Faceți căutări pe acest blog

Noutati UE-RM - Ianuarie 2018

Arhiva 2011-2017 31.01.2018

Lansarea  proiectul ui„Turismul rural – un pas sigur pentru sporirea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca  

Capacitățile prestatorilor serviciilor de turism și a autorităților publice din Soroca (Republica Moldova) și Iampil (Ucraina) vor fi consolidate în cadrul unui proiect transfrontalier. Astfel, proiectul „Turismul rural – un pas sigur pentru sporirea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca și Iampil”, implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene a fost lansat astăzi, 31 ianuarie, în municipiul Soroca.
Proiectul este realizat de IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Soroca și Administrația raională de stat din Iampil. Acesta este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC). 
Scopul proiectului constă în consolidarea capacităților prestatorilor de servicii turistice și a autorităților locale din raioanele Soroca și Iampil pentru a dezvolta și promova turismul rural prin intermediul cooperării transfrontaliere. 
Contribuția generală a Uniunii Europene la implementarea Programului EaPTC este de 12,5 milioane de euro, dintre care 3,3 milioane euro sunt destinați programului Republica Moldova – Ucraina. Mai mult


30.01.2017

Consultările publice pentru revizuirea Planului naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2018-2019 (PNAAA)
Exerciţiul de revizuire a PNAAA urmăreşte obiectivul de a racorda acţiunile naţionale de implementare a angajamentelor Republicii Moldova la priorităţile Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019. La fel, urmează a fi actualizat PNAAA prin prisma reformei administraţiei publice centrale.

Secretarul de Stat Daniela Morari a accentuat importanţa asigurării reflectării opiniei tuturor părţilor interesate, precum şi încurajând societatea civilă să se implice activ în susţinerea eforturilor autorităţilor naţionale în avansarea obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova.  Mai mult

 26.01.2018
 Cea de-a 29-a Reuniune a Consiliului Consultativ al Misiunii UE de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM).
În cadrul reuniunii, a fost prezentat şi aprobat Raportul de activitate al Misiunii pentru perioada mai-noiembrie 2017, principalele rezultate înregistrate în domeniul managementului integrat al frontierei şi cooperării vamale. De asemenea, au fost discutate şi prezentate viziunile serviciilor partenere privind controlul în comun la frontiera moldo-ucraineană, în contextul Acordului inter-guvernamental semnat la 6 octombrie 2017. Agenda a cuprins totodată subiectul planului de acţiuni al fazei a 12-a a programului, demarată la 1 decembrie 2017 pe un termen de 3 ani. Au fost reliefate priorităţile Misiunii EUBAM pentru noul mandat.

Următoarea reuniune în acest format va avea loc la Odesa în luna iunie 2018.  Detalii


 23.01.2018
http://eap-index.eu/index
 Prezentarea raportului  cu privire la Indicele Parteneriatului Estic pentru 2015-2016

 Indicele Parteneriatului Estic a fost realizat în baza unei analize efectuate în perioada martie 2015 – decembrie 2016 de către un grup de experți din țările UE și ale Parteneriatului Estic.

Conform documentului, performanțele țărilor semnatare ale Acordurilor de Asociere cu UE sunt măsurate în baza realizărilor din două grupuri de indicatori: „Legături” și „Apropiere”. Astfel, țara noastră are un scor de 0,68 puncte la prima categorie și 0,73 puncte la a doua și depășește țări precum Georgia, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan și Belarus.
În raport se arată că R. Moldova este lider și la capitolul „Democrație Profundă și Durabilă” și „Politicile de egalitate și antidiscriminare”. Un scor pozitiv, țara noastră a obținut și la compartimentul alegeri, libertatea mass-media, drepturile omului, independența justiției, calitatea administrației publice și combaterea corupției.
Totodată, în document se menționează despre înrăutățirea relațiilor dintre UE și țara noastră în urma fraudei bancare, dar și despre îmbunătățirea acestora odată cu instalarea Guvernului Filip, care urmează să asigure implementarea agendei de asociere cu UE pentru perioada 2017-2019.


  24.01.2018

Uniunea Europeana vs Uniunea Euroasiatica: Vox Populi – ianuarie 2018

La un referendum la care votanții ar avea de ales între aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și aderarea la Uniunea Eurasiatică, 37,6% ar selecta prima opțiune, iar 42,5% – pe cea de a doua. Arată rezultatele studiului sociologic „Vox Populi – ianuarie 2018”, prezentat  de către Asociația Sociologilor și Demografilor. 7,1% dintre respondenți nu susțin nicio opțiune, 4,3% nu ar participa la vot, iar 8,5% nu au dorit sau au știut ce să răspundă 

Comparativ cu situația din 2017, proporția celor care ar alege aderarea la UE a crescut cu 1,5 puncte procentuale. 

