Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Mai 2017


 Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Arhiva 2011-2016 31.05.2017

Ședința Consiliului Parlamentar de Integrare Europeană

Gradul de realizare a Programului legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anul 2017 a fost examinat pe platformă parlamentară. Realizările și restanțele au fost prezentate la ședința Consiliului Parlamentar de Integrare Europeană, prezidat de Președintele Parlamentului Andrian Candu și Președintelui Consiliului, Iurie Leancă.

Un grup de experți, cu susținerea financiară a Marii Britanii, a elaborat o platformă de monitorizare a implementării DCFTA. Mecanismul va permite publicului larg să acceseze în regim on-line informații actualizate la zi, interactive, despre progresele în implementarea DCFTA. În prezent, proiectul este la etapa completării cu informații, pe măsură ce acestea parvin de la Guvern, urmând a fi definitivat pe parcursul lunii iulie.

În cadrul ședinței, președinții comisiilor parlamentare au prezentat informații despre actele adoptate și cele aflate în procedură legislativă, restanțele existente la nivel legislativ și guvernamental, precum și obiectivele pentru jumătatea a doua a anului 2017.

Mai mult


 30.05.2017

 Vizita Directorului pentru Vecinătatea Estică al DG pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri de Extindere al Comisiei Europene, Lawrence Meredith

Pavel Filip şi-a exprimat încrederea că noul Cadru Unic de Asistență va contribui în continuare la asocierea politică și integrarea economică cu UE în cadrul inițiativei Parteneriatului Estic. Acest pachet de asistență bilaterală acordată Republicii Moldova va stabili obiectivele și prioritățile strategice pentru viitoarea cooperare UE - Republica Moldova.

La rândul său, oficialul european a salutat determinarea Guvernului de a promova şi de a implementa reformele absolut necesare Republicii Moldova, menţionând necesitatea asigurării unui impact clar al proiectelor asupra calităţii vieţii cetățenilor.


30.05.207

Rezultatele roiectului Twinning „Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor Uniunii Europene”Cele mai importante rezultate ale proiectului sunt:
  • elaborarea proiectului unei noi legi bancare – Legea privind activitatea băncilor, ce va permite Băncii Naționale a Moldovei să emită acte normative secundare de reglementare a cerințelor prudențiale înaintate băncilor pentru fiecare domeniu;
  • elaborarea a 20 de proiecte de reglementari secundare care asigură transpunerea prevederilor cadrului normativ european cu privire la bănci;
  • elaborarea regulilor interne ale BNM care vor permite exercitarea eficientă a funcției de supraveghere și modificarea structurii organizatorice a Băncii Naționale a Moldovei;
  • creșterea nivelului de expertiză a supraveghetorilor și reprezentanților băncilor cu privire la cadrul Basel III prin instruiri interne, studii de caz, exerciții practice desfășurate în Republica Moldova, România, Olanda ș.a.
Mai mult 
 24.05.2017


Implicarea organizațiilor societății civile în procesul de luare a deciziilor este crucială pentru o democrație funcțională, într-un stat de drept

Scopul evenimentului  organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL) din Budapesta a fost de a clarifica rolul pe care îl au OSC-urile într-o democrație funcțională, de a explica ce înseamnă sintagma „activitate politică a OSC-urilor” și de a afla bunele practici ale altor țări în domeniul dat. Totodată evenimentul și-a propus să sporească nivelul de cunoștințe privind aspectele legate de participarea OSC-urilor în elaborarea politicilor publice și să prezinte situația actuală a implicării OSC-urilor din Moldova în afacerile publice ale țării.
Subiectul evenimentului a fost cu atât mai interesant pentru participanți, cu cât diferențele de abordare a ceea ce putem numi angajare în „activități politice” sau „activități de politici publice” au fost recent subiecte de dezbateri aprinse în perioada discutării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 și a noului proiect de Lege privind organizațiile necomerciale.
Evenimentul este susținut și de proiectul „Progresul de monitorizare, împuternicirea acțiunilor”, implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

