa victimelor şi măsurile de protecţie luate faţă de acestea şi să asigure ca toate victimele să beneficieze de un acces efectiv la îngrijiri medicale publice. Cât priveşte în special copiii victime ale traficului, GRETA îndeamnă autorităţile să intensifice activitatea de cercetare în vederea identificării acestora şi de ale oferi adăpost şi servicii adaptate şi de aprevedea supravegherea pe termen lung a integrării lor sociale.

GRETA apreciază eforturile depuse în ceea ce priveşte prevenirea traficului în scopul exploatării prin muncă, dar consideră că acestea ar trebui intensificate consolidând verifocarea agenţiilor de recrutare şi de angajare temporară şi implicând sectorul privat. De asemenea, este pusă în evidenţă necesitatea de a consolida instruirea inspectorilor în muncă pentru ca aceştia să poate identifica proactiv victimele traficului în scopul exploatării prin muncă.

Dat fiind faptul că victimele traficului se confruntă cu dificultăţi la primirea unei indemnizaţii, GRETA cere autorităţilor moldoveneşti să faciliteze şi să garanteze accesul la o indemnizaţie recurgând la confirsarea averilor traficanţilor şi punând în aplicare un cadru de indemnizaţii de Stat care să fie accesibile tuturor victimelor traficului.

În plus, GRETA consideră că autorităţile moldoveneţti ar trebui să ia toate măsurile pentru ca toate cazurile de trafic să fie anchetate eficient şi să se încheie cu sancţiuni efective, proporţionate şi descurajatoare. GRETA mai cere autorităţilor moldoveneţti să utilizeze în măsură deplină măsurile existente pentru a proteja victimele şi martorii traficului şi să aloce sumele necesare pentru implementarea acestor măsuri..

Moldova Europeana