Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE-RM - Aprilie 2016

26.04.2016

 CEDO a publicat hotărârea sa în cauza Cristioglo versus Moldova (nr. 24163/11)


Cauza se referă la condiții rele de detenție.În anul 2011, Procuratura oraşului Comrat a pornit o urmărire penală împotriva reclamantului, Vasile Cristioglo, fiind suspectat de comiterea unui omor, motiv pentru care ulterior, Judecătoria Comrat a emis un mandat de arest pe numele acestuia.

Reclamantul a fost deţinut în Penitenciarul nr.13 din Chişinău şi în Penitenciarul nr.5 din Cahul. Reclamantul a susţinut că în ambele închisori condiţiile sunt foarte proaste. În special, el s-a plâns că celulele sunt suprapopulate şi murdare, că nu funcţionează un sistem de aerisire şi că aerul este impregnat de un miros de canalizare, că plimbările zilnice durează doar o oră şi că mâncarea este de o calitate foarte rea. În plus, reclamantul susţine că după arest el a avut nevoie de ajutor medical de urgenţă din cauza rănii la abdomen şi a unei infecţii la ureche, însă timp de o lună de zile nu i s-a acordat nicio îngrijire medicală. În acest sens, el a prezentat mai multe documente care certifică problemele sale de sănătate.

În fața Curții, bazându-se pe prevederile articolului 3 al Convenţiei, Dl Cristioglo, s-a plâns pe condițiile de detenție din Penitenciarul nr.13 din Chișinău și Penitenciarul nr. 5 din Cahul, ca fiind inumane și degradante. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 CEDO şi a acordat reclamantului 3,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral și 800 EURO cu titlu de costuri și cheltuieli.

Hotărârea CEDO în cauza Cristioglo versus Moldova

18-22.04.2016

Punctele forte ale sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Pe agenda sesiunii de primăvară a APCE, care se desfăloară la Strasbourg, în perioada 18-22 aprilie 2016, sunt incluse subiecte de importanţă majoră pentru cele 47 de State membre ale Consiliului Europei, printre care se regăsesc: reprezentarea politică a femeilor, radicalizarea copiilor, criza refugiaţilor, combaterea imigraţiei ilegale, etc. Delegaţia naţională a Rep. Moldova este condusă de Vicepreşedintele Parlamentului RM, Liliana Palihovici.

Dezbaterile sesiunii pot fi urmărite în direct pe pagina dedicată evenimentului.
Detalii

13.04.2016

Linii directoare privind protecţia libertăţii mass-media şi a jurnaliştilor, adresate Statelor membre ale Consiliului Europei

Într-o recomandare, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei îndeamnă cele 47 de state membre să revizuiască legislaţia şi practicile naţionale în materie de libertate a mass-media pentru a le aduce în conformitate cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Liniile directoare enunţă măsurile particulare care trebuie asigurate de State pentru a preveni atentatele la libertatea mass-media, inclusiv actele de violenţă fizică împotriva jurnaliştilor, astfel încât jurnaliştii şi jurnalismul, în general, să fie eficient protejaţi, dar şi pentru a urmări autorii infracţiunilor în acest domeniu. De asemenea, ele orientează Statele în privinţa celor mai bune modalităţi de a-şi îndeplini obligaţiile, combinând măsurile juridice, administrative şi practice.13.04.2016

Consiliul Europei recomandă Statelor să evalueze cu regularitate nivel libertăţii pe internet

Comitetul de Miniştri a adoptat o recomandare în care încurajează cele 47 de state membre să elaboreze cu regularitate rapoarte naţionale de evaluare a respectării drepturilor omului pe internet, şi să comunice Consiliului Europei rezultate acestora.. 