24.05.2017

Masă rotundă privind posibilitățile de estimare a necesităților actuale ale pieței muncii și prezentarea unei metodologii de aliniere a sistemului educațional la cerințele angajatorilor
  
Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului de Asistență Tehnică al Uniunii Europene pentru modernizarea învățământului profesional din Republica Moldova. În cadrul evenimentului, au fost prezentate și riscurile strategice pentru R. Moldova, în cazul în care aceste recomandări nu vor fi luate în calcul. Printre acestea se numără faptul că absolvenții nu vor obține calificări aliniate la nevoile pieței forței de muncă, iar strategiile de dezvoltare ale țării nu vor putea atinge obiectivele de creștere economică pe termen mediu și lung.

Esența metodologiei elaborate și materialele de însoțire vor fi prezentate în continuare Ministerului Educației, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Delegației Uniunii Europene și altor instituții de resort, cu scopul de a fi examinate, dezvoltate și implementate în practică.


23.05.2017

Reuniuni ale Adunării Parlamentare EURONESTîn incinta Parlamentului RM s-a desfășurat Reuniunea comună a Comisiei pentru integrare economică, aproximare juridică și convergență cu politicile UE a Adunării Parlamentare EURONEST și Comisiei pentru securitate energetică a Adunării Parlamentare EURONEST. În cadrul primei Comisii  a fost abordat subiectul ”Depășirea impactului crizei economice asupra șomajului în rândul tinerilor din țările UE și ale Parteneriatului Estic”, iar a doua Comisie a deznbatut tema “Consolidarea cooperării energetice în cadrul Parteneriatului Estic, în vederea implementării Acordului de la Paris din 2015 privind Schimbările Climatice”.

Adițional, a avut loc Reuniunea Biroului AP EURONEST în care au fost abordate o serie de subiecte ce țin de activitatea AP EURONEST per ansamblu. Reuniunea va fi condusă de către Rebecca HARMS, Copreședinta AP EURONEST din partea Parlamentului European și de către Marian LUPU, Copreședintele AP EURONEST din partea Partenerilor Estici.

Detalli 
VIDEO Briefing de presă, susținut de Copreședinții AP EURONEST, Marian Lupu și Rebecca Harms

22.05.2017

Cea de-a 4-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova
 

Subiectele discutate de europarlamentari și deputații din Parlamentul Republicii Moldova au vizat cooperarea dintre UE și Republica Moldova, stadiul actual al implementării Acordului de Asociere, precum și asistența macro-financiară, acordată țării noastre de UE. Parlamentarii  au discutat reformele din domeniile justiției, combaterii corupției, administrației publice, electoral, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special libertatea mass-media. În cadrul reuniunii  a avut loc și un schimb de opinii despre situația din sistemul bancar, precum și despre cooperarea cu societatea civilă în implementarea agendei de reforme.

La încheierea dezbaterilor, membrii Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova au adoptat declarația finală a celei de-a 4-a reuniuni, care conține o serie de recomandări adresate autorităţilor Republicii Moldova și Comisiei Europene.

Video
DECLARATIA 

....3. Reamintește că scopul Acordului de Asociere este de a aprofunda în mod semnificativ relațiile politice și economice dintre Republica Moldova și UE și punctează că aplicarea pe deplin a Acordului va aduce îmbunătățiri tangibile pentru viața de zi cu zi a cetățenilor moldoveni în sfere cum sunt educația, ocuparea forței de muncă, statul de drept și justiția și le va spori nivelul de viață și securitatea;

4. Scoate în evidență faptul că semnarea și ratificarea Acordului de Asociere nu constituie scopul final în relațiile dintre UE și Republica Moldova și subliniază că în conformitate cu Articolul 49 al Tratatului privind Uniunea Europeană, Republica Moldova are perspectivă europeană și poate depune cererea de aderare la UE cu condiția de a se ralia la principiile democrației, de a respecta libertățile fundamentale, drepturile minorităților și de a garanta statul de drept;...


