Faceți căutări pe acest blog

Noutati UE - RM - Iulie 2016

Arhiva 2011-2015








21.07.2016

Comisia guvernamentală  pentru integrare europeană analizeaza  gradul de realizare a Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere

Conform datelor prezentate, se atestă o creştere a ratei de implementare cu mai mult de 13 %, în comparaţie cu primul trimestru al anului. Totodată, nivelul de armonizare a legislaţiei naţionale, în conformitate cu angajamentele asumate în Acordul de Asociere, a depăşit 25 %.

Cooperarea economică şi sectorială, precum şi realizarea acţiunilor privind facilitarea comerţului Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene, a fost un alt subiect discutat în cadrul şedinţei. În context, ministrul Economiei a menţionat că se atestă un ritm sporit de valorificare a cotelor de export pentru unele categorii de produse, iar autorităţile au solicitat deja suplinirea acestora.

În lunile ianuarie – mai 2016, exportul de mărfuri pe piaţa comunitară a însumat peste 470 milioane de dolari USD, deţinând astfel o cotă de 63 % în totalul exporturilor. În aceeaşi perioadă, importurile de mărfuri au totalizat 748 milioane de dolari USD, având o pondere de 48,5% din total de import.



19.07.2016


Lansarea  Proiectului “Consolidarea capacităţii Camerei de Comerţ şi Industrie a RM în vederea prestării serviciilor de consultanţă durabilă beneficiarilor de pe ambele maluri ale Nistrului

Prin intermediul unui nou proiect finanţat de Uniunea Europeană, circa 100 de reprezentanţi ai mediului de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului vor beneficia de instruiri în business şi vor avea posibilitatea să participe la tîrguri locale, întruniri economice, precum şi la stagii în Austria şi Germania.

Obiectivul proiectului rezidă în îmbunătăţirea reţelei regionale de business prin facilitarea interacţiunii transriverane şi parteneriatului economic. În cadrul proiectului sînt planificate vizite de studiu, activităţi de promovare etc.. Instruirile vor avea loc la Chişinău, precum şi la filialele Bălţi, Tighina şi Rîbniţa ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Moldovei. Trainingurile vor fi axate pe tematici privind iniţierea în afaceri, eficienţa energetică, dezvoltarea businessului şi identificarea partenerilor de afaceri, promovarea pe pieţele externe ş.a

Proiectul se va desfăşura în perioada iulie 2016 – noiembrie 2017, în cadrul Programului “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova.
 
 Detalii

14.07.2016

Vizita Directorului General pentru Mobilitate şi Transport din cadrul Comisiei Europene, Henrik Hololei

Henrik Hololei a vorbit despre necesitatea dezvoltării traficului aerian şi importanţa menţinerii independenţei şi a nivelului înalt de profesionalism din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova, menţionând că în acest sens au fost înregistrate realizări importante. În opinia directorului Henrik Hololei cooperarea RM – UE în acest domeniu poate fi considerată o istorie de succes. În acelaşi timp, oficialul a menţionat importanţa continuării reformelor iniţiate şi promovării unui nou Cod al Aviaţiei Civile.

„Într-o perioadă scurtă de timp, Guvernul pe care-l conduceţi a înregistrat un mare progres şi mizăm pe faptul că dumneavoastră veţi rămâne şi în continuare fidel acestei abordări”, a spus Directorul General pentru Mobilitate şi Transport din cadrul Comisiei Europene.

13.07.2016

Lansarea proiectului UE sub egida EASA „Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile a ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”

Proiectul este orientat spre transpunerea standardelor internaţionale şi europene în domeniul aviaţiei civile în Republica Moldova, având un buget de circa cinci milioane euro şi o durată de trei ani.

Proiectul presupune oferirea asistenţei în transpunerea şi implementarea cerinţelor internaţionale şi europene în domeniul viaţiei civile. De această asistenţă vor beneficia nouă ţări membre ale Parteneriatului Estic.
Evenimentul de lansare a proiectului UE a reunit la Chişinău directorii autorităților aeronautice civile din opt țări beneficiare, inclusiv Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina, Kazahstan, Kîrghistan, Tadjikistan și Uzbekistan, reprezentanți ai Comisiei Europene, EASA și ICAO.
detalii 

Detalii

13.07.2016

Lansarea proiectului „Întărirea capacităților pentru alinierea la obiectivele climatice ale UE a țărilor din cadrul Parteneriatului Estic”

