Faceți căutări pe acest blog

BV : Îmbătrânirea populaţiei: de la provocări la beneficii

Gaguz O. Îmbătrânirea populaţiei: de la provocări la beneficii/ IDIS Viitorul. - Ch., 2012. - 42p. 

Problema îmbătrânirii populaţiei este un fenomen nou şi de multe ori este tratat unilateral, mai mult din punctul de vedere al consecinţelor negative – economice, sociale, culturale.

Îmbătrânirea populaţiei nu este doar o problemă, ci şi un succes care se datorează progresului social în special în domeniul sănătăţii, în domeniul medical. Vorbind despre consecinţele negative, pe care le cunoaştem foarte bine datorită prognozelor, datorită abordărilor şi experienţei ţărilor europene în care acest proces s-a început mult mai înainte, dacă aceste consecinţe vor fi anticipate cu politici eficiente, atunci provocările se vor transforma în beneficii.

Vezi

Moldova Europeana