Faceți căutări pe acest blog

BV - Raportul privind realizarea pe parcursul anului 2017 a Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019

DESCARCATI
Raportul privind realizarea pe parcursul anului 2017 a Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019. -Ch., 2018 . -  58 p.

La finele anului 2016 prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 a fost aprobat Planul Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019, elaborat în vederea asigurării implementării cuprinzătoare a Acordului de Asociere RM-UE.
Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (PNAAA) în anul 2017 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern şi include principalele evoluţii şi respectiv restanţele în îndeplinirea acţiunilor planificate pentru anul 2017.


Informaţia detaliată privind realizarea fiecărei măsuri poate fi accesată pe platforma online de raportare PlanPro.
Evaluarea cantitativă a nivelului de realizare a PNAAA pentru perioada de raportare indică implementarea acestuia în proporţie de 66%. Metodologia aplicată porneşte de la faptul că sunt contabilizate doar acţiuni realizate şi nerealizate din ansamblul măsurilor planificate pentru 2017 inclusiv cu caracter continuu (care au un indicator de performanţă sau au atestat o evoluţie în perioada de referinţă). Astfel, din totalul de 587 acţiuni inclusiv cu caracter continuu au fost realizate 388 şi nerealizate 199 (o acţiune este considerată realizată doar în cazul publicării actului normativ în Monitorul Oficial).
 Cuprins
  • TITLUL II. DIALOG POLITIC ŞI REFORME, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE 
  • TITLUL IV: COOPERARE ECONOMICĂ ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ 
  • TITLUL V COMERŢ ŞI ASPECTE LEGATE DE COMERŢ (DCFTA) 
  • TITLUL VI: ASISTENŢĂ FINANCIARĂ ŞI DISPOZIŢII ANTIFRAUDĂ ŞI DE CONTROL

Moldova Europeana