Faceți căutări pe acest blog

BV UE - Evaluarea a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE

\descarcati
Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE.COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR(COM/2018/02 final) - 11.01.2018. - Bruxelles, 2018 . - 13 p.

Programul Orizont 2020 este atractiv și relevant. Participanții provin din cele mai bune instituții și întreprinderi din Europa și din afara acesteia, acoperind o gamă largă de discipline. Părțile interesate declară că sunt deosebit de mulțumite de program, după cum o demonstrează interesul susținut pe care îl suscită cererile sale de propuneri foarte competitive. Mai mult de jumătate din participanții la programul Orizont 2020 sunt nou-veniți care nu au participat la precedentul program-cadru 7 (PC7). Participarea întreprinderilor a crescut, 23,9 % din bugetul pentru tehnologiile generice și industriale și provocări societale fiind acordat IMM-urilor, cu mult peste obiectivul de 20 %. Orizont 2020 a dat dovadă de flexibilitate pentru a răspunde la prioritățile politice în schimbare, cum ar fi migrația, și la situații de urgență, cum ar fi epidemiile de Ebola și Zika.
Programul oferă oportunități unice de colaborare și de creare de rețele. Una din cinci publicații științifice din cadrul Orizont 2020 este rezultatul colaborării dintre sectorul universitar și cel privat. Orizont 2020 dă naștere mai multor publicații interdisciplinare decât PC7. Parteneriatele public-privat contractuale, care reunesc sectorul privat și Comisia în cadrul unor programe de cercetare și inovare definite împreună, prezintă o valoare adăugată prin întărirea cooperării intersectoriale și prin promovarea inovării.
Orizont 2020 este pe calea cea bună pentru a contribui în mod semnificativ la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică. Chiar dacă Orizont 2020 reprezintă mai puțin de 10% din totalul cheltuielilor publice dedicate C&D în UE, modelele macroeconomice estimează că impactul său socioeconomic va fi de circa 600 de miliarde EUR și de 179 000 de locuri de muncă până în 2030 . Mai mult, prin atenția acordată excelenței științifice, poziției de lider a industriei europene și provocărilor societale, programul sprijină atingerea obiectivelor de politică ale UE 
 

Moldova Europeana