22.05.2017

A doua Reuniune a Platformei societății civile UE-Moldova

  Pentru reuniunea a II-a, reprezentanţii societăţii civile şi-au propus să examineze implementarea acordului de asociere în perioada 2014–2016, inclusiv a componentei privind Zona de liber schimb complex şi cuprinzător, precum şi să elaboreze o declaraţie comună a societăţii civile, drept răspuns la concluziile Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană din 31 martie curent.

Mai mult

  AGENDA

 22.05.2017

Conferința internațională „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varnița. Restaurarea memoriei

Evenimentul face parte din programul acțiunilor în cadrul proiectului „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varnița – valorificare și promovare” și este organizat de Muzeul Național de Istorie a Moldovei în colaborare cu Ambasada Suediei în Republica Moldova, Asociația Obștească „Femeie. Speranță, Viitor” (Varnița), Muzeul Armatei din Suedia (Stockholm), Ambasada Republicii Moldova în Suedia.

Proiectul  este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului internațional privind dezvoltarea patrimoniului cultural – CHOICE/Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement. În Republica Moldova programul este realizat de Asociația obștească Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Asociația Agențiilor pentru Democrația Locală ALDA (Franța).

 Mai mult


22.05.2017

Primul proiect cu finanțare europeană din Gura Bîcului

Datorită sprijinului Uniunii Europene, peste 4.200 de locuitori ai satelor Gura Bîcului și Bîcioc vor beneficia de servicii medicale de calitate, datorită sprijinului UE. Oficiul Medicilor de Familie (OMF) din Gura Bîcului, raionul Anenii Noi, care prestează servicii locuitorilor de pe ambele maluri ale râului Nistru, a fost renovat în cadrul Programului finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, implementat de PNUD Moldova.

Cu peste 171.060 euro oferite de UE, echivalentul bugetului anual al satului, OMF-ul și-a recăpătat imaginea unei instituții în care vii să te tratezi. Și comunitatea a contribuit cu 2.223 euro, luând în considerație importanța obiectivului.


19.05.2017

Cea de-a patra sesiune a Comisiei interguvernamentale Republica Moldova–România pentru integrare europeană
La lucrările Comisiei au participat reprezentanţi din câte 12 instituţii de resort din Republica Moldova şi România. Domeniile abordate, în cadrul Comisiei, au fost: armonizare legislativă, afaceri interne, justiţie, procuratură, instruirea magistraţilor, cooperarea dintre consiliile judiciare, integritate, combaterea discriminării, cooperarea regională, agricultură, domeniul sanitar-veterinar şi siguranţa alimentelor.

Părţile au stabilit continuarea proiectelor în derulare, precum şi concentrarea asupra unor priorităţi-cheie, menite să sprijine parcursul european al Republicii Moldova. Înţelegerile convenite includ: sprijinirea reformei poliţiei în Republica Moldova prin împărtăşirea experienţei şi bunelor practici pentru dezvoltarea Centrului comun de instruire a organelor de aplicare a legii; valorificarea platformelor de cooperare în domeniul justiţiei, inclusiv prin organizarea, la Chişinău, a următoarei şedinţe comune a Comisiei naționale de drept internațional umanitar din România și a Comitetului național de consultanță și coordonare a punerii în aplicare a dreptului umanitar din Republica Moldova; sprijinirea de către România a condiţiilor necesare pentru valorificarea de către ţara noastră a posibilităţilor de export a animalelor vii şi produselor de origine animală pe piaţa comunitară. La fel, consiliile judiciare au întocmit un program de cooperare, care cuprinde intențiile de acțiune pe perioada 2017-2020.

