Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE-RM - Iulie 2016

 29.07.2016

Aprobarea Regulamentului  cu privire la procedura de executare a hotărârilor şi deciziilor CEDO

În Monitorul Oficial al RM a fost publicată Hotărârea Guvernului RM nr 889 privind aprobarea, în temeiul art.. 17 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul Guvernamental, a Regulamentului cu privire la procedura de executare a hotărârilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, adoptată la 20 iulie 2016.


22.07.2016

Ziua de acţiune europeană pentru victimele crimelor motivate de ură 

La 22 iulie 2011, la Utøya şi Oslo (Norvegia), 77 de persoane au fost omorâte în numele urii.
 "Violenţele motivate de ură rămân a fi astăzi o provocare pentru societatea şi guvernele europene”, a declarat Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. îndemnând la un răspuns hotărât la adresa crimelor motivate de ură. Totodată, oficialul european a îndemnat la susţinerea iniţiativei Mişcării împotriva Discursului motivat de ură / No Hate Speech Movement - Ziua de acţiune în întreaga Europă pentru comemorarea Victimelor crimelor motivate de ură, care să demonstreze solidaritate cu cei care au luat o poziţie de susţinere a drepturilor omului.

“Într-o lume care se confruntă cu creşterea urii şi violenţei, trebuie să rămânem fermi şi fideli valorilor noastre”, a menţionat membrul APCE, Milena Santerini, Raportor General privind combaterea rasismului şi intoleranţei.“Crimele urii sunt ultima şi cea mai severă manifestare a urii şi intoleranţei care au pătruns în societăţile noastre, deseori fiind exprimată în formă de discurs de ură, în mediul online sau altfel. Autorităţile publice au datoria de a asigura o legislaţie modernă care să abordeze incitarea şi propagarea urii, care pregătesc terenul pentru crime violente. De asemenea, o atenţie particulară trebuie să fie acordată victimelor, care au nevoie de justiţie, protecţie şi asistenţă”. “Protecţia victimelor şi populaţiei în general trebuie să fie în centrul acţiunii noastre împotriva tuturor manifestărilor de ură. Aceasta necesită un efort din partea tuturor: cetăţeni şi societatea civilă, principalii actori de Internet şi autorităţile publice. Cu contribuţia tuturor, noi vom putea opri crimele urii: antidotul urii este solidaritatea”, - a conchis aceasta.

20.07.2016

Ziua Europei va fi sărbătorită oficial în Republica Moldova 


Ziua Europei va putea fi marcată oficial pe 9 mai concomitent cu Ziua Victoriei. Iniţiativa unui grup de deputaţi privind completarea Listei zilelor comemorative, de sărbătoare şi de odihnă a fost avizată pozitiv de către Executiv, la 20 iulie 2016.

Autorii iniţiativei subliniază că declararea zilei de 9 mai – Ziua Europei are o importanţă simbolică pentru Republica Moldova, care şi-a declarat integrarea europeană drept principalul deziderat al politicii externe promovate. Totodată, se menţionează că Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Europei la 13 iulie 1995, iar Acordul de Asociere RM – UE a fost semnat la Bruxelles,  pe 27 iunie 2014. Modificările urmează să fie făcute la Hotărârea Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova şi la Codul muncii.

Detalii19.07.2016

Republica Moldova a aderat la Farmacopeia Europeană


În Monitorul Oficial nr.206-214/444 din 15.07.2016 a fost publicată Legea nr. 116 din 02.06.2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopei Europene şi la Protocolul la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopei Europene. Farmacopeia europeană garantează calitatea medicamentelor, elaborând norme comune şi obligatorii destinate a fi aplicate în ansamblul ţărilor membre.

