Faceți căutări pe acest blog

BV - Agenda europeană a RM: Filme informative

Filmele sunt concepute în baza unui Ghid, care are drept scop promovarea gândirii critice a tinerilor în raport cu politicienii. În cadrul acestor videouri, experții IPRE explică pe scurt principiile democrației, funcționării statului de drept, a sistemului politic, diferențele și jocurile geopolitice, dar și care sunt principiile manipulării și propagandei prin intermediul mass-media.
Aceste videouri informative cu genericul „Schimbarea începe cu tine”,sunt realizate de Institutul pentru Politici și Reforme Europene în cadrul proiectului „Consolidarea unei societăți unite prin stimularea conștientizării, a dezvoltării gândirii critice și a culturii politice”, în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel și finanțat de Ministerul Federal al Afacerilor Externe în baza unei decizii a Bundestagului


Care este însemnătatea pentru Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (VIDEO)

Schimbarea începe cu tine! În cel de al 16-lea video, Iulian Groza, Director Executiv IPRE, explică
  •  care sunt prevederile cheie a Acordului de Asociere semnat de Republica Moldova și Uniunea Europeană, 
  • ce beneficii economice aduce funcționarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, dar și 
  • de ce Acordul de Asociere nu este un instrument de influență geopolitică, ci un cadru clar de transformare internă pe care Republica Moldova trebuie să-l urmeze pentru a deveni o țară modernă, dezvoltată unde instituțiile statului funcționează în interesul cetățeanului. Какова актуальность для Республики Молдова Соглашения об ассоциации с Европейским союзом? (ВИДЕО)В этом видеоролике, исполнительный Директор Института европейских политик и реформ, Юлиан Гроза (Iulian Groza), рассказывает
  •  про основные положения Соглашения об ассоциации, подписанного Республикой Молдова и Европейским союзом,
  •  какие экономические выгоды приносят функционирование Зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA), а также 
  • почему Соглашение об ассоциации не является инструментом геополитического влияния, а представляют собой четкие рамки внутренней трансформации, которыми Республика Молдова должна руководствоваться, чтобы стать современной, развитой страной, в которой государственные учреждения действуют в интересах гражданина


Cele mai discutate narative ale agendei externe prezente astăzi în discursul politic (VIDEO)


În cel de al  18-lea și ultim video, Iulian Groza, Director Executiv IPRE, lămurește care sunt cele mai discutate subiecte ale agendei externe prezente astăzi în discursul politic, de ce nu există premise obiective economice sau politice care ar avantaja aderarea Republicii Moldova la Uniunea Eurasiatică, care sunt premisele necesare care trebuie realizate de țara noastră pentru aderarea în viitor la Uniunea Europeană, dar și de este necesar de a rupe percepțiile greșite și a combate miturile cu privire la NATO promovate în perioada sovietică.

Каковы последствия публичного дискурса, основанного на геополитических векторах? (ВИДЕО)Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în parteneriat cu fundația germană „Hanns Seidel”, a produs  18 filme informative cu genericul „Schimbarea începe cu tine”, care sunt realizate în cadrul proiectului „Consolidarea unei societăți unite prin stimularea conștientizării, dezvoltării gândirii critice și a culturii politice”.

VEZI

Ghid pentru promovarea gândirii critice a tinerilor în raport cu politicienii/IPRE: Iulian Groza, Vladislav Kulminski, Simion Ciochină. - Ch., 2017 . - 64 p

 Vezi de asemenea 

Moldova Europeana