Faceți căutări pe acest blog

BV: Participarea civică la procesul de luare a deciziilor în țările Parteneriatului Estic

Civil Participation in Decision Making in the Eastern Partnership Countries: Part II: Practice and Implementation / Ed. Jeff Lovitt; Partnership for Good Governance Project; European Union; Council of Europe. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 360 p.  - [Accesat la 22 mai 2017].
Disponibil: https://rm.coe.int/coe-civpart-book-part-2-web-new/1680713e2b

Partea a II-a Studiului cu privire la participarea civică la procesul de luare a deciziilor în țările Parteneriatului Estic. Partea II. Practici și Implementare /  "Civil Participation in Decision Making in the Eastern Partnership Countries Part II: Practice and Implementation"  cuprinde 24 de studii de caz din Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus și include un set de recomandări pentru fiecare țară, lecții învățate din regiunea Parteneriatului estic și o strategie regională.

Analiști din șase țări examinează măsuira și modalitatea în care sunt aplicate și implementate legislația și politicile relevante.  Autorii analizează, în primul rând, în ce măsură au fost respectate procedurile legale în ciclul de elaborare a politicilor în ultimii ani, după care prezintă studii de caz din fiecare țară pentru a prezenta detaliat modalitatea în care elaborarea politicilor participative funcționează în practică. Acest studiu este o continuare a studiului privind participarea civică la procesul de luare a deciziilor în țările Parteneriatului Estica. Partea I. Legi și Politici / “Civil Participation in Political Decision-Making in the Eastern Partnership Countries – Part I: Laws and Policies”, în care au fost analizate legile și politicile care oferă cadrul pentru participarea civilă la luarea deciziilor politice în fiecare dintre cele șase țări. Provocările și oportunitățile pot să difere, însă toate cele șase țări se confruntă cu deficiențe în ceea ce privește claritatea, eficacitatea și incluziunea proceselor lor de elaborare a politicilor și procedurilor de evaluare.

Aceste publicații au fost elaborate în cadrul proiectului Parteneriat pentru Buna Guvernare “Civil society participation in decision-making in the region” care consolidează cooperarea regional, prin ameliorarea mediului de funcționare a ONGurilor, prin crearea mecanismelor pentru participarea lor active și prin promovarea unei culture participative în țările Parteneriatului Estic.

Realizarea mai completă a potențialului acestui tip de acțiune și obținerea de rezultate durabile necesită eforturi pe termen lung, desfășurate în toate proiectele Parteneriatului pentru Bună Guvernare.

Un eveniment de lansare va avea loc în cadrul conferinței ” Parteneriatul pentru Bună Guvernare: consolidarea cooperării cu societatea civilă”, la 2 iunie 2017, la Strasbourg, Consiliul Europei.

Moldova Europeana