Comisia mixtă este instrumentul care vine să implementeze priorităţile Parteneriatului Strategic dintre Republica Moldova și România pentru integrarea europeană a ţării noastre şi facilitează sprijinul României, necesar în realizarea convergenței Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, în special, în domeniile complexe și cu o tehnicitate specifică.
Detalii 
Vizita ministrului delegat Ana Birchall la Chișinău cu ocazia organizării celei de-a patra reuniuni a Comisiei interguvernamentale România - Republica Moldova 18.05.2017

Celebrarea celei de-a 30-a aniversări a Programului Erasmus+în Moldova  


Șeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Pirkka Tapiola, a remarcat că Programul Erasmus+ oferă tinerilor din Republica Moldova studii de calitate  europeană, care contribuie la dezvoltarea ţării noastre. “Este important ca tinerii care pleacă să acumuleze cunoştinţe să se întoarcă înapoi, pentru că anume aceşti specialişti vor asigura prosperitatea Republicii Moldova”, a menţionat Pirkka Tapiola.
În discursul său, Prim-ministrul Pavel Filip Premierul a menţionat că prin implementarea instrumentelor comunitare, proiectul European Erasmus+ contribuie esenţial la modernizarea sistemului de învățământ al ţării noastre şi serveşte drept exemplu de colaborare eficientă între state în unul din domeniile prioritare, cel al investițiilor în educație.
 Erasmus+ este Programul Uniunii Europene care sprijină acțiunile din domeniile educație, formare, tineret și sport. În Republica Moldova proiectul a fost lansat acum de 23 de ani pentru a susține eforturile de modernizare a sistemului de învățământ şi de formare profesională la nivel național. 

18.05.2017

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE au publicat Raportul privind punerea în aplicare a revizuirii politicii europene de vecinătate

Raportul arată că noua abordare politică asigură o mai mare asumare comună și o mai mare flexibilitate, recunoscând diferitele aspirații și diversitatea fiecărui partener. PEV revizuit a revigorat relațiile dintre Uniunea Europeană și vecinii săi față de Est și Sud, cu un accent mai mare pe stabilizare, reziliență și securitate.

Comisarul european pentru vecinătate si negocieri privind politica și extinderea, Johannes Hahn, a comentat: "Ne-am consultat cu mult înainte de actualizarea politicii de vecinătate - și acest raport arată modul în care punem efectiv în practică rezultatele acestei consultări: o concentrare mai mare asupra intereselor reciproce, o diferențiere mai mare pentru a reflecta diversitatea partenerilor noștri, un sentiment mai mare de proprietate comună a politicii și mai multă flexibilitate în modul în care aceasta este pusă în aplicare ".


18.05.2017

Lansarea Proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”

Proiectul îşi propune consolidarea capacităților societății civile de evaluare și monitorizare a modului în care sunt utilizați banii publici, prin intermediul celor mai bune practici existente, cât și prin facilitarea dialogului dintre autorități și organizațiile societății civile.

Marco Gemmer, șeful adjunct al Departamentului Operațiuni, Delegația UE în Republica Moldova a spus că, „Reformarea achizițiilor publice este o sarcină dificilă nu doar pentru Republica Moldova. Progresul poate fi realizat numai atunci când toate părțile interesate își unesc eforturile. Este vorba de Guvern, societatea civilă, operatorii economici și donatorii. De aceea, UE sprijină inițiativele care contribuie la stabilirea și consolidarea acestei cooperări”. 
  
17.05.2017

Ajutorul din parte UE va fi acordat în trei tranșe, fiecare dintre ele fiind precedată de câte zece condiționalități referitoare la diverse domenii

 a remarcat Prim-ministrul Pavel Filip vorbind despre importanța asistenței macrofinanciare de 100 milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru țara noastră

 Șeful Executivului a menționat că procedurile sunt complexe, or acordul trebuie să fie coordonat și aprobat de trei instituții: Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European. Totodată, Pavel Filip a menționat că în cadrul dezbaterilor care au avut loc ieri în Parlamentul European au fost expuse păreri diferite, dar concluzia este una: se insistă ca asistența macrofinanciară să fie acordată Republicii Moldova.

 ”Decizia la nivel de Consiliu si Comisie pentru acordarea banilor sub formă de împrumut și de grant a fost adoptată. Nu există un refuz al UE de a coopera cu Moldova sau un refuz de a finanța Republica Moldova. Sunt proceduri care pot fi consultate, inclusiv cu europarlamentarul Sorin Moise, membru comisiei pentru cooperare internațională, responsabil de acest raport”, explicat președintele Parlamentului Andrian Candu.

