Faceți căutări pe acest blog

A intrat în vigoare Acordul de Asociere RM-UE


Astăzi, 1 iulie 2016, a intrat în vigoare Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014. Intrarea în vigoare a Acordului semnifică finalizarea procedurii de ratificare a acestuia de către părţile semnatare şi respectiv aplicarea în integralitate a tuturor prevederilor acestuia.

Conform prevederilor articolului 456 din Acordul de Asociere, începând cu 1 iulie 2016, acesta abrogă şi înlocuieşte în totalitate Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994, intrat în vigoare la 1 iulie 1998. Trimiterile la Acordul de parteneriat și cooperare, care figurează în toate celelalte acorduri între părțile la Acordul de Asociere, se interpretează ca trimiteri la Acordul de Asociere.
La fel, începând cu 1 iulie 2016, Acordul de Asociere înlocuiește Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, semnat la 26 iunie 2012 la Bruxelles, intrat în vigoare la 1 aprilie 2013.

Mai mult 

Acordul de Asociere RM-UE


 
Cu ocazia intr[rii în vigoare, la 1 iulie 2016, a Acordului de Asociere UE-RM, în Sala de lectură a Centrului Pro-European este vernisată o expoziţie cu acces liber, care cuprinde documente şi publicaţii referitoare la prevederile Acordului de asociere, beneficiile integrării europene a Republicii Moldova, Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, etc.

Moldova Europeana