Faceți căutări pe acest blog

BV_CoE: Raportul CPT cu privire la MoldovaÎntr-un raport publicat la 30 iunie 2016, Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei (CPT) recunoaşte progresele realizate în ultimii ani de către Republica Moldova în combaterea relelor tratamente din partea poliţiei, dar subliniază că încă mai este necesară adoptarea măsurilor viguroase în acest domeniu. De asemenea, CPT îşi exprimă îngrijorarea cu privire la condiţiile rele de viaţă în închisori şi violenţa împotriva deţinuţilor. 

Raportul, care cuprinde concluziile vizitei în ţară în septembrie 2015, indică o ameliorare a tratamentului persoanelor reţinute de poliţie, în comparaţie cu vizita precedentă a CPT din 2011. Marea majoritate a persoanelor interogate de către delegaţia CPT care erau sau recent fusese reţinute de către poliţie au menţionat că au fost trataţi în mod corect.Totodată, delegaţia a primit mai multe plângeri din partea deţinuţilor faţă de care poliţia a aplicat forţă excesivă la momentul arestării, după ce persoana respectivă a refuzat să se supună. Mai multe plângeri de asemenea au vizat rele tratamente fizice aplicate în timpul interogatoriului preliminar de către agenţii operativi, în scopul obţinerii mărturiilor.

CPT a formulat mai multe recomandări în scopul de a consolida garanţiile oferite persoanelor arestate de poliţie, în special în ceea ce priveşte dreptul de acces la un avocat din momentul privării de libertate.

Nu a fost înaintată nicio plângere de rele tratamente fizice recente din partea personalului din închisorile vizitate, cu excepţia penitenciarului din Goian. În această instituţie, delegaţia CPT a primit diverite plângeri de la deţinuţii minori care denunţau rele tratamente fizice din partea unor angajaţi ai penitenciarului.

Pretinsele rele tratamente au urmat, de obicei, în situaţii în care minorii au fost neascultători, şi a constat din lovituri cu palma, pumni, piciorul și cu bastonul.

Delegaţia a scos la lumină elemente care atestau violenţe între deţinuţi în închisoarea de la Soroca şi, într-o măsură mai mică, în închisorile din Chişinău şi Rezina. raportul CPT menţionează că această situaţie se explică în mare măsură prin ierarhia neformală bine stabilită între deţinuţi, care constituie un indicatori de sub-cultură carcerală în sistemul penitenciar. naţional. În închisoarea de la Soroca, spre exemplu, delegaţia a auzit mai multe istorii de bătăi, ameninţări şi estorcări din partea codeţinuţilor. CPT a făcut apel către autorităţile din Moldova să întreprindă o acţiune voluntară pentru prevenirea intimidărilor şi violenţelor între deţinuţii din aceste penitenciare.

Cât priveşte condiţiile materiale ale detenţiei în închisori, norma naţională de cel puţin 4 m² de spaţiu pentru fiecare deţinut este departe de a fi respectată în majoritatea instituţiilor penitenciare vizitate. În penitenciarele din Chişinău şi Soroca, în special, nivelul suprapopulaţiei a atins proporţii îngrijorătoare. Condiţiile materiale erau neadecvate din mai multe aspecte în aceste două închisori (întreţinerea şi igiena precară a celuleor, acces limitat la lumina zilei, insalubritatea instalaţiilor sanitare, infectarea cu paraziţi, etc.) şi, în opinia CPT, aceste condiţii ar putea fi asimilate unui tratament inuman şi degradant.

Cât priveşte îngrijirea sănătăţii, CPT menţionează cu îngrijorare că contribuţiile venite din bugetul administraţiei penitenciare destinate procurării de medicamente erau insuficiente. Închisorile vizitate erau dependente, într-o anumită măsură, de ajutorul umanitar pe care îl puteau obţine şi de familiile deţinuţilor.

Cât priveşte instituţiile psihiatrice sau de asistenţă socială vizitate, mai exact spitalul psihiatric de la Bălţi şi instituţia psihoneurologică de la Edineţ, nu a fost primită nicio plângere de rele tratamente aplicate pacienţilor din partea personalului. Din contra, personalul avea o atitudine generală binevoitoare în aceste două instituţii. Astfel, CPT subliniază necesitatea de a exinde repertoriul de activităţi terapeutice şi profesionale propuse pacienţilor. În acestă privinţă, CPT consideră că numărul de angajaţi ai instituţiei psihoneurologice de la Edineţ este foarte insuficient şi recomandă de a-l consolida considerabil.

Traducere neoficiala
Sursa: Comunicatul de presa 

Alte publicaţii ale Consiliului Europei din Colecţia CPESC:

Moldova Europeana