Faceți căutări pe acest blog

UE primește Premiul Nobel pentru Pace 2012

Uniunea Europeană a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru 2012,  pentru că a „ajutat la transformarea Europei dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii“. Anunțându-și decizia astăzi, 12 octombrie, comitetul pentru Premiul Nobel pentru Pace a afirmat că „uniunea și predecesorii acesteia au contribuit timp de șase decenii la consolidarea păcii și reconcilierii, democrației și drepturilor omului în Europa“.

Răspunzând anunțului făcut astăzi la 11.00  la Oslo, preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz, a arătat că „acest Premiu Nobel pentru Pace este pentru toți cetățenii UE. Uniunea Europeană a reunificat continentul prin mijloace pașnice și a reunit dușmani. În ciuda condițiilor economice dificile, Uniunea Europeană este un magnet pentru stabilitate, prosperitate și democrație“.


Dumnealui a anunțat că Parlamentul European va fi reprezentat la ceremonia de acordare a premiului la Oslo alături de alte instituții europene, pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace în numele celor 500 de cetățeni ai Uniunii.

 Context

La 12 octombrie 2012, Comitetul pentru premiul Nobel a decis să acorde Uniunii Europene premiului Nobel pentru pace pe 2012, pentru peste șase decenii de contribuție la promovarea păcii și a reconcilierii, a democrației și a drepturilor omului în Europa. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Oslo, la 10 decembrie 2012.
 
Comisia a acceptat oficial suma de bani corespunzătoare premiului, în numele Uniunii Europene, și a declarat că cei aproximativ 930 000 EUR vor fi donați copiilor care au cel mai mult nevoie de sprijin. În săptămânile următoare, Comisia va decide cu privire la detaliile proiectelor, inclusiv privind mandatul exact, procesul de selecționare a beneficiarilor și aspectele juridice și bugetare.
 
Premiul Nobel pentru pace constă în acordarea sumei de 8 milioane SEK, a unei medalii și a unei diplome. Medalia și diploma vor fi păstrate de către instituțiile Uniunii Europene, în numele Uniunii Europene. Suma de bani și medalia constituie o donație în sensul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002. Suma acordată va fi utilizată pentru derularea de proiecte în spiritul obiectivului premiului Nobel pentru pace, mai exact, pentru acțiuni de sprijinire a copiilor afectați de războaie și conflicte.
Decizia care urmează să fie luată de Comisia Europeană va fi în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.


Moldova Europeana