Faceți căutări pe acest blog

BV - UE-RM - Beneficiile inovațiilor pe o piață de electricitate liberalizată: tendințe europene, realități moldovenești

DESCARCATI
Efros I. Beneficiile inovațiilor pe o piață de electricitate liberalizată: tendințe europene, realități moldovenești, căi de reducere a decalajelor: Studiu de politici energetice/ IPP  . - Ch., 2017. - 69 p.
Disponibil la   http://www.soros.md/en/publication/2018-02-12

Studiul formulează un set minim de recomandări pentru ca inovaţiile ce au luat amploare în ultimii ani în Europa de Vest, Australia și SUA să fie mai uşor realizate în ţara noastră.

Studiul își propune să răspundă la urmatoarele întrebări:
 Care este impactul celor mai recente inovații asupra piețelor europene deelectricitate liberalizate?
 Cum pot fi aceste inovații atrase și internalizate de către participanții pieței de electricitate din Republica Moldova?
 Care sunt blocajele și cum pot fi acestea depășite, pentru a crește cota energiilorregenerabile și serviciilor energetice inovative pe piața locală?
 Care sunt schimbările necesare în cadrul de reglementare, pentru a grăbi aplicarea acestor inovații pe piața de energie a Republicii Moldova?

Studiul este divizat în patru părți. Prima parte va descrie pe scurt rolul unor modele de business ca cel al prosumatorilor, agregatorilor, cooperativelor energetice și contorizării inteligente pe o piață de electricitate deschisă. Partea a doua va examina aplicabilitatea acestor inovații în trei țări vest-europene cu piețe electrice liberalizate. La acestea se vor adăuga modelele de businessrelevante sectorului industrial și inovațiile apărute în segmentul consumatorilor casnici. 

A treia parte va aborda relevanța și aplicabilitatea acestor inovații pe piața de electricitate a Republicii Moldova. În partea a patra vor fi formulate recomandări. Metodologia aplicată în studiu include interviuri, analiză statistică, analiza de conținut a cadrului de reglementare energetic național și european și a rapoartelor independente, studii de caz și evaluare comparativă.

Moldova Europeana