15.07.2016

Consiliul Europei condamnă atacurile teroriste de la Nisa

„La 14 iulie, în ziua în care Franţa şi întreaga lume sărbătoreşte naşterea Republicii Franceze, când apelul „libertate, egalitate, fraternitate” răsună în inimile tuturor democraţiilor, naţiunea-gazdă a Consiliului Europei a devenit scena unui nou atac sângeros. Organizaţia noastră stă umăr la umăr cu poporul francez şi cu mulţi colegi francezi. Noi deplângem victimele şi stăm fermi împotriva teroriştilor care încearcă în zadar să ne distrugă valorile. Drepturile Omului şi statul de drept sunt pietrele de temelie ale democraţiilor noastre. Fermi în principiile noastre, noi vom prevala”, a menţionat Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland.

Șefii de Stat și de Guvern din țările Asiei și Europei, precum și toți liderii organizațiilor europene condamnă cu fermitate atacul terorist de la Nisa
Parlamentul Republicii Moldova exprimă condoleanţe Franţei

13.07.2016

21 de ani de parteneriat Republica Moldova - Consiliul Europei


La 13 iulie 1995, la Palatul Europei de la Strasbourg, a avut loc ceremonia oficială de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei. Rezultatele obţinute de Rep. Moldova pe parcursul a 21 ani de parteneriat au fost expuse de Ambasadorul Corina Călugăru, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, în interviurile acordate cu această ocazie.

Interviul pentru Radio Europa Liberă
Emisiunea TRM "Loc de Dialog"08.07.2016

Consolidarea participării societăţii în procesul de luare a deciziilor

Consiliul Europei pregăteşte noi linii directorii pentru a asigura participarea civică în procesul de luare a deciziilor politice în statele membre. Pentru perioada de vară este organizată o amplă consultare publică cu privire la proiectul liniilor directorii. Consultarea urmărește scopul de a implica în acest proces cât mai mulţi actori, instituţii publice, autorităţi, precum şi societatea civilă. Comentariile şi sugestiile sunt acceptate până la 4 septembrie 2016 la adresa CDDG@coe.int.. Liniile directorii vor fi adresate autorităţilor din cadrul Consiliului Europei şi statelor membre, care vor încerca să promoveze mecanisme durabile pentru dialog, consultare şi cooperare cu societatea civilă.


07.07.2016

CALRE va susține consolidarea capacităților APL 

În perioada 6-8 iulie 2016, în Republica Moldova s-a aflat în vizită delegația Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), condusă de Președintele Jean-Claude Frecon. 
În cadrul întrevederilor cu autoritățile naționale au fost abordate unele aspecte referitor la realizările autorităților centrale și locale din Republica Moldova în domeniul descentralizării, precum și provocările existente în acest sens. De asemenea, interlocutorii au avut un schimb de opinii pe tema intensificării dialogului dintre Consiliul Europei și Guvernul Republicii Moldova și au purces la semnarea Foii de parcurs privind democrația locală și regională în Republica Moldova. Interlocutorii au convenit asupra continuării cooperării dintre CARLE și Republica Moldova în vederea ajustării cadrului legal din țara noastră conform principiilor stipulate în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

Astfel, Republica Moldova a devenit al cincilea stat după Portugalia, Georgia, Armenia și Ukraina, care au semnat Foaia de parcurs privind implementarea în Republica Moldova a recomandărilor Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.

Detalii05.07.2016

GRECO a publicat raportul său cu privire la Moldova

Într-un raport publicat la 5 iulie 2016 structura anti-corupţie a Consiliului Europei (GRECO) a făcut apel către Republica Moldova să amelioreze şi să garanteze punerea eficientă în aplicare legislaţia împotriva corupţiei parlamentarilor, judecătorilor şi procurorilor. GRECO semnalează ca fiind probleme majore aplicarea nesistematică a legilor şi politicilor, precum şi capacităţile insuficiente şi lipsa de independenţă a principalelor instituţii responsabile de lupta împotriva corupţiei.

Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a declarat: “În Republica Moldova încă sunt necesare reforme importante pentru prevenirea şi combaterea corupţiei. De asemenea, este esenţial ca dezvoltări pozitive, cum ar fi noua lege cu privire la serviciul procurorilor, să fie puse în aplicare într-o modalitate efectivă. » 05.07.2016

CEDO a făcut publice mai multe hotărâri împotriva Rep. Moldova  

În cauza Buzadji împotriva Rep. Moldova ((cererea nr. 23755/07), Marea Cameră a CEDO a stabilit încălcarea Art. 5.3 din Convenţie privind dreptul oricărei persoane arestate sau reţinute de a fi adusă de îndată înaintea unui judecator şi de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii.
Curtea a acordat reclamantului 3,000 Euro şi 4,837 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.
Detalii despre cauza Buzadji (rom) 
Hotărârea Marii Camere a CEDO în cauza Buzadji contra Moldovei (eng)

În cauza Lazu împotriva Moldovei (cererea nr. 46182/08), CEDO a stabilit încălcarea Art. 6 din Convenţie. CEDO a menţionat că Curtea de Apel Chişinău a încălcat prevederile art. 436 din Codul de procedură penală şi nu a respectat indicaţiile Curţii Supreme de a examina fondul cauzei după reexaminarea probelor, fără a argumenta în vreun fel conduita sa. În plus, Curtea de Apel Chişinău nu a argumentat în nici un fel de ce a concluzionat diferit de instanţa de fond, doar rezumând declaraţiile martorului fără a considera discrepanţele între acestea.
Curtea a acordat reclamantului 2.000 EURO cu titlu de prejudiciu moral și 300 EURO cu titlu de costuri şi cheltuieli.
Hotărârea CEDO în cauza Lazu contra Moldovei (eng)

În cauza Baştovoi împotriva Moldovei (cererea nr. 36125/14), Curtea a stabilit încălcarea Art. 3 din Convenţie, în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie, notând că suprapopularea celulei a fost confirmată de informaţia prezentată de Guvern şi Centrul pentru Drepturile Omului. Mai mult decât atât, calitatea proastă a alimentaţiei, lipsa iluminării, ventilarea proastă şi lipsa intimităţii la folosirea veceului au sporit în continuare suferinţa reclamantului, care au depăşit nivelul inevitabil al dificultăţilor inerente detenţiei.
Curtea a acordat reclamantului 5.700 EURO cu titlu de prejudiciu moral şi 650 EURO cu titlu de costuri şi cheltuieli
Detalii despre cauzele Lazu şi Baştovoi (rom) 

05.07.2016

Concluziile delegaţiei APCE în rezultatul vizitei de monitorizare în Rep. Moldova

În perioda 27-29 iunie 2016, co-raportorii APCE, Valentina Leskaj (Albania) şi Ögmundur Jonasson (Islanda) au efectuat o vizită de monitorizare în Republica Moldova, pentru a evalua nivelul de implementare a reformelor. În rezultaul vizitei, co-raportorii menţionează că se aşteaptă ca viitoarele reforme să fie implementate cu bună-credinţă şi în conformitate cu standardele şi practicile Consiliului Europei.

”Am observat că procesele de reformă s-au accelerat, iar în rezultat au fost adoptate un şir de noi legi - cu privire la procuratură, mass-media şi lupta împotriva corupţiei, care sunt binevenite. Cu toate acestea, în rezultatul întâlnirilor noastre sincere şi deschise cu autorităţile avem unele îngrijorări în ceea ce priveşte implementarea legilor, precum şi în ceea ce privește funcţionarea sistemului judiciar, în general”, spun co-raportorii.
03.07.2016

Deschiderea spre semnare a Convenţiei privind siguranţa şi securitatea pe stadioane

La 3 iulie 2016, la Paris, a fost deschisă spre semnare Convenţia Consiliului Europei privind siguranţa şi securitatea la meciurile de fotbal şi la alte evenimente sportive, în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe Stade de France, în prezenţa Secretarului General al CoE şi a mai multor miniştri europeni.

Convenţia a fost semnată de 14 state: Bulgaria, Franţa, Georgia, Grecia, Lituania, Monaco, Muntenegru, Olanda, Portugalia, Rusia, Elveţia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Ucraina.şi Republica Moldova (Decretul 2172-VII din 30 iunie 2016).

Moldova Europeana