Faceți căutări pe acest blog

Noutati UE-RM: Octombrie 2012

29 - 30 octombrie 2012

Сea de-a 16-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară RM-UE


În Chişinău se desfăşoară cea de-a 16-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentara RM - UE.

În cadrul reuniunii, au fost abordate aspecte privind starea actuală a cooperării și progresul relațiilor între UE și RM, evenimentele politice recente din ţara noastră, precum și realizarea reformelor în domeniile economic și financiar, a drepturilor omului, în administrația publică, sistemul judecătoresc, combaterea corupției și crimei organizate. De asemenea, participanții la reuniune au examinat stadiul de negocieri ale 


Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, Acordului de Asociere și a Planului de Acțiuni în domeniul Liberalizării Regimului de Vize.  negocierilor în formatul ”5+2”, privind soluționarea conflictului transnistrean, precum și cooperarea regională în cadrul Parteneriatului Estic, a Republicii Moldova. Au fost examinate și rezultatele implementării recomandărilor celei de-a 15-a reuniuni a CCP UE-RM din 29 mai 2012. În cadrul reuniunii, au prezentat comunicări președinții și reprezentanții fracțiunilor parlamentare, miniștri și alți oficiali din Republica Moldova. Pe marginea chestiunilor discutate, participanții la reuniune au adoptat recomandări. Conferinta de presa 23 octombrie 2012 Detalii Documente Video Conferinta de presa 


În Chişinău se desfăşoară cea de-a 16-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentara RM - UE.
 23 octombrie 2012


23 octombrie 2012

Consolidarea politicii culturale în ţările Parteneriatului Estic
 
Prima Conferinţă Regională a Programului Cultural al Parteneriatului Estic a reunit, la Tbilisi (Georgia), peste o sută de participanţi, care au discutat aspecte, cum ar fi (i) rolul culturii pentru dezvoltarea socială, umană și economică, (ii) reforma politicii culturale şi procesele de dezvoltare strategică și (iii) experienţe şi viziuni comune din UE şi ţările Parteneriatului Estic. Varietatea de contribuţii din partea actorilor din sectorul privat şi public, precum şi din partea autorităţilor locale şi societăţii civile au ilustrat complexitatea dezbaterii.


 22-23 octombrie 2012

Forumul UE- MOLDOVA

Forumul din acest an va aduna lideri politici şi experţi din Germania, România, Polonia, Rusia, Ucraina şi Moldova. În cadrul evenimentului vor fi puse în dezbatere teme ce ţin de relaţiile UE-Republica Moldova din perspectiva asocierii politice şi integrării economice, politicile externe şi de securitate în Europa de Est, relaţiile economice şi mediul de afaceri, procesul de reformare a sistemului de justiţie şi afaceri interne şi rolul societăţii civile şi al administraţiei publice locale în promovarea reformelor, soluţionarea conflictelor şi integrarea europeană.

Organizatorii Forumului argumentează că Moldova este un exemplu de succes printre ţările ce participă la Politica de vecinătate a UE, Comisia Europeană apreciind îmbunătăţirea conformării la standardele democratice şi progresele în negocierea acordurilor bilaterale – de comerţ liber şi de liberalizare a regimului de vize. Cu toate acestea, provocarea principală rămâne implementarea reformelor structurale – în sistemul de justiţie, poliţienesc, de securitate şi în administraţia publică, precum şi combaterea corupţiei şi accelerarea procesului de privatizare.

 15-19 octombrie 2012

În RM în contextul Lunii Europenea Securităţii Informatice se defăşoară Săptămâna Securităţii Informaţiei în Guvern

Luna Europeană a Securităţii Informatice” este desfăşurată la nivel european de către Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiei (ENISA) din cadrul UE.Programul „Luna Europeană a Securităţii Informatice” a fost iniţiat cu scopul creşterii nivelului de informare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte securitatea cibernetică.

.Sloganul Săptămânii Securităţii Informaţiei în Guvern este: „Simte-a Securităţii Informaticete ca acasă în spaţiul cibernetic, fii în siguranţă”. Pe parcursul săptămânii vor avea loc ateliere de lucru, mese rotunde cu participarea experţilor străini şi locali

Mai mult
18.10.2012

Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice a apreciat pozitiv progresele RM în implementarea tratatului CE 

În cadrul examinării raportului de implementare a Tratatului Comunitatii Energetice, Republica Moldova a solicitat suport din partea Părţilor Contractante şi a Comisiei Europene pentru aprobarea Deciziei Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice referitor la derogări în timp pentru transpunerea şi implementarea Directivei 2009/73/EC pentru sectorul de gaze naturale. Derogarea vizează articolul 9 al Directivei, ce prevede separarea activităţilor de transport de cele de furnizare și distribuţie a gazelor naturale. Termenul limită solicitat de transpunere și implementare a articolului 9 al Directivei date pentru Republica Moldova este anul 2020. Părțile contractante au susținut solicitarea oficială a Republicii Moldova, decizia respectivă a Consiliului Ministerial urmând a fi formalizată în timpul cel mai apropiat, conform procedurilor interne ale Comunității Energetice.