Scopul proiectului este oferirea suportului în dezvoltarea și implementarea legislației în domeniul politicii climatice și protecției aerului, care sunt incluse în Acordul de Asociere cu UE. În Republica Moldova, proiectul se va axa pe evaluarea cadrului instituțional și a lacunelor din legislația națională în vederea identificării modului de transpunere a cinci directive conexe domeniului protecției aerului/schimbărilor climatice, și anume

Proiectul regional este implementat în Republica Moldova și Georgia de Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei, cu suportul financiar al Ministerului Federal al Mediului, Protecției Naturii, Construcțiilor și Securității Nucleare a Germaniei


12.07.2016 

Comisia Europeană a prezentat un set de recomandări privind politicile cheie pentru susținerea modernizării sectoarelor știință și inovare din Republica Moldova. 
Este pentru prima dată când o țară asociată cu UE utilizează în mod voluntar Facilitatea de Susținere de Politici Horizon 2020, un instrument care oferă guvernelor susținere practică în identificarea, implementarea și evaluarea reformelor necesare pentru consolidarea calității sistemelor de cercetare și inovare din țările respective.
Carlos Moedas, Comisarul European pentru Cercetare, Știință și Inovare a afirmat: "Sunt mândru de faptul că Facilitatea de Susținere de Politici Horizon 2020 a fost solicitată de Moldova pentru susținerea eforturilor sale de a transforma țara într-o țară bazată pe cunoștințe. Recomandările din raport reprezintă pași importanți spre reforme inteligente, care vor duce la consolidarea ecosistemului de cercetare și inovare din Moldova". 


11.07.2016

Ce-a VII-a reuniune informală a miniștrilor economiei ai Parteneriatului Estic (PaE)

În cadrul reuniunii, la care au participat miniștrii economiei din Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, precum și reprezentanți ai diferitor structuri din cadrul UE,  au fost discutate problemele legate de reformele economice care pot contribui la provocarea potențialului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM), modul în care IMM-urile pot profita mai bine noi oportunități comerciale prin integrarea în cadrul lanțurilor europene și regionale de valoare și modul în care UE sprijină IMM-urile din țările partenere, etc. și pe modalitățile de eficientizare a funcționării platformei multilaterale pe integrare economică și convergență cu politicile UE a PaE.

Detalii
eng


11.07.2016

Ce-a VII-a reuniune informală a miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre UE şi PaE

În cadrul acestei reuniuni au fost continuate discuţiile lansate la ministeriala din 23 mai privind consolidarea cooperării între parteneri, inclusiv pe dimensiunea de securitate şi modalităţile de eficientizare a funcţionării platformelor multilaterale ale Parteneriatului.

În acest context, ministrul Galbur a prezentat viziunea Republicii Moldova cu privire la posibilităţile de consolidare a Parteneriatului, prin implementarea proiectelor şi iniţiativelor cu impact asupra cetăţenilor cum ar fi susţinerea antreprenoriatului în statele partenere, reducerea taxelor în roaming sau proiectele de interconexiune a infrastructurii între UE şi statele partenere.  


Detalii
 
8.07.2016



Grupul de lucru 5 ”Politici sociale și de muncă și dialogul social" (WG5) 
din cadrul Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic s-a întrunit la Bruxelles la reuniunea sa anuală.
Întâlnirea s-a axat pe constituirea celei de-a cincea platforme multilaterale a Parteneriatului Estic (PaE), consolidarea cooperării cu instituțiile UE, reforme sociale, dialogul social în țările Parteneriatului Estic, precum și pe proiectul Codului muncii din Ucraina. Totodată, participanții Grupului de lucru 5 au discutat posibilele subiecte pentru viitoarea Adunare anuală a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic de la Bruxelles.

Detalii eng  rom 

07.07.2016

Reuniunea în Format extins a Platformei Locale de Cooperare a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE

Reuniunea  a fost organizată pentru prima data cu participarea reprezentanților statelor Parteneriatului Estic, în calitate de observatori, adiţional statelor membre ale UE - semnatare a Declaraţiei Comune, instituţiilor europene, autorităţilor naţionale ale RM, organizaţiilor internaţionale şi partenerilor de dezvoltare.

În acest context, a fost apreciată deschiderea RM de a împărtăși experienţa acumulată în implementarea unui Parteneriat de Mobilitate cu UE, precum şi numărul impresionant de iniţiative şi proiecte în domeniile migraţiei legale şi protecţiei sociale, combaterii migraţiei iregulare, integrării migraţiei în politicile de dezvoltare şi minimalizarea costurilor migraţiei, consolidării dialogului cu diaspora, acţiunilor de facilitare a integrării şi reintegrării celor reîntorşi, etc.