Sondajul a fost efectuat în 91 de localități de pe teritoriul Republicii Moldova în prima jumătate a lunii ianuarie, pe un eșantionul de 1783 de respondenți. Mai mult


 24.01.2018

 RM trece la normele europene de clasificare a deşeurilor

Cabinetul de miniştri a aprobat lista completă a deşeurilor, în contextul transpunerii în legislaţia naţională a actelor normative ale Uniunii Europene la capitolul „Mediu” şi gestionarea deşeurilor.

Documentul reprezintă un clasificator în categorii şi subcategorii al deşeurilor, inclusiv cele periculoase, conform unor coduri stabilite în UE, ceea ce va permite reciclarea ulterioară mai eficientă a deşeurilor.

Noul cadru normativ regulatoriu va facilita activitatea întreprinzătorilor, în particular a producătorilor iniţiali şi a deţinătorilor de deşeuri, a unităţilor şi întreprinderilor care reciclează deşeurile, prin evidenţa calitativă şi cantitativă a acestora, precum şi raportarea datelor conform legislaţiei. Astfel, va fi implementat un sistem integrat de management al deşeurilor, fapt ce va avea un impact benefic asupra mediului și al sănătăţii populaţiei.22-23.01.2018

Vizita vicepremierului  pentru Integrare Europeană Iurie Leancă la  Bruxelles

Viceprim-ministrul Iurie Leancă  a avut un șir de întrevederi importante cu mai mulți decidenți din Uniunea Europeană. În cadrul discuțiilor, a informat partenerii europeni despre angajamentul Guvernului de la Chișinău de a accelera reformele în domenii cheie, în mod special, cel al justiţiei și luptei împotriva corupției. 

De asemenea, vicepremierul pentru Integrare Europeană a discutat despre sprijinul financiar pentru Republica Moldova, valorificarea la maximum a potenţialului zonei de liber schimb, dar și despre materializarea oportunităților oferite în cadrul Parteneriatului Estic.  Mai mult

16-19.01.2018
Sprijin din partea UE pentru autoritățile locale: mai multe comunități vor primi asistență și expertiză în elaborarea planurilor de dezvoltare economică locală  
Patru ateliere regionale au fost organizate în perioada 16-19 ianuarie pentru a discuta cu consultanții de dezvoltare economică locală din cadrul primăriilor și consiliilor raionale despre procesul de elaborare a Planurilor de Dezvoltare Economică Locală (PDEL).
La moment, cele 17 autorități semnatare ale Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică, sunt la prima etapă în elaborarea Planurilor. Acestea au fost invitate la ateliere regionale pentru a face un schimb de experiență și a discuta subiecte ce țin de analiza economiei locale și a elementelor constitutive, colectarea și interpretarea datelor, provocări în constituirea parteneriatelor economice locale și locul pe care îl va ocupa un Plan de DEL ca document strategic de sprijin și dezvoltare a sectorului privat.
Evenimentele au fost găzduite de Agențiile de Dezvoltare Regională Centru, Sud și Bălți și Comitetul Executiv Găgăuzia. De asemenea, reprezentanții acestor instituții sprijină și oferă consultații autorităților care sunt implicate în procesul de elaborare a PDEL.

Primarii pentru Creștere Economică" (www.m4eg.eu) este o nouă inițiativă a Uniunii Europene care a fost lansată în ianuarie 2017 în cadrul Parteneriatului Estic. Scopul general al Inițiativei este de a susține primarii și administrațiile locale din țările Parteneriatului Estic să devină facilitatori activi ai creșterii economice și creării locurilor de muncă la nivel local.

Mai multe detalii
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3570&t=/Presa/Noutati/Sprijin-din-partea-UE-pentru-autoritatile-locale-din-Regiunea-Sud-In-cadrul-Initiativei-Primarii-pentru-Cretere-Economica-mai-multe-comunitati-vor-primi-asistenta-i-expertiza-in-elaborarea-planurilor-de-dezvoltare-economica-locala
http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3192&t=/Noutati/Ce-a-de-a-doua-edinta-in-cadrul-Programului-de-Dezvoltare-a-Capacitatilor-in-domeniul-dezvoltarii-economice-locale-s-a-desfaurat-la-Ialoveni
http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3192&t=/Noutati/Ce-a-de-a-doua-edinta-in-cadrul-Programului-de-Dezvoltare-a-Capacitatilor-in-domeniul-dezvoltarii-economice-locale-s-a-desfaurat-la-Ialoveni
 