Vezi de asmenea   Dialoguri europene : Interviuri cu Sorin Moisă, Iolanda Bădiliță, Andi Cristea, Petras Austrevicius


13 .05  - 19.05. 2017

Zilele Europei 2017

Anul acesta, în cadrul Oraselului European  vor fi pregătite patru zone principale: Zona Ambasadelor, zona Proiectelor UE, Zona de Artă și Zona activităților pentru copii. Totodată, la eveniment veți găsi corturi cu prezentări ale proiectelor finanțate de UE, unde veți putea afla informații interesante despre asistența acordată de Uniunea Europeana pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

Tradițional, Orășelul European va găzdui un Festival Cultural European, care va fi lansat pe 14 mai la orele 13:00. Pe parcursul unei săptămâni, publicul va avea ocazia să participe la o serie de activități menite să ofere o imagine de ansamblu a diversității culturale europene. De asemenea, vor fi organizate o serie de alte evenimente publice cu participarea proiectelor finanțate de UE.

Mai mult
Ziua Europei 2017
Zilele Europei 2017: Consiliul Europei - Uniunea Europeană: parteneriat pentru Moldova
 17.05.2017

Evoluțiile în procesul de pregătire pentru extinderea listei produselor de origine animală exportate de către RM  pe piața UE

 în atenția ședinței  Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană,

La ședință a fost discutată  si realizarea Planului Național de Implementare a Acordului de Asociere în primul trimestru al anului curent.
                                    
În context, Premierul a solicitat tuturor autorităților responsabile să întreprindă măsurile necesare în vederea îndeplinirii cât mai rapide a acțiunilor restante și să ofere informații actualizate privind stadiul acestora, astfel încât la finele lunii mai să fie prezentat un raport detaliat.17.05.2017

Zece ambasade acreditate la Chișinău au semnat o declarație comună cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei

„Drepturile omului, inclusiv libertatea de exprimare și de întruniri, egalitate și nediscriminare, și supremația legii sunt fundamente pe care se construiesc democrațiile. Într-adevăr, conform dreptului internațional, toate persoanele trebuie să se bucure de aceleași drepturi și libertăți, conform Declarației Universale a Drepturilor Omului și altor instrumente legale internaționale. Dreptul internațional prevede respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și, astfel, obligă autoritățile să protejeze toate persoanele de discriminare și violență și să asigure ca toate persoanele să se bucure de oportunități egale și tratamente egale”, se arată în declarație. 

Declarația comună este emisă de misiunile Estoniei, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei, Suediei, Elveției, Regatului Unit și a Statelor Unite ale Americii la Chișinău


16.05.2017

Atelierul de lucru privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020.

Evenimentul a întrunit peste 80 dereprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai agențiilor de dezvoltare regională şi ai societății civile.

În cadrul instruirii, participanții au fost informaţi despre obiectivele prioritare ale Programului Transnațional Dunărea, regulile de eligibilitate şi rezultatele primului apel de propuneri de proiecte.

Programul Transnațional Dunărea este eligibil pentru cele 14 state din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și are ca obiectiv stimularea inovării și a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. 

Pentru instituţiile din ţara noastră, Programul oferă posibilitatea de a beneficia de circa 2,3 milioane euro şi reprezintă o oportunitate inedită de dezvoltare a parteneriatelor transnaționale în domenii de importanţă economică și socială.

Propunerile de proiecte pot fi depuse până pe 6 iunie curent, ora 15.00, accesând link-ul: http://www.interreg-danube.eu/calls/callsfor-proposals/second-call-for-proposals/dtp-second-call-for-proposals-application-form.

Detalii 

15.05.2017

 Parteneriatul Estic - pe agenda Consiliului Afaceri Externe

Consiliul
Miniștrii au reafirmat importanța crucială a Parteneriatului estic pentru Uniunea Europeană. Aceștia au subliniat unitatea în ceea ce privește sprijinul acestora pentru regiune și, într-un mod adaptat, pentru fiecare țară din Parteneriatul estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina). De asemenea, aceștia au subliniat hotărârea lor de a obține rezultate concrete în beneficiul cetățenilor atât în UE, cât și în țările din cadrul Parteneriatului estic.