Recomandarea cuprinde o listă de indicatori care permit măsurarea nivelului de conformitate cu normele existente în materie de drepturi ale omului. Indicatorii acoperă diferite aspecte ale libertăţii de exprimare şi de acces la informaţie, ale libertăţii mass-media, libertăţii de întrunire şi asociere, ale dreptului la viaţa privată şi la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi ale dreptului la un recurs efectiv. 08.04.2016

Noul Institut European va promova patrimoniul cultural al Romilor

În contextul celebrării Zilei Internaţionale a Romilor, Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a făcut o Declaraţie în care a menţionat importanţa promovării contribuţiei artei şi culturii Romilor la patrimoniul comun european, în special prin crearea noului Institul rom pentru cultură şi arte. Este de o importanţă crucială faptul că noul Institut va fi condus de romi şi va fi acel spaţiu unde romii îşi vor putea povesti propria istorie.

Totodată, acesta va avea o funcţie educativă importantă. Comunităţile de romi locuiesc în Europa de peste 600 de ani, dar se cunoaşte relativ puţin despre patrimoniul şi influenţa lor. Guvernul german este pregătit să găzduiască noul Institut la Berlin. În opinia mea, acest oraş dinamic aflat în avangarda culturii şi artelor pe plan mondial, va constitui o alegere excelentă.", a menţionat Secretarul General al Consiliului Europei.


06-07.04.2016

Lansarea proiectului CyberCrime@EAP III

La Kiev, Ucraina, a fost lansat Proiectul comun CoE_UE privind Îmbunătăţirea cooperării publice/private privind criminalitatea informatică şi probele electornice în Parteneriatul Estic.
Scopul proiectului este de a oferi suport regiunii Parteneriatului Estic în consolidarea modalităţilor existente de cooperare cu sectorul privat (cooperare public-privată) în domeniul criminalităţii informatice şi probelor electronice. Acesta va putea fi realizat prin sporirea capacităţilor instituţionale, reformarea cadrului legislativ, şi susţinerea platformelor comune pentru schimb de informaţii şi experienţă. Lucrările în cadrul proiectului se vor baza pe standardele relevante prevăzute în Convenţia de la Budapesta privind criminalitatea informatică şi alte standarde aplicabile şi bune practici pentru cooperarea public-privată, inclusiv, dar nu doar “Orientările pentru cooperare între forţele de ordine şi furnizorii serviciilor de internet în investigarea infracţiunile informatice” adoptate în 2008 de către Conferinţa OCTOPUS a Consiliului Europei.


05.04.2016

Cu susţinerea Consiliului Europei, la Leova vor fi construite locuinţe sociale

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) oferă circa 3,4 milioane de euro pentru construcția a 92 de apartamente sociale în raionul Leova care vor fi distribuite familiilor defavorizate.
În urma implementării acestui proiect, familiile social-vulnerabile, cu mulţi copii, persoane cu dizabilităţi, dar şi tineri specialiști din raionul Leova vor beneficia gratuit de locuinţe sociale. Noile locuințe vor fi date în folosinţă la sfîrșitul anului 2017.

Din anul 2013 pînă în prezent au fost date în folosință 171 de apartamente în raioanele Călărași, Briceni, Sîngerei și Hîncești. Menționăm că, în prezent este în desfășurare construcția a altor 259 locuințe sociale în raioanele Soroca, Nisporeni și Ialoveni, iar pînă la finele anului 2018 vor fi construite, în total, circa 700 locuințe sociale pentru 2500 de persoane cu venituri mici.

01.04.2016
 

Supravegherea executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului: Raportul anual 2015

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a publicat Raportul anual pentru 2015 cu privire la supravegherea executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Eforturile depuse pentru realizarea procesului de executare în ceea ce priveşte cauzele pendinte s-au soldat cu noi cifre-record a cauzelor închise în 2015 (1537 cauze în comparaţie cu 1502 – în 2014). Numeroase cauze închise au vizat probleme structurale mai vechi, în special durata excesivă a proceselor judecătoreşti. De asemenea, raportul arată o nouă scădere a numărului total de cauze pendinte care constituia, la sfârşitul lui 2015, 10.652.

Detalii

Moldova Europeana