Comisarul european pentru energie, Ghunter Oetinger, a reiterat,  suportul Uniunii Europene şi a solicitat ţărilor membre şi Secretariatului Comunităţii Energetice să acorde tot sprijinul necesar Republicii Moldova în consolidarea securităţii sale energetice, cu aprobarea inclusiv a deciziilor relevante în acest sens.
12.10.2012

 Moldovenii îşi vor putea vizita rudele de gradul I în UE fără a plăti taxe consulare

Moldovenii invitaţi în vizită de către rudele de gradul I care locuiesc în Uniunea Europeană nu vor trebui să plătească taxa de 35 de euro la perfectarea vizei. De asemenea, aceştia vor prezenta la ambasadă mai puţine acte justificative. Modificările în cauză au fost propuse de către negociatorii din partea Republicii Moldova şi acceptate de cei europeni.

Acordul în cauză de amendare a Acordului Republicii Moldova-UE privind facilitarea regimului de vize  a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova.

De asemenea, tinerii până în 25 de ani inclusiv, care participă la seminare, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale în UE, organizate de organizaţiile nonprofit, dar şi reprezentanţii societăţii civile care efectuează călătorii în scopul formării profesionale vor fi scutiţi de taxe consulare. Posesorii de paşapoarte de serviciu biometrice vor fi scutiţi de regimul de vize pentru ţările UE.


  11.10.2012

UE condamna santajul energetic rusesc asupra Moldovei

Comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a indemnat statele membre ale Uniunii Europene sa sustina Republica Moldova in confruntarea acesteia cu Federatia Rusa in problema aprovizionarii sale cu energie. Acesta a acuzat autoritatile ruse de „santaj pur” si a declarat ca, comportamentul Moscovei fata de Republica Moldova este unul „inacceptabil”. Totodata, Oettinger a cerut statelor membre ale UE sa aiba „o abordare comuna” si „un mesaj clar” care vor ajuta sa faca fata amenintarilor venite din partea Rusiei. Potrivit sursei, Federatia Rusa dezaproba Comunitatea Energetica Europeana si, in special participarea Ucrainei si Republicii Moldova in aceasta organizatie.4.09.2012

 Şedinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană

 Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Iurie Leancă a prezentat un raport în privinţa celor mai recente evoluţii ale dialogului RM - UE.  Membrii Comisiei au discutat, de asemenea, despre nivelul de realizare a angajamentelor privind liberalizarea regimului de vize şi au stabilit priorităţile pentru perioada imediat următoare.,,
...la invitaţia Prim-ministrului Vlad Filat la Chişinău este aşteptat comisarul european pentru sănătate şi politica consumatorului, John DALI. De asemenea, este preconizată vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel BARROSO...

...în toamna anului curent, potrivit viceprim-ministrului, Chişinăul va semna un Acord de Cooperare cu Uniunea Europeană în domeniul securităţii şi apărării.

În luna noiembrie, va fi prezentat la Bruxelles un prim raport despre faza de implementare a condiţionalităţilor Dialogului Republica Moldova - Uniunea Europeană, iar în baza acestuia, în lunile de iarnă,  Chişinău  vor veni misiunile de evaluare. ... în baza misiunii de evaluare, Comisia Europeană să întocmească o eventuală recomandare a ţărilor - membre privind ulterioara abolire a regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova"2.09.2012 

 Facilitatea de Finanţare a Eficienţei Energetice în Sectorul Rezidenţial din Moldova        


Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) lansează în Moldova o facilitate de finanțare în valoare de 35 milioane Euro pentru a îmbunătăți eficiența energetică în sectorul rezidențial. În următorii 5 ani în cadrul Facilității de Finanțare a Eficienței Energetice în Sectorul Rezidențial din Moldova (MoREEFF) elaborate de BERD vor fi acordate credite prin linii de credit oferite băncilor comerciale participante la Program.

Moldova Europeana