Faceți căutări pe acest blog

Politici culturale europene în acţiune

Resurse web


 15.10.2012  
Comisia își prezintă planurile de lărgire a publicului de opere culturale 

Comisia Europeană va prezenta mâine noile sale planuri vizând plasarea publicului, precum și a artiștilor, în centrul noului său program Europa Cre ativă, destinat sectoarelor culturale și creative. Lărgirea publicului va fi un obiectiv-cheie al proiectelor sprijinite prin fondul european propus, în valoare de 1,8 miliarde de euro, care va îngloba și va consolida programele Cultură și Media (cinema) existente și care va crea un mecanism de garantare a împrumuturilor pentru a stimula acordarea de împrumuturi bancare IMM-urilor din sectoarele culturale.

, a declarat pe acest subiect: „Trebuie să ne sporim eforturile pentru a suscita interesul publicului față de cultura europeană și pentru a proteja diversitatea. În acest scop, trebuie să-i ajutăm pe artiști și pe alți profesioniști să ajungă la un public nou, în țara de origine și în afară, să-și reevalueze relația cu publicul existent și să-și diversifice publicul. Dacă dorim să-i inițiem pe tineri în cultură, trebuie să ne gândim la modalități noi de a realiza acest lucru. Altfel, riscăm să compromitem diversitatea culturală și beneficiile acesteia pentru economie și incluziunea socială ”.

Comisia va prezenta în linii mari planurile sale privind lărgirea publicului, în cadrul conferinței „Cultura în mișcare” 2012 de la Bruxelles, care reunește aproximativ 1 000 de reprezentanți din sectoarele culturale și creative. Evenimentul, care se va desfășura pe durata a trei zile, începe astăzi cu o sesiune consacrată impactului inițiativei Capitalele europene ale culturii și va pune în lumină 23 de proiecte, sprijinite în principal prin programele Cultură și MEDIA ale UE, care ilustrează diferite modalități prin care se poate ajunge la un public mai larg și mai diversificat. 

Context

Publicuri europene: 2020 și după

„Publicuri europene: 2020 și după” va fi tema centrală a conferinței Cultura în mișcare (loc de desfășurare: The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Bruxelles) din 16-17 octombrie. Mai multe personalități vor explica ce înseamnă lărgirea publicului și cum se poate crește gradul de accesibilitate a culturii prin această abordare.


 Sectoarele culturale și creative

Sectoarele culturale și creative ale UE reprezintă aproximativ 4,5% din PIB-ul UE și oferă în jur de 8,5 milioane de locuri de muncă. Deși au făcut relativ bine față crizei, aceste sectoare se confruntă și ele cu probleme considerabile generate de digitalizare, globalizare și fragmentarea culturală și lingvistică a pieței.
Sprijinul UE pentru cultură permite unui număr mare - de ordinul miilor - de organizații, artiști și profesioniști ai culturii să se întâlnească, să schimbe puncte de vedere, să învețe unii de la alții și, în cele din urmă, să creeze, să facă turnee și să își prezinte împreună operele în diverse țări europene.

Comisia a propus un program nou, intitulat Europa creativă, pentru a consolida competitivitatea acestor sectoare și pentru a promova diversitatea culturală. Comisia prevede un buget total de 1,8 miliarde EUR pentru Europa creativă, în perioada 2014-2020, ceea ce reprezintă o creștere cu 37% în comparație cu nivelurile actuale de finanțare. Programul va sprijini 8 000 de organizații culturale și va permite unui număr de 300 000 de artiști și profesioniști ai culturii să își prezinte operele peste hotare și să acumuleze o experiență internațională. De asemenea va oferi finanțare pentru traducerea a peste 5 000 de cărți (IP/11/1399).

La 26 septembrie, Comisia a prezentat o strategie intitulată „Promovarea sectoarelor culturale și creative pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă în UE”. Obiectivul este de a crește potențialul de export al acestor sectoare, precum și de a maximiza beneficiile secundare pentru alte domenii precum inovarea, TIC și reabilitarea urbană. Strategia prevede măsuri destinate să stimuleze dezvoltarea competențelor, accesul la finanțare, promovarea de noi modele de afaceri, lărgirea publicului, accesul la piețe internaționale și îmbunătățirea legăturilor cu alte sectoare

Pentru informații suplimentare:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Septembrie 2012

Zilele europene ale patrimoniului / European Heritage Days 

Lansate în 1985, Zilele europene ale patrimoniului au fost organizate începând din 1999, ca iniţiativă comună a Comisiei Europene şi a Consiliului Europei. Cele 50 de ţări semnatare ale Convenţiei culturale europene iau parte la Zilele europene ale patrimoniului, oferind vizite la noi comori culturale şi deschizând clădiri istorice care sunt în mod normal închise publicului. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

26.09.2012
 
Comisia lansează o strategie pentru a stimula creșterea și crearea de locuri de muncă în sectoarele culturale și creative

Descarcati Comunicarea ( eng)
Comisia Europeană a prezentat o strategie de deblocare a întregului potențial al sectoarelor culturale și creative din UE pentru a impulsiona crearea de locuri de muncă și creșterea economică. 
Noua strategie a Comisiei urmărește să sporească competitivitatea și potențialul de export al acestor sectoare, precum și să maximizeze beneficiile acestora pentru alte domenii precum inovarea, TIC și reabilitarea urbană. Comisia îndeamnă la o serie de acțiuni de promovare a condițiilor adecvate pentru înflorirea sectoarelor culturale și creative. Ele se concentrează pe dezvoltarea competențelor, accesul la finanțare, promovarea de noi modele de afaceri, lărgirea audienței, accesul la piețele internaționale și îmbunătățirea legăturilor cu alte sectoare.

Moldova Europeana