Detalii


 11.05.2017

BERD va susține în continuare Republica Moldova în realizarea proiectelor investiționale de importanță națională,

în special a celor din sectorul energetic. Declarațiile au fost făcute de prim-vicepreședintele BERD, Phil Bennett, și vicepreședintele BERD, Betsy Nelson, ieri, la Nicosia, în cadrul întrevederii cu viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei.

În cadrul dialogului oficialii de la BERD au apreciat eforturile autorităților Republicii Moldova în procesul de reformare a sectorului financiar-bancar, energetic, al infrastructurii și altele, menționând că BERD va susține și în continuare procesele de modernizare a țării, implementate de Guvernul de la Chișinău, contribuind logistic și financiar la derularea proiectelor investiționale în Republica Moldova. În context, interlocutorii au discutat aspectele implementării și finanțării proiectelor de interconexiune a rețelelor de transport energie electrică și gaze naturale dintre Republica Moldova și România, de modernizare a SA Termoelectrica, precum și a ÎS Calea Ferată din Moldova.

Viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în calitatea sa de guvernator al Republicii Moldova la BERD, participa Reuniunea anuală a Consiliului guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Forumul de Afaceri a oamenilor din domeniul economic, politic și diplomatic, care se va desfășoară în perioada 9 – 11 mai, în Cipru.

De la înființarea sa în Republica Moldova, BERD a finanțat 115 proiecte în valoare de peste un miliard de euro. Actualul portofoliu al BERD este de 485 milioane EUR, dintre care 69% (333 milioane EUR) alocate pentru infrastructură, 13% (65 milioane EUR) pentru sectorul energetic, 9% (45 milioane EUR) pentru industrie, comerț și agro- 9% (42 milioane EUR) pentru instituțiile financiare.

Mai mult


05.05.2017

  Burse finanțate de UE 2017  pentru masterat comun Erasmus Mundus

Cei 1 345 de studenți beneficiari din întreaga lume  au primit o bursă finanțată de UE pentru a începe cursurile la un masterat comun Erasmus Mundus în această toamnă.
Bursele vor acoperi toate costurile legate de programele de studii care îi vor conduce către două sau mai multe instituții de învățământ superior, în căutarea unui masterat comun sau chiar a unui masterat dublu. Majoritatea programelor durează doi ani.
Cele 100 de programe de masterat comun Erasmus Mundus care oferă burse UE în 2017 acoperă multe materii, de la astrofizică și nanotehnologie la cartografie și etica în sport.

Cel puțin 75 % din burse sunt alocate studenților din țările partenere, însă există și burse suplimentare acordate anumitor regiuni ale lumii în care învățământul superior este un domeniu prioritar pentru cooperarea cu UE. Restul de 25 % din burse sunt alocate studenților din UE și din alte țări participante la program. [1]

Fiecare masterat oferă, de asemenea, granturi UE cadrelor universitare care doresc să contribuie la programul de predare sau la cel de cercetare.
Vara aceasta vor fi adăugate aproximativ 40 de masterate noi la catalogul Erasmus Mundus, ceea ce va permite solicitanților din runda următoare de selecție să aibă acces la o gamă mai largă de programe. Perioada de depunere a cererilor - pentru studenții care doresc să înceapă în toamna anului 2018 - începe în octombrie 2017 și se încheie în ianuarie 2018.

Mai mult

 05.05.2017

Un Centru de informare turistică, inaugurat la Tiraspol, 

va oferi vizitatorilor străini, dar și localnicilor, detalii despre destinațiile turistice, posibilități de acomodare și alte informații relevante. Acesta este unul dintre proiectele implementate în cadrul Programului finanțat de UE „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD.
Centrul a fost creat în baza unei platforme de cooperare trans-riverană, stabilită de Agenția pentru Dezvoltare Regională din Tiraspol și Asociația Hotelurilor și Restaurantelor din Republica Moldova.
Consultațiile despre destinațiile turistice sunt oferite gratuit în limbile rusă și engleză. Vizitatorii pot găsi aici diverse broșuri, ghiduri și cumpăra suvenire autentice, ale meșterilor locali.

