Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi UE-RM - Aprilie 2016

 28.04.2016

 2  ani de călătorii fără vize în  UE pentru cetățenii Republicii Moldova

 În urmă cu doi ani, la 28 aprilie 2014, ca urmare a unui proces îndelungat și complex Uniunea Europeană a abolit cerința de viză de scurtă ședere pentru călătorii în spațiul Schengen pentru cetățenii Republicii Moldova, deținători ai pașapoartelor biometrice. 

Pentru cetăţenii Republicii Moldova, regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană reprezintă unul dintre cele mai tangibile beneficii ale integrării europene.

Pe parcursul acestor doi ani, un număr de 577 058 de cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai paşapoartelor biometrice, au călătorit în spațiul Schengen de aproximativ      1 400 122 de ori.

Detalii

 22.04.2016

Cea de-a 15 reuniune a Platformei multilaterale „Democraţie, bună guvernare şi stabilitate” a Parteneriatului Estic.

Agenda reuniunii a inclus discuţii privind procesul de revizuire la mijloc de termen a Platformei multilaterale „Democraţie, bună guvernare şi stabilitate”, rezultatele cooperării în domeniul politicii comune de securitate şi apărare, reformei administraţiei publice, politicii de gen, precum şi eforturile de comunicare şi informare pe dimensiunea integrării europene în cadrul Parteneriatului Estic. Nu în ultimul rând, au fost discutate aspecte ce ţin de Cadrul de cooperare programatică Consiliul Europei – Uniunea Europeană pentru ţările Parteneriatului Estic pentru perioada 2015-2017.

Detalii
19.04.2016

Prezentarea raportului “Indicele Politicii IMM: Ţările Parteneriatului Estic 2016”

Au fost prezentate rezultatele Evaluării Legii privind întreprinderilor mici și mijlocii (SBA) pentru Europa și discutarea evoluţiilor cheie şi provocărilor rămase pentru mediul de afaceri – în mod special, pentru ÎMM-uri – în Republica Moldova.
Indicele Politicii ÎMM  este un instrument de evaluare comparativă disponibil economiilor emergente pentru a monitoriza și evalua progresul în politicile de suport pentru întreprinderilor mici şi mijlocii. Indicele a fost elaborat de către OCDE în cadrul unui efort comun cu Comisia Europeană, BERD și ETF  
Raport

18.04.2016

Lansarea Fondului pentru buna guvernare a Guvernului Regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova,
 care pe parcursul anilor 2016 -2017 va aloca peste 5 milioane de euro pentru implementarea a 8 proiecte în țara noastră.

Potrivit oficialilor britanici, timp de șase luni de la lansarea Fondului în Republica Moldova au fost implementate 21 de proiecte, care acoperă diverse sectoare, inclusiv dezvoltare regională, consolidarea mediului de afaceri, asigurarea securității energetice, asanarea sistemului de impozitare și management al cheltuielilor publice. Alte domenii prioritare de asistență vizează liberalizarea și modernizarea sectorului bancar, consolidarea statului de drept, reforma justiției și combaterea corupției.
Pe parcursul celor doi ani urmează a fi implementate proiectele legate de crearea unui ghid de individualizare a pedepselor pentru cazurile de corupție, asistență pentru noul Departament de Monitorizare a Transparenței Acționariatelor creat la Banca Națională pentru stabilirea procedurilor interne de activitate a structurii, asistență pentru dezvoltarea Agenției Regionale de Dezvoltare creată recent în Găgăuzia, acordarea suportului analitic pentru un sistem fiscal optim, administrarea responsabilă a cheltuielilor publice, diversificarea mediului mediatic din Moldova, etc. 

13.04.2016


Parlamentul a constituit Consiliul pentru Integrare Europeană

 pentru a asigura un mecanism de comunicare și coordonare în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și de armonizare a legislației naționale cu legislația comunitară. O hotărâre în acest sens a fost votată de Biroul permanent al Parlamentului.

Consiliul Parlamentar pentru Integrare Europeană va monitoriza procesul de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – UE și va asigura implementarea Programului legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere. Totodată, Consiliul va coordona aspectele ce țin de implementarea politicii de integrare europeană și va organiza audieri publice la acest subiect, va exercita controlul parlamentar asupra implementării Acordului de Asociere și a celui de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător cu UE. 

Consiliul este condus de Președintele Parlamentului Andrian Candu. Din componența sa fac parte 15 membri, inclusiv vicepreședinții Parlamentului, cei 9 președinți de comisii, președinții Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – UE și ai Delegației Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Euronest, Secretarul general al Parlamentului și șeful Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului.

Această platformă a fost creată recent cu suportul PNUD Moldova, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea democrației în Moldova prin suport parlamentar și electoral”, implementat cu suportul financiar al Suediei şi cu implicarea consilierului UE de nivel înalt pentru Parlament.
13.04.2016

Agenția pentru Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) va implementa proiectul de ”Consiliere a Guvernului Republicii Moldova în politici economice”. 

Conceptul proiectului, care are un buget de circa 2,8 milioane de euro, a fost prezentat astăzi Viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Octavian Calmîc, de șeful echipei GIZ Moldova, Ronny Bechmann.

 Prezentând oportunitățile oferite de proiect, Ronny Bechmann, a accentuat că acesta  va oferi servicii de consultanță pentru Cabinetul Primului-ministru și a agențiilor guvernamentale relevante care promovează investițiile, în special Comisia economie, buget și finanțe, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și MIEPO. Șeful echipei GIZ Moldova a specificat că la moment a fost confirmată disponibilitatea proiectului de a susține implementarea Strategiei Naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru perioada 2016-2020.

La moment, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei implementează în Republica Moldova 6 proiecte în valoare de 14,4 milioane de euro.

Moldova Europeana