18.01.2018
Reuniunea beneficiarilor Proiectului Energie şi Biomasă din raionul Hânceşti
Opt sate din raionul Hânceşti şi-au conectat şcolile, grădiniţele, primăriile la sisteme de încălzire pe biomasă, înlocuind astfel încălzirea cu gaze sau cărbune. Două dintre aceste comunităţi au reuşit să-şi racordeze toate instituţiile publice la energia verde. Schimbarea a fost posibilă datorită asistenţei Uniunii Europene, realizate în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Beneficiarii proiectului s-au reunit la Cotul Morii pentru a discuta impactul trecerii instituţiilor publice la energia verde şi perspectivele următoarelor proiecte de investiţii în energia regenerabilă.
Sunt extrem de bucuros că 12 instituţii publice – şcoli, grădiniţe, primării – din raionul Hânceşti au participat activ în programele Proiectului Energie şi Biomasă şi sunt conectate la sisteme de încălzire pe biomasă. Vă adresez felicitări pentru realizarea acestui pas şi participarea activă în mişcarea de dezvoltare a sectorului energiei regenerabile din Republica Moldova în beneficiul cetăţenilor”,  susţine Peter MICHALKO, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.
12 instituţii publice din raionul Hânceşti sunt încălzite cu energie din biomasă, iar două au acces la apă caldă de la energia solară. În total, 5.600 oameni din 8 sate (Cărpineni, Crasnoarmeiscoe, Cotul Morii,  Dancu, Drăguşenii Noi, Logăneşti, Boghiceni, Obileni) au acces la energie regenerabilă, produsă local, datorită suportului acordat de Uniunea Europeană. Investiţiile Proiectului Energie şi Biomasă în raionul Hânceşti sunt de 560.742 Euro, fonduri europene, comunităţile contribuind la rândul lor cu 153.820 Euro în total.
Mai mult

www.biomasa.md
Facebook Energie din Biomasă.

17.01.2018
Runda de Dialog  RM - UE în domeniul drepturilor omului

Subiectele discutate au vizat politicile naționale la acest capitol, aferent angajamentelor țării de a realiza progrese durabile în sectoare-cheie: justiția, libertatea și securitatea.

La dialog au fost discutate subiecte de interes sporit privind: libertatea la întrunire, cadrul legal al organizațiilor necomerciale, drepturile copilului, combaterea torturii și a relelor tratamente în sistemul de drept. „Această întrunire ne permite să evaluăm ce a fost făcut și ce urmează de făcut. Suntem deschiși pentru implicarea activă a societății civile în tot ce ne propunem să realizăm”, a menționat Nicolae Eșanu.
Comunicarea a fost centrată pe o analiză a evoluțiilor de la ultima rundă. Reprezentanții instituțiilor europene au apreciat pozitiv aprobarea, de către Guvern, a celui de-al III-lea document de politici – Planul Național de Acțiuni privind Drepturile Omului 2018 – 2022 (PNADO). Ei au subliniat că toți actorii implicați au un rol activ și au încurajat Republica Moldova să adopte acest document. De asemenea, au evidențiat aspecte ce provoacă îngrijorări, menționând cazurile de încălcare a drepturilor omului în sistemul de sănătate și instituțiile de drept ale statului.


10,01,2018

 A fost creată o nouă funcţie de Vicepremier pentru Integrare Europeană

Noii membri ai Cabinetului de miniştri au depus  jurământul de învestire, în cadrul unei ceremonii festive la Reşedinţa de Stat. Astfel, Cabinetul de miniștri a fost completat cu doi vicepremieri: Iurie Leancă - Vicepremier pentru Integrare Europeană și Cristina Lesnic - Vicepremier pentru Reintegrare, și cinci miniștri: Chiril Gaburici - Ministrul Economiei şi Infrastructurii, Svetlana Cebotari - Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Liviu Volconovici - Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Tudor Ulianovschi - Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Alexandru Tănase - Ministrul Justiţiei.

 ...S-a decis separarea acestor două funcții de vicepremier și ministru de Externe și Integrare Europeană. Nu este un model absolut nou; în Ucraina și în Georgia, alte două țări din Parteneriatul Estic, care au aceleași abordări și aceleași obiective, această formulă e operată de mult timp. Motivul pentru care s-a mers în cazul nostru a fost să facem așa încât să fie o instituție cu competențe și abilități și care s-ar axa doar pe această dimensiune – implementarea Acordului de Asociere, ceea ce înseamnă reforme, monitorizarea acestor reforme acasă și comunicarea mai intensă, mai activă cu partenerii noștri europeni, fiindcă în ultimii doi ani au fost anumite carențe la această comunicare în afară și la anumite acțiuni de implementare a Acordului de Asociere. Iată acesta este motivul ca să ne focalizăm în mod special pe această dimensiune internă și externă a tot ce înseamnă relația cu Uniunea Europeană.”/ IInterviu cu nou numitul vicepremier pentru integrare europeană Iurie Leancă

Mai mult

http://www.gov.md/ro/content/iurie-leanca
http://www.gov.md/ro/content/noii-membri-ai-cabinetului-de-ministri-au-fost-investiti-functie
http://cpescmd2.blogspot.md/2018/01/bv-dialoguri-europene-radio-europa.html
http://radiochisinau.md/exclusiv-iurie-leanca-cu-rusii-am-fost-mersi-stim-ce-inseamna-asta-intre-noi-exista-ucraina-audio---61900.html