Mai mult 

04 - 05 .05.2017

Forumul Cultural Național din Moldova cu genericul “Orașe creative și durabile: Rolul culturii și creativității în dezvoltarea urbană”


Evenimentul  a fost  organizat de către Ministerul Culturii în parteneriat cu Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic 

și  a avut drept obiectiv prezentarea și evaluarea conceptului de „orașe creative” și a modalităților sale de implementare în Moldova, precum și analiza și testarea potențialului de dezvoltare urbană integrată, inclusiv în infrastructura imaterială și cea materială. 

Experți în inițiativa orașelor și regiunilor creative din Marea Britanie, Estonia, Slovacia, Ucraina, Georgia, Italia au prezentat mai multe studii de caz privind sprijinirea industriilor creative și a proiectelor inovatoare de dezvoltare urbană.  În cadrul Forumului  au avut loc ateliere de lucru unde s-au  discutat strategiile de dezvoltare ale unor orașe creative și anume: cartografierea potențialului cultural și creativ al orașului, conceperea strategiei pentru un oraș creativ,  sprijinirea antreprenoriatului creativ ș.a. La finalul Forumului a fots făcută o prezentare a propunerii pentru dezvoltarea orașelor creative în Moldova.

04.05.2017

Cetățenii percep Uniunea Europeană în calitate de principal partener de dezvoltare al țării
DESCARCATI

Corupţia, salariile, pensiile şi locurile de muncă sunt principalele probleme care îngrijorează populația. Acestea sunt rezultatele cercetării People Watch, executate de „CBS-AXA”, la comanda Institututului IDIS „Viitorul”.
Sondajul People watch a fost făcut pe un eșantion de 1 091 persoane în perioada 7 - 25 aprilie curent.
Astfel, 52% dintre respondenți au declarat că UE ajută cel mai mult Republica Moldova, urmată de România – 23%, Rusia – 17% și SUA – 12,1%. Aproape două treimi  dintre respondenți au spus că resursele financiare ar trebui să fie îndreptate pentru dezvoltarea economiei astfel încât acestea să creeze cel mai mult folos pentru cetățeni și țară. Totodată, doar 17% dintre cetățeni au afirmat că în localitatea lor s-au implementat proiecte de construcție și reparație a drumurilor și podurilor și aproape o treime au spus că finanțator este Uniunea Europeană.
04.05.2017

Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) a prezentat studiul asupra procedurilor vamale aplicate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti.
DESCARCATI
 Studiul urmăreşte creşterea comerţului şi competivităţii portului prin recomandarea măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei procedurilor vamale, de frontieră, fito-sanitare şi veterinare.

Ambasadorul UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, a menţionat în timpul evenimentului: „Portul Internațional Liber Giurgiulești constituie un avantaj clar pentru Republica Moldova, în special în contextul implementării ZSLAC. Cred că am putea folosi potențialul său mai mult și, pe baza sprijinului și recomandărilor EUBAM, portul şi-ar putea maximiza capacitatea și eficiența”.

Studiul propune douăzeci şi trei de concluzii şi recomandări care acoperă cinci domenii strategice ale reformei, şi anume cadrul juridic și de reglementare, dezvoltarea resurselor umane, procedurile, schimbul de informații și infrastructura. Colin Gazeley, Şeful Departamentului EUBAM de Management al Frontierelor şi autorul studiului, a subliniat faptul că acesta “evidențiază reformele cu privire la procedurile și procesele aplicate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi alte servicii de control la frontieră care, dacă ar fi implementate, ar spori considerabil facilitarea comerțului în port şi ar crea un mediu comercial competitiv, care nu doar încurajează creșterea afacerilor, dar şi securitatea și integritatea frontierei Republicii Moldova”.  Masi mult

Moldova Europeana