Faceți căutări pe acest blog

BV_COE: Raportul GRECO cu privire la Moldova, 2016


Corruption prevention in respect of members of Parliament, judges and prosecutors: Evaluation Report on the Republic of Moldova: Adopted on 1 July 2016 / GRECO; Fourth Evaluation Round. - Strasbourg, 2016. - 50 p.

Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs: Rapport d’evaluation sur la Republicque de Moldova: Adopté le 1 juillet 2016 / GRECO; Quatrieme cycle d’evaluation. - Strasbourg, 2016. - 56 p.

Într-un raport publicat la 5 iulie 2016 structura anti-corupţie a Consiliului Europei (GRECO) a făcut apel către Republica Moldova să amelioreze şi să garanteze punerea eficientă în aplicare legislaţia împotriva corupţiei parlamentarilor, judecătorilor şi procurorilor. GRECO semnalează ca fiind probleme majore aplicarea nesistematică a legilor şi politicilor, precum şi capacităţile insuficiente şi lipsa de independenţă a principalelor instituţii responsabile de lupta împotriva corupţiei.

Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a declarat: “În Republica Moldova încă sunt necesare reforme importante pentru prevenirea şi combaterea corupţiei. De asemenea, este esenţial ca dezvoltări pozitive, cum ar fi noua lege cu privire la serviciul procurorilor, să fie puse în aplicare într-o modalitate efectivă. »

În raportul său, GRECO subliniază că Comisia naţională pentru integritate, care examinează integritatea şi conflictele de interese ale parlamentarilor, judecătorilor şi procurorilor, trebuie să fie consolidată esenţial, deoarece aceasta nu dispune de independenţă şi pârghiile necesare pentru a exercita un control satisfăcător al declaraţiilor de avere şi interese. Regimul de sancţiuni suferă de asemenea de imperfecţiuni substanţiale.

GRECO recunoaşte că la nivelul Parlamentului au fost luate măsuri pentru ameliorarea accesului la informaţii privind activitatea parlamentarilor, dar trebuie luate măsuri suplimentare pentru a asigura o dezbatere democratică adecvată, extinderea participării publicului la procesul legislativ şi scoaterea la lumină a legăturilor parlamentarilor cu terţe persoane. Ar trebui adoptat un Cod de conduită al parlamentarilor şi ar trebui promovate şi puse în aplicare principiile de integritate. Imunitatea parlamentarilor de asemenea este un onstacol semnificativ pentru atragerea la răspundere a parlamentarilor bănuiţi de corupţie.

Raportul menţionează că sistemul judecătoresc are o imagine negativă şi sunt necesare măsuri radicale pentru redobândirea încrederii publicului. GRECO insistă asupra faptului ca componenţa şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să fie reexaminate şi ca deciziilesale ar trebui să prezinte garanţii suficiente de obiectivitate şi de transparenţă, mai ales în ceea ce priveşte angajarea, promovarea şi responsabilitatea disciplinară a judecătorilor. Ar trebui depuse eforturi suplimentare pentru sensibilizarea judecătorilor faţă de normele de etică şi de integritate, iar regulile referitoare la cadorui şi alte avantaje ar trebui să fie aplicate într-o modalitate efectivă. În plus, pedepsirea judecătorilor pentru comportamentul necorespunzător ar trebui să fie consolidată prin revizuirea regulilor şi practicilor cu privire la răspunderea disciplinară.

GRECO apreciază pozitiv noua Lege cu privire la procuratură, care curând va intra în vigoare. Ea conţine măsuri pozitive care vizează consolidarea autonomiei şi profesionalismului procurorilor, stabilirea procedurilor transparente şi obiective pentru recrutarea acestora şi consolidarea capacităţilor Consiliului superior al procurorilor. Din contra, GRECO subliniază că doar modalitatea în care această lege va fi aplicată va determina dacă obiectivele sale vor putea fi atinse.

. Raportul cere luarea măsurilor suplimentare în ceea ce priveşte instrucţiuile date procurorilor şi intervenirea superiorilor în examinarea dosarelor, componenţa şi deciziile Consiliului superior al procurorilor şi responsabilitatea disciplinară a procurorilor. De asemenea, procurorii ar trebui să fie sensibilizaţi într-o măsură mai mare în ceea ce priveşte regulile de atică şi integritate. În fine, este important de a aplica pe cât este de posibil noua procedură de nuire a Procurorului general în cadrul Constituţiei actuale.

Implementarea celor 18 recomandări adresate Republicii Moldova va fi evaluată de către GRECO în cursul primului semestru din 2018.  

Moldova Europeana