Faceți căutări pe acest blog

BV_CoE: Ghid de iniţiative etice la nivel local

L.9/2008 GH. Ghid de iniţiative etice la nivel local. Ediţie adaptată la practicile administrative din Republica Moldova şi la legislaţia aferentă în vigoare. - Chişinău: IDIS "Viitorul", 2008. - 127 p. 
352/G-42
I-1267389

INTRODUCERE

O problemă care afectează direct autorităţile publice locale şi constituie un motiv major de îngrijorare pentru toate statele-membre ale Consiliului Europei este corupţia. Anume la nivel local trebuie găsite soluţii pentru respectarea eticii publice şi protejarea intereselor publice. Moldova, în calitate de membru al Consiliului Europei, s-a obligat să prevină şi să combată corupţia.

Ghidul "Iniţiative etice la nivel local" conţine informaţii privind eficientizarea, transparenţa şi îmbunătăţirea serviciilor publice în comunităţile din Republica Moldova. Ghidul încorporează un set de iniţiative pentru diverse nivele ale administraţiei publice: autorităţile centrale şi locale, ofiailii aleşi şi funcţionarii publici.


Scopul acestui Ghid este de a ajuta autorităţile publice din Moldova să evalueze comportamentul etic la nivel local. Ghidul poate servi şi în calitate de model de bune practici la elaborarea legilor şi a politicilor care au drept scop asigurarea unui comportament etic la nivel local, cât şi ca o modalitate de menţinere a încrederii cetăţenilor în autoritatea publică locală.

CUPRINS:

Moldova Europeana