Faceți căutări pe acest blog

BV - Protejarea copiilor împotriva abuzului sexual în cercul de încredere


Protejarea copiilor împotriva abuzului sexual în cercul de încredere Strategii: Al doilea raport de punere în aplicare= 2nd implementation report PROTECTION OF CHILDREN AGAINST SEXUAL ABUSE IN THE CIRCLE OF TRUST THE STRATEGIES. Adopted by the Lanzarote Committee on 31 January 2018/ LANZAROTE COMMITTEE.- Strasbourg,2018.-66 p.
Disponibil: https://rm.coe.int/t-es-2017-12-en-final-report-cot-strategies-with-executive-summary/1680788770 
Accesat la  21.02.2018


Într-un nou raport publicat  la 13 februarie 2018  Comitetul de la Lanzarote al Consiliului Europei analizează strategiile folosite de 26 de state europene pentru a proteja copiii împotriva abuzurilor sexuale comise în cercul de încredere (familie extinsă și persoane apropiate al copilului care influențează copilul).

Potrivit raportului, statele părți la Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual (Convenția de la Lanzarote) iau măsuri eficiente în acest domeniu. O practică foarte promițătoare este de a permite minorilor să participe activ la elaborarea și adoptarea politicilor. Autoritățile naționale din aproape toate statele părți colaborează cu organizațiile societății civile și cu sectorul privat pentru a sensibiliza, educa și instrui persoanele care lucrează cu minorii pentru a preveni abuzurile sexuale ei pot fi victime.

Raportul evidențiază rolul esențial jucat de mass-media în informarea cu privire la abuzul sexual asupra copiilor, acordând o atenție deosebită respectării depline a dreptului la viață privată și a drepturilor copiilor. În Croația și în România, de exemplu, este interzisă dezvăluirea identității minorului în cauză sau a oricărei alte informații despre viața lui privată.

Comitetul de la Lanzarote recunoaște relevanța campaniilor de conștientizare generală privind abuzul sexual asupra minorilor care se desfășoară în numeroase state părți. Cu toate acestea, reamintește necesitatea de a lua în considerare acțiuni specifice pentru a informa în mod eficient publicul larg cu privire la riscul abuzului sexual asupra copiilor, în special în cercul de încredere și la modalitățile de a proteja copiii de astfel de infracțiuni.

Raportul se concentrează asupra diferitelor forme utilizate la școală pentru a informa copiii despre abuzul sexual. Informațiile sunt de obicei prezentate în contextul unor discipline mai generale, cum ar fi "biologia" sau "viața practică". Cu toate acestea, faptul că agresiunea sexuală poate fi provocată unui copil în cercul său de încredere nu este tratată ca atare. În unele state părți (de exemplu, Albania, Malta și Portugalia), abuzul sexual asupra copiilor, inclusiv în cercul lor de încredere, este abordat în cursurile de "educație sexuală". Comitetul Lanzarote consideră că statele părți care nu au făcut încă acest lucru ar trebui să abordeze problema abuzului sexual în cercul de încredere, oferind în același timp informații copiilor din școlile primare și secundare.

Pentru a menține pe cei condamnați pentru abuzuri sexuale la distanță de copii, Comitetul Lanzarote îndeamnă părțile să limiteze testarea obligatorie la doar câteva profesii (Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Islanda, Lituania, Republica Moldova, Muntenegru, San Marino, Serbia, "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei" și Ucraina) pentru a extinde aceste vizite la recrutarea tuturor profesioniștilor care au contacte regulate cu copiii. Persoanelor care comit infracțiuni trebuie să li se interzică să se angajeze în activități profesionale sau de voluntariat în care sa comis infracțiunea. Situația trebuie corectată în Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Lituania, Republica Moldova, Muntenegru și San Marino.

Măsurile alternative pentru încarcerarea infractorilor sexuali includ tratament terapeutic sau psihologic și servicii de interes general. Numai Belgia, Spania și Lituania au programe speciale pentru acești oameni. Comitetul de la Lanzarote invită toate celelalte state părți să extindă domeniul de aplicare al programelor și măsurilor de tratament. În ceea ce privește tratamentul în penitenciare, doar 12 dintre cele 26 de state studiate (Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Danemarca, Spania, Finlanda, Italia, Lituania, Portugalia, România și Turcia) o propun. Comitetul Lanzarote invită toate celelalte state părți să instituie astfel de programe în închisori. În plus, după eliberare sunt necesare măsuri speciale pentru reintegrarea acestor persoane în societate și prevenirea unor noi victime. 
Mai mult

VEZI DE ASEMENEA 

Primul raport de punere în aplicare ,Protejarea copiilor împotriva abuzului sexual în cercul de încredere Primul raport de punere în aplicare:=1er rapport de mise en oeuvre La protection des enfants contre les abus sexuels commis dans le cercle de confiance cadru. Adopté par le Comité de Lanzarote le 4 décembre 2015/ - Strasbourg, 2015 . - 148p.
Disponibil  https://rm.coe.int/lanzarote-1st-implementation-report-fr/168072b9a3

Moldova Europeana