Prima sesiune s-a concentrat pe managementul migraţiei de muncă, migraţia circulară, inclusiv schemele de mobilitate academică. În acest sens, a fost menţionată cooperarea cu Italia şi iniţiativele în domeniul antreprenoriatului şi economiei sociale, certificării biologice, energiei renovabile şi elaborării de proiecte.
Sesiunea a doua a fost dedicată impactului migraţiei asupra dezvoltării, prin programe şi proiecte precum cele implementate de NEXUS, OIM sau cele de atragere a remitenţelor. De asemenea, au fost prezentate ultimele rezultate în contextul programului PARE 1+1.
Cea de-a treia sesiune a evenimentului s-a axat pe domeniul combaterii migraţiei iregulare, gestionării frontierelor, securităţii documentelor, precum şi protecţiei internaţionale şi azilului.
Detalii

7.07.2016

Evaluarea  progresului implementării Acordului de Asociere

În cadrul ședinței Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană (CGIE)reuniunii au fost evaluate progresele înregistrare în realizarea acțiunilor ce se conțin în Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare și a Calendarului de restanţe pentru punerea în aplicare a prevederilor Planului Național privind implementarea Acordului de Asociere RM -UE.

Având în vedere actele legislative și normative, aprobate de la ședința precedentă a CGIE, s-a menționat că rata implementării Foii de parcurs a ajuns la 72%, iar până la 31 iulie urmează să fie realizate încă 23 de acţiuni.

Membrii Comisiei au discutat, de asemenea, datele unui raport al societăţii civile pe marginea implementării Foii de parcurs, prezentat în aceeași zi în cadrul unui eveniment public.


5- 6.07.2016

Workshop-ul regional: „Parteneriatul de Mobilitate drept catalizator pentru cooperare: Experiența țărilor din vecinătatea estică”,



 organizat în comun cu Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale (ICMPD) şi susţinut de UE prin intermediul Instrumentului Financiar al Parteneriatului de Mobilitate (Mobility Partnership Facility).
Această iniţiativă serveşte drept o platformă de schimb de bune practici şi experienţe în implementarea politicilor şi proiectelor pe întreaga dimensiune a Abordării Globale pentru Migraţiei şi Mobilitate a UE, dialogului bilateral cu statele membre ale UE, consolidării cadrului legislativ şi instituţional la nivel naţional în domeniul managementului migraţiei şi gestionării frontierelor, politicilor de viză, precum şi consolidarea mecanismului de coordonare a Parteneriatelor de Mobilitate cu UE.
Atelierul este organizat pe marginea Reuniunii  în Format Extins a Platformei de Cooperare Locală a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE din 7 iulie 2016.


1.07.2016

A intrat în vigoare Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte,

semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014. Intrarea în vigoare a Acordului semnifică finalizarea procedurii de ratificare a acestuia de către părţile semnatare şi respectiv aplicarea în integralitate a tuturor prevederilor acestuia.

Mai mult
Comunicat de presa eng
Rezumat rom



 1.07.2016



Ședință comună Parlament – Guvern în contextul intrării în vigoare a Acordului de Asociere Republica Moldova - UE

Cu această ocazie, Pavel Filip a adresat felicitări tuturor cetăţenilor, precizând că şi Acordul de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, intră în vigoare astăzi, 1 iulie 2016. „Suntem într-un moment istoric pentru Republica Moldova, ziua când intră în vigoare Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, după ce fazele preliminare au fost finalizate de către ţările membre. Asta înseamnă, de fapt, că Republica Moldova mai face un pas spre Uniunea Europeană”, a declarat Pavel Filip.

Premierul Pavel Filip a comunicat că aproximativ 70% din angajamentele asumate prin Foaia de parcurs au fost realizate, celelalte fiind în proces avansat de realizare. Iar speakerul, Andrian Candu, a precizat că dintre cele 52 de acte normative restante, 40 au fost complet realizate, alte șapte proiecte de lege urmează să fie adoptate în lectura a doua

Parlamentul și Guvernul s-au convocat în ședință de lucru comună pentru a examina progresele și restanțele în implementarea Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare, sincronizarea agendelor comune între Parlament și Guvern și prioritățile pentru sesiunea legislativă de toamnă. Ședința a avut loc în contextul intrării în vigoare depline, de astăzi, a Acordului de Asociere Republica Moldova – UE.

Detalii








